JASMUHEEN – HRANA ZEILOR

Fiecare tânjeşte după ceva …
Fiecare tânjeşte după ceva, indiferent dacă poate fi definit sau nu, cu toate că majoritatea dorinţelor omeneşti sunt uşor de recunoscut. Mulţi oameni tânjesc după iubire, în timp ce alţii sunt avizi de bogăţie. Setea noastră de sănătate şi fericire domină şi epoca noastră. Chiar în prezent există oameni însetaţi de răzbunare, în timp ce alţii strigă din dorinţa arzătoare să învingă armonia şi pacea sau dreptatea, adevărul şi bunătatea, iar ca acei care le sunt dragi să nu fie trimişi la război. Unii oameni tânjesc după satisfacţia sexuală, în timp ce alţii caută mulţumirea spirituală, gata să mănânce iluminarea aşa cum alţii îşi consumă hrana zilnică, pentru că sunt mânaţi de o foame care este mai greu de explicat.Foamea se exprimă în nenumărate moduri, în funcţie de profunzimea ei şi de dorinţele care o impulsionează.
Oricare ar fi problema de viaţă, zgârie puţin suprafaţa ei şi vei descoperi că există cineva care tânjeşte după ceva.
Setea de putere vede cucerirea celorlalţi, în timp ce setea de cunoaştere vede propria noastră creştere. Setea de bogăţie vede exploatarea celorlalţi, iar setea de altruism vede redistribuirea bogăţiei. Setea de comunicare vede unirea noastră cu ceilalţi, în timp ceaviditatea de hrană adevărată ne vede adesea lipsiţi de cele necesare. Setea de înţelepciune ne vede căutând adânc în străfundul propriei noastre fiinţe – iar apoi, viaţa ne pune la încercare pentru a o aplica. Setea de adevăr ne conduce la descoperirea faptului că Sfântul Potir se găseşte în fiinţa noastră, cu tot cu elixirul său numit Spirit.
Foamea de Spirit ne dezvăluie Divinitatea noastră Lăuntrică,* cea care se dezvăluie ca fiind stăpânul suprem al computerului principal al unui bio-mecanism foarte complex, care pulsează cu nişte câmpuri ce conţin viaţa – 6,3 trilioane de mecanisme celulare care vibrează la o viteză prestabilită care, la rândul ei, determină diferitele realităţi pe care le trăim pe tot parcursul vieţii noastre.
Satisfacerea acestor dorinţe intense a consumat în mod egal gândirea şi timpul conducătorilor şi înţelepţilor, dar şi a curioşilor, cu toate că prea puţini îşi fac timp ori au chef să examineze ceva mai atent acest lucru. Mulţi sunt adesea prea preocupaţi să-şi satisfacă setea de supravieţuire, pentru a se strădui să găsească cu adevărat suficientă hrană ca să înceapă să prospere. Iar cei care reuşesc, sunt fie programaţi anticipat pentru asta, fie descoperă întâmplător înţelesul ideii alimentaţiei adevărate, prin cine ştie ce schimbare majoră din viaţa lor.
Constatarea generală a celor care caută hrana perfectă este că, de îndată ce a fost satisfăcută o dorinţă, se dezvăluie de obicei o a doua, suprapunând astfel strat după strat în imensul joc de puzzle al vieţii. Efortul de a ne menţine alimentate adecvat toate poftele noastre devine o patimă şi o artă care ne consumă tot timpul. Hrănirea tuturor nevoilor noastre cere timp, atenţie, voinţă, dorinţă, concentrare, visare şi inventivitate, bani, energie, cooperare şi acord cu ceilalţi, comunicare şi programare şi, pentru a reuşi atât de bine, avem nevoie, din pornire, de o cantitate suficientă de abilitate.
Alimentarea cu succes a poftelor noastre, astfel încât să nu mai resimţim foamea la nici un nivel, impune necesitatea unei educaţii holistice întrucât, pentru a ne satisface foamea, trebuie să înţelegem cine suntem cu adevărat. A ignora oricare aspect al modului în care funcţionează fiinţa noastră ca un mecanism format din 6,3 trilioane de celule, este ca şi cum ai trăi toată viaţa în întuneric, refuzând simţul văzului. Dacă nu am avut niciodată parte de văz, nu ne putem da seama ce pierdem dar, dacă am văzut o dată, avem nevoie de un efort de adaptare mai mare. Realitatea este că DOW – Divinitatea noastră Lăuntrică – doreşte să O cunoaştem, pentru că Ea este forţa din spatele mecanismului care ne face să respirăm şi ne menţine în viaţă.
Cu toate că DOW există ca o frecvenţă creatoare în absolut toate celulele şi atomii noştri, prezenţa Sa are adesea un puls mult mai slab decât în Ştiinţa Biocâmpului Dimensional. Dar orice lucru asupra căruia ne concentrăm, va creşte şi va căpăta forţă.Pentru că atâta vreme ne-am ignorat şeful propriului nostru organism, concentrându-ne în schimb asupra încercării de a ne sătura foamea de toate felurile, prin metode mai materiale, câmpul Ei energetic a fost acordat la un nivel „de întreţinere”.
La acest nivel „de întreţinere”, DOW ne face să respirăm şi ascultă la gândurile noastre şi, în general, ne lasă să ne jucăm, să experimentăm şi să suferim, în timp ce învăţăm şi ne maturizăm.
Până ce începem să ne punem întrebări de genul: Cine sunt? De ce mă găsesc aici? Existenţa asta are oare un scop superior? Putem oare trăi cu toţii în pace pe pământ? sau Cum am putea, oare, să ne înţelegem cu toţii?, sau ceva asemănător, DOW rămâne într-o stare de’adormire relativă şi este incapabilă să-şi manifeste întregul potenţial, până ce nu este invitată să o facă.
Din fericire, fiecare biosistem uman a fost dotat cu propriul său furnizor perfect şi nelimitat de hrană adevărată, pentru că DOW are puterea de a ne satisface orice foame am avea. Când lucrăm în mod conştient cu puterea DOW şi curentul de Graţie divină pe care îl comandă în mod natural, vieţile noastre devin un torent de nestăvilit de bunăstare şi bucurie, în care nimic nu mai pare a fi problematic şi totul funcţionează în perfectă armonie şi echilibru cu întregul.
Deşi ne putem ostoi foamea de iubire, de sănătate sau bogăţie, înainte de a ne potoli foamea firească de a ne cunoaşte propria DOW, nu ne vom simţi niciodată împliniţi.
Fiecare fiinţă a fost programată să-şi cunoască propria DOW, pentru că aceasta este creatorul inteligent al biosistemelor noastre – o forţă pe care unii o numesc Dumnezeu – şi ne vom putea simţi împlinirea, doar după ce ne amintim de DOW şi ne contopim în mod conştient cu Ea. înţelepţii numesc această cale de a ne hrăni ca accesarea sursei adevăratei hrane a Zeilor. (Obs. calugarii tibetanii o numesc „Nectar Divin” … si este Iubirea Pura Universala)
Identificarea tipurilor noastre de Foame.
în esenţă, tipurile noastre de foame pot fi grupate în patru categorii: (Obs. tipurile de foame corespund cu cel 4 tipuri de perceptie shamanica !)
Foamea Fizică;
Foamea Emoţională;
Foamea Mentală
… şi
Foamea Spirituală.
global.în plus, mai există şi foamea noastră de tip comunitar şi Adevărul este că, până ce nu ne-am potolit toate aceste feluri de foame, vom continua să ne simţim neliniştiţi, pentru că, la nivel celular, fiecare fiinţă umană a fost codificată atât cu cunoştinţele, cât şi cu mijloacele de a-şi satisface orice tip de foame. Cu alte cuvinte, venim pe lume gata dotaţi şi suntem autonomi. Scoaterea la iveală a acestor cunoştinţe şi capacităţi are loc cu ajutorul drumului nostru prin viaţă şi prin intermediul unor acţiuni şi dorinţe specifice.
Foamea Fizică este evidentă şi îşi face apariţia ca o senzaţie de gol în stomac, care persistă până ce mâncăm. Tipul de mâncare pe care îl alegem îi permite trupului fie să rămână sănătos şi să se regenereze spontan, fie să degenereze în excese şi să încerce să combată toxicitatea cauzată de alegerea unor alimente sau substanţe lichide pe care trupul le percepe ca toxice.
Deşi s-au efectuat foarte multe studii în domeniul nutriţiei fizice corecte, ceea ce vrem să aducem în această carte este utilizarea unei alte surse de alimentaţie, la care poate avea acces trupul pentru a se menţine sănătos şi ferit de boli. Vestea bună este că folosirea acestui tip de hrană ne satisface şi foamea emoţională, mentală şi spirituală, pentru că aceasta este natura puterii DOW, iar Divinitatea noastră Lăuntrică deţine cheia către o sursă de hrană nelimitată.
Cauzele care ne provoacă foamea sunt la fel de diverse ca şi noi, unele îşi au rădăcinile în neîmplinirea noastră în trăirile noastre anterioare, altele în faptul că nu obţinem niciodată destul din ce ne trebuie – cum ar fi cineva care s-a simţit lipsit de iubire în copilărie şi care poate avea senzaţia de nesiguranţă emoţională, având acum o ,foame’ enormă de iubire şi aprobare.
Tot astfel, unele mame preferă să întrerupă serviciul cât timp copiii lor sunt mici şi pot să resimtă nevoia de stimulente mentale, în timp ce altele simt nevoia să aibă un serviciu. Adolescenţii tânjesc adesea să li se dea drumul în lume ca să trăiască toate experienţele pe care viaţa le poate oferi, în timp ce persoanele aflate în amurgul vieţii ar putea tânji să-şi recapete anii tinereţii.
în mod similar, la un nivel mai înalt de spiritualitate, unele suflete tânjesc după o experienţă de viaţă într-o lume cu un câmp cu unde beta mai dense, în timp ce altele ar dori să părăsească o asemenea lume.
Există o infinitate de tipuri de foame şi de cauze ale foamei noastre.
Pentru a înţelege măcar câteva dintre ele, e util să examinăm mai întâi unele dintre cauzele care ne fac să ne blocăm capacitatea de a fi hrăniţi, după care ar fi util să explorăm ciclurile naturale ale conştientei omeneşti – cele care ne permit să fim fie deschişi, fie refractari la tipul de informaţii cuprinse în Seria Alimentaţiei Divine -€a şi diferitele surse de hrană care ne sunt disponibile şi pe care eu le împart în surse convenţionale şi neconvenţionale.
înainte de a începe să vorbim despre Programul de Alimentaţie Divină, haideţi să aruncăm o privire mai atentă la clasificarea celor trei niveluri de alimentaţie la care putem accede. Cu toate că îmi displac categorisirile, pentru că ele pot adânci sentimentul de separare, pentru obiectivele cărţii de faţă va fi mai uşor să apelăm la referinţele de mai jos.
NIVELUL 1 din Programul de Alimentaţie Divină (PAD): Un biosistem aflat pe nivelul 1 este cel înfometat. El moare la vârsta medie de şaptezeci de ani şi trăieşte experienţa unei prăbuşiri lente şi treptate a organismului. Este susceptibil de îmbolnăviri fizice, emoţionale, mentale şi spirituale, iar nivelul său de sănătate, fericire, pace şi prosperitate fluctuează permanent. Biosistemele de nivel 1 părăsesc foarte rar câmpul de frecvenţă Beta.
NIVELUL 2 din PAD:
Un biosistem de nivel 2 este un organism care capătă suficientă hrană la toate nivelurile, aşa că individul are parte de niveluri de sănătate, fericire, pace şi prosperitate ce pot fi menţinute şi care îl împlinesc. Persoanele de nivel 2 tind să-şi menţină curba undelor cerebrale în câmpul Alpha-Theta.
NIVELUL 3 din PAD:
Un biosistem de nivel 3 este un individ care nu mai are nevoi de multe dintre resursele terestre, care poate – dacă vrea – să se întreţină singur fără a avea nevoie de hrană fizică şi al cărui organism rămâne sănătos şi ferit de boli. Unele persoane de nivel 3 sunt scutite şi de moarte şi de îmbătrânire. Un biosistem de nivel 3 îşi foloseşte multe dintre puterile ,paranormale’ şi tinde să-şi menţină curba undelor cerebrale în câmpul Theta-Delta.

Publicat de

danielgaucan

Sunt un spirit liber.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s