Păstrătorul și paznicul timpului

Mesaj de la Espavo

LECȚIE EXPLICATIVĂ DE SPIRITUALITE

hands_around_earth

(19 sept. 2017)

Traducerea Const. Mihăilescu.

Salutări, dragi.

Eu sunt Păstrătorul Timpului. Am venit în această zi pentru a vă ajuta să vă marcați timpul. Așa cum am menționat de mai multe ori, dragilor, timpul este circular în mișcare. Din punctul vostru de vedere însă el se mișcă liniar; de aceea îl numiți voi timp liniar. Percepția umană se poate concentra numai pe un singur element la un moment dat. Prin urmare, vedeți trecutul, prezentul și viitorul într-o linie dreaptă, viitorul devenind prezent și prezentul devenind trecut.Vă vedeți deplasându-vă pe o linie a timpului, dar, în realitate, este mai mult ca o spirală.

Spirala timpului vă oferă ocazia de a crea cea mai înaltă experiență în fiecare moment în timp ce vă deplasați pe ea. Această mișcare repetată este secționată în cicluri. Dacă sunteți capabili să creați cea mai înaltă armonie într-o experiență, atunci când reveniți în următorul ciclu, vă deplasați fără efort.

Dacă ciclul nu a fost încheiat, veți avea șansa să vă armonizați din nou prin circumstanțe diferite, pe măsură ce repetați ciclurile spiralei. Aceste cicluri se întorc într-o varietate de momente, unele după zile, altele luând mulți ani.
Aceasta este frumusețea iluziei umane în aprecierea timpului. Oamenii repetă ciclurile emoționale de mai multe ori, de obicei în multipli de șapte.

Acest lucru este făcut pentru a permite armonizarea dintre cap și inimă sau, altfel spus, între spirit și ființa umană. Numai după ce armonia este obținută, treceți voi la un nou ciclu și la o nouă experiență.

Acesta este jocul pe care îl jucați pe planeta Pământ. În fond este jocul de a te preface că ești o ființă cu însușiri și valențe umane (adică imperfecte), în realitate ascunzându-vă perfecțiunea în forme adecvate și adaptate unei planete imperfecte.

Voi v-ați ascuns și mascat perfecțiunea în multe dimensiuni ale timpului și spațiului, dar astăzi a venit momentul în care veți încheia un mare ciclu temporal în colectivitatea umană.

Consecința va fi că, foarte curând, întreaga energie va începe să se schimbe din nou. Veți găsi (crea) o nouă bază de energie pe care o veți folosi în manifestarea voastră viitoare

Un nou ciclu începe.
În următoarele câteva luni, veți începe să vedeți ceea ce numiți voi dezastre naturale, blocaje rutiere și schimbări ale „jocului” existențial, ceea ce vă va face să vă reevaluați și reconsiderați calea pe care ați ales-o.

Aceste schimbări (drastice pe alocuri) vă vor oferi și deschide noi oportunități care se vor manifesta foarte repede și de care trebuie să vă folosiți, căci voi nu puteți ieși din spirala timpului circular.

În realitate, creați iluzia propriului vostru torus (mișcare circulară) în jurul ființei voastre, din nou în multipli de șapte. Acesta este modul în care oamenii „ingerează” spațiul/ timpul. Începeți să vă uitați la voi înșivă și la ceea ce vă înconjoară, căutând semne și semnale ale revenirii voastre ACASĂ. Căutați lucruri care vă sunt sau v-au fost familiare, pe care însă rareori le veți descoperi acolo unde vă așteptați.

Veți vedea ceea ce vă așteptați (doriți) să vedeți mai degrabă decât ceea ce este de fapt acolo. Confuzia se va accentua din momentul în care deveniți conștienți și de multe ori veți ajunge să creați ceea ce doriți să vedeți mai degrabă decât să vă armonizați cu ceea ce este înaintea voastră în acel moment.

Iubiților, nimeni nu a spus și nu va aprecia că acest proces este ușor.

Deși v-am dat ceea ce ați putea considera a fi o veste proastă, vă cerem să nu vă precipitați și să așteptați până veți vedea ce urmează, care vor fi urmările acestor evenimente dure. Vă rugăm să vă păstrați calmul și încrederea și să nu părăsiți punctul vostru de echilibru. Important este să aveți credința că totul se va încheia fericit, deși încercările vor putea fi dure, pentru unii dintre voi.

Se întâmplă asta deoarece, în fapt, începeți să intrați într-un ciclu complet și incredibil de interesant al manifestării timpului.

În realitate, începeți să vă întoarceți la un întreg nivel de realității în care veți fi implicați într-o experiență multidimensională cu care vă veți armoniza tot mai mult.

Aceasta va fi o schimbare profundă în experiența umană, pe calea evoluției voastre.

Țineți minte că acest nou ciclu vă va aduce o stare existențială remarcabilă, care vă va marca profund, căci renunțarea la statutul vechilor energii va fi dificilă pentru mulți dintre voi (nota C.M.: depinzând de nivelul de trezire și evoluție al fiecăruia; celor mai evoluați le va fi mult mai ușor să treacă prin aceste evenimente manifestate în plan material)

Din acest motiv, mulți experți ai tranziției s-au întrupat pe Pământ chiar în acest moment, unii dintre ei citesc acest mesaj chiar acum.

O privire elevată asupra imperfecțiunilor.
În pregătirea noului ciclu, vă vom oferi instrumentele necesare pentru această schimbare. Cu ajutorul lor, vă veți putea vedea ca ființe împuternicite de lumină.

Da, știm că, la modul general, încercăriule vor fi dificile deoarece realitatea creată și percepută de voi nu reflectă realitatea superioară. Realitățile voastre reflectă limitările și imperfecțiunile voastre, create și acumulate în dimensiunea inferioară.

În primul rând este vorba de imperfecțiunile voastre de gândire asupra cărora vom lucra și noi. Desigur, nivelul de imperfecțiune, de eroare este diferit de la unul la altul. În medie însă, va fi mult de lucru la acest capitol.

Cu adevărat, imperfecțiunile voastre vă deformează realitățile, adevăratele frumuseți rămânînd neobservate multora dintre voi. Da, știm, este foarte dificil să vedeți asta în situația voastră actuală.

Lucrătorii întru Lumină privesc adesea și apreciază diferit normele după care este formată și condusă societatea voastră umană actuală, mai ales la nivel de colectivitate. (nota C.M.: este și o vorbă: „Legile și normele nu-i pot mulțumi pe toți”). Aceasta deoarece fiecare este diferit de celălalt, deși la nivel superior, toți fac parte din UNICUL. De fapt, unicitatea fiecăruia stă la baza frumuseții creației. Nici picătuirile de apă nu sunt absolut identice.

Rețineți că există evoluție numai atunci când mintea și inima sunt în armonie. Altfel, apar dezacorduri, desincronizări, stagnări sau chiar regrese în evoluția entității (individuale sau colective). O situație și mai nedorită este atunci când vectorii (conducătorii, îndrumătorii) sunt de slabă calitate din cauze diverse, cea mai importantă fiind atunci când interesul, rațiunea (care reprezintă aspectul materialității ființei) acoperă vocea inimii și nu mai ține cont de ea. Atunci, societatea, colectivitatea stagnează sau face pași înapoi.

De fapt voi sunteți experți în tranziția planetei cu condiția să vă recunoașteți, să vă folosiți și să vă puneți la treabă doar partea frumoasă din unicitatea fiecăruia dintre voi.
În ciclul care începe veți beneficia, dragilor, într-o nouă cronologie, de o mai mare diversitate în experiența umană. Ea va lărgi definiția colectivă a frumuseții, căci va reprezenta amintirile voastre de ACASĂ, pe care veți încerca să le recreați pe planeta voastră. Pământul, ca entitate, face parte din grupul care lucrează în ritmurile necesare . Ritmurile sunt frumoase pentru că oamenii le repetă prin vorbire, prin mers, prin acțiuni de tot felul și chiar printr-o anume ritmicitate în gândire. Aceste ritmuri se regăsesc și se repetă în spirala timpului.

Dacă luați seama la muzică și la ritmurile folosite pentru a crea muzică, veți vedea acest adevăr.

Progresele recente în tehnologii permit crearea unui ritm aproape perfect, conținut și în „uneltele” muzicii electronice. Compozitorii și interpreții de astfel de muzică devin acum conștienți de faptul că și vibrațiile cele mai subtile ale ritmului perfect devin mult mai atrăgătoare pentru urechea umană.
Oamenii găsesc lucruri care par a fi perfect simetrice, dar puțini le descoperă și sunt sensibili și la frumuseța lor. Examinând cu atenție o față umană, vom vedea că nici una nu este perfect simetrică. Totuși, veți decoperi cea mai frumoasă față în măsura în care o veți examina mai îndeaproape. În curând veți vedea ceea ce numim noi imperfecțiunea perfectă a luminii.

Începeți să vă redefiniți propriile idei despre frumusețe, inclusiv asupra mediului care vă înconjoară.

Nu vă precipitați, nu intrați în panică, așteptați până veți vedea ce urmează.

Știm că v-ați săturat să tot auziți asta, dar, deocamdată, nu avem permisiunea de a vă spune mai mult la acest subiect. Oricum, vă asigurăm că este vorba ce o deplasare înainte pe scara evoluției, nu un regres.

Încercți să fiți perfecta imperfecțiune a Luminii (Reflectați asupra acestui joc de cuvinte).

Pământul se re-echilibrează
Da, Pământul însuși simte din plin efectele activității omului asupra sa, căci omul a lăsat pe Pământ o amprentă de neșters.

Până în prezent, Colectivul a lucrat în mare măsură pentru realiza armonie între el și oameni precum și între oameni și mai puțin între planetă și om.

Oarecum degrevat de această sarcină, Pământul a putut să avanseze independent, astăzi aflându-se cu aproximativ 1000 de ani înaintea programului următoarei tranziții (nota C.M.: probabil se face referire la avansul în evoluție al Gaiei – sufletul Pământului, căci corpul fizic al planetei este la nivelul celor mai avansate ființe umane trezite).

Datorită evenimentelor recente, mulți încep să se trezească și să înțeleagă importanța armonizării acțiunilor societății cu planeta fizică (Pământul).

Chiar dacă începe un nou ciclu al evoluției, vă rugăm să rețineți că toate lucrurile se repetă în timp circular, sunt ciclice.

Perioada actuală, în mișcarea circulară, se află la momentul cel mai important privind armonizarea acțiunilor colectivității umane cu Pământul.

Acum este momentul să vă armonizați cu Pământul și să desăvârșiți această relație de colaborare și armonie (om-planetă), astfel încât să nu fie nevoie ca această condiționalitate să fie reintrodusă în următorul ciclu (ca o sarcină restantă)

Este o condiție fără de care procesul evolutiv va stagna.

În acest sens, următorii patru ani sunt critici pentru această răscruce și este de dorit, de fapt, este imperios necesar ca omenirea să obțină bune rezultate, să-și îmbunătățească relația cu corpul planetei [nota C.M.: prin stoparea defrișărilor, replantări de arbori, oprirea exploatării țițeiului – vă amintesc că tehnologia pentru utilizarea energiei libere (MAGRAV) ni s-a dat, dar magnații exploatării hidrocarburilor se opun aplicării ei – oprirea oricărei forme de poluare, ocrotirea tuturor raselor și speciilor de viețuitoare din apă, de pe uscat și din aer, nedevierea cursurilor naturale de apă etc]

Pașii care se fac în această direcție sunt încă timizi.

Luați seama la pasajul subliniat mai sus căci el n-a fost înserat aici ca să vă panicheze ci să vă facă să înțelegeți că viitorul vostru doar de voi depinde. Ceea ce trebuie să faceți nu mai puteți amâna. Dacă nu veți face nimic pentru îmbunătățirea relației voastre cu planeta, vă veți asuma o grea răspundere față de viitorul Pământului și al omenirii.

Planeta nu stă degeaba, acționează cu mijloacele de care dispune și, dacă va fi nevoie, va înăspri manifestările (fenomenele „naturale”) atât cât va fi necesar pentru a se salva și a trece în dimensiunea a 5-a. Ea vă vrea lângă voi și vă așteaptă (dar, nu prea mai este timp  !) să vă alăturați acestui efort de salvare a căminului vostru.

Ați observat, de altfel, că apar din ce în ce mai multe provocări „naturale”
Uraganele, furtunile puternice, cutremurele, erupțiile vulcanice, inundațiile, incendiile vor fi în creștere în viitor, ca număr și intensitate, mai ales dacă oamenii vor rămâne în espectativă.

Degeaba, când vine urgia, vă ridicați privirea la cer și vă rugați, dacă nu faceți nimic pentru îmbunătățirea energeticii și ridicarea vibrației planetei. Fiecare dintre voi poate face ceva utilplanetei și umanității.

Fenomenele drastice pot diminua în intensitate și frecvență NUMAI dacă oamenii vor înțelege să respecte natura și planeta, se vor respecta între ei și vor respecta legile după care funcționează acest univers.

Oricum, ele vor continua o vreme, deoarece fac parte din programul de re-echilibrare și redistribuire a energiilor planetei, ceea ce înseamnă redistribuirea apei globului (ca volum și densitate), modificarea și stabilizarea curenților de aer și a curenților marini, cu consecințe asupra distribuției generale a temperaturilor, deci și a populațiilor speciilor animale și vegetale. 

Ași observat că previziunile meteo pot fi numite acum improbabilități meteorologice.

Faptele și gândurile voastre bune vă îmbunătățesc condițiile de trai, inclusiv cele meteo. Căci Dumnezeu vă respectă alegerile.

Voi sunteți factorul determinant în această schimbare. Înțelegeți?(nota C.M.: dacă vom alege să pierim ca ființe umane…asta este: Dumnezeu nu-și încalcă legile de dragul nimănui).

Una dintre căile cele mai eficiente de a crește vibrația voastră și a planetei este contemplația, admirarea frumuseților care vă înconjoarăintrospecțiile și meditațiile, binecuvântările și consacrările (nota C.M.: toate aceste tehnici se predau la cursurile de yoga). Și, bineînțeles, iertarea. Când călătoriți prin locuri minunate, când vă plimbați în natură, căutați și observați frumosul. Această atitudine are importanță și are efect căci ridică vibrația voastră și a locului.

În foarte multe situații veți găsi că ceea ce priviți are imperfecțiuni. Aceasta deoarece, așa cum am mai spus, voi jucați jocul de a vă preface că sunteți imperfecți. (În curând vom începe să vă spunem mai multe despre povestirile lui Amor, pentru a începe să înțelegeți câteva dintre fundamentele a ceea ce s-a întâmplat în timpul unei minunate perioade din existența Lemuriei).

Atunci a fost și un moment în care omenirea a asistat la sfârșitul unui ciclu cosmic și începutul unui nou ciclu al Pământului; situația de atunci este foarte asemănătoare cu ceea ce se va petrece acum, căci din nou se trece de la un ciclu vechi la unul nou. Într-adevăr, acele ființe, acele părți ale voastre, vă așteaptă acum.

Mai întâi va trebui să vi le recuperați, să vi le recunoașteți și să vedeți frumusețea fiecărui moment.Vă veți pune amprenta, veți imprima în timpul circular caracteristicile energetice ale aspectului vostru actual, creându-vă viitorul (căci viitorul nu poate apărea din nimic, el va avea ca fundament întreaga voastră experiență). Din acest motiv este foarte important ca la baza viitorului vostru să puneți frumosul, plăcutul, IUBIREA.( Reflectați asupra acestei afirmații !)

A 5-a realitate dimensională
Celălalt aspect pe care vă cerem să-l înțelegeți este că acum vă aflați la începutul realității 5D. Da, dar dacă ne uităm la știrile cu care sunteți bombardați, se poate spune că omenirea face pași înapoi în evoluție, nu înainte.

În realitate, lucrurile stau cam așa: în această fază de trecere, întâlniți în viața voastră atât aspecte (energii) ale trecutului, care se stinge inevitabil, elemente ale dimensiunii de tranziție 4D, dar și aspecte (energii) incipiente ale dimensiunii a 5-a, aflate în creștere. Și toate aceste trei dimensiuni au caracteristici și frecvențe proprii. De aia este atât de dificil.

Vă mai aflați încă într-o stare colectivă de separare, decât de unitate.

Cu toate acestea, noi vă spunem că aceasta este o reacție firească la frică și poate fi comparată cu cea mai îndepărtată poziție pe care o poate ocupa greutatea (limba) în mișcare a unui pendul, față de axul vertical.

Uneori poate fi nevoie să vă repliați (să faceți pași înapoi) pentru a vă re-orienta asupra a ceea ce este important.

Nu vă temeți dragilor ! Amintiți-vă că:
-) nu sunteți singuri,
-) bagajul cunoașterii totale îl purtați în interiorul (mintea inconștientului) vostru și
-) chiar în această perioadă experți în tranziție (foști pământeni sau din univers) sunt veniți deja și vă stau la dispoziție. Legătura lor cu voi se stabilește atunci când corpul vostru fizic și mintea conștientului se odihnesc. Și asta, indiferent dacă voi vă amintiți sau nu. Atunci vi se predau lecții, vi se dau puteri și sunteți tămăduiți (vindecați).

Voi trebuie să aveți o atitudine permisivă, să vă doriți să cunoașteți înaltele realități și să vi se reactiveze abilitățile.

Mergeți mai departe pentru a afla tot ce puteți despre experiența umană în care vă aflați în prezent.
Mergeți înainte și găsiți mai întâi acele bucăți mici („cioburi”)care îmbinate una cu alta refac piesa întreagă și originală (ca în arheologie). Când ansamblul este re-creat, îi puteți admira frumusețea.

Iubiților, a fost o onoare să vă reîntâlnim în acest mod și sperăm că veți citi cu atenție (poate chiar studia) acest mesaj.
Gândiți-vă unii la alții cu bunăvoință, deschidere, cu iertare și încercați să jucați cât mai mulți acest joc divin.

Eu sunt Păstrătorul Timpului

http://www.espavo.org

Nota C.M.: pentru a fi stuiată de cât mai mulți cititori, nu voi mai posta nimic cel puțin câteva zile, pe acest blog.

Sursa Articol: http://spirituletern.blogspot.ro/

Anunțuri

Iluminarea

energy_work_4b_r265

Iluminarea înseamnă asumarea responsabilității pentru propria viață, pentru propriile gânduri, fapte, emoții, pentru modul în care trăim, iubim, acționăm, suntem. Căci gândurile creează, acțiunile creează, energia creează. Tot ceea ce emitem reflectă adevărul lăuntric. Dacă poluăm lumea în orice fel, toate se vor întoarce la noi. Căci gândurile se manifestă în formă, la fel și cuvintele și emoțiile. Dacă devenim conștienți de propria abilitate inerentă de a ne crea viața, interioară și exterioară, atunci devenim mai atenți față de ceea ce creăm în orice clipă.
Alegem în mod conștient credința, și nu frica. Ne alegem conștient cuvintele, modul în care vorbim cu noi înșine, și tot ceea ce emitem, fie sub forma cuvintelor, faptelor sau gândurilor.
Alegem în mod conștient să trăim viața în mod abundent, și să servim în moduri profunde și înalte. Alegem iubirea, și nu ura. Alegem să ne menținem și să trăim în adevărul cel mai înalt și în integritate, și nimic nu ne poate influența, fie că e vorba de opiniile sau judecățile celorlalți. Alegem conștient să pășim pe calea sufletului, cu hotărâre și forță.
Iluminarea înseamnă responsabilitate în toate formele sale. Mai mult decât atât, ea se abține de la vină, judecată, căci știe că orice ar judeca, îl va judeca la rândul său.
Sufletul iluminat știe că suntem cu toții Unul.

Judith Kusel

Sursă

 

Traducere: Dayanara

Sursa Articol: https://dayanara2016.wordpress.com/2017/09/18/iluminarea/

Calea lui Eu și Tu

Soarele Intră în Balanță – Echinoxul – 22 Septembrie 2017

3369563e55ea7c9ddcb85260aa5b4c47Bill Attride
22 Septembrie 2017

Darul Companiei, Calea lui Eu și Tu

Viața este Spirit; Spiritul este Viața.

În centrul oricărei particule a Creației, acolo se află Lumina și Iubirea, acolo, în centrul tuturor lucrurilor și a toată lumea este Scânteia Divinului.

Această abundență de divinitate este Conștiința Pură; este un Corp de diamant al Iubirii Adevărate.

Fiecare Monadă a Divinului există în Spațiul Său Sacru, care de-a lungul timpului se formează mai perfect în viața locuită de Conștiința Cosmică a Conștientizării Sinelui, care este ghidată și informată de Iubirea Necondiționată și ținută în Spațiul Său unic “a lui Unu” prin voința Sa Centrată pe Spirit.

Aceasta este ceea ce formează întreaga Creație, variind de la infinitățile spațiului interior până la Conștiințele Galactice care cuprind o mulțime celestă de Stele, Planete și Forme de viață.

Și aceasta este și ceea ce sunteți voi, o prețioasă picătură a Spiritului, care încet, dar cu siguranță devine conștient de sine, apropiindu-vă mai mult de propria voastră adevărată natură: că sunteți o Divinitate care învață a fi un co-creator conștient din acest Univers; a fi un Creator iubitor care este de asemenea Înțelept și Umil.

Această Călătorie a Spiritului, această Călătorie de Lumină și Iubire, este Călătoria Trezirii, care este modelată și făcută de voi și de tovarășii voștri. N-ați putea să fiți niciodată ceea ce sunteți, “un sine devenind om”, unul fără altul. Un om singular, neconectat nu este nici măcar posibil, pur și simplu nu ar fi “uman” deloc.

Pentru că sunteți cu adevărat făcuți și din unul și din altul. În lume după lume, în viață după viață, voi sunteți formați de toți cu care aveți relații directe și indirecte. Sunteți formați de părinții voștri, de frații și prietenii voștri, de colegii de clasă, de iubirile voastre din viețile anterioare și acum și de cele veșnice, astfel încât toți frații și surorile voastre în Spirit să fie acolo cu voi și voi în ei. Gândurile voastre – Valorile Morale și Iubirea care le ține pe toate, elementele esențiale ale voastre, sunt toate modelate de nenumăratele întâlniri pe care le aveți unul cu altul. Sunteți relațiile voastre; sunteți un “eu” și “o mulțime de noi”; și din acești mulți veți deveni unul care sunteți voi.

Suntem cu toții “amestecați”; fiecare dintre voi este în atât de mulți alții, și atât de mulți, mulți alții sunt ceea ce vă face să fiți voi. Iată de ce această experiență viitoare în Cercul celor Vii, formele de energie de Douăsprezece ori care dețin acest Univers împreună, este atât de important pentru a-l înțelege și a-l stăpâni. De fapt, sunteți alcătuiți din toate cele douăsprezece semne, doar că în proporții și combinații diferite. Dacă trebuie să vă cunoașteți și să deveniți ceea ce trebuie să fiți cu adevărat, atunci trebuie să îmbrățișați o parte a fiecărui semn ca parte esențială a voastră.

Astăzi vă mutați în domeniul Balanței; Astăzi vă întâlniți unul cu celălalt în acel spațiu sacru al lui Eu și Tu; Astăzi pătrundeți în Mister, unde vă veți întâlni și vă veți face unul pe altul în “spațiul al treilea” care este Relația.

După acordările, alinierile, ajustările și vindecarea Fecioarei, sunteți gata pentru asta. V-ați făcut temele, ați câștigat mai multă măiestrie de sine prin auto examinare critică și acum sunteți adevărata variantă a voastră și sunteți mult mai liniștiți.

Acum vedeți înaintea voastră Adevărul Spiritului; că puteți deveni cine sunteți într-adevăr doar atunci când sunteți unul cu altul. Priviți în ochii celui care vă este în față și ceea ce strălucește din ferestrele sufletului vă este atât de familiar. Este aceeași “conștientizare sau prezență” esențială care există și în voi. Este Unu, este Iubirea lui Unu pentru toți cei care strălucesc prin fiecare dintre voi.

În orice relație, există trei “spații”. Voi existați în propriul vostru spațiu sacru; și cel din fața voastră este și el în spațiul lui sacru. Nici unul dintre voi nu ar trebui să treacă unul peste altul, nici unul din voi  nu ar trebui să se piardă în celălalt. Dar împreună puteți construi acest “spațiu al treilea” al lui Noi, spațiul pe care îl creați împreună. Acesta este locul de acțiune al “sinelui care devine”; acesta este spațiul vostru de transformare a sinelui și împlinire de sine cu și prin intermediul celuilalt.

Aici învățați, lucrați și acționați; aici este locul în care fiecare dintre voi deveniți așa cum trăiți pentru voi înșivă și unul pentru celălalt. Prin intrarea în relație, vă deplasați într-o mai mare conștiință de sine prin dansul de spirit a unuia cu celălalt. Nu puteți să faceți doar ceea ce vreți fără o analiză atentă și pentru ei. Formați un spațiu de beneficii reciproce, la început inconștient și apoi din ce în ce mai conștient, creând un cadru care să ghideze, să vă sprijine și să protejeze interacțiunile unuia cu celălalt. Fiecare dintre propriile voastre împliniri individuale depinde de împlinirea celuilalt. Veți experimenta realitatea vie că visurile lor devenite realitate sunt însăși substanța și pentru visele voastre devenite reale.

Da, aici în Balanță experimentați Îmbunătățirea Spiritului vostru; aici vă ridicați unul pe celălalt în Conștiința Mai Înaltă care apare și este întemeiată pe faptul că sunteți unul parte a celuilalt, creându-vă unii pe alții prin Iubire.

Aveți nevoie unii pe alții pentru a fi voi.

Vă uitați înapoi la strămoșii voștri și înțelegeți cât de mult le datorați celor care au existat înainte.

Si vă uitați in jurul vostru și realizați cât de mult aveți nevoie de cei cu care călătoriți acum.

Sunteți unul și sunteți mulți.

Aplecați capul; Deschideti inima.

Zâmbiți celui care este în fața voastră.

Știți că sunteți unul și sunteți la fel,

Namaste.

http://astrologerbillattride.typepad.com

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Photo credit: Pinterest
Design: Manuela@inaloveworld

Mesajul poate fi postat doar dacă este păstrat in intregime și sunt incluse numele autorului, sursa mesajului și linkul către
https://inaloveworld.wordpress.com
Mulțumesc.

Divinul Feminin vorbește Bărbaților

Art by Maria Chambers

Art by Maria Chambers

22 Septembrie 2017

Eu Sunt Divinul Feminin și Eu Sunt Aici pentru a mă adresa celor curajoși, care se află în deplină transformare, de la o realitate carbon la o realitate cristalină.

Eu mă adresez celor care se află în prim-planul unei schimbări a conștiinței, care nu a mai fost realizată până Acum, la o asemenea amploare.

Eu mă înclin în fața voastră, pentru că nu este o cale ușoară, însă voi, cei cărora mă adresez, voi nu sunteți cei care aleg drumul ușor.

Voi sunteți cei cărora le place să mergeți pe drumul aventuros. Drumul interesant.

Voi sunteți Aici din motive pe care nu puteți, încă, să le înțelegeți la nivel uman, însă la nivelul Sufletelor voastre, voi sunteți Aici, pentru a vă reuni cu Divinul vostru Feminin.

Voi sunteți Aici, pentru a vă vindeca rănile aspectelor voastre: Masculin și Feminin și pe cele ale Copilului Interior, pentru că ele au fost rănite de separarea lor de Prezența voastră Divină, de Sufletele voastre.

Această vindecare se realizează simplu, prin ceea ce faceți voi, invitându-vă Sufletele să fie cu voi, în trupurile voastre și în viețile voastre.

„Pur și simplu” nu este, întotdeauna, tradus în „ușor”.

Este o provocare pentru tot ceea ce ați fost învățați ca bărbați.

Este nevoie să simțiți lucruri pe care nu erați obișnuiți să le simțiți … lucruri precum tristețea, durerea, sentimentul de abandon.
Și chiar sentimente de bucurie profundă, care pot veni spre voi într-un mod senzual, prin toate simțurile umane.

Art by Maria Chambers

Art by Maria Chambers

Voi ați fost îndoctrinați cu învățături care se opun vieții la nivel senzual.

Vedeți cum alți bărbați, care îmbrățișează natura lor feminină … cei care sunt în contact cu senzualitatea lor … sunt tratați în lume.

Însă nu există altă modalitate prin care acest lucru să funcționeze, acest experiment numit integrarea Corpului de Lumină.

Este bine ca atât bărbații cât și femeile să îngăduie ca natura senzuală a vieții să pătrundă în Sufletele lor.

Ca Feminin Divin, nu am vrut ca voi să vă simțiți abandonați de mine, însă voi ați petrecut atât de mult din călătoria voastră, căutând să găsiți ceea ce ați crezut că mi-ar plăcea, astfel că voi ați început să simțiți că eu nu mai sunt acolo.

Voi ați devenit atât de supărați pe mine și v-ați exprimat această furie în multe feluri.

La rândul meu, eu am început să simt vinovăția și am încercat să vă calmez furia în multe feluri.

Această poveste de pe această planetă se încheie Acum, cu voi toți bărbații care citesc aceste rânduri.

Voi deveniți, din nou, integrați ca bărbați, cu omologul vostru Divin, iubitul vostru aspect Divin Feminin.

Voi aveți încredere în aspectul Divin Feminin, încă o dată.

Voi vă bazați pe el, pentru a vă crea dorințele Inimii.

Voi îl iubiți și îl onorați, așa cum el vă iubește și vă onorează.

Voi începeți să vă simțiți, din nou, întregi.

Vouă vi se cere ceva care este foarte provocator.

Este nevoie să eliberați controlul minții în viața voastră.

Este necesar să vă deschideți Inimile, poarta spre emoții, acolo unde locuiește libertatea voastră.

Mulți bărbați au probleme cu Inima, Acum, datorate deschiderii emoțiilor.

Nu vă temeți de simptome, deoarece acestea sunt, doar, o mișcare a energiilor vechi, blocate.

Îngăduiți tuturor emoțiilor să curgă.

Îngăduiți Sufletelor voastre să vă transmută orice energie veche, blocată.

Nu aveți de ce să vă fie teamă.

Copilul Vostru Interior

Copilul Interior

 

Voi sunteți, de asemenea, invitați să fiți împreună cu Copilul vostru Interior.

Micul băiat din voi, care vrea să fie cu voi, Acum.

El este atât de plin de bucurie pentru viață, însă el are nevoie să-l recunoașteți.

Ascultați-l.

Poate că el încearcă să vă atragă atenția, în moduri atât de gingașe.

El vă iubește și vrea să îl țineți de mână, să-l îmbrățișați tandru.

Poate că are nevoie să plângă.

El este calea spre Sufletele voastre.

El vă va răspunde cu exuberanță pentru viață.

Prin ochii lui, voi vă veți simți ca și cum ați vedea lucrurile pentru prima dată.

Alimente, muzică, o plimbare în natură. Cele mai simple lucruri se încarcă cu ceva ce voi nu ați mai simțit de foarte mult timp, cu o claritate și o nevinovăție care vă va uimi.

Voi faceți totul să fie foarte frumos.

Voi sunteți, cu toții, iubiți și onorați pentru că voi călătoriți pe o astfel de cale dificilă, pentru că drumul mai ușor v-ar fi făcut să vă trăiți, din nou, viața ca un bărbat obișnuit.

Apelați la mine, Femininul vostru Divin, ori de câte ori simțiți că aveți nevoie, pentru că eu sunt, mereu, cu voi.

Cu Iubire profundă pentru voi.

Namaste.

Maria Chambers

http://www.soulsoothinsounds.wordpress.com

Link original:

https://soulsoothinsounds.wordpress.com/2017/09/22/divine-feminine-speaks-to-men/

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/09/23/divinul-feminin-vorbeste-barbatilor/

 

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

De ce viata ti se „prabuseste” dupa ce evoluezi spiritual

solar

A evolua spiritual, in timp ce te afli pe pamant, de fapt inseamna ca tu sa sa dizolvi barierele si sa incepi sa te apropii de tot ce reprezinta spiritul tau. Asta insa nu se face usor, si nici repede, ba dimpotriva. In cele mai multe cazuri, incepi sa vezi viata ta fizica dintr-o alta perspectiva, adica iti dai seama ca anumite persoane sau situatii nu mai au ce cauta in ea, asa ca le indepartezi. Din pacate, asta se intampla la nivel subconstient, si oamenii au tendinta sa ramana in aceleasi situatii, chiar daca simt ca nu mai este cazul. Asadar, primul pas pe care ai putea sa-l faci este sa te tratezi de dependente.

De multe ori trezirea spirituala se face fara ca tu sa-ti dai seama, adica fara sa constientizezi la nivel fizic. Poate sa fie vorba despre faptul ca ai citit o carte, ai participat la vreun curs, ai facut o meditatie etc, si pur si simplu iti dai seama ca viata ta si tot ce exista in ea nu te face fericit, asa ca trebuie sa faci o schimbare. Insa de aici si pana sa faci schimbarea efectiva, mai dureaza. Asa ca energiile lucreaza in a-ti indeparta ce te blocheaza, interpretand de fapt ca asta este dorinta spiritului tau (ceea ce este si adevarat). Exact ala este momentul in care tu ar trebui sa renunti sa te mai lupti pentru ceva ce oricum va disparea, mai devreme sau mai tarziu.

De fapt tu devii mult mai constient de ceea ce esti, de constiinta ta, si incepi sa privesti dincolo de ceea ce exista la nivel fizic: caracter, personalitate, etc, si incepi sa iei altfel de decizii. Acum pot sa apara schimbari alimentare, de anturaj, dintr-odata sa-ti placa sa te plimbi mai mult prin natura, sa-i ajuti pe ceilalti, incepi sa te gandesti la tine, sa faci toate aceste transformari de care ai nevoie, si incet incet incepi sa-ti reconstruiesti viata. Sau, mai bine zis, sa-ti construiesti o noua viata, pentru ca este posibil sa observi ca nu mai ai de ce sa ramai in relatia pe care o ai, sau in orasul in care locuiesti, sau la jobul pe care il ai.

Important este sa continui sa-ti doresti sa fii fericit, astfel incat sa permiti divinitatii sa se manifeste in viata ta. Chiar daca ti se pare ca totul se prabuseste in viata ta, de fapt totul se reconstruieste, intr-un mod divin pentru tine.

Sursa Articol: https://viitoruldezvaluit.wordpress.com/2017/09/17/de-ce-viata-ti-se-prabuseste-dupa-ce-evoluezi-spiritual/

A venit Timpul

consiliul
De curand a inceput activarea teritoriului numit Romania. Am citit cu totii despre profetiile legate de acest pamant si a venit vremea trezirii acestei tari pentru a-si implini destinul.
 
Acest lucru se vede lesne in exterior, au inceput lupte mai aprige intre lumina si intuneric si pare ca incet incet se trezeste si sufletul acestui popor.
 
Ca in toate timpurile, orice profetie trebuie adusa la implinire in plan fizic de catre cineva. Noi toti cei de aici suntem responsabili cu acest lucru. Fiecare are de jucat un rol important. Sunt implicate atat forte fizice, cat si non-fizice. Lupta se petrece simultan pe mai multe niveluri deodata. Important este ce alegem noi ca individ, de partea cui suntem, ce alegem sa manifestam. Toate manifestarile de acum si alegerea finala pe care o vom face (lumina sau intuneric) ne vor urmari pentru eoni de ani de acum incolo. 
 
La nivel de populatie mi se pare fireasca manifestarea nemultumirii intr-un mod mai agresiv. E precum un om care abia invata sa exprime liber ce simte si gandeste in loc sa tina in el. La inceput in loc sa se exprime calm, bland pentru a se face inteles, e mai „dintr-o bucata”, se exprima ceva mai brutal. Asa si la nivel de populatie. Insa este necesara vindecarea. Asa cum am invatat sa folosim iubirea si lumina pentru vindecarea noastra, tot asa sa o trimitem si catre vindecarea ranilor acestui popor.
 
Tara aceasta si intreg Pamantul are nevoie de noi mai mult ca niciodata. Este anul in care vor fi cele mai multe activari in misiunea de lumina sau in misiunea de intuneric. Fiecare lucrator de lumina are cel putin un oponent aici, in fizic. Si in non-fizic si mai multi. Insa avem si multe ajutoare de lumina multe multe. Trebuie doar sa ne gasim curajul. Curajul de a ne accepta lumina si misiunea pe care o avem. Este necesar sa intelegm ca nu se poate face nimic fara noi, fara contributia constienta a fiecaruia. Fiecare dupa cum poate si stie. De aceea am invatat atat de multe lucruri si acum si alta data. Suntem un popor crestin, cu multa iubire in Domnul Isus si Maica Maria. Ei ne sunt cele mai mari calauze si ajutoare acum.
Din Cosmos toti sunt cu ochii pe noi. Este un punct important in insasi istoria Creatiei. Recent au fost coborate in Egregorul constiintei pamantene mai multe informatii legate de cunoasterea importantei acestei planete, precum si a tarii noastre in tot ceea ce are loc ca schimbare de lumina in acest Univers, informatii legate de ce anume s-a intamplat la Cadere si cum s-a denaturat de atunci functionarea Creatiei, ce dezechilibru a fost creat. Le vom accesa rand pe rand, pe masura ce constiinta si inima noastra se deschid. Pentru cine crede si simte, coruptia nu este doar aici pe aceasta planeta, ea este la nivel extins. Insa este posibil ca sa fie nevoie o schimbare la un nivel micro: individ, tara, planeta, pentru ca schimbarea sa vina si la nivel macro. Altfel se intampla de mult invers. Si aici intervine destinul fiecaruia ca individ, ca tara, ca planeta si sunt sigura ca in cele din urma ne vom implini fiecare in parte destinul.
Veti spune: „dar destinul poate fi schimbat!”. Da, in  anumite situatii poate fi schimbat. Insa exista anumite lucruri fixate in timp, astfel incat orice s-ar intampla si orice ar incerca baricada intunecata sa faca, planurile vor decurge intocmai cum a decis Creatorul Prim. Acestea sunt lucrurile importante care trebuie sa se intample, care aduc schimbari la nivel macro. A fost greu si in alte vieti cand am venit pentru a pregati tot ce se petrece acum, este greu si in aceasta viata. Pentru ambele tabere. Este absolut necesar sa ne mentinem in credinta si sa ne ridicam increderea si speranta atunci cand ea scade. Este absolut necesar sa lucram in mod continuu cu noi, pentru a manifesta cat mai multa iubire, intelepciune, puritate, adevar, dreptate, moralitate, altruism, frumusete si tot ce altceva vine din lumina si iubire. Este necesara auto observarea permanenta si rugaciunea pentru ca sa fim mentinuti tot timpul in lumina si adevar. Caci intunericul imbraca forme cu un pic de adevar si cunoastere ceva mai multa, in care insereaza neadevar si asa ne poate pacali. Este nevoie de multa intelepciune. Si in afara de toate acestea este nevoie de rugaciune permanenta pentru tara noastra, pentru neamul nostru, pentru Mama Pamant, pentru toti lucratorii de lumina de pe Pamant, din Galaxie si Univers, rugaciune ca dreptatea, adevarul, lumina si iubire sa fie biruitoare.
Fie ca Constiinta Cristica sa fie activata si ancorata in fiecare fiinta din regnul uman, vegetal, animal si mineral, pe intreaga planeta si ca toti cei care lucreaza pe programe anticristice sa fie vazuti clar, adevarul sa iasa la suprafata, sa se faca dreptate dupa Legile Divine si sa traim cu totii in echilibru, pace, armonie si iubire!
© Ariendra Cristina
Sursa Articol: https://ariendrafamily.wordpress.com/articole/sfaturi-din-inima/a-venit-timpul/

NASA, accidental a arătat imagini din sateliți cu dovada manipulării vremii

1
Uraganul Matthew și succesorul său Irma au transformat vremea într-o temă dominantă în prim-planul mentalului public

De la inundații extreme până la daune pe scară largă, oamenii au asistat la puterea incredibilă a mamei natură – dar există cumva altceva implicat aici? Au existat zvonuri că guvernul american este angajat într-un efort de geo-inginerie de zeci de ani – și de ce nu? Abilitatea de a controla vremea poate fi instrumentul final pentru bine sau pentru distrugere.

După cum s-a văzut, aceleași distrugeri le poți obține fără bombe atomice, bombardamente aeriene masive sau implicarea de zeci de mii de trupe , la sol. Plus că nimeni nu este de vină, ci doar mama natură, datorită schimbărilor climatice și încălzirii globale… Oare așa să fie? Sau în spatele acestor distrugeri se află niște forțe care manevrează o tehnologie ce poate schimba vremea oriunde pe planetă?…

Chemtrails sau manipulatorii vremii prin HAARP, legătura dintre operațiunile guvernamentale sub acoperire și efectele pe care acestea le pot avea asupra vremii, nu pot fi aruncate public, doar ca teorie a conspirației în prezent. Iată acum, imaginile satelitare ale NASA care au dezvăluit ceea ce se numește „dovada șocantă a ingineriei climatice”, priviți cum norii iau forma undelor ELF cu care sunt bombardați:

 2
Aproape de coasta de est a Australiei
 3
Coasta de vest a Africii
 4
Africa de Vest
 5
Africa de Vest
 6
Coasta Californiei
 tot Africa de vest
Tot Africa de Vest
 7
Sudul Spaniei

Potrivit lui Dane, regiunile de coastă ale Africii sunt un focar pentru eforturile de geoinstrumentare, în ciuda faptului că sunt menționate în mass-media doar ca rezultatul „prafului” din aer. Dane citează acest extras dintr-un articol Fox9 News: „În prezent, o mare parte din Golful Mexic și părți din Caraibe au o temperatură ușor mai ridicată decât temperaturile normale ale oceanelor, care ar contribui în mod normal la dezvoltarea tropicală. Dar în atmosferă există atât de mult praf și aer uscat, încât furtunile se sufocă înainte să înceapă.”

NASA-Satellite-Imagery-Reveals-Shocking-Proof-of-Climate-Engineering-Gulf-of-Mexico-768x340

 

Unii presupun că tehnologia de geoengineering poate – și este deja folosită – să manipuleze sisteme de furtună mai mari, cum ar fi uraganele. De fapt, astfel de acuzații au fost deja îndreptate către uraganul Matthew, sugerând că „fluctuațiile” din fotografia furtunii de mai jos arată „valuri, unde” în concordanță cu transmisiile puternice de „radio-frecvențe / microunde și aerosoli atmosferici”. Chiar dacă acest lucru este adevărat și chiar dacă este executat cu intenții bune (personal nu cred asta, n.b.), care sunt consecințele neintenționate ale jocului de-a Dumnezeu cu vremea?

 

Potrivit lui Dane, după mai mult de 65 de ani de intervenție climatică, s-a făcut un foarte mare rău sistemelor de susținere a vieții (împreună cu nenumărate alte forme de distrugere antropogenetică a biosferei) : „Inginerii climatici par să încerce acum să folosească aceleași metode de intervenție care au provocat daunele prima oară, pentru a atenua daunele produse deja. Nu există nici o logică în această ecuație.

În această fotografie, Dane ne arată modul în care transmisiile de frecvențe radio pot afecta formarea norilor „prin pulverizarea metalelor grele conductive din punct de vedere electric” (tehnic, mai întâi apar cu câteva zile înainte de această operațiune avioanele care împrăștie chemtrails, pentru a îmbiba atmosfera cu metale grele, agenți patogeni, substanțe chimice nocive, etc., apoi are loc emisia puternică de unde radio, pe frecvențe specifice și ochit asupra zonei unde trebuie să se formeze turbulența, n.b.).

imaginea 1

În următoarea fotografie, Dane subliniază faptul că norii s-au format în apropierea unei stații HAARP, care a generat tiparele norului cu aspect unic (a se citi articolele de la categoria Tehnologia HAARP din blog):

Recentele furtuni din România au fost sigur create artificial, ca făcând parte din razboiul climatologic asupra țării noastre. În aceeași zi când a avut loc furtuna teribilă din Timișoara și vestul țării, la Brașov era o zi superbă, dimineața, cerul senin perfect și cald. Apoi au început să trecă avionele și să împânzească cerul cu chemtrails, de aproape nu se mai vedea soarele, după care către seară a început furtuna.

11

Concluzia este cât se poate de clară: Nu există nicio schimbare climatică, încălzire globală, etc. Totul este propagandă de implementare a acestor idei în masă, pentru ca Guvernul din Umbră să-și poată duce liniștit planurile de depopulare planetară conform Agendei 2030. Toate uraganele, cutremurele, ploile devastatoare din ultima vreme, sunt creația acestor satane, care vor să distrugă omenirea datorită faptului că au pierdut controlul asupra planetei, omenirea se trezește și este ajutată atât din interiorul planetei, cât și de forțe pozitive din exterior să evoluăm spre o eră a păcii și iubirii. Ori Ei nu pot accepta asta!

Fiți cu mintea deschisă pentru că nimic nu este ceea ce pare…

Drum drept spre Lumină!


sursa: : http://humansarefree.com via https://burebista2012.blogspot.ro/

Raport energetic cuantic (partea a II-a)

pamant

Emoțiile (energia în mișcare) reprezintă eliberarea vechii stări de victimă, cauzată de o frică localizată în chakra rădăcină, care afectează întregul sistem nervos, și mai mult de atât. Vechile programări inconștiente nu mai pot trăi în corpul înalt vibrațional care încearcă să vă ducă pe partea cealaltă, acolo unde se află conștiința unității. Celulele încep să vibreze din ce în ce mai mult, încep să comunice, iar ADN-ul transmite noi mesaje în ființa voastră pentru a se recodifica din punct de vedere electric, creând un nou sistem de rețele în voi care comunică mesaje codificate asupra modalității de restructurare a corpului vostru.

Pentru mulți, problema este faptul că aceste realități încă nu sunt vizibile, așadar nu sunt suficient de importante pentru a fi onorate. Nu există o înțelegere a procesului de integrare a luminii dimensionale superioare, a sufletului. Prin integrare, viețile devin mai ușoare, iau noi forme. Tot ceea ce este infinit iese la suprafață, iar pentru a atrage atenția umanului liniar, trebuie să îi atingă viața înainte ca mintea și inima să se deschidă.

Funcționarea la nivel multidimensional înseamnă că dimensiunile inferioare se vor prăbuși, dezintegra, dizolva în moduri diverse. Toate experiențele au ca scop deschiderea inimii și a minții, astfel încât fiecare suflet și sine galactic să poată ieși la suprafață și integra în corp. În momentul în care conștientizați faptul că realitatea este o reflexie a propriei programări, aveți ocazia de a vă schimba transmisiunea vibrațională, astfel încât să activați o nouă linie temporală pentru voi.

Umanul se încrede în fizic, fără a înțelege cum ia naștere fizicul. Conștiința este cea care creează materia, și nu vice versa. În calitate de suflet, aveți capacitatea de a vă schimba realitatea. Pe măsură ce evoluați ca suflet și vă recuperați capacitățile pierdute, viața devine mai simplă, mai plină de iubire, bucurie și pace.

Vă aflați aici pentru a reeduca prin conștiința iubirii, prin conștiința cristalină/Christică/a Unității, prin conștiința Purității/Lemuriană/Arcturiană, prin conștiințe superioare (Siriusiană/Atlantă/Lirană), etc. Vă aflați aici pentru a fi un exemplu, dovada faptului că existența unificată este reală și că putem coexista în pace, bunătate, compasiune, armonie. Vă aflați aici pentru a aduce împreună toate aspectele și existențele voastre și pentru a le întrupa pe deplin, curățând toate distorsiunile de la nivelul lor; însă nu puteți face lucrul acesta dacă nu observați, recunoașteți și aliniați modul în care vă trăiți viața, fapt care începe cu onorarea și integrarea acestei vastități interioare, tot timpul, nu doar când este în beneficiul vostru.
Vă aflați aici în calitate de puncte de ancorare ale grilei cristaline și ale frecvenței de lumină, lipsiți de ego în orice fel.

Noile coduri vor merge direct acolo unde este nevoie de actualizări, recalibrări și recodificări. Nu este nevoie să înțelegeți totul pentru a putea onora acest proces, ci doar să vă deschideți și să ascultați, fără a vă opune propriei evoluții stabilite de suflet. Umanul care opune rezistență este sursa suferinței. Depinde de voi să alegeți ce să fiți.
Influxul de frecvențe cristaline pure este un proces continuu acum, care curăță densitatea, realiniază, recodifică, recalibrează, resincronizează.

Propria experiență vă va arăta în ce dimensiune vă aflați acum cu corpul fizic, iar abilitatea de a vă menține starea expansionată va dicta această dimensiune. De asemenea, extrem de importante sunt toate lucrurile cu care vă înconjurați; când totul este de cea mai înaltă vibrație posibilă, atunci totul vă va aduce mai multă fericire, onorare a propriei ființe, a corpului. Onorați-vă corpul, cu iubire și considerare, iar acest lucru vă va permite să faceți întocmai și pentru cei din jur.

Sunteți pe deplin responsabili de propriul comportament, de cum îi tratați pe ceilalți, din ce spațiu veniți (al iubirii sau al fricii); acesta din urmă vă va dicta realitatea, care fie va înflori, fie se va dezintegra. Această dezintegrare este, de fapt, o restructurare. Apoi, structura celulară poate lua noi forme. Dacă vă asumați un rol activ în integrare și conștientizare, atunci veți avea parte de o experiență mai ușoară. Procesul are loc indiferent de participarea voastră conștientă, căci el a fost stabilit anterior încarnării în corpul care deținea genetica necesară pentru întreaga experiență de aici.

Nașterea pe Noul Pământ înseamnă să înveți totul din nou, să creezi noi realități care sunt pe deplin aliniate cu principiile Noului Pământ, cu Legile Universale Cosmice; pe măsură ce începeți să contribuiți la tot, vă deschideți și împărtășiți, vă oferiți susținerea și deveniți parte integrantă a noii umanități, vă stabilizați rezidența pe Noul Pământ, care devine permanentă atunci când vă îndepliniți misiunile pentru care ați venit aici.

Cu multă iubire,

Lisa Transcendence Brown ☼

Sursă

Traducere: Dayanara

Sursa Articol: https://dayanara2016.wordpress.com/2017/09/18/raport-energetic-cuantic-partea-a-ii-a/

Apel Final

Luna Nouă în Fecioară – Apelul Final

ef18a4b431a6a49f131a3ca870e182deAstro Butterfly
16 Septembrie 2017

Luna Nouă in Fecioară are loc in 19 septembrie sau 20 septembrie, in funcție de locul in care trăiți, la 27 ° Fecioară.

Luna Nouă reprezintă momentul noilor începuturi, deci în fiecare an avem șansa de a începe ceva nou legat de semnul în care are loc fenomenul.

Luna Nouă a Lunii septembrie se află în Fecioară, de aceea temele Fecioarei ies la suprafață în slujbă, muncă, inimă, analiză, ritualuri zilnice, purificarea trupului, minții și spiritului, dezvoltarea sinelui, aducând ordine în haos.

Fecioara reprezintă cea mai înaltă expresie a sinelui individual, este locul în care căutăm să fim în serviciu, este locul în care ne menținem angajamentele, este locul în care căutăm să ne desăvârșim și să rămânem pe Cale, indiferent cât de greu este.

Fecioara este un semn de tranziție, aducând moartea Verii și începutul Toamnei, acel moment al anului când contemplăm ciclul anual de lumină și întuneric al pământului.

Luna nouă are loc la 27 ° Fecioară, în ultimele grade ale semnului. Ultimile grade ale Fecioarei sunt foarte transformative, încheind misiunea primei jumătăți a zodiacului, perfecționarea sinelui. Prima parte a zodiacului (de la Berbec la Fecioară) este călătoria în interior.

Cu Balanța, explorăm partea exterioară a roții zodiacale, învățăm despre alte persoane (de la Balanță la Săgetător) și despre societate în ansamblul său (de la Capricorn la Pești).

Prin urmare, Fecioara este ultima șansă de a face bine, de a deveni persoana care dorim să fim, de a obține cea mai inaltă exprimare a sinelui individual.

Fecioara este asociată în mod tradițional cu lucru, diete, sport, stil de viață sănătos, detalii și planificare – cu toate lucrurile care sunt bune pentru voi, dar nu neapărat plăcute sau ușoare.

Desigur, stați în etapa de dezvoltare al Leului, faceți doar ceea ce se simte bine, ceea ce vă face să vă simțiți vii, ce este distractiv … dar știți că acest lucru nu are susținere. De asemenea, trebuie să munciți, să puneți ritualuri în practică, să creați sisteme în viața voastră pentru a vă ajuta în realizarea obiectivelor.

Luna Nouă in Fecioară, in gradele finale ale Fecioarei, este ultima voastră sansă de a deveni cea mai inalta expresie a voastră, de a transforma sinele intr-un intreg armonios – corp, minte si spirit – toate in echilibru.

Luna Nouă din Fecioară are legatură cu consecințele. Dacă ați făcut lucrarea interioară, atunci Luna Nouă va veni să “împacheteze” totul, astfel încât să puteți spune cu încredere: “Eu sunt o ființă umană, sunt perfectă în imperfecțiunile mele, puternică în slăbiciunile mele și frumoasă în felul meu, pentru că eu sunt eu“.

Dar dacă ați încercat să săriți dintre pași sau dacă ați rămas blocați în fazele anterioare de dezvoltare, atunci această Lună Nouă poate fi destul de confuză și deranjantă.

Deși deranjant, Luna Nouă vă va oferi oa doua șansă. Încă mai aveți ocazia să faceți bine, dacă sunteți suficient de curajoși să înotați prin haos, să vă deschideți inima și să vă predați conducerii și înțelepciunii superioare.

Luna Noua din Fecioară mă face să mă gândesc la cartea de judecată a Tarotului datorită apropierii de punctul de echinocțiu. În tarot, “Judecata” apare în acel moment în viața voastră atunci când vă revizuiți și vă evaluați experiențele anterioare și trageți concluziile. Toate piesele puzzle-ului se reunesc în cele din urmă pentru a forma o imagine integrală.

Și, deși în mod tradițional Luna Nouă înseamnă vremuri a noi începuturi, în timp ce Luna Plină înseamnă momente de expunere și terminații, această Lună Nouă este un pic din amândouă.

Nu puteți începe ceva nou dacă nu lăsați trecutul în urmă. Noul început nu vine “de nicăieri” – este atunci când faceți o decizie conștientă de a lăsa trecutul în urmă, când faceți loc pentru nou.

Acum sunteți “chemați” și vi se cere să luați măsuri. Ceva care a stat latent în voi este în cele din urmă trezit și adus în lumină.

Luna Nouă face un uran quincunx cu Uranus, planeta de înțelegere bruscă și trezire și în opoziție față de Chiron, planeta integrării sinelui.

Opoziția Lunii Noi față de Chiron vă va expune rănile, colțurile întunecate ale sufletului tău, de care vă simțiți rușinați. Desigur, acest lucru vă va face să vă simțiți vulnerabili. Dar ignorând unele părți ale voastre, în timp ce puneți în față numai ceea ce este de dorit nu vă face perfecți. Fiind în negare cu privire la adevărul despre cine sunteți, nu vă face invincibili.

Toți suntem făcuți din părți rupte și până când nu învățăm să le integrăm, nu putem trăi o viață sănătoasă, în deplină integritate. Opoziția față de Chiron va expune toate aceste părți rupte ale voastre, dar vă va oferi și șansa de a integra toate rănile profunde, toate acele umbre de care vă este frică să le aduceți la suprafață.

Atunci când le recunoașteți, când acceptați că sunt parte din voi, când ele nu au nici o putere asupra voastră. Sunt încă acolo, ca o reamintire a ceea ce vi s-a întâmplat și a ceea ce v-au învățat despre viață, dar nu vă mai bântuie.

Luna Nouă in Fecioară alături de Chiron în Pești vă va face să vă confruntati aceste afaceri neterminate si să acceptați adevarul despre cine sunteți.

Luna Noua din Fecioară, care se intâlnește cu Uranus, poate aduce inițial o energie bizară, deranjantă. O energie chincunx poate fi destul de deranjantă, dar daca o lăsați să curgă, puteti manifesta partea pozitivă, creativă.

Uranus și Chiron care prezintă aspectul Lunii Noi sunt apelul de trezire, de care aveați nevoie să vă “treziți” și să vă trăiți viața într-un mod diferit, pentru a fi corecți față de voi și față de nevoile voastre.

Conducătorul Lunii Noi, Mercur este complet opus lui Neptun, care provoacă confuzie, ceață și haos interior. Comunicarea poate fi interpretată greșit și scoasă din context.

S-ar putea să auziți niște știri sau să citiți ceva, doar pentru a afla că sursa nu este destul de demnă de încredere sau că puteți avea intuiții puternice, dar este posibil să nu știți dacă este într-adevăr îndrumarea voastră interioară sau pur și simplu câteva dorințe care vă fac să nu gândiți corect.

Cu Mercur împotriva Neptun ne putem pierde în lumea abstractă, într-o lume fantastică în care putem evita realitatea aspră. Paradoxal, acest lucru nu înseamnă că suntem pierduți. Există un adevăr în Neptun, există un adevăr în dizolvarea percepțiilor noastre.

Frontierele la ceea ce numim “realitate” nu sunt întotdeauna atât de strict conturate. Cu Mercur în opoziție față de Neptun, nimic nu este așa cum se pare, totul este “jumătate adevăr, jumătate minciună”.

Mercur în opoziție cu Neptun nu este un aspect rău in sine. Ca și în cazul oricărei planete transpersonale și ca și în cazul oricărei opoziții, trebuie să fim atenți. Neptun reprezintă “ordinea superioară”, care este greu de înțeles cu mintea noastră limitată.

Dacă sunteți tipul științific de persoană, puteți găsi această energie destul de dificilă, pentru că vă va scutura credințele și vă va face să vă îndoiți de tot ceea ce credeați că știți.

Cunoștințele noastre pot fi limitate. De exemplu, cunoștințele noastre despre alte persoane sunt cele care ni se dezvăluie. Apoi încercăm să înțelegem aceste informații făcând comparații cu noi înșine.

Dar ei sunt oameni diferiți, cu personalități distincte – nu suntem noi. Nu știm ce cred ei cu adevărat și ce simt – de fapt, ceea ce credem că știm despre ei se bazează pe o mulțime de ipoteze.

De aceea, opoziția Mercur, Neptun, care este marcă comercială a Lunii Noi în Fecioară, poate fi un lucru bun. Ne poate ajuta să înțelegem că nu știm totul și că nu trebuie să știm totul. Uneori trebuie doar să lăsăm lucrurile să fie. Lumea va supraviețui fără judecata noastră.

Luna Noua in Fecioară este, de asemenea, un moment bun pentru a re-evalua rutina si ritualurile zilnice. Neptun vrea să dizolve orice obicei învechit, care nu te mai poate ajuta pe calea curentă. Dacă nu găsiți motivația de a merge la sala de gimnastică sau de a vă menține dieta este poate pentru că trebuie să găsiți o ordine superioară, un motiv mai bun pentru a vă menține.

Pluto încetinește și se pregătește să schimbe direcția. Am avut multe planete retrograde în ultimele luni, așa că schimbarea în direcția lui Pluto este o veste bună. Lucrurile se vor imbunătăți!

Puteți beneficia de această Lună Nouă în care sunteți un artist, un scriitor, un fotograf, un muzician. Neptun, Mercur și Uranus vă vor face mai sensibili la emoțiile voastre interioare, precum și la inspirația din afara.

Luna Nouă in Fecioară este, de asemenea, un moment bun pentru a incepe o dieta de detoxifiere, o dietă pe bază de plante sau homeopatie. Orice tip de activitate care va decluta, va elimina stagnarea, va curăța corpul si sufletul vostru este acum favorizat. Oferind serviciul vostru lumii, chiar dacă nu primiți laude, vă veți pune sufletul pe calea cea bună.

Dacă aveți Gemeni sau Fecioară sau dacă aveți planete natale sau unghiuri în jurul valorii de 27 ° în semnele mutabile – Gemeni, Fecioară, Săgetător, Pești – veți simți mai puternic energia adusă de Luna Nouă în Fecioară.

https://astrobutterfly.com

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Photo credit: Pinterest
Traducere: Manuela

Mesajul poate fi postat doar dacă este păstrat in intregime și sunt incluse numele autorului, sursa mesajului și linkul către
https://inaloveworld.wordpress.com
Mulțumesc.

Templul Transformării – Mesajul Strămoșilor la Echinocțiul din Septembrie

Mesajul Strămoșilor – Septembrie 2017

unnamed
Echinocțiul din Septembrie 2017
Bine v-am găsit, dragilor, ne face o mare plăcere să fim cu voi în această lună Septembrie, în timp ce voi continuați să aprofundați nivelul următor al înfloririi Sufletelor voastre și al reveriei Inimilor voastre, ca deschizători de drumuri, îndrumători spirituali, lucrători în Lumină și semințe stelare pe acest Pământ sacru.
Cu ajutorul puternicelor Portaluri Stelare din luna August, voi ați experimentat un sentiment aprofundat al serviciului vostru Divin, prin intermediul Templului Serviciului Divin și al codurilor Conștiinței Christice Galactice, amplificându-vă Coeficientul de Lumină, cu sprijinul strălucirii Soarelui, a razelor fotonice, a frecvențelor razelor și a Modelelor Noului Pământ.
Și Acum, dragilor, în timp ce liniile temporale continuă să conveargă și să se dezintegreze și percepțiile realității să se schimbe, odată cu aprofundarea nivelurilor de suveranitate și de împuternicire, voi veți experimenta acest viitor portal puternic, Echinocțiul din Septembrie și aceste Coduri Cristaline de Lumină, prin Templul Transformării, cu un accent reînnoit asupra restaurării, întineririi și alimentării corpurilor fizice / energetice, în calitate de custozi ai minunatelor voastre Temple fizice ale Luminii.
Acest proces de transformare se produce și la nivelul Mamei Pământ, dragilor, după cum știți cu toții, experimentat, cel mai recent, prin inundații și uragane pe acest Pământ sacru.
Din punct de vedere energetic, dragilor, mulți dintre voi ați experimentat abisul, printr-o eliberare foarte profundă a tuturor lucrurilor care nu mai funcționează pentru voi și, Acum, prin ochii furtunii și prin îmbrățișarea Mamei Divine sau, în acest caz, prin Fecioara Maria Neagră, plângându-și lacrimile de tristețe, voi predându-vă liniștii și îngrijirii, eliberând în același timp disoluția și tot ce a rămas neexprimat.
Codurile Galactice care vin, dragilor, vă ajută, Acum, să curgeți într-un echilibru reînnoit, eliberându-vă de vestigiile tristeții, pierderii, trădării și ale disconfortului din interiorul corpurilor voastre fizice / energetice, ieșind mai puternici, cu un nivel superior de împuternicire, determinare a focalizării și de Iubire de sine, simultan, experimentând un discernământ sporit și o toleranță mai redusă pentru cei care continuă să creeze valurile de separare, percepute în cadrul Rețelei Uniunii Iubirii Divine.
Vouă vi se cere, dragilor, să acceptați și să apreciați Tot Ceea Ce Este, cu niveluri mai profunde de seninătate și răbdare, pe măsură ce vă onorați schimbările sau provocările ce vin asupra voastră, precum și să vă concentrați asupra întineririi celulare în corpul fizic / eteric, cu niveluri, tot mai profunde, de cultivare și apreciere a Sinelui.
Pentru următorul nivel al acestor învățături ale Ochiului lui Horus, voi vă activați, Acum, prin intermediul celor cinci Raze Superioare ale Mamei Pământ, pe măsură ce Poarta spre Amenti se deschide tuturor Inițiaților Luminii.
În plus, daruri creative și ESP (extrasenzoriale) apar, iar codurile Magdalenei și cele Christice se activează într-o uniune alchimică reînnoită, în Spiritele voastre Divine Feminine și Masculine.
Templul Transformării se naște prin influența dinamică a celei de-a opta raze a Transformării, o minunată rază, ca o spumă a mării, de culoare verde și violet, precum acoperirea lui Geburah peste Binah (Forța asupra Înțelegerii), pe Scara lui Iacov.
Echilibrarea balanței, prin Geburah (Forța) se înfăptuiește prin energiile Echinocțiului, Suprailuminate de Arhanghelul Chamuel.
Acest lucru aduce o înțelegere mai profundă a Liniilor Temporale karmice și Christice și a Cunoașterii faptului că provocările percepute nu sunt legate de liniile temporale karmice, ci mai degrabă, prin puterea și curajul, creat pe calea Iubirii Divine, de a experimenta întreaga gamă de emoții umane și de a ajuta la ridicarea conștiinței întregii Vieți de pe acest Pământ sfânt.
Voi, toți, sunteți bravi și curajoși, dragilor.
Iubind tot ceea ce apare, voi treceți dincolo de vălul iluziei, dincolo de barierele și roata karmică, înainte, pe calea evoluției.
Focalizarea este, mai degrabă, pe extaz decât pe căință, dragilor.
În acest Templu, voi sunteți îmbrățișați în Binah (Înțelegere) și în bunătatea iubitoare, susținută de Arhanghelul Zaphkiel.
Prin înțelegerea plină de compasiune, prin înțelepciunea minții superioare, prin autenticitatea și curajul lui Geburah, voi atrageți cunoștințele, revelațiile și perspectivele care se aprind în nivele mai profunde de Măiestrie de Sine și auto-cultivare, eliberând straturi suplimentare ale conștiinței de victimă / persecutor și fuzionând, mai intim, cu Iubita voastră Prezență Eu Sunt.
Esențial este faptul că, prin convergența acestor noi modele, prin intermediul Templului Transformării, voi sunteți pregătiți, dragilor, pentru restaurarea Sufletelor corpurilor inferioare, prin energia Mamei Divine, realizând crearea Matricei perfecte Eu Sunt Avatar, pe măsură ce voi vă extindeți Serviciul Divin, la nivele mai profunde de împuternicire, discernământ, suveranitate și Iubire.
Prin Templul Transformării, dragilor, voi aprofundați restaurarea și Iubirea de sine, la toate nivelele ființei voastre.
Înconjurați de Flacăra Diamant a Inocenței și a Purității, Flacăra Roșie și Neagră a Forței și a Liniștii, de Flacăra Verde și Violet ca spuma mării, a Transformării, voi experimentați Codurile Protectoare ale Mamei Divine.
Deci, haideți să ne retragem în spațiul nostru sacru, în Templul Transformării și, mai adânc, în compasiunea, îngrijirea, tăria și Iubirea Divină față de noi înșine, ca aceste Flăcări sacre transformatoare ale Iubirii Divine, în serviciul Mamei Pământ și al întregii sale Vieți.
Începeți prin a respira adânc, ancorați-vă și centrați-vă, pur și simplu, prin respirație, extinzându-vă abdomenul inferior în timp ce inspirați și contractând abdomenul inferior în timp ce expirați.
Realizând înrădăcinarea și împământarea, pătrundeți adânc în matricea Sufletului, în Chakra Inimii, în cunoașterea a vouă înșivă ca Iubire.
Poziționați energetic sau fizic mâinile pe Chakra Inimii și spuneți:

„Eu Te iubesc, (pronunțați-vă numele),

Eu Te iubesc, (pronunțați-vă numele),

Eu Te iubesc, (pronunțați-vă numele).

Chemați, Acum, Supra Iluminarea Mamei / Tatălui Dumnezeu, Trinitatea Lorzilor Luminii – Mihail, Metatron și Lordul Melchizedek, Ordinul lui Melchizedek și Frăția Luminii, pe Arhanghelul Chamuel și pe Arhanghelul Zaphkiel, pe Helios și Vesta – Lojile Solare, pe Melchior – Logosul Galactic, pe Sanat Kumara și pe omologul său Divin Feminin – Lady Venus, pe Maeștrii Ascensionați și Maeștrii Razelor.
Minunat, dragilor!
Fuzionați, Acum,  cu Iubita voastră Prezență Eu Sunt, cel mai înalt aspect al Luminii Sufletului vostru din Inima Cosmică a Lui Dumnezeu.
Simțiți această conexiune energetică.
Și, Acum, dragilor, prin intermediul Iubitei voastre Prezențe Eu Sunt, voi vă conectați Conștiința Luminii Eu Sunt Avatar, la Iubita Prezență Eu Sunt a fiecărui bărbat, femeie și copil de pe acest Pământ sacru și, în special, a acelor Suflete trezite care realizează și creează schimbări pe acest Pământ sacru, ca nave (corpuri) fizice ale Luminii.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Minunat, dragilor!

Vizualizați, Acum, un cordon de ancorare, de orice culoare aleasă de voi, pornind de la Chakra Sacrală (n. tr. sau Chakra Rădăcină), ancorându-se adânc în Inima de Cristal a Mamei Pământ, în clusterele Luminii Diamant.

Voi experimentați, Acum, activarea Codurilor Creației ale Luminii Diamant a Purității, a Inocenței și a Divinității, învăluiți de această Flacără a Conștiinței lui Melchizedek.

Bun, dragilor!
Concentrați-vă, Acum, asupra acestei Sfere Diamant de Lumină, de 16 metri în diametru, din jurul vostru și vizualizați, Acum, în interiorul ei această frumoasă Floare a Vieții, care se extinde în Fructul Vieții și în cele 13 Sfere ale Cubului lui Metatron – toate geometriile, numerologiile, geometriile fractale, Codurile Stelare ki și modelele disponibile, prin Rețeaua Uniunii Iubirii Divine.
Adânciți-vă, Acum, într-o experiență, mai profundă, a reechilibrării corpurilor emoțional și mental, corpurilor fizic și spiritual.
Minunat, dragilor!

Vizualizați, Acum, în fața voastră, pe Lorzii Trinității Luminii ~ Arhanghelul Mihail, Arhanghelul Metatron și Lordul Melchizedek, care activează Scutul Luminii, în jurul acestei Sfere Diamant, de 16 metri în diametru, din jurul vostru.

Ei aduc, Acum, această frumoasă stea cu douăsprezece vârfuri, cu două simboluri infinit încorporate pe stea, unul orizontal și unul vertical, care vă poartă, mai adânc, în alinierea cu Matricea Divină a Creației și cu Conștiința Luminii Eu Sunt Avatar.

 

Afirmați Acum:

„Eu activez, Acum, Scutul de Lumină al Trinității Lorzilor, în jurul corpului și câmpului meu de energie
 Eu Activez, Eu Activez, Eu Activez”.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Voi sunteți pregătiți să intrați în Templul Transformării și vizualizați, Acum, pe Arhanghelului Chamuel stând în stânga voastră, pe Arhanghelul Zaphkiel în dreapta voastră și pe Ghidul vostru Maestru Melchizedek în spatele vostru, pe măsură ce voi vă concentrați asupra Templului Transformării.
Un portal de Lumină se activează în jurul Scutului vostru de Lumină și voi pătrundeți în Templul Transformării.
Voi sunteți învăluiți, Acum, de această frumoasă Flacără Diamant a Inocenței și a Purității, de Flacăra Roșie și Neagră a Forței și a Liniștii și de Flacăra ca Spuma mării Verde și Violet a Transformării, auzind psalmii:
„Elohim Gabor, Dumnezeul Oștirilor,
Dumnezeul Cel Atotputernic și Dumnezeul Cel Puternic.
Iehova Elohim, Dumnezeul Dumnezeilor.
Elohim Gabor, Iehova Elohim.
Elohim Gabor, Iehova Elohim ”.
Privind în jurul vostru, Acum, voi vizualizați acest templu de formă triunghiulară, o peșteră de culoare roșie și neagră.
Totul este, inițial, foarte întunecat, cu nuanțe roșii întunecate și, pe măsură ce voi vă relaxați, în tăcere, voi auziți și simțiți bătăile Inimii Mamei Pământ.
Voi auziți bătăile Inimii Mamei Pământ, în uniune cu Inimile voastre și, Acum, auziți și simțiți bătăile a milioane de Inimi, toate sincronizându-se ca Una.
Minunat, dragilor!
Și Acum, simțiți în tăcere, Iubirea Mamei Pământ pentru întreaga sa Viață și, în același timp, dragilor, tristețea ei, bucuria ei, Iubirea și acceptarea ei față de toate schimbările care au loc, în acest Acum, pe suprafața sa.
Simțiți, dragilor, prin intermediul Rețelei Uniunii Iubirii Divine, că voi sunteți parte din această schimbare.
Vizualizați cum adăugați fiecare piesă puzzle, la Conștiința colectivă, în Iubire Divină și cum toate aceste daruri unice ale Iubirii amplifică frecvența Unității pe acest Pământ sacru al sincronizării, al manifestării, al sprijinului, al încrederii și al capitulării, acționând în ciclurile și ritmurile naturale pe acest Pământ sacru.
Bun, dragilor.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Și Acum, în Templul Transformării, voi vizualizați Pântecul Cosmic al Mamei Divine, dătătorul Vieții.
În acest loc de liniște și Iubire, voi percepeți un sentiment profund de îngrijire (ocrotire) a Mamei Divine, care vă ajută, Acum, să atingeți nivele profunde de Iubire de Sine și de apreciere de Sine, având încredere că totul va fi dezvăluit, pe măsură ce mergeți pe calea Iubirii.
Îngăduiți-vă să capitulați cu adevărat, dragilor, să eliberați tensiunea, suprimarea, conștiința victimei / persecutorului, fiind pregătiți să vă contopiți la un nivel superior de împuternicire, discernământ, suveranitate și Iubire.
Sărbătorind Tot Ceea Ce voi sunteți, ca aceste Flăcări sacre transformatoare ale Iubirii Divine, îmbrățișând Totul în Inimile voastre Christice, voi mergeți pe calea Iubirii, cunoscând ceea ce creați din interiorul acestui spațiu al Golului și al Întregului, pe măsură ce voi aduceți în ființă ceea ce a fost, anterior, nemanifestat dincolo de vălul iluziei.
Adânciți-vă în măreția și în Lumina voastră, nemăsurabile și incomparabile cu ale celorlalți, fiind văzuți, auziți, apreciați, eliberând, în același timp, tristețea tuturor durerilor, a trădării și a abuzului din Întreaga Viață de pe acest Pământ sfânt.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Bun, dragilor.
Vizualizați, Acum, Lumina aprinsă în întuneric, prin aceste frumoase Flăcări ale Templului și cum Arhanghelul Chamuel, Arhanghelul Zaphkiel și Ghidul vostru Maestru Melchizedek sunt alături de voi tot timpul, în Templul Transformării.
Concentrându-vă pe aceste frecvențe de raze din Templul Transformării, voi vizualizați cum sunteți îmbrăcați în această frumoasă robă de ceremonie, de culoarea spumei mării, verde și violet, având simbolul Florii Vieții și al stelei cu șase vârfuri pe spate, focusându-vă asupra învățăturilor Ochiului lui Horus și asupra învățăturilor Ordinului lui Melchizedek.
Pe pieptul stâng, apar trei flăcări: Flacăra Diamant a Conștiinței lui Melchizedek, Flacăra Roșie și Neagră a Forței și a Liniștii și Flacăra Verde și Violet ca spuma mării, a Transformării.
În centrul acestor flăcări se află imaginea unui Ankh   (simbolul Vieții Eterne), care reprezintă activarea profundă a codurilor Christice și ale Magdalenei, ale Iubirii Divine, ale Unității și ale Învierii, dragilor.
În plus,  Ankh este forma utilizată în tehnici de respirație specială, pentru a activa cei doi cromozomi nemuritori din corp.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Privind, Acum, în jurul vostru, observați două coloane, de o parte și de cealaltă, una de culoare neagră și una albă, reprezentând balanța de polaritate a aspectelor masculine și feminine, a Spiritelor Divine Masculine și Feminine și între acești doi stâlpi se află un altar.
În centrul altarului este o vază neagră umplută cu apă, iar în vas, dragilor, sunt trei trandafiri frumoși, unul roșu, unul alb și unul negru.
Arhanghelul Chamuel vă informează că acești trei trandafiri vă conectează la cele mai profunde aspecte ale Iubirii de Sine și că, primind acești trei trandafiri, voi primiți primele trei coduri ale Îngrijirii de Sine, ale Mamei Divine.
Arhanghelul Chamuel vine spre voi, Acum, și plasează acest frumos Trandafir Roșu al Iubirii de Sine și al Îngrijirii de Sine, în Inima voastră Christică, voi simțind activarea acestui frumos Trandafir Roșu în Inima voastră Christică.
Concentrându-vă asupra Chakrei Inimii, voi amplificați Iubirea în interiorul vostru, eliberând judecata de sine și a celor care merg pe această Cale a Iubirii Divine.
Conștientizați, dragilor, că voi experimentați multe provocări și Inițieri ale Luminii, pentru a atinge acest moment sacru Acum și voi sunteți pregătiți să îmbrățișați toate aspectele voastre, care au uitat că ele sunt Iubire, lăsându-le să-și găsească drumul acasă în Iubire, în Inima voastră sacră, în regatul vostru al Iubirii.
În acest spațiu sigur și sacru, dragilor, voi experimentați, Acum, activarea energiei kundalini și a canalelor tantrice.
Vizualizați canalul primar kundalini activându-se, Acum, pornind de la Chakra Rădăcină, urcând prin Chakra Sacrală și Plexul Solar în Chakra Inimii, în Timus (n.tr. Chakra Superioară a Inimii) și Chakra Gâtului și, Acum, în cel de-al Treilea Ochi și Chakra Coroanei.
Eliberați, cu Iubire, orice nivel de lipsă de Iubire de Sine, fără să judecați.
Voi alegeți să Iubiți, să onorați, să apreciați și să sărbătoriți întreaga gamă a emoțiilor voastre, dragilor.
Atunci când aspectele rănite ale Sufletelor voastre ies la suprafață, îmbrățișați-le cu Iubirea voastră, dându-le un glas și, de fiecare dată, când există ceva ce ați experimentat, care vă face să vă simțiți nemulțumiți(te) sau neapreciați(te), vizualizați acest frumos Trandafir Roșu din Inima voastră Christică, care vă aliniază cu Iubirea Mamei Divine și, în timp ce voi vă adânciți în Iubire, în interiorul vostru. voi repetați următoarele:
„Eu Sunt, etern(ă), scăldat(ă) în Iubirea Divină a Creației.
Iubirea Este Tot Ceea Ce Este.
Eu Sunt o Flacără transformatoare sacră a Iubirii Divine.
Eu eman Iubirea Ființei mele pe acest Pământ sacru și în Inimile Întregii OMeniri.
Concentrându-mă, Acum, asupra Inimii mele Christice,
Eu recunosc Iubita mea Prezență Eu Sunt,
ca fiind Lumina mea călăuzitoare către Dumnezeu.
Eu păstrez Flacăra Iubirii Divine în Inima mea și în fiecare realitate
pe care Eu o pot experimenta, indiferent de situație, indiferent de circumstanță.
Eu îmi îngădui ca Eu să îmbrățișez, Eu să Iubesc, Eu să accept și Eu să apreciez
fiecare experiență pe care Eu o am, indiferent cât de inconfortabil poate fi această schimbare pentru mine,
pentru că
Eu Sunt Iubire,
Eu Sunt Iubire
Eu Sunt Iubire”.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Eu asist, Acum, activarea acestui frumos Trandafir Roșu al Iubirii de Sine și al Îngrijirii de Sine,
în Inima fiecărui bărbat, femeie și copil trezit, de pe acest Pământ sacru,
alegând această Epocă glorioasă de Aur a Luminii,
alegând spirala ascendentă a evoluției Sufletului”.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊

Minunat, dragilor!

Ghidul vostru Maestru Melchizedek vine, Acum, spre voi și plasează acest frumos Trandafir Alb al Purității și al Inocenței în Inima voastră Christică.

Învăluiți în aceste Flăcări de Lumină, de vindecare și de Iubire ale Templului, voi experimentați, în acest moment Acum, cele mai profunde niveluri ale Divinității voastre.

Recunoașteți-vă prețiozitatea, recunoașteți-vă Lumina, voi știți, dragilor, cât de magnifici sunteți cu adevărat ~ incomparabili cu ceilalți; voi eliberați, Acum, conștiința inferiorității și a superiorității, conștiința de victimă sau persecutor, comparația cu ceilalți, pătrunzând în nivele mai profunde de apreciere de Sine, cu niveluri crescute de discernământ și cu granițe clare.

Decretați, Acum:

„Eu Sunt întreg (întreagă) pe toate nivelurile Ființei mele;

acest Suflet perfect, frumos și Iubitor care,

acceptând greșelile umane ale acestui Pământ sacru și ajutând la ridicarea Conștiinței întregii Vieți,

a experimentat întreaga gamă de emoții umane.

Eu îmi îngădui ca Eu să eliberez toate situațiile de a fi nedorit(ă), neapreciat(ă), neauzit(ă) sau nevăzut(ă),

știind că acest rol a fost ales pentru acest plan de polaritate;

Eu pătrund în puritatea și în inocența mea,

ca această Flacără sacră transformatoare a Iubirii Divine și ca Maestru Ființă de Lumină.

Eu eliberez tristețea și durerea,

Eu activez și extind posibilitățile nelimitate și înțelepciunea Iubitei mele Prezențe Eu Sunt, în Chakra Inimii mele și prin fiecare particulă subatomică a corpului meu.

Eu Sunt încărcată cu Lumina vibrantă a Iubirii Divine și cu modelele energetice,

experimentate prin aspectele rănite ale Sufletului meu, care s-au simțit neiubite, neapreciate, nevăzute sau neauzite,

Lumină care se amplifică în Lumina Christică a Creației și în Iubirea protectoare a Mamei Dumnezeu.

Eu mă protejez și eu mă Iubesc,

Eu experimentez regenerarea Sinelui meu,

în rezonanța Inocenței și a Purității care

Eu Sunt.

Așa Și Este.

Eu asist, Acum, activarea acestui frumos Trandafir Alb al Purității și al Inocenței,

în Inima și Sufletul fiecărui bărbat, femeie și copil trezit, de pe acest Pământ,

alegând această Epocă glorioasă de Aur a Luminii,

alegând spirala ascendentă a evoluției Sufletului ”.

 

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Minunat, dragilor!
Arhanghelul Zaphkiel vine spre voi, Acum, ancorând Trandafirul negru în Inima voastră Christică, voi experimentând un echilibru reînnoit al Spiritelor Divine Masculine și Feminine.
Spiritul vostru Divin Feminin, dragilor, întruchipează calitățile liniștii, ale Iubirii pline de compasiune, ale receptivității, ale intuiției și capacitatea nelimitată de a păstra, cu Iubire, expresia potențialelor Vieții.
Spiritul vostru Divin Masculin întruchipează calitățile acțiunii și vitezei, Iubirea extatică, exprimarea, cunoașterea și capacitatea nelimitată de a păstra, cu Iubire, expresia potențialelor Vieții.
Împreună cu aceste două energii distincte, voi trăiți în Uniune Divină în voi înșivă.
Simțiți, Acum, o uniune alchimică, mai profundă, a Spiritelor Divine Masculine și Divine Feminine, voi contopindu-vă cu aceste aspecte ale vouă înșivă, dragilor.
Pe măsură ce se întâmplă acest lucru, voi simțiți această îmbrățișare a acestor frumoase energii tantrice și a energiei kundalini.
Păstrați în Inimile voastre sentimentul experienței acestei Iubiri Divine în această Re-Uniune a Inimilor, dragilor.
Voi căpătați o înțelegere mai profundă a Perfecțiunii Divine a întregii Creații și a fluxului natural al propriei voastre senzualități și al energiei sexuale, dragilor.
Și, pe măsură ce energia sexuală se deplasează prin corp și respirați, voi simțiți, Acum, acest flux profund al Iubirii Divine inundându-vă corpul, onorându-vă, iubindu-vă, apreciindu-vă și hrănindu-vă.
Minunat, dragilor!
Deoarece această energie se activează, mai profund, are loc o reglare sexuală la nivelul întregului corp, pornind de la Chakra Rădăcină spre Chakra Sacrală, acest flux blând al acestei energii kundalini începe să curgă prin fiecare Chakră, eliberând oricare dintre credințele false, jocurile și șabloanele care au fost jucate în respectivele roluri.
Voi concentrați-vă, pur și simplu, asupra sacralității acestei energii sexuale, care curge prin corp, în cele mai profunde nivele ale Iubirii, pe care această energie le aduce, dragilor, această energie sacră sexuală, iubitoare, vindecătoare, pranică – este unică, continuă acest dans, Acum, prin Chakra Plexului Solar, Chakra Inimii, Chakra Gâtului, al Treilea Ochi și, Acum, prin Chakra Coroanei, imprimând corpului mișcarea de care are nevoie, dragilor, pentru a amplifica această frumoasă energie sexuală sacră, prin corpul și câmpul vostru energetic.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Minunat, dragilor!.
Voi sunteți pregătiți, Acum, să exersați respirațiile tantrice, care servesc la aprofundarea restaurării și întineririi corpurilor fizice / energetice, precum și la activarea celor doi cromozomi nemuritori.
Aceste respirații se vor face sub forma unui Ankh, extinzându-se, eteric, pe partea din față a corpului vostru, din centrul perineului, apoi, într-o formă circulară, din spatele Chakrei Gâtului (chakra Ascensiunii) și mișcându-se spre al șaselea portal dimensional la, aproximativ, 75 centimetri deasupra Chakrei Coroanei, înainte de a intra înapoi în Chakra Gâtului.
De la Chakra Gâtului până la cel de-al șaselea portal dimensional, este o distanță de, aproximativ, 1 metru.
Aceste energii se extind, de asemenea, într-o linie invizibilă, aproximativ, 1 metru în fața corpului vostru și l metru în spatele corpului, pornind din Chakra Gâtului, precum și lateral, câte 1 metru spre stânga și spre dreapta corpului, din același punct.
În aceste respirații Tantrice, veți inspira, numărând până la șapte și aducând energia sexuală, din centrul perineului până la centrul gâtului.
În acest moment, faceți pauză în respirație, numărând până la cinci, în timp ce această energie sexuală circulă spre spatele gâtului, în jurul capului (din spate spre față), până la cel de-al șaselea portal dimensional și, apoi, înapoi în Chakra Gâtului.
Expirați, numărând până la șapte, în timp ce vă concentrați pe extinderea acestor energii sexuale, într-o linie invizibilă, de 1 metru în fața voastră, apoi 1 metru în spatele vostru și lateral, câte 1 metru în stânga și în dreapta.
Repetați această respirație de șapte ori și, apoi, concentrați-vă pe sfera diamant a noua dimensională, cu diametrul de 16 metri, din jurul vostru.
Bun, dragilor, să începem.
Repetați ciclurile de 7 respirații (inspir – expir), în același mod în care le-ați efectuat anterior.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊

Acum, după încheierea ultimei respirații, voi vizualizați corpurile voastre inferioare umplându-se cu această minunată energie sexuală sacră, îndreptându-vă atenția spre sfera diamant a noua dimensională, cu diametrul de 16 metri, din jurul vostru, având în interiorul ei, Fructul Auriu al Vieții, simțind Codurile de Întinerire, prin această frumoasă geometrie sacră, amplificând experiența acestei Respirații tantrice a Vieții.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Și, în sfârșit, vizualizați cei doi cromozomi nemuritori care sunt activi, cei doi cromozomi eterici din corpul fizic / eteric, deținând Cunoașterea capabilității voastre de a experimenta nemurirea fizică, ca Inițiator al Luminii; pentru a întineri, pentru a vă regenera și pentru a trăi experiența corpului vostru, ca fiind Templul perfect al Luminii.
Direcționați, Acum, aceste frumoase Flăcări  ale Templului: Flacăra Diamant a Conștiinței lui Melchizedek, Flacăra roșie și neagră a Forței și a Liniștii și Flacăra ca spuma mării, verde și violet, a Transformării, asupra și în interiorul Rețelei Uniunii Iubirii Divine, atingând Inimile și Mințile întregii Vieți de pe acest Pământ sacru, cu Iubirea Mamei Divine și îndepărtând mâhnirea, tristețea și durerea din Inimile întregii OMeniri.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Minunat, dragilor!
Vizualizați, Acum, acest frumos Scut Solar al Luminii, acest Scut de Lumină al Soarelui care se activează în jurul Rețelei Uniunii Iubirii Divine, care conectează întreaga Viață la această matrice a Conștiinței Christice Cristaline, a Conștiinței Christice Solare, amplificată prin energiile Echinocțiului și prin energia Soarelui, contopindu-vă ca o Inimă Unică, ca un Câmp Unic de Lumină.
Pe măsură ce particulele cristaline sub-atomice se activează în Matricea originală și în ADN, la nivele superioare de amintire, voi deveniți receptori și transmițători ai frecvențelor Luminii, deoarece aceste mini vortex-uri sunt, Acum, create la nivel celular, care vă permit atât trimiterea multidimensională a Luminii voastre, cât și posibilitatea de a primi frecvențele Luminii din Câmpurile superioare de Lumină, voi adâncindu-vă în Punctul Zero, omniprezent, infinit, etern și în Momentul Acum.
Afirmați, Acum:
„Eu mă bazez pe Soare și pe nucleul Solar,
în crearea Corpului meu de Lumină Eu Sunt Avatar.
Eu atrag cele mai înalte niveluri de sănătate și vitalitate și de extindere a activității mele în serviciul Divin, pe care le pot experimenta în acest moment Acum.
ADN-ul meu se activează la un nivel superior de amintire și cunoaștere,
Eu  accesez liniile temporale Christice ale celui mai înalt potențial al meu, în forță, Iubire și curaj.
Eu fuzionez, Acum, cu Sinele meu multidimensional, Eu experimentez următorul nivel al înfloririi, măreției și Luminii Sufletului meu, cu vitalitate și bunăstare,
Iubindu-mi și apreciindu-mi corpul,
Iubindu-mă, apreciindu-mă și protejându-mă.
Așa și Este”.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Acum este momentul să reveniți.
Mulțumiți tuturor acestor Ființe Iluminate, Arhanghelului Chamuel, Arhanghelului Zaphkiel și Ghidului vostru Maestru Melchizedek.
Veți experimentați un portal al Luminii, care se activează în jurul Scutului Luminii Trinității Lorzilor și, Acum, voi reveniți în spațiul vostru sacru.
Ancorați-vă în Inima de Cristal a Mamei Pământ, simțind această conexiune cu întreaga Viață, în Iubire Divină și în Conștiință Unică a Uniunii.
Minunat, dragilor!
Vă mulțumim pentru serviciul vostru și vă dorim o zi magică.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Editat de Eadie Miller
Link original:

http://www.pleiadianlight.net/eye-of-horus-september-2017

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/09/20/templul-transformarii-mesajul-stramosilor-la-echinoctiul-din-septembrie/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

 

♥ Impuls pentru trezire ♥

Nimic nu e ceea ce pare a fi

Lupul Alb

Blog pentru sufletul tau

Despre spiritualitate...

Existenta precede gandirea. Osho