Ashtar: „ Misiunea voastră este să ascensionați, tinzând către dimensiuni cât mai înalte.”

25 oct. 2016; channeler Susan Leiland

Traducere Const. Mihăilescu

punct

Salutări, preaiubită Familie! Noi avem o vibrație pozitivă care anticipează ceea ce se va produce pe tărâmul vostru. Mai este nevoie doar de un pic mai multă concentrare și dorință pentru ca aceste energii să se materializeze în planul vostru. Noi știm că din perspectiva dimensiunii 3D, în care se află planeta la nivel fizic, tot ceea  ce se întâmplă acum pare a fi de prost augur. În realitate, lucrurile avansează spre mai bine. De altfel, toate acestea sunt cuprinse în planul divin care se derulează fără abateri importante. Schimbările programate vin spre voi și, deși se crează anumite stări de haos și de neînțelegere, care derutează sufletele atât de nerăbdătoare ca evenimentele să vină.

Cu toate acestea, vă putem asigura că nivelul conștiinței umane este în permanentă creștere. Efectele apar atunci când s-au produs creșteri semnificative ale conștiinței colective, la formarea căreia participați toți. Chiar și așa, avansul este important și

saltul schimbării, din ce în ce mai apropiat. Se poate spune că fiecare ființă umană aflată acum pe Pământ este„amprentată” de câmpul energetic special, în sensul că fiecăruia dintre voi i se recunoaște curajul de a alege să fie în această viață, atât de tumultuoasă și plină de neprevăzut.
Și da, știm că există destule stări de disconfort, care afectează în proporție diferită pe fiecare dintre voi. Totul se întâmplă și se explică prin necesitatea de a se înfăptui punct cu punct programul de ascensionare, care va reface universalitatea ființei umane.

Știți că acțiunea de reîntregire a fiecărui suflet presupune recuperarea tuturor aspectelor voastre răspândite în univers, condiție fără de care ascensiunea și saltul de conștiință nu pot fi înfăptuite.

Chiar dacă unele dintre aceste aspecte nu vă mai folosesc, ele trebuie aduse în TOTALITATEA voastră, recunoscute și, dacă este necesar, eliberate. Nimic nu se poate clădi pe o bază nesigură, necunoscută, și ambiguă. După ce acest fundament este turnat, tot ce se va planta în el va fi viguros, curat și apt să crească în Lumină.

Practic, ceea ce vreau să spun este că dezvoltarea haotică, întâmplătoare se va încheia pentru totdeauna. Energiile joase în care ființa umană „a băltit” mii și mii de ani, nu vor mai fi sursa voastră de existență. Ele v-au ținut în întuneric și la cheremul forțelor întunecate. Lunga perioadă de opacitate și de buimăceală, se încheie acum, dându-se posibilitatea iubirii și Luminii să pătrundă în toate aspectele vieții voastre. Trimiteți iubirea voastră tuturor aspectelor care v-au aparținut și permiteți-le să călătorească spre câmpurile care le vor permite o nouă existență, nelegată de ființa voastră.

 

Noi știm, că există unii care sunt puternic legați genetic de creatorii lor reptilieni, și aceasta îi face să nu-și dorească să ajungă în Lumină. Dorința lor este de a perpetua sau chiar agrava starea de fapt actuală, regresul speciei umane și diminuarea sau anularea oricărei posibilități de a ajunge pe calea Divină. Numai că perpetuarea întunericului pe planeta voastră și în covârșitoarea majoritate a sufletelor de pe ea nu mai este posibilă, ca urmare a trezirii care se generalizează. Mersul către Lumină va reprezenta în curând singura alternativă, singura opțiune.

Există destule suflete „otrăvite” de „iubirea” întunecaților. Dar și în ele se păstrează scânteia divină, oricât de slăbită ar fi. Aceste ființe pot fi ajutate să se trezească și să dorească să se purifice de influențele nefaste ale energiilor malefice. Colectivității sufletelor din Lumină îi revine o foarte importantă îndatorire de a încerca să reactiveze în sufletele întunecate dorința de adevărată iluminare.

Multe suflete evoluate, originare din alte constelații sau alte galaxii, au ales să se nască pe Pământ în această extraordinară perioadă, care reprezintă sfârșitul unui ciclu cosmic, tocmai din dorința de a ajuta la trezirea și îndrumarea sufletelor căzute pradă energiilor întunericului.

Ca întotdeauna, și în acest caz, unirea face puterea. Această putere este colosală și cu atât mai accesibilă cu cât mai multe suflete se reunesc în câmpul energetic al iubirii, câmp care se racordează la infinitul câmp universal divin.

Pentru a obține cele mai bune rezultate, puteți apela  individual, dar mai ales la nivel de grup, la ghizii voștri superiori aflați sau nu în trup fizic, observabil.  Pentru aceasta trebuie să vă sincronizați activitățile spirituale, în special meditațiile, și să invocați ajutorul ghizilor superiori. Știm că, din păcate, mulți dintre voi nu sunt prea convinși de această reală posibilitate, fie din cauza lipsei de concentrare în practicarea acestor tehnici, fie din cauza influenței care le este acordată de cei care nu doresc să se obțină rezultate concrete, pe calea evoluției. Noi vă garantăm că prin credință și perseverență, rezultatele nu vor întârzia să apară.

În drumul către Epoca de Aur, dați atenție programului NESARA, care privește emanciparea umanității planetei, eradicarea sărăciei și a ignoranței culturale și spirituale.

Iubiților, nu trebuie să pierdeți nicio clipă din vedere că în viața voastră cotidiană, vă întâlniți aproape permanent cu atitudini de indiferență, de negare, de descurajare de ostilitate, asupra posibilităților voastre de progres în toate domeniile.

Permanenta deplângere a situațiilor nefericite, cu ancorarea în convingerea că nimic nu depinde de voi, este extrem de distructivă și generează energii negative potrivnice vieții și fericirii.

Desigur, nu trebuie trecute cu vederea aceste situații dar nu este suficient să le constatați existența. Trebuie să luați atitudine, fie și măcar la nivel mental, dacă conjunctura (vârsta, starea de sănătate etc) nu vă permite să acționați în plan fizic, concret. De fiecare dintre voi depinde viitorul umanității. Pe de altă parte, atitudinea, alegerea, față de un anume eveniment formează fluxuri energetice care sunt „citite” de entitățile din diferite planuri, entități care înțeleg în ce măsură au dreptul și au permisiunea voastră să acționeze într-un sens sau altul la dorința voastră colectivă.

 

Voi existați deja în mai multe nivele dimensionale.

Da, voi sunteți multidimensionali. La drept vorbind, atunci când eu afirm că vă aflați într-un proces de ascensionare, de fapt voi fuzionați la modul conștient cu aspectele voastre superioare, aflate în acele planuri, unde frecvența de vibrație este mai mare.

Dacă veți reuși să vă curățați (purificați) corpurile fizice actuale, ceea ce se traduce prin creșterea vibrației, atunci puteți să conștientizați acest proces al înălțării, împreună cu materialitatea voastră, fără a mai trece prin procesul morții corpului fizic. Cine va trece „dincolo” împreună cu corpul său fizic, se va chema că a trecut testul pentru care a venit acum, în această viață, pe Pământ. Cine va trece în planul superior prin procesul morții corpului fizic, va ascensiona dar prin materializarea unui corp fizic nou (de o densitate mai subtilă).

Cine alege să nu ascensioneze acum, își va continua viața în corp fizic, într-un plan corespunzător dimensiunii inferioare 3D (nota C.M.: cât de inferioară va fi această dimensiune va depinde de nivelul de frecvență, totul fiind o consecință a faptelor noastre). Evaluarea ține cont de strădania fiecăruia de a evolua, de a fi capabil să primească lumina.
Atunci când veți accede în planurile superioare, veți putea, dacă veți dori, să priviți înapoi la evenimente sau persoane rămase în urmă, retrăind clipe depășite. Vreau să spun că atunci când veți ajunge în dimensiuni superioare, veți avea posibilitatea unor trăiri sau vizualizări retrospective și chiar a unor deplasări în zone pe care le-ați lăsat în urmă, aceasta pentru perioade scurte de timp. Va exista, desigur, și posibilitatea, ca unele suflete ascensionate să poată alege o reîncarnare în dimensiunea inferioară, din anumite considerente (ajutorarea unor ființe dragi, consumarea unor aspecte karmice pozitive, pentru care sufletul fusese calificat, dar, din cauza ascensiunii, nu a avut timpul necesar)

Cu cât va trece vremea și voi vă ceți crește nivelul de conștiință, cu atât veți înțelege că de fapt, noi, cerurile lui Dumnezeu, una suntem. Dar, deși suntem părți ale UNICULUI, existăm și ne manifestăm individual, avem experiențele pe care ni le alegem și acumulăm cunoaștere în consecință. Asta ar fi partea care ne diferențiază. Plecați din același loc, din aceeași SURSĂ, specială, rezultată din multele și diferitele noastre experiențe, ajungem să avem o cunoaștere diferită.

Mulți dintre voi ajung pe navele noastre, inclusiv pe cea pe care mă manifest eu. Desigur, nu ajungeți cu corpul fizic ci cu cel astral. Dare sunteți perfect conștienți de tot ceea ce vi se întâmplă, comunicați în modul cel mai direct cu noi și faceți acele vizite pentru care aveți interes și curiozitate. Dacă vă amintiți? Oarecum; poate doar secvențe, străfulgerări. Asta se întâmplă nu pentru că cineva vrea să vă reseteze memoria ci pentru că, anumite vibrații, anumite încărcări energetice (câmpuri), nu sunt compatibile cu posibilitățile de memorare în dimensiunea 3D. Fiecare dintre voi face asemenea incursiuni în astral, în timp ce corpul său fizic doarme și, de multe ori, unii ajung la noi pentru a-și satisface curiozitatea, pentru a se întâlni cu vechi suflete prietene, pentru a-și reaminti anumite experiențe de viață din alte planuri, ori pentru a se vindeca. Însă asemenea escapade pot fi făcute și în starea de meditație profundă.

Cu aceste ocazii, vă puteți întâlni cu Maeștri Ascensionați, cu Ființe Celeste aparținând tărâmului pe care voi îl numiți Rai, cu Arhangheli, ori cu aspecte ale sinelor voastre din alte planuri. Dar și cu diversele entități aparținând unor civilizații superioare aflate în univers.

Bineînțeles că aceste „ieșiri în astral” vă îmbogățesc cunoașterea și vă reactivează memoria privind unele evenimente sau soluții la chestiuni legate de viața voastră cotidiană. Atât eu cât și preaiubitul meu frate, Sananda, primim vizita multor suflete de pe Pământ și ne străduim să îndeplinim cele mai bune oficii legate de evoluția lor

Noi vă percepem ca pe niște lumini multicolore și strălucitoare, culoarea și gradul de strălucire fiind în concordanță cu nivelul de spiritualitate atins de entitate și de vitalitatea sa.

Vreau să reiterez faptul că principala voastră menire în această viață, pentru care ați optat, ați ales liberi și fără nici-un fel de constrângere, este ca prin cele mai bune alegeri, să ajutați planeta și pe aproapele vostru să evolueze, și asta se înfăptuiește prin iubire, compasiune și credință.

Fiecare dintre voi posedă mai multe instrumente pentru a-și putea realiza dorința de a crește spiritual și de a contribui la binele general. Universul este plin de posibilități și soluții pe care vi le pune la dispoziție, totul este să le recunoașteți și să le folosiți cu o divină intenție. În tot ceea ce intenționați, în tot ceea ce faceți, nu uitați nicio clipă că faceți parte din UNICUL și că a face rău cuiva înseamnă că alegi să suporți repercursiunile care se vor răsfrânge indubitabil asupra inițiatorului.

Iubiților, răspândiți cunoașterea, răspândiți cuvântul Creatorului vostru și rămâneți fermi în credința voastră. Sinele vostru Superior vă servește cu credință și nu obosește niciodată să vă arate calea către înălțarea voastră spirituală.Totul este să apelați la El și să fiți atenți la a-i recunoaște semnele.
Lumea se deschide pentru a asculta tot mai mult din ceea ce trebuie să înțeleagă și să împartă cu celelalte ființe. Simțiți vibrațiile IUBIRII și radiați-le în jurul vostru, pentru ca totul să se îmbibe cu esența iubirii. Uniți-vă în intenția și dorința voastră de ascensiune, căci aceasta vă va mântui. Locul vostru este în Tărâmurile Luminii. 
Noi îl vom cinsti pe fiecare dintre voi care-și va recunoaște menirea și va acționa pentru a crea o Lume Nouă, o Lume a Iubirii și Frăției. 
Misiunea noastră și a voastră este eminamente a DRAGOSTEI.

Și așa este! Salut!

http://www.ashtarontheroad.com        

Sursa:   http://spirituletern.blogspot.ro/2016/10/ashtar-misiunea-voastra-este-sa.html?spref=fb&m=1


Publicat de

danielgaucan

Sunt un spirit liber.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s