FIȚI PREGĂTIȚI !!!

pamant
Starea emoțională continuă să crească la fel ca și intensitatea intenției colective a omenirii de a se trezi. Oceanul dragostei inundă planeta îmbrățișându-i pe toți; toată lumea se

scufundă, nu există negociatori sau excepții, iar efectele sunt absolut uimitoare.
Da, o foarte mică minoritate de îndârjiți nerealiști și fanatici încă refuză să recunoască irealitatea mediului pe care ei încearcă să-l consolideze; dar eforturile și intențiile lor vor fi inutile caci puterea de intenționare colectivă a omenirii se întărește și se orientează tot mai mult spre oceanul divin al iubirii în care totul se regăsește.
Iluzia se dezintegrează rapid chiar dacă micul nucleu de recalcitranți mai încearcă să-și păstreze puterea și controlul, prin sprijinirea și menținerea acestui statut ireal și lipsit de dragoste.
Ei vor fi expulzați într-o zonă unde vor putea continua să joace jocurile lor, fără însă a mai deranja sau încetini mersul înainte al societății umane. Noua Eră, aflată în curs de edificare, va asigura cooperarea sinergică și iubitoare precum și un mediu armonios pentru toți care se vor putea bucura pe deplin de libertatea pe care o oferă lipsa statului nedrept și autoritar, apărător al privilegiilor celor puțini.
Tatăl Ceresc v-a creat liberi și El vă va garanta mereu această libertate. Trezirea voastră la o nouă conștiință, vă va oferi posibilitatea unor altfel de experiențe de viață, mult diferite de ceea ce ați cunoscut în viețile voastre anterioare.
Un val tot mai mare de entuziasm se ridică în sufletele voastre. Nu veți fi dezamăgiți pentru această lungă așteptare!

Mesajului de astazi i-am zis ” Fiți pregătiți! ”
Aceasta deoarece Marele Eveniment este foarte aproape și el va provoca multă bucurie omenirii planetei voastre. Pentru voi au fost eoni de așteptare a acestui mare și mirific pas în evoluția sistemului vostru planetar (partea lui angajată pe calea ascensiunii).
Deja ”listele de separare” sunt finalizate și fiecare suflet cunoaște pe ce listă s-a înscris.
S-au ”ales apele” dragilor!
Unii v-ați înscris pe lista evoluției, unde vă așteaptă un lung popas într-o dimensiune superioară.
Alți, ați găsit de cuviință că ”trenul” acesta a sosit prea devreme pentru voi, căci voi mai aveați ceva de făcut din ceea ce vă propuseserăți în 3D. Veți veni, poate, cu următorul.

Pentru aceștia din urmă, ”nepregătiții”, timpul se va scurge de acum încolo, într-un mod mult mai dificil ca până acum. Deși viața voastră va fi ca și pănă acum, în fapt, o iluzie, totul vi se va părea foarte real. Numai că această ”realitate” va fi mult mai dură decât până acum. De ce? Pentru că lumea în care veți trăi, deși va continua să existe tot în 3D, va fi mult mai densă în evenimente dezagreabile, nedorite și din ce în ce mai terifiante.
Motivul este acela că în lumea voastră 3D vă veți regăsi numai voi, nu și cei mai evoluați decât voi. Pănă acum, viața în lumea voastră era mult mai ”edulcorată”, mai acceptabilă, căci printre voi erau multe suflete pline de compasiune, oneste, suflete iertătoare, înțelegătoare și pregătite pentru o conviețuire pașnică. A fost o ”diluție” care făcea viața mai suportabilă, chiar cu unele bucurii, din când în când dar, oricum, trecătoare. De acum încolo, la voi nu va mai fi așa deoarece lumea voastră va fi formată doar din ființe cu nivel vibrațional caracteristic dimensiunii inferioare 3D. Practic, ce va însemna aceasta? Că nici măcar întâmplător nu veți mai găsi un suflet caritabil, iertător și gata să vă ajute. Ura și dorința de răzbunare, hoția și nelegiuirea, minciuna, lipsa de respect, inversarea valorilor, nemilostenia, atitudinea războinică, prostia și infatuarea, boala, toate vor fi caracteristici ale dimensiunii la care ați ales să nu renunțați.
O bună bucată de timp veți fi…pe cont propriu, dragilor. Desigur, din experiențele amare veți avea multe de învățat, atât cât, la un moment dat, să vă hotărâți să alegeți calea evoluției care v-a fost la îndemână în această perioadă.

Muți dintre cei care au ales să rămână își vor spune:” Prostii, nu cred în asemenea afirmații. Eu știu că sunt bine, ocup o poziție la vârful societății, am ce-mi trebuie și nu sunt interesat de cum o duc alții”.
Alții, mai sensibili, își vor zice:” Cred că sunt și din aceștia însă eu, cu siguranță, nu sunt printre ei. E adevărat că mi-am agonisit o avere bunicică, prin metode la limită, am mai și pus mâna (dar am luat…de la stat!), n-am prea ajutat decât pe cei care-mi puteau fi utili etc. Dar n-am dat în cap la nimeni”
Acestora și altora din asemenea categorii, le spunem: ” Nu vă mai iluzionați! Și voi faceți parte din cei care se vor cățăra unii peste alții, pentru a supraviețui!” Ca să nu mai vorbim de ”slujitorii bisericii” care se folosesc de numele Domnului pentru a duce o viață cât se poate de lumească și material-îndestulătoare, pe seama celor mulți și ignoranți.

Există extrem de puțini dintre voi, purtătorii de lumină și de cale, care nu aveți sentimentul că în prezent au loc mari schimbări pe planetă și în conștiința umană. Totuși, aceste schimbări există și ele sunt de o amploare fără precedent.
Nu vă descurajați dacă nu le sesizați!
Dacă permanent sunteți preocupați de pregătirea și evoluția voastră spirituală, dacă trăiți în cinste și dreptate, dacă nu faceți rău planetei, naturii și vieții de pe ea, atunci, aveți încredere că mergeți pe calea care vă va duce în Noua Lume, în Noua Eră. Viitorul apropiat vă va confirma că nu v-ați abătut de pe cale și că îngerul vostru păzitor vă aprobă felul în care vă trăiți viața. Următoarea etapă va fi pentru voi una mai clară și mai plină de bucurii. Faptul că în prezent nu vă sunt lucrurile prea clare se datorează proceselor neterminate care mai au loc în ființa voastră.

UNICUL știe tot ce este de stiut, și atunci când veți face saltul în conștiință, pentru care vă pregătiți, veți afla răspunsurile la tot ce vă preocupă acum; veți afla cine sunteți, ce ați reușit să faceți și către ce ar trebui să vă orientați în viitor.
Totuși, toate noutățile pe care le veți primi nu vor veni peste voi ca o avalanșă, nu vor fi peste puterea voastră de asimilare și acțiune, așa cum se întâmplă, bunăoară, acum cu multele cunoștințe tehnice care vă copleșesc. Veți fi capabili să luați, de fiecare dată, decizia cea mai înțeleaptă.
Cei care vă înălțați, cei care v-ați decis să nu vă opriți din drum sau să faceți cale întoarsă, veți deveni adevărați experți ai cunoașterii, în orice domeniu. Vreau să subliniez că veți fi niște experți autentici, recunoscuți de toată lumea, chiar dacă nu veți putea prezenta ”recunoașteri scrise” care să vă ateste această calitate. Un expert ”treaz” nu va avea nevoie să dovedească cu înscrisuri multilateralitatea cunoașterii sale. O va dovedi practic, în orice situație, astfel încât nimeni nu-i va contesta expertiza, așa cum se mai întâmpla acum la voi.

În prezent vă confruntați cu o puzderie de probleme și situații cărora cu greu le puteți face față sau cărora nu le găsiți soluții convenabile. Încercați mereu și mereu rezolvări deoarece, undeva, în adâncul ființei voastre, sunteți convinși că o soluție așteaptă să fie descoperită. Și chiar așa este: soluția există totdeauna, ceea ce nu există este însă cunoașterea căii de a ajunge la ea.

Voi sunteți ființe spirituale cu o experiență fizică limitată pe care mereu va-ți străduit să o îmbunătățiți. Este foarte aproape timpul când se va remarca cu destulă ușurință că numărul celor care devin mai pricepuți, mai cunoscători în mai multe domenii, va crește simțitor. Acela va fi semnul că cei cu asemenea abilități se află în plin proces de ascensiune spre dimensiuni superioare.

Efortul recuperării în cunoaștere și conștiință presupune însă un consum important de energie și existența unui anumit nivel de vitalitate. Aceasta înseamnă că în cazul ființelor puternic dezenergizate, devitalizate, mai cu seamă din cauza unor suferințe cronice sau a vârstei înaintate, ascensiunea se va produce cu părăsirea corpului fizic. (nota C.M.: cu referire la cei aflați în procesul ascensionării, există, deci, două situații distincte. Prima va fi cea a ființelor cu corpuri fizice degradate, epuizate și ,deci, incapabile de a suporta întregul proces al înălțării, cu păstrarea corpului fizic. În aceste cazuri, aceste suflete își vor părăsi corpul fizic pentru a se reîncarna, prin procesul nașterii, în noua dimensiune pentru care se pregătesc. A doua categorie va fi a celor cu corpuri fizice viabile, bine energizate, capabile să suporte procesul saltului în conștiință și al câmpului vibrațional. Aceste ființe vor accede în noua dimensiune, păstrându-și corpul fizic.

 

Cu permisiunea dv. aș face o comparație care, pentru cei cu un nivel de instruire suficient, va fi edificator. Cunoașteți că un atom se compune dintr-un nucleu în jurul căruia orbitează unul sau mai mulți electroni, fiecare electron având propria sa orbită de deplasare. Pentru ca un electron, aflat pe o orbită mai apropiată de nucleu, să treacă pe o orbită superioară, mai îndepărtată de nucleu, este nevoie de un surplus de energie pe care electronul ar trebui să o primească din exterior, printr-un anume procedeu. Acest proces este un proces cu consum de energie. Dacă însă se urmărește ca, dimpotrivă, un electron aflat pe o orbită superioară să fie coborât pe una inferioară – mai apropiată de nucleu- procesul care are loc este cu eliberare de energie.

 

Revenind la cazul sufletelor, situația este absolut similară. Cu alte cuvinte, pentru ca un suflet să ”se înalțe” are nevoie de un consum important de energie pe care un corp fizic depreciat nu-l poate asigura, spre deosebire de un corp fizic sănătos și cu vitalitate. Pentru a extinde puțin explicația, se poate înțelege acum cu mai multă ușurință de ce o entitate superioară, un înger, un arhanghel sau chiar o ființă extraterestră care trăiește în dimensiuni superioare, – unde există un inalt nivel de vibrație – pentru a ajunge în planuri inferioare, trebuie să-și scadă nivelul vibrațional, situație care nu este deloc plăcută. Energia pe care o eliberează o ființă superioară poate dezintegra la propriu o ființă dintr-un plan inferior, doar la simpla sa apariție. Din acest motiv, entitățile divine, când ajung pe Pământ cu anumite misiuni, trec, în prealabil, printr-un proces de scădere a nivelului lor vibrațional, pe timpul cât se află în dimensiunea inferioară).

John Smallman

Pentru a evita această situație neplăcută pentru o ființă, mulți decid și vor decide în viitorul apropiat să se ”înalțe” (să ascensioneze) prin părăsirea (moartea) corpului fizic, care este un procedeu mult mai elegant, mai simplu și mai ușor de acceptat de către suflet (nota C.M.: nu și de către minte care, evident, se va opune, dat fiind faptul că ea, ca mecanism al ego-ului uman, știe că va pieri odată cu corpul material).

 

Pentru cei care hotărăsc să-și părăsească corpul fizic, pentru a finaliza procesul ascensionării, cât și pentru apropiații lor, care își vor continua viața în planul material al prezentului Pământ, nu ar trebui să existe decât bucurie când acest eveniment se produce.  (Nota C.M.: aproape fiecare dintre cei  care a avut în familie sau în cercul de prieteni cunoștințe care au decedat, își poate aminti că, după agitația mai mult sau mai puțin evidentă, muribundul trece într-o stare de liniște deplină, chiar se înviorează, de-ai zice că și-a revenit. Sunt momentele dinaintea morții fizice, când sufletul preia controlul și se manifestă în deplină cunoaștere a faptului că este vorba doar de o trecere, nu de o moarte reală. Nu moare decât învelitoarea, corpul fizic care v-a făcut posibilă viața în plan materiual, împreună cu uneltele de care s-a folosit în planul fizic: ego-ul, mintea și partea emoțională).

 

După cum adesea s-a spus: ” Trecând ”dicolo”, nu veți fi dezamăgiți ”
Oricum ați călători, veți fi bine primiți și veți beneficia de nebănuite bucurii și satisfacții, când veți păși pe Noul Pământ.
Cu multă iubire din partea lui Saul

 

 

(C.M.)
Nota Dan Gaucan: Astept comentarii, in care sa-mi scrieti, ce ati simtit cand ati ascultat videoclipul de mai jos 🙂

Publicat de

danielgaucan

Sunt un spirit liber.

39 de gânduri despre „FIȚI PREGĂTIȚI !!!”

 1. sint multe lucruri care se petrec in jurul nostru si cu noi,unii le simt iar alti incearca sa le inteleaga,nasa si alte organizatii stiu,totul se tine sub tacere,masmedia e precum un pion de sah,vom vedea dupa trecerea cometei ison si inceputul anului 2014 la ce transformari vom fi martori

 2. Buna seara Daniel

  Sunt la servici si nu am reusit sa vizionez decat jumatate din videoclip
  Are mare incarcatura energetica
  La inceput s-a activat Ajna
  Apoi emisfera stanga s-a activat puternic
  urechea stanga a inceput sa tiue si sa se incalzeasca,toata partea stanga vibra
  chacra plexului solar s-a activat puternic
  O sa incerc maine sa-l vizionez in liniste fara intrerupere si o sa-ti comunic daca am mai simtit ceva in plus
  ps
  Daniel eu cred si sunt deschis la ” Lumina”
  dar chiar extraterestrii respectivi vorbeau sau cineva in channeling pronunta ce auzea ?

  1. Si eu tot de la servici am ascultat videoclipul si, desi nu ma asteptam sa simt ceva – recunosc, la sunetele lyrane am simtit ceva asemanator cu Liviu – activare emisfera stanga, in spatele urechii stangi vibratii si senzatie de incalzire. La final probabil ca s-a activat chacra coroana, pt ca simt si acum ca mi se invarte capul.
   Cum de acasa nu am cum sa vizionez videoclipul in conditii optime, probabil ca doar atat a fost pentru mine.
   Toate cele bune, Mihaela

   1. Buna Mihaela

    Este interesant ca am simtit la fel
    Probabil suntem la un nivel vibrational asemanator
    Eu l-am mai vizionat odata a doua zi la birou si a fost asemanator ca si trairi doar ca nu au mai fost asa de puternice
    Simteam ca partea stanga este separata de cea dreapta ,am simtit ca se deschide mai mult chacra coroanei si o usoara durere [probabil de la cantitatea mare de energie ]
    si simteam o translatie usoara a aurei [mai simt asa chiar la inceput cand fac tratament unei persoane am impresia ca se leagana si ea si eu ]

    O zi frumoasa in LUMINA

 3. Cu litere de aur.
  La sfarsitul lui erau ca niste butoane care o data ce privirea mea a trecut peste ele s-au activat.
  Caracterele erau cu adevarat ciudate, nu pastrau nici o armonie, pareau ca sunt complet diferite de la un buton la altul.

 4. Am simțit niște curgeri subtile de energie, de la nivelul genunchilor în jos, mai pregnante în zona pulpelor și tălpilor…mai ales la vibrațiile sunetelor orioniene și lirane. Sper să n-o iau la fugă, la noapte! 🙂
  Toate cele bune, Daniel!

 5. Dragii mei,
  pentru mine a fost ceva de genul:
  Asa sa te adresezi tie, cu hotarare, cu fermitate, ca ceea ce frumos e in tine, poate fii si
  in afara ta.
  Daca noi am vorbi despre cum frumos stim si simtim noi sa fie totul in viata noastra si am
  face asta cu hotararea din intonatiile auzite si nu am modela si modifica informatiile transmise in functie de auditoriu … hmm…
  Va imbratisez, Luciana

 6. am ascultat citeva secunde pe sarite, nu este limbajul nostru preferat,prea multe consoane dure,parca ar fi LIMBAJUL INVADATORILOR,nici japoneza nici coreana nu sint asa dure, chiar si limba germana este mai armonioasa(chiar mai stiu cite ceva din ele asa ca sint cuvinte care au muzica in ele dar nu acestea).ICH liebe dich in germana suna frumos,in araba este armonios,nici in romana nu are multe consoane. Nu zic eu ca BAIETII NE VORBESC DESPRE IUBIRE DAR NU TREBUIE ASCULTAT ACEST MESAJ. Eu care iubesc argintul pamintul lemnul luna si ploile si vintul si copacii si buruienile, nu vreau sa -mi mutilez spiritul cu ceva care mia adus lacrimi in ochi. Nu spaima ca nu mai am asa ceva.

 7. chiar daca imi place sa cred despre mine ca sint unul din uriasii razboinici cazuti in lupta pentru omenire impotriva altor monstri si vreau sa ma intorc inapoi in locul unde mi-este si sabia din visele mele, nu este nimic care sa ma atraga in videoclipul respectiv. Imi aduce aminte de tortura cu furculita si cutitul de inox taind o bucata de carne imaginara pe o farfurie adevarata. LIMBA ZEILOR PAMINTULUI http://www.youtube.com/watch?v=6d-szbz_M1I.
  Cei auziti in videoclipul supus dezbaterii, par sa fie izvoriti de pe NIBIRU nu mie frica de ei dar nu sint benefici, sint si ei razboinici dar unii cruzi…

 8. La prima comunicare am simit activata chakra inimii,la cea de-a doua ,cea a gatului si la cea de-a treia cel de-al treilea ochi si cea din crestetul capului.Dar la fiecare activare noua, se trecea prin cele activate anterior si,la final,am simtit o foarte puternica activare a chakrei inimii,asa ca o concluzie a tot.

 9. Cand traiesc momente de readucere aminte e ca si cand as puncta ceva…si intotdeauna merg mai departe…noi cu totii mergem mai departe…acolo unde se nasc toate…
  O data am avut un vis in care eram insarcinata cu mine insami…poate ca asta e…
  cine pe cine naste?
  unde se nasc toate?

 10. Eu am simtit ca mi se incalzesc pe rand urechile si apoi o stare ca atunci cand trebuia sa faci ceva si nu ai facut si ai fost certat pt acest lucru pt ca mu ai considerat sau din diverse motive… ai uitat.Va pup Lore

 11. comentez prima oara aici, desi urmaresc de mult timp postarile si comentariile oamenilor frumosi de aici. scriu acum pentru ca am o mare, mare nelamurire: aseara am putin din text, dar aveam mai degraba nevoie sa ascult ceva in timp ce lucram la calculator, asa ca am apasat play pt ascultat videoclipul… ma gandeam ca voi asculta muzica de meditatie sau vreo alta melodie superba… si intr-adevar am auzit o muzica minunata, dar nu pot sa spun ca am trait ceva senzational…m-am gandit ca de vina era faptul ca eram implicata si in altceva. cand am terminat treaba si s-a terminat melodia (parea ceva in engleza, dar cu un accent putin ciudat, oarecum in stilul Enyei) am vrut sa citesc comentariile, si ceva nu se potrivea. asa ca am vrut sa ascult din nou melodia, am apasat din nou play, dar de data aceasta am auzit cu totul si cu totul altceva, adica acele voci si nici urma de muzica. clipul pe care l-am ascultat aseara avea cam 14 minute, stiu ca m-am uitat cat dureaza, pentru ca nu voiam o meditatie de o ora…
  e putin ciudat si cum stiu ca nimic nu e intamplator (mai ales pe acest site), as dori sa aflu si parerile voastre sau ceva explicatii tehnice… multumesc

 12. Acest videoclip e o Comoara pt. noi mai bun nici nu puteam asculta , chemarea pe limbile fratilor nostri , am simtit un dor fata de ,,EI” sa fim UNUL cu totii – si suntem – si sa nu spun ca mi-a stors lacrimile , am sa ascult acest vc in fiecare zi. Ecaterina

 13. Buna,am ascultat cu multa atentie transmisia,seamana cu limba celor din filmul AVATAR,este o energie puternica,am simtit fiecare vibratie a cuvintelor,a tonului cu care vorbeau in mana stanga ,se invartea ck.in palma,apoi mana s-a racit din ce in ce mai tare ,s-a activat ajna,coroana,dar curios ,totul se intampla doar pe partea stanga.Dreapta era calda.E foarte interesant.

 14. Ascultand videoclipul, am simtit vindecandu-se, rearanjandu-se si „implinindu-se” chakrele 2,3 si 4. Dar cea mai indelung lucrata a fost chakra plexului solar. N-a fost explozie de energii, ci o reasezare fireasca( asa, ca de cand lumea) a ceea ce trebuia sa stiu eu ca sunt. A fost ceva ca venind din adancul timpului( poate si pentru ca eu nu cred ln lucrari spectaculoase- mi s-a „vorbit” pe limba mea, nu-i asa?)

 15. Buna dimineata dragilor! Mi-este clar ca mai am mult de lucru la capitolul incredere si exprimarea propriilor trairi si simtiri.Citind comentariile am tacut chitic, pentru simplul motiv ca la mine nu a fost deloc asa.A fost nevoie si de o opinie diferita, ca sa-mi fac curaj.Initial, am simtit miscari pe ici pe colo ,dupa care mi se parea tot mai greu sa stau sa ascult.Ratiunea imi spunea,”l-o fi pus Daniel cu un motiv pe aici,asa ca straduieste-te sa stai si sa asculti.”,dar n-am putut si pace.N-am reusit sa ascult prea mult ca imi dadea o stare nu tocmai placuta..si asta e putin spus.Intr-un final am ascultat simtirea,asa ca nu l-am putut urmari decat pina pe la jumatate.Ce sa zic,explicatii pot fi multe..Dumnezeu stie!
  Toate cele bune tuturor!

 16. Nici mie nu imi place prea mult,doar pana la minutul 3.00 si de la min 11.00.Limba mi se pare putin artificiala,dar seamana cu limbile de pe pamant.Si eu vorbeam pe la cinci ani ceva asemanator,glumesc nu va suparati.

  I.Marian

 17. Muzica de mai devreme ma trimite spre razboi ,,,nu asa comunica rasele superioare cu noi ni se dau raspunsuri exacte si clare si in limba pe care o noi o stim indifferent de natie…ce este scris mai sus pana la clip sunt lucruri adevarate ,la fel de adevarate ca si linia de comunicare …..deci cum poate cineva sa stie astfel de lucruri fara comunicare si sa zica ca asa se comunica cu noi .Nu asa se comunica cu noi ,cu noi se comunica si din partea bn si din partea raului ,filnuletu mai de sus nu pot sa zic ca este o comunicare a raului pt ca si raul comunica cu noi ca si binele in accelasi mod numai ca noi alegem…avem doi lupi in noi predomina cel care este hranit mai mult

 18. Dorind sa ascult clipul am preferat sa ma intind si sa inchid ochii. Intregul trup a fost prins de o usoara spre o crescanda senzatie de amorteala si furnicaturi, presiune in piept dar care nu a creat disconfort, am simtit o separare a emisferelor, si stand cu ochii inchisi vedeam diverse imagini panoramice din galaxia noastra dupa care palmele au inceput sa se incalzeasca crescand in intensitate , in special palma dreapta. Clipul s-a terminat, m-am ridicat din pat si am ametit pe moment dupa care am ramas cu o stare placuta de liniste sufleteasca si impacare.

 19. Buna seara.
  Dragii mei,am avut rabdare sa urmaresc tot videoclipul respectiv si ,sincera sa fiu,nu am simtit absolut nimic,cu exceptia faptului ca m-a amuzat.Si mi-au placut desfasurarea culorilor si a imaginilor,in rest,ce sa spun…Nu indraznesc sa fac vreo afirmatie care sa starneasca mai stiu eu ce ganduri negative cuiva.Faptul ca toate acestea m-au amuzat pe mine ma intriga si imi spun: „sunt eu altfel decat voi toti cei ce comentati aici?”
  Pe un drum spiritual mi-am zis si eu ca am pornit,dar nu am ajuns la ce pare ca ati ajuns voi.Sincer,imi vine sa rad….da,sunt o persoana vesela.
  O seara buna tuturor,Sefora

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s