Zamolxes-Sfaturi pentru Vatra Strămoşească

În această zi măreaţă, voi, oamenii vă adunaţi. Poposiţi acum cu mine pe acest întins plai românesc şi mâna să vă daţi. Uniţi în inimi, uniţi în gând curat şi bun. Lăsaţi suflarea românească să se extindă peste tot.
Permiteţi deci, sufletului vostru, adevăratul suflet românesc, să cuprindă zarea întreagă şi să aducă la suprafaţă, tot ceea ce voi, acolo, ascuns în profunzimea voastră, aveţi. Este vorba de curăţenia gândului. Este vorba de frumuseţea voastră. Este vorba de frumuseţea plaiului românesc. Aveţi în voi valori inestimabile. Nu le acoperiţi cu ceea ce pare a sclipi. Cugetul vostru este plin de adevăruri. Lăsaţi mesajul din interiorul vostru să vă bucure copii, să vă bucure neamurile.
Eu, Zamolxes, sunt împreună cu voi, aşa cum dintotdeauna energiile mele au fost. Am îndrumat pe mulţi, în timpurile mele, când pe Pământ în corp uman trăiam. Îndrum acum, din sfera mea energetică, pe toţi cei ce un gând bun şi luminos au pentru acest Pământ.
Este vremea dragii mei, să vă daţi mâna, să lucraţi cu toţii împreună, aşa cum în alte dăţi, în cetăţile dacice, voi toţi, aţi format o familie, indiferent de unde proveneaţi. Este vremea dragii mei români, să vă deschideţi uşa caselor, să primiţi şi vecinul şi străinul. Să-l ospătaţi, să-i daţi un gând bun şi să faceţi din el un prieten adevărat. Este vremea să vă deschideţi inimile şi să vă găsiţi acolo, adânc în voi, adevăratele voastre comori de cugetări, de bunătate, de înţelepciune. Să arătaţi toate acestea şi vecinului şi străinului şi toţi împreună să vă ajutaţi şi să vă construiţi o nouă formă de viaţă. O formă specifică vouă, ghidată de cugetul din interior.
Voi nu aveţi nevoie de guverne şi instituţii. Voi aveţi în adâncul sufletului vostru, Bunul Simţ. Aveţi în adâncul vostru, iubirea şi ospitalitatea. De ce v-ar fi greu să vă organizaţi singuri în gospodăriile voastre? Acum, gospodării în care vă ajutaţi unul pe altul şi vă realizaţi traiul şi bunăstarea de azi şi de mâine. Sunteţi spirite deschise. Sunteţi inventatori şi cugetători. Aduceţi-vă în această grădină mare a tuturor familiilor, aduceţi-vă spiritul vostru creativ şi inventiv şi realizaţi-vă aceste gospodării unite, în care nu mai aşteptaţi să vină alţii să vă spună ce aveţi de făcut. Gospodăriţi-vă voi între voi. Ajutaţi-vă unii cu alţii şi depăşiţi tot ceea ce statul vostru v-a impus.
Proveniţi din dacii liberi. Sunteţi oameni liberi. Unde aţi lăsat această libertate? Cui i-aţi dat-o? Şi de ce nu sunteţi capabili să v-o luaţi înapoi? În ogrăzile voastre, în casele voastre, începeţi să gândiţi cum aţi putea să vă refaceţi, să reveniţi la gospodăria voastră şi la libertatea voastră.
Ogrăzile voastre, ale vecinilor şi prietenilor, uniţi-le, adunaţi-le şi realizaţi tot ceea ce v-ar trebui pentru buna voastră desfăşurare a vieţii, în comun, prin ajutor. Aţi uitat clăcile de altădată? Aţi uitat şezătorile de altădată? Aţi uitat sfaturile voastre ale înţelepţilor? De ce nu vă adunaţi să puneţi toate acestea împreună şi să începeţi să vă organizaţi viaţa aşa cum doriţi voi şi nu aşa cum vă impun alţii. Cei care doresc să vă impună, o fac pentru propria lor putere, pentru propriul lor trai şi nu pentru voi.
Oare aceste milenii de sclavie nu au fost de ajuns? Oare nu aţi înţeles că până nu vă luaţi viaţa în propriile voastre mâini, nu poate altul să vă organizeze şi să vă aducă bunul trai? Oare cât timp vă mai trebuie ca să înţelegeţi că sunteţi proprii voştri stăpâni, proprii voştri conducători?
Începeţi cu ceea ce aveţi, cu ce puteţi, dar nu uitaţi că sunteţi mulţi şi vă puteţi ajuta unii pe alţii. De ce v-aţi izolat, de ce v-aţi retras şi de ce adevăratele prietenii nu începeţi să le realizaţi din nou? Atunci, în cetăţile noastre, noi toţi eram o familie. Noi toţi ne ajutam unii pe alţii, ne îndrumam. În ograda fiecăruia intram cu toţii şi ajutam la treburile casei. În ograda fiecăruia participam şi la nunţi şi la botezuri şi la plecări. De ce nu aţi face-o şi acum?
Marele oraş v-a determinat o creştere a egoului, o creştere a separării şi nu a făcut decât să vă sărăcească. Voi credeţi că averile adunate înseamnă bogăţie? Priviţi în sufletul vostru şi vedeţi cât de săraci sunteţi. Dar comuniunea şi comunitatea, aceea este şi aduce abundenţa şi mulţumirea sufletului.
Reveniţi deci, dragii noştri, la ceea ce aţi fost odinioară: o familie, formată din multe familii, care se ajutau, se îndrumau şi se ghidau şi eraţi toţi ca o mână, ca degetele unei mâini. Acesta este viitorul. Reveniţi deci, la vatra strămoşească, care aţi fost odată.

“În spaţiul sacru al dacilor, eu vă invit. Urcaţi către aceste plaiuri sacre, înconjurate de munţi. Aceste cetăţi există şi azi, însă în planuri subtile. Ele au o bogată activitate spirituală. Este o formă de trai în aceste cetăţi, cu care voi veniţi în contact în timpul călătoriilor astrale, în timpul viselor sau a excursiilor. Luaţi parte la aceste activităţi astrale, vă încărcaţi cu aceste energii, primiţi informaţii şi le transpuneţi în viaţa voastră de zi cu zi. De asta menţionez mereu bogăţia spirituală a românilor, bogăţie care începe acum să se extindă conştient, dar pe care voi aţi folosit-o de mult timp inconştient.
Aceste cetăţi-oraşe sacre de lumină, îşi emit frecvenţele lor către voi oamenii şi foarte mulţi ajungeţi în aceste zone, neştiind ce anume v-a atras. Puteţi spune că este energia locului şi nu greşiţi. Dar veniţi la chemarea noastră, a celor de aici, căci aceste energii vă ajută, activează în voi memoria celulelor, activează ADN-ul. Dat fiind că un număr foarte mare a ajuns să viziteze aceste cetăţi dacice străvechi şi lumina lor s-a extins, şi ele şi-au crescut forţa de vibraţie. Ceea ce voi aţi cuprins şi aţi luat de la aceste cetăţi, aduceţi în oraşe şi în casa voastră. Sînt energii care v-au copleşit, energii, despre care aţi povestit prietenilor, energii care lucrează continuu asupra voastră şi asupra celor din jur.
Este şi normal, pentru că foarte mulţi dintre voi aţi aparţinut acestor cetăţi şi acum nu faceţi decât să vă reamintiţi. Din planul subtil noi nu facem decât o reorganizare a acestor cetăţi. Forma noilor oraşe de lumină (comunităţi) pe care veţi simţi să le ridicaţi în diferite zone ale ţării, mai aproape de cetăţile sacre şi unde veţi simţi să funcţionaţi aşa cum lucraţi odată în acestea, va fi adaptată acum, la timpurile actuale. Astfel prin comunităţile voastre, cetăţile sacre îşi extind perimetrul. Se extind prin noile locaţii, pe care începeţi să le constituiţi, să le construiţi şi să vă adunaţi, nu în corp eteric, ci în corp fizic.
Voi deveniţi tot mai mult conştienţi că sînteţi grupuri de vibraţii asemănătoare, cu puncte comune asemănătoare, cu un mod de viaţă asemănător. Sînteţi conştienţi că începeţi să formaţi familii, nu biologice, ci pe seama activităţilor voastre şi pe baza vibraţiilor comune.
Începeţi acum să formaţi aceste comunităţi, sau noi cetăţi sacre, unde veţi împleti o muncă fizică, cu o muncă spirituală. Coborâţi astfel în dimensiunea voastră, frecvenţe înalte, frecvenţe din Dimensiunea 4, Dimensiunea 5, căci şi voi începeţi să deschideţi acest corp şi îl treceţi în vibraţii mai înalte decât Dimensiunea 3. Comunităţile voastre de lumină vor fi în jurul cetăţilor, la distanţe variabile, de unde puteţi să vă deplasaţi şi spre oraşele unde locuiţi, dar şi spre centrul munţilor. Aceste viitoare comunităţi de lumină, vor comunica între ele. Voi veţi schimba într-un fel informaţii, experienţe şi vă veţi ajuta unii pe alţii să le creaţi, să le constituiţi. Vibraţiile voastre înalte şi simţirea de a forma aceste comunităţi, vă vor împinge să depăşiţi greutăţile inerente şi în special a formelor şi sistemelor de organizare, care vor fi altele decât sistemele în care voi trăiţi.
Aceste comunităţi nu vor avea nimic comun din vechea formă de organizare guvernamentală care este acum, nu va avea nimic din structura sistemului actual, structură ierarhică, asupritoare, structură ce se bazează pe valori abstracte, artificiale, structură care se autodistruge.
Voi veţi începe aceste comunităţi având la bază vibraţia interioară, vibraţie ce vă va ajuta să vă adunaţi, să trăiţi într-o atmosferă de armonie, de iubire şi într-ajutorare reciprocă. Aceste comunităţi nu vor fi pe plan ierarhic. Ele vor fi cel mult pe plan vibraţional. Dar acest plan, reprezintă şi va reprezenta adevărul fiecăruia, adevăr în care fiecare îşi va putea trăi corectitudinea sa.
Veţi fi susţinuţi de cetăţile sacre, unde sînt entităţile de lumină eterice. Foarte mulţi dintre voi veţi comunica cu aceste fiinţe care sînt ca şi voi, numai că sunt într-un plan vibraţional mai înalt şi veţi primi un ajutor suficient ca să vă organizaţi în aceste comunităţi.
Voi declanşaţi acum un puternic cutremur de deschidere spirituală prin aceste locaţii care reprezintă la rândul lor, comunicări între Pământ şi planurile înalte, până la planul Centrului Galactic. Vă veţi lua un mare avânt şi un mare elan pentru că în momentul în care voi aţi fixat acest simţământ, în sensul că l-aţi recunoscut şi conştientizat, porniţi pe această cale şi atunci totul în jurul vostru vă susţine. Toată această extindere face parte dintr-un plan care se desfaşoară şi voi răspundeţi practic acestui plan, sau organizare voită din Astral, necesară ridicării vibraţionale a Terrei.
Când sînteţi pe această linie, bine împământaţi şi conştienţi, însăşi starea interioară se activează, Totul în voi se aliniază pentru o vindecare ce este necesară ca să functionaţi. Vor fi chiar vindecări miraculoase la cei care se înscriu pe această cale, semn că sunt pe calea aleasă de Sinele Înalt. Nimic nu este întâmplător şi fiecare îşi va primi un semn că este acolo unde trebuie să fie şi va observa cât de uşor se înfăptuieşte totul.
Deci, după cum spuneam, cetăţile sacre din planurile nonvizibile, sînt aidoma unor centre ce vă coordonează. Este vorba de o coordonare energetică, care vă ajută să vă clarificaţi în ceea ce veţi simţi să faceţi.
Un alt plan care vă susţine, este planul muntelui, cu cristalele sale interioare pe care, mulţi dintre voi le-aţi activat şi un alt plan este însăşi Spiritul planetei, care intenţionează să trezească în această ultimă perioadă, cât mai mulţi oameni, ca procentul celor pe cale spirituală să fie tot mai mare. La toate acestea se adaugă fraţii din planurile exterioare Pământului, care de asemenea vă vor susţine, cu care de asemenea veţi comunica, primind un ajutor esenţial.
Am dorit să vă comunic toate acestea, pentru că un val se va forma acum, din cei care vor simţi să-şi alcătuiască sau să se alipească centrelor de lumină pe care mulţi oameni doresc acum să le înfiinţeze şi să înţelegeţi avalanşa spre aceste centre. Este o pornire firească, sub îndrumarea Sinelui. Este bine să rămâneţi cu toţii într-o stare de calm şi armonie. Fiecare să îşi poată percepe locul unde are de ajuns, pentru că nici acea alegere nu va fi întâmplătoare. Fiecare va ajunge la locul ales. Din aceste locaţii vor începe alte şi alte lucrări energetice şi locul fiecăruia este foarte bine stabilit.
Nu vă îngrijoraţi de ceea ce se întâmplă în marile oraşe. Acele mişcări sunt necesare. Ei, oamenii acestor mişcări reprezintă şi vedeţi acum, energia veche care doreşte să conducă, să-şi păstreze puterea. Este în acelaşi timp o eliberare a ei şi vă invităm să nu cădeţi pradă aşa ziselor frământări, chiar dacă în plan fizic ceea ce aceşti oameni au hotărât, vă afectează din punct de vedere material. Găsiţi însă în voi forţa necesară să depăşiţi cu calm şi răbdare, pentru că toţi cei care reuşesc să rămână centraţi în interiorul lor, vor primi ajutor şi vor vedea că nimeni nu rămâne nici flămând, nici fără un acoperiş, dar păstraţi-vă starea de calm şi de linişte interioară ca să puteţi primi acest ajutor.
Totul se aşeaza. Totul se repliază, dar nu după forma veche pe care aţi cunoscut-o, ci după o formă nouă, care se crează acum, odată ce voi vă regăsiţi Sinele Divin cu care vă contopiţi. El este cel care practic va rearanja totul. El este cel care va ghida, este adevăratul conducător.
Păstraţi toată această descriere făcută pe scurt. Este un plan în miniatură. Păstraţi această schemă şi lăsaţi-o să lucreze în momentul în care voi veţi citi aceste informaţii. Nu căutaţi cu mintea să analizaţi ce am spus, să judecaţi, sau să denigraţi. Nu faceţi nimic din toate acestea, ci doar permiteţi ca informaţia, mai bine zis fluxul energetic ce se desprinde din aceste rânduri, să lucreze. Voi căutaţi să rămâneţi centraţi în inimă, în calm, armonie şi iubire.
Acestea fiind spuse, eu Zamolxe vă îmbrăţişez pe toţi cei care veţi ajunge să parcurgeţi cu ochii şi cu inima aceste rânduri, iar prin voi mă voi extinde către mulţi alţii.

Vă îmbrăţişez cu multă iubire.  ZAMOLXES

AN-KO-RA

Sursa:http://www.revistacosmos.ro

Publicat de

danielgaucan

Sunt un spirit liber.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s