Ambasadori prin timp


 

 

Suntem aici. Ne veţi cunoaşte sub numele de Pleiadieni—suntem fiinţe de energie din constelaţia Pleiadelor. Avem un trecut îndepărtat. Strămoşii noştri proveneau din alt univers, care atinsese perfecţiunea. Voi înşivă vă străduiţi să o regăsiţi aici, pe Pământ, iar noi am venit să vă susţinem. Împlinirea, sau transformarea, a fost vestită de mulţi de-a lungul timpurilor. Vremurile sunt aproape. Evenimentele care se vor produce pe Pământ vor influenţa întregul Univers.

 

În prima fază a acestei desăvârşiri trebuie să înţelegeţi cine sunteţi cu adevărat şi abia după aceea putem continua acest experiment. Strămoşii noştri proveneau dintr-un univers care a atins desăvârşirea, iar ei au văzut cauza acestei desăvârşiri şi a tuturor universurilor în Creatorul Prim, în perindarea acestuia prin spaţiu şi timp. Şi în acel univers desăvârşit se găsea o capacitate atât de comună şi, totuşi, esenţială universului în care ne aflăm—creativitatea. Doar prin creativitate ne manifestăm ca fiinţe depline.

 

În desăvârşirea lor, strămoşilor le-a fost dat să aleagă: întoarcerea în sânul Creatorului Prim, care ar fi implicat armonizarea cu frecvenţa acestei vibraţii primordiale, sau debutul unui nou ciclu evolutiv. Alegerea variantei din urmă a fost făcută intuind potenţial vostru uriaş de a ajunge la desăvârşire. Roiul Pleiadelor a fost selecţionat datorită sprijinului inestimabil pe care vi l-ar fi oferit într-un perioadă de criză maximă, când v-aţi fi dovedit capabili să menţineţi deschisă comunicarea cu Creatorul Prim.

 

Aceiaşi strămoşi au schiţat arhitectonica planetei voastre, au sădit sămânţa dragostei şi a creativităţii în toate lumile şi civilizaţiile pe care le-au plămădit. Au zămislit această planetă cu neasemuită pricepere şi dăruire, tot aşa cum cu neasemuită virtuozitate un dirijor conduce întreaga orchestră. Ei ne sunt, la fel de mult nouă ca şi vouă, înaintaşi şi vă considerăm cu îndreptăţită mândrie vechile noastre rubedenii. Primilor Arhitecţi ai acestei planete le-a fost oferit ADN-ul strămoşilor iar voi purtaţi în propriile celule acest ADN.

 

Noi, Pleiadienii, venim din ceea ce voi numiţi „viitor”. „Prezentul” nostru încorporează şi probabilitatea sumbră a tiraniei şi a tulburărilor, pe care în unele realităţi paralele Pământul le suportă din plin. Nu puteţi înţelege timpul limitându-vă la cele trei dimensiuni spaţiale—mai mult, nu-l puteţi măsura în minute ori grade. Timpul e ceva mult mai amplu şi mai complex. De fapt, timpul este determinat de informaţie, contorsionat cu ajutorul ei, întins, distorsionat, curbat şi răsucit pentru a vă permite accesul simultan în mai multe realităţi. O dată intraţi în elipsa timpului puteţi accesa realităţile în paralel, întrucât timpul fluidizează implicit realitatea.

 

în acest amalgam dintre real şi potenţial, viitorul se întrezăreşte doar printr-un număr imprecis de virtualităţi, pe care le putem orienta eficient către un deznodământ pozitiv. Ţintim să restaurăm imperiul luminii pe această planetă şi să-i redăm Pământului destinaţia originară, de centru intergalactic al tranzitului informaţional. Numai că pentru aceasta am fost nevoiţi să ne întoarcem în timp pentru a sădi nucleul acestei operaţiuni. Această transformare va afecta laolaltă Pământul, viitorul vostru, prezentul nostru şi întregul univers.

 

Sunt veşti nemaiauzite! Aţi apărut într-o epocă şi într-o zonă de maximă accelerare a evoluţiei. Nu sunteţi singuri dinaintea acestui salt important, multe energii se îndreaptă către Pământ pentru a vi se alătura în cadrul acestui proiect planetar. Nave gigantice, veritabile conductoare energetice, înconjoară din toate părţile planeta. Razele luminoase converg spre Pământ din sisteme stelare arhaice cu care aţi colaborat de mult timp încoace. Toate sunt canalizate către suprafaţa planetei.

 

Voi trebuie să recepţionaţi toate aceste informaţii, să le înmagazinaţi şi apoi să le transmiteţi celorlalţi. Mulţi veţi reuşi să stabiliţi legături telepatice cu aceste nave, de genul unui post de radio pe care l-aţi putea asculta cât e ziua de lungă.

 

Astfel se manifestă super-conştiinţa, cel mai evoluat aspect al fiinţei voastre. Nu e nevoie să vă străduiţi să deveniţi o astfel de fiinţă, căci sunteţi deja perfecţi, numai că trebuie să vă amintiţi.

 

Încă de pe vremea Convergenţei Armonice, aţi fost constant alimentaţi cu această energie de provenienţă cosmică, amplificată pe măsura capacităţii voastre crescânde de captare. În prezent aţi atins un nivel atât de ridicat, încât în fiecare an al deceniului evoluaţi cât zece sau chiar mai mulţi ani din secolul trecut. Conştientizaţi cât de multe veţi reuşi să realizaţi până în 1999 şi conştientizaţi, în acelaşi timp, propria voastră identitate. Vă veţi simţi ea şi cum aţi fi trăit o sută de ani într-un deceniu.

 

Amintirile, şi nu numai ele, vă vor năpădi din toate ungherele. Veţi călători, mulţi dintre voi, la bordul navelor intergalactice, către sectoare diferite ale sistemului solar. Intrând în Epoca Luminii veţi descoperi lumi a căror existenţă nici măcar nu aţi bănuit-o. Aţi reuşit să treceţi de atâtea ere: Epoca Bronzului, Epoca Fierului, Epoca Industrială şi Epoca Informaţiei. De-a lungul timpului am sădit, am plantat, am cultivat sămânţa vieţii în cele trei dimensiuni.

 

Tranziţia e pe punctul de a se produce, transformarea dimensională care va diminua densitatea tridimensională ca să vă permită accesul spre dimensiuni superioare, unde materialitatea se risipeşte. Aţi răspuns chemări i noastre pentru că doriţi să vă controlaţi propria evoluţie. Va fi uluitor, pentru că veţi ajunge să existaţi concomitent în mai multe realităţi.

 

În voi se află toate răspunsurile pe care le căutaţi. Întrebările care vi se ivesc în minte au acest rol, de a dezgropa adevărurile sădite adânc în fiinţa voastră. Dar pentru a le scoate la lumină trebuie să credeţi mai întâi de toate în existenţa acestor informaţii.

 

În aceste vremuri omenirea: este pregătită să primească o lecţie importantă. Aceste învăţături vă dezvăluie propria voastră natură divină, legătura cu Creatorul Prim şi cu plenitudinea creaţiei sale. Este important să conştientizaţi interrelaţionarea totului şi pe voi ca parte a întregului.

 

Încă de la începutul timpurilor, din multitudinea de culturi şi de societăţi existente în spaţiu, mare parte v-au vizitat planeta: Nu numai noi, Pleiadienii, v-am oferit sprijin; nu suntem, în definitiv, decât un grup de entităţi de pe un sistem şolar oarecare. Mulţi alţii au ajuns în aceste părţi ale galaxiei cu un scop anume. Majoritatea vor să vă susţină în efortul vostru de a progresa spiritual, chiar dacă alţi câţiva au intenţii diferite.

 

Istoria voastră este înţesată de astfel de evenimente semnificative. Mulţi v-aţi început misiunea terestră în timpuri demult apuse, prin intermediul energiilor astrale şi al călăuzelor din dimensiuni superioare. Cunoaşteţi, aşadar, destul de bine trecutul tumultuos al planetei, printre care nenumăratele mişcări tectonice sau nepreţuitul ajutor oferit din ceruri.

 

Informaţiile s-au distorsionat atunci când cei care au venit din ceruri să vă susţină pe parcursul propriei voastre evoluţii au fost consideraţi zeităţi. Asemenea copiilor care îi idolatrizează pe adulţii care pot face lucruri ce lor li se par imposibile, societatea voastră demonstrează în mod evident aceeaşi preferinţă de a diviniza. Unul din obiectivele cu care aţi fost încredinţaţi este schimbarea acestei paradigme despre credinţă. Lumea tridimensională este plină de astfel de capcane, deoarece permite auto-geneza limitelor. Existenţa limitelor permite, însă, apariţia şi consolidarea unor structuri interne, fapt care vă permite să creaţi şi să înţelegeţi astfel că suntem toţi ramificaţii ale Creatorului Prim, care prin noi doreşte să experimenteze.

 

Sunteţi cu toţii fiinţe importante, membri ai Familiei de Lumină; de aceea, aţi fost trimişi pe Pământ cu misiunea de a provoca schimbarea şi de a susţine această transformare. În dragoste stă cheia. Dragostea este constituentul de bază al Universului. Tehnologia actuală nu va mai putea progresa mult de una singură, fiindcă omenirea nu vrea să înţeleagă necesitatea dublării ei prin dragoste. Energia se poate concretiza prin orice formă de creativitate, însă prin lăcomie, ură sau orice alt sentiment care nu ia calea luminii, limita actuală a progresului nu poate fi depăşită. Este maximum de cunoaştere pe care acest gen de vibraţie îl poate susţine. Dragostea este temelia oricărei acţiuni şi, în prezenţa ei, se deschid toate posibilităţile. Ideea este de a readuce în prim plan componentele luminii, care sunt cunoaşterea şi dragostea—sinonimă cu creativitatea, Pentru aceasta este nevoie de renegaţi precum Familia de Lumină, care să pătrundă într-un sistem unde întunericul a băltit mult timp şi să-l poată transforma.

 

Şi poziţia noastră este tot de renegaţi. Cum am mai spus şi înainte, propriul nostru sistem are nevoie de schimbare. Noi suntem puntea de legătură dintre Familia de Lumină şi multe alte sisteme, tocmai pentru a facilita schimbarea sistemului nostru. Amplificarea conştiinţei voastre prin dragoste şi responsabilizare reprezintă pentru noi o sursă de hrană, de expansiune a psihicului nostru, de evoluţie în ultimă instanţă. Astfel, ajutorul pe care vi-l oferim ca prieteni şi călăuze este reciproc.

 

Cum vă veţi transforma voi? Ne place să credem că vă veţi j specializa în transformarea conştientă a lumilor. Acum vă antrenaţi pentru a deveni specia implantată în noile lumi care abia în aceste timpuri se materializează şi, datorită experienţei acumulate pe Pământ, iî veţi ghida şi pe alţii, menţinând stabil cursul evoluţiei lor spirituale.

 

Planul la care luaţi parte este foarte amplu. V-aţi bucurat nespus când vi s-a oferit această ocazie de a pătrunde într-un loc şi într-un timp atât de semnificative. Eraţi siguri pe puterile voastre. Aţi fost ! asiguraţi, înainte să ajungeţi pe Pământ, şi de sprijinul multor entităţi, care v-ar fi susţinut în efortul de a vă activa, de a vă reaminti—dar nu de a acţiona în locul vostru. Şi noi suntem nişte catalizatori ai acţiunilor voastre. La auzul numelui de Pleiadieni, aveţi o străfulgerare, tocmai pentru că noi vă ajutăm să rememoraţi informaţiile pe care le pierduserăţi.

 

Îinem să vă arătăm cine sunteţi cu adevărat ca să vă regăsiţi j plenar sursa lăuntrică de inspiraţie. Dacă am reuşi să vă orientăm către o carieră sau către un stil de viaţă, aţi deveni, la rândul vostru, surse de inspiraţie. Numai trăind cu o asemenea intensitate şi dovedindu-vă izvor de inspiraţie pentru cei care vă ies în cale puteţi afirma că trăiţi în lumină, ceea ce este un lucru profund.

 

Să nu uităm că fiecare este aici pentru motivele lui şi că scopul nostru comun e de a evolua împreună şi de a dezvolta o nouă frecvenţă a vibraţiei. Vrem să distrugem paradigmele de credinţă care au menirea de a îndepărta indivizii între ei prin evoluţie. În locul acestora, vrem să stabilim un canal de mediere, unde toţi să ne armonizăm şi să cooperăm, prin intermediul informaţiilor care pătrund adânc în fiinţa voastră pentru a spulbera vechile credinţe.

 

Noi te îndrumăm astfel încât să poţi dobândi multe experienţe interesante în această existenţă. Când ţi-am vorbit pentru prima oară, în 1988, grupul nostru avea între cincizeci şi şaptezeci şi cinci de entităţi—unele fizice, altele spirituale, dar toţi Pleiadieni. Ne-am înmulţit şi am ajuns să depăşim o sută de entităţi din mai multe sisteme. Acum ne intitulăm Pleiadieni Plus. Mulţi din realitatea noastră ne desconsideră capacitatea de a duce la bun sfârşit ceea ce am plănuit pentru voi. Ne impută că riscăm mult prea multe, dar în acelaşi timp se ţin deoparte şi aşteaptă să vadă ce se va mai întâmpla.

 

Unii din sistemul vostru ne văd ca agenţi ai terorii; nu împărtăşim însă această viziune. Nu vrem să vă speriem pe nici unul: nu dorim decât să vă informăm. Când te afli de unul singur într-o cameră întunecată şi auzi deodată zgomote ciudate, ţi se face frică. Dacă însă aprinzi lumina ca să descoperi sursa zgomotelor, te linişteşti. Aşa vrem şi noi, să vă deschidem ochii la ce se întâmplă cu adevărat. Informaţia este lumina; ignoranţa este întunericul. Vrem să lucraţi în lumină, nu în întuneric.

 

Am acceptat această colaborare cu voi pentru a ne extinde conştiinţa spre o mai mare libertate a voinţei şi a expresiei. Şi noi, la fel ca şi voi, avem misiunea de a schimba sistemul în care ne aflăm. Acţionăm potrivit unui scop bine determinat. Venim, după cum am amintit şi cu altă ocazie, din viitorul vostru şi, uneori, nu putem face nimic care să provoace schimbarea. Avem nevoie unii de ceilalţi în egală măsură. Ca membri ai Familiei de Lumină, aveţi capacitatea de a institui, implementa sau insera noi probabilităţi în lanţul realităţilor, care vor suferi un colaps în următorii douăzeci de ani, tocmai pentru că existenţa voastră fizică se desfăşoară concomitent cu ele. De la voi va pomi transformarea. Ceea ce veţi face voi ne va afecta şi pe noi. Tot ce se întâmplă pe Pământ ne afectează într-o măsură covârşitoare.

 

Aici scopul nostru este să vă asistăm, să vă învăţăm şi să evoluăm împreună pe parcursul acestui proces. Această versiune a cunoaşterii, pe care v-o detaliem noi, trebuie să determine evoluţia conştiinţei voastre. Dar nu este singura versiune existentă! Toate învăţăturile noastre ţintesc către un singur ţel, de a vă propulsa către noi culmi ale conştiinţei. Este intenţia noastră declarată.

 

Cuvintele şi conceptele întrebuinţate sunt, de fapt, mecanisme de decriptare a codurilor stocate adânc în trupurile voastre. Acestea aşteaptă răspunsuri la întrebările noastre, pentru ca, prin rezonanţă, să readucă la viaţă memoria de la nivel celular—amintirea a ceea ce aţi fost cândva, Prin învăţăturile pe care vi le oferim vă dăm ocazia de a vă extinde definiţia asupra realităţii; chiar şi aşa, să nu luaţi nimic din ce vă spunem ad litteram. Urmăriţi de fiecare dată traiectoria mai largă pe care o descriu conceptele noastre pentru a avea viziunea de ansamblu. Nu vă cramponaţi pe definiţia unei idei, pentru că trebuie să depăşiţi cuvintele şi să vă deschideţi mintea, să vă aţâţaţi pofta de cunoaştere, de adevărata cunoaştere care zace în voi. Aici sunt datele, iar noi le vom aduce la suprafaţă.

 

Vrem să conştientizaţi ideile voastre ascunse şi să vă încurajăm să treceţi de ideile obsesive, acceptând ezitările şi temerile de dinainte.

 

Să acceptaţi gândul că, atunci; când vă priviţi aşa-zisele părţi întunecate, îi puteţi elibera pe cei captivi în propria lor minte. Ceea ce ne conduce la cea mai importantă axiomă: gândul este un creator în sine. Fiţi convinşi că indiferent de natura situaţiei în care vă aflaţi, puterea gândului v-a dus acolo. Însăşi această convingere în puterea gândului vă va transforma radical experienţa şi existenţa pe această planetă.

 

Vă sfătuim să puneţi sub semnul întrebării atitudinea unora de a se bizui numai pe definiţii şi pe valori absolute. Mult mâi important este să aflaţi diverse opinii şi versiuni. După ce ascultaţi relatarea cuiva, cumpăniţi un timp şi vedeţi ce simţiţi. Vă ajută la ceva ceea ce v-a spus? Vrem să înţelegeţi că doar voi trebuie să decideţi ce faceţi mai departe. Noi doar vă informăm; depinde de voi cum folosiţi informaţia; voi vă conduceţi viaţa, nu noi.

 

Ne mândrim cu faptul că suntem povestitori înnăscuţi. Un anumit grad de credibilitate şi senzaţional îl adăugăm în modul de a prezenta datele. Chiar şi aşa, ce vă spunem noi nu este cu siguranţă singura varianta; după ea nu punem punct şi nu susţinem adevărul ei. absolut. Este doar un fragment minuscul din tabloul de ansamblu.

 

Orice v-am spune astăzi, mai mult ca sigur că peste un an ne-am modifica povestea, pentru că peste un an veţi fi capabili să vedeţi lucrurile mai profund. Povestea va evolua şi ea în permanenţă. Misiunea voastră este să vă descoperiţi propria identitate printre toate aceste faţete, să fiţi siguri pe ceea ce ştiţi—nu pe ceea ce credeţi că ştiţi sau v-a fost inculcat de alţii. Încrederea în acestă cunoaştere este vitală, fiindcă vă va restabili legătura cu Creatorul Prim. Cu toţii veţi înţelege, aşadar, că aveţi un scop în viată.

 

Voi înşivă v-aţi ales această cale. Misiunea voastră este să rcpuneţi memoria în drepturi, alături de valoarea existenţei umane. Este nevoie de voi. V-aţi antrenat pentru a face faţă acestei misiuni timp de mai multe existenţe şi nici unul nu aţi venit nepregătit. Toate cunoştinţele de care aveţi nevoie sunt înăuntrul vostru, dar este treaba voastră să vi le amintiţi. Pe parcursul acestei vieţi nu veţi mai primi informaţii noi. Datoria voastră este să vă amintiţi ce ştiţi deja, noi trebuie doar să vă atragem atenţia. E parte din misiunea noastră.

Sursa: http://www.universe-people.com

Publicat de

danielgaucan

Sunt un spirit liber.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s