Rugaciuni folositoare…

 

Rugăciuni către Tatăl Ceresc 

Este bine ca de fiecare dată când ne rugăm, să începem prin a spune:

Doamne, unim rugăciunea noastră cu rugăciunile Maicii Domnului, ale Tuturor Sfinţilor şi ale tuturor oamenilor care se roagă în această zi. Dumnezeul nostru, Te iubim, credem în Tine, Te lăudăm, Te preamărim şi Îţi mulţumim pentru toate! Îţi cerem iertare pentru cei care nu Te iubesc, nu cred în Tine, nu Te laudă, nu Te preamăresc şi nu Îţi mulţumesc! Îi facem şi pe ei părtaşi la rugăciunea noastră. Tată Ceresc, Îţi închinăm toate faptele noastre bune, munca noastră, suferinţele noastre şi ale tuturor oamenilor din această zi, fiecare după numele său, prin mijlocirea Maicii Domnului, în unire cu Jertfa Preasfântă a Fiului Tău Preaiubit, spre iertarea păcatelor noastre şi sfinţirea inimilor noastre! (în zilele de post adăugăm: Îţi închinăm şi postul nostru, ca jertfă de ispăşire). Doamne Iisuse Christoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi, păcătoşii! Binecuvântat, Slăvit şi Lăudat să fii, Iisuse Christoase, că ne-ai mântuit prin Preasfânt Sângele Tău! Maica Domnului, Măicuţa noastră, Maica Ajutorului Dumnezeiesc, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău Acoperământ şi primeşte-ne în adăpostul Inimii Tale de Mamă fără de prihană! Toţi Sfinţii Îngeri şi Arhangheli, apăraţi-ne! Toţi Sfinţii din Cer, rugaţi-vă pentru noi!

 

1.Rugăciune către Tatăl Ceresc – de slavă şi mulţumire 

Doamne, Tată Ceresc, Dumnezeule Preaslăvit şi Multîndurat, primeşte de la noi această rugăciune de slavă sfântă şi de mulţumire, aşa cum pe toate le primeşti de la Sfinţi, de la Îngeri, de la Sfintele Puteri Cereşti şi de la Preasfânta şi Preacurata Fecioara Maria. Nu ne lua în seamă nevrednicia noastră pământească, ci ne întăreşte şi ne ajută, ca să Te preaslăvim şi să Îţi mulţumim, că Ţie, Preasfântă şi de Viaţă Făcătoare Treime Ţi se cuvine toată slava, lauda, mulţumirea şi închinăciunea în vecii vecilor! Doamne Dumnezeule Cel Preaslăvit, Tată Ceresc, ajută-i pe smeriţii robii Tăi să lucreze numai cele bune, pentru Slava Numelui Tău Cel Sfânt. Doamne Dumnezeule Îţi mulţumim pentru toate darurile pe care în fiecare clipă le reverşi asupra noastră, Îţi mulţumim pentru toate binecuvântările Tale sfinte, Îţi mulţumim pentru că eşti Multiubitor, Multmilostiv şi Multrăbdător. Ne-ai dat simţurile noastre ca să admirăm desăvârşirea şi minunea creaţiei Tale, pentru care, Doamne Dumnezeule, Te iubim, Te Slăvim, Te lăudăm şi  Îţi mulţumim! Treime Sfântă Slavă Ţie! Amin!

2. I. Rugăciune către Tatăl Ceresc – de mulţumire

Doamne, Tată Ceresc Îţi mulţumesc pentru viaţă şi pentru că m-ai adus în lumea aceasta ca într-un Rai Preasfânt. Îţi mulţumesc pentru toate darurile pe care în fiecare clipă le reverşi asupra mea, asupra familiei mele, asupra celor dragi mie, asupra Pământului întreg. Îţi mulţumesc pentru Pământ, pentru Soare, pentru apă, pentru aer, pentru hrană, pentru sănătate, pentru îmbrăcăminte, pentru adăpost, pentru familie, pentru prieteni şi pentru duşmani. Îţi mulţumesc pentru toate frumuseţile şi spendorile lumii acesteia, a căror desăvârşire fac să se oprească respiraţia şi umplu ochii de lacrimi de fericire. Îţi mulţumesc pentru toate suferinţele, pe care le îngădui ca eu să îmi răscumpăr păcatele şi greşelile mele şi pentru toate încercările pe care Tu le permiţi, ca să mă întăresc şi ca să mai urc, cu fiecare dintre ele, o treaptă spre Împărăţia Ta. Îţi mulţumesc pentru toate şi Te rog Doamne, dă-mi puterea să le trec cu bine pe toate, să nu mă plâng, să nu mă vaiet, să nu cârtesc. Iartă-mă Doamne pentru multele mele păcate şi Îţi mulţumesc că mă ajuţi să mă smeresc, ca să fiu bineplăcut Ţie, Îţi mulţumesc că mă iubeşti, cu iubirea Ta frumoasă, perfectă, Dumnezeiască, pe care doresc să o cresc şi eu în inima mea. Te iubesc, Îţi mulţumesc şi Te slăvesc Tată Ceresc! Amin!

 

2. II. Rugăciune către Tatăl Ceresc – de mulţumire

Doamne, Tată Ceresc pentru că ne-ai dat viaţă şi ne ajuţi la fiecare încercare mai grea, de fiecare dată când Te rugăm, Îţi aducem în dar smerenia noastră, toate faptele bune, iubirea noastră sfântă pentru Tine şi pentru semenii noştri şi Îţi mulţumim pentru toate! Tată Ceresc, Te rugăm, primeşte această puţină rugăciune a noastră şi iartă-ne greşelile noastre făcute cu simţurile, cu gândul, cu fapta, cu cuvântul, cu voia sau fără voia noastră, cu ştiinţă sau cu neştiinţă, sau în orice alt fel, de la crearea noastră şi până în prezent. Smereşte-ne, înmulţeşte-ne răbdarea şi iubirea sfântă şi ajută-ne Doamne să devenim plăcuţi Ţie, prin toate faptele, gândurile şi vorbele noastre. Luminează-ne Doamne, atât pe noi, cât şi pe cei adormiţi, de la Adam şi până acum. Îţi mulţumim pentru toate darurile pe care cu atâta dărnicie şi bucurie ni le oferi, în fiecare clipă a vieţii noastre! Îţi mulţumim că eşti atât de Iubitor, atât de Bun, atât de Milostiv şi atât de Iertător. Doamne facă-se Voia Ta în veci peste noi toţi! Ajută-ne Doamne să fim cu toţii în veşnicie alături de Tine, în iubirea Ta Sfântă! Amin!

 

3.Rugăciune către Tatăl Cerescpentru iertare de păcate

Doamne, Tată Ceresc, Dumnezeule Preasfânt şi Preaplin de Iubire Te rugăm iartă-ne toate greşelile noastre făcute cu fapta, cu gândul, cu cuvântul, cu simţurile noastre, sau în orice alt fel, ştiut sau neştiut de noi, de la zidirea noastră şi până acum! Iartă-ne Doamne puţina noastră credinţă! Iartă-ne Doamne că nu ştim să-Ţi mulţumim pentru toată dragostea cu care reverşi asupra noastră, în fiecare clipă, toate darurile Tale sfinte, toate binecuvântările Tale dumnezeieşti! Iartă-ne Doamne că suntem tot timpul nemulţumiţi de cum arătăm, de cele pe care le avem, de purtarea celorlalţi faţă de noi, de încercările vieţii! Iartă-ne Doamne că ne plângem că e prea frig sau prea cald, ne plângem de ploi şi de secetă, de vânturi şi de tot şi de toate şi prin asta ne facem rău nouă, dar şi celorlalţi! Iartă-ne Doamne că suntem mândri, cârtitori, nemulţumiţi, răi şi răuvoitori, mici şi păcătoşi, leneşi şi cu atâtea defecte cu care singuri ne-am împodobit şi pentru care suferim boli şi încercări, care să ne ridice din moartea sufletelor noastre! Cum ne mai suporţi Doamne? Şi mai ales, cum de ne mai iubeşti? Pentru că ne-ai creat, ne-ai dat viaţă, ne-ai binecuvântat şi ne-ai adus în această lume, ca într-un Rai Preasfânt, noi Te slăvim Doamne, Îţi mulţumim pentru îndelunga Ta răbdare şi pentru frumuseţea iubirii Tale, Te iubim şi noi cu inimile noastre înnegrite de rău, cu sufletele noastre murdare, diforme şi sleite de patimi şi închinându-ne Ţie Doamne, Te rugăm iartă-ne, luminează-ne, întăreşte-ne şi ajută-ne să devenim asemenea Ţie, copiii Tăi! Amin!

 

4.Rugăciune către Tatăl Ceresc – pentru iluminare

                Doamne, Tată Ceresc, Dumnezeule Atotfăcător, Prealuminat, Preaslăvit şi Multiubitor întăreşte-ne în credinţă, smereşte-ne, binecuvintează-ne, dă-ne răbdare şi cele bune şi de folos sufletelor noastre, luminează-ne pe noi păcătoşii, spre a face Voia Ta Cea Sfântă, în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Te rugăm Tată Ceresc, luminează-ne viaţa, ca să alegem calea Ta, luminează-ne mintea, ca să fim mai înţelepţi, luminează-ne inima, ca să-Ţi faci acolo sălaş sfânt, luminează-ne sufletul, ca să devenim copiii Tăi, asemenea Ţie. Îţi mulţumim că ne-ai creat, că ne iubeşti şi că ne veghezi permanent cu dragostea, mila şi îndurarea Ta! Cu cinstire creştinească şi cu multă iubire sfântă să mulţumim Tatălui Ceresc precum şi întregii Dumnezeiri pentru protecţia, iluminarea sfântă şi pentru toate darurile din fiecare clipă a vieţii noastre. Slavă Ţie Doamne! Amin!

 

5.Rugăciune către Tatăl Cerescpentru vindecare 

                Doamne Dumnezeule Cel în Treime Slăvit, Tată Ceresc, întăreşte-ne în credinţă, binecuvintează-ne, smereşte-ne, dă-ne cele bune şi de folos sufletelor noastre. Vindecă-ne pe noi păcătoşii spre a face Voia Ta Cea Sfântă, în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Dumnezeule Prealuminat şi Preabinecuvântat, Tată Ceresc, vindecă-ne pe noi (nume) pe cei dragi nouă şi pe toţi oamenii, de toate bolile sufletului, ale trupului şi ale minţii şi alungă de la noi toate relele şi pe toţi vrăjmaşii noştri cei văzuţi şi pe cei nevăzuţi, pentru că noi Te slăvim, Te iubim şi Îţi mulţumim pentru toate, în vecii vecilor. Amin!

 

1. Rugăciune pentru ocrotirea cu puternicul Acoperămant al Maicii Domnului

Preacurată Maică a Domnului Puterilor celor de Sus, Impărăteasa Cerului şi a Pămantului, Atotputernică,

Apărătoarea şi tăria noastră, primeşte această cantare de laudă şi de mulţumire de la noi nevrednicii robii Tăi.

Inalţă rugăciunile noastre la Tronul Lui Dumnezeu şi Fiul Tău, ca să fie Milostiv nouă. Să adauge Harul Său

tuturor celor care cinstesc preacinstitul Tău nume şi cu credinţă şi cu dragoste se inchină icoanei Tale făcătoare

de minuni. Că nu suntem vrednici să fim miluiţi de Dansul, dacă Tu Stăpană nu-L vei milostivi asupra noastră.

Ţie toate sunt cu putinţă de la Dansul şi pentru aceasta năzuim la Tine, că eşti Acoperitoarea noastră şi Grabnică

Ajutătoare. Auzi-ne pe noi, cei care ne rugăm Ţie! Ocroteşte-ne cu puternicul Tău Acoperămant şi cere de la

Fiul Tău şi Dumnezeul nostru să dea păstorilor noştri sfintenie, ca să privegheze şi să ocarmuiască sufletele

noastre; ocarmuitorilor de oraşe – inţelepciune şi putere; judecătorilor – dreptate şi necăutare la faţă;

invăţătorilor – minte şi smerită inţelepciune; soţilor – dragoste şi inţelegere; fiilor ascultare, asupriţilor – răbdare,

asupritorilor – frică de Dumnezeu; celor scarbiţi – răbdare şi bucurie duhovnicească; benchetuitorilor – infranare

şi nouă tuturor, duhul inţelepciunii, al cucerniciei, al milostivirii, al blandeţii, al curăţiei şi al dreptăţii. Aşa,

Doamnă Preasfantă, milostiveşte-Te asupra noastră şi asupra neputinciosului Tău popor. Pe cei rătăciţi

povăţuieşte-i pe calea cea bună, pe cei bătrani ajută-i, pe prunci păzeşte-i şi pe noi pe toţi apără-ne şi ne

ocroteşte cu milostivirea Ta. Pe toţi ne scoate din adancul păcătului şi ne luminează ochii inimii noastre spre

căutarea mantuirii. Milostivă fii nouă aici, in aceasta viaţă, iar la Infricoşata Judecată să Te rogi pentru noi, către

Fiul Tău şi Dumnezeul nostru. Că Tu, Sfantă Maică, eşti slava celor cereşti şi nădejdea pămantenilor. Tu eşti,

după Dumnezeu, nădejdea şi Apărătoarea noastră, a tuturor celor care ne rugăm Ţie, cu credinţă. Deci ne rugăm

Ţie, Atotputernică, Ajutătoarea noastră şi Ţie ne incredinţăm pe noi inşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră

acum şi pururea şi in vecii vecilor. Amin!

 

2. Rugăciune pentru ocrotirea cu puternicul Acoperămant al Maicii Domnului

Impărăteasa mea cea Preabună şi nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor şi

ajutătoarea străinilor, bucuria scarbiţilor şi acoperitoarea necăjiţilor, vezi-mi nevoia, vezi-mi scarba, ajută-mi ca

unui neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin. Necazul meu il ştii, deci il dezleagă precum voieşti, că n-am alt

ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică nici altă mangaiere bună, ci numai pe Tine, Maica Lui

Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi in vecii vecilor. Amin!

 

3. Rugăciune pentru ocrotirea cu puternicul Acoperămant al Maicii Domnului

Preacurată Doamnă, Stăpană de Dumnezeu Născătoare, Fecioară Care poţi face tot binele, primeşte

aceste cinstite daruri care se cuvin numai Ţie, de la noi nevrednicii robii Tăi, Ceea ce eşti Aleasă din toate

neamurile şi Te-ai arătat mai inaltă decat toate făpturile Cereşti şi pămanteşti, că pentru Tine a fost cu noi

Domnul Puterilor şi prin Tine am cunoscut pe Dumnezeu şi ne-am invrednicit Sfantului Său Trup şi

Preacuratului Său Sange. Pentru aceasta, Fericită eşti intre neamurile neamurilor, Ceea ce eşti de Dumnezeu

 

fericită, mai Luminată decat Heruvimii şi mai Cinstită decat Serafimii. Şi acum, Preasfantă Stăpană, de

Dumnezeu Născătoare, Fecioară intru tot lăudată, nu inceta a Te ruga pentru nevrednicii robii Tăi, ca să ne

izbăvim de sfatul celui inşelător şi de toată primejdia şi să fim păziţi nevătămaţi de toată lovirea cea inveninată

a celui viclean şi rău. Păzeşte-ne pană in sfarşit cu rugăciunile Tale neosandiţi, ca prin paza şi cu ajutorul Tău,

fiind mantuiţi, Slavă, Lauda, Mulţumire şi inchinăciune pentru toate să inălţăm Unuia in Treime Dumnezeu,

Ziditorul tuturor, acum şi pururea şi in vecii vecilor. Amin!

Reclame

Publicat de

danielgaucan

Sunt un dac liber.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s