Ashtar: „ Misiunea voastră este să ascensionați, tinzând către dimensiuni cât mai înalte.”

25 oct. 2016; channeler Susan Leiland

Traducere Const. Mihăilescu

punct

Salutări, preaiubită Familie! Noi avem o vibrație pozitivă care anticipează ceea ce se va produce pe tărâmul vostru. Mai este nevoie doar de un pic mai multă concentrare și dorință pentru ca aceste energii să se materializeze în planul vostru. Noi știm că din perspectiva dimensiunii 3D, în care se află planeta la nivel fizic, tot ceea  ce se întâmplă acum pare a fi de prost augur. În realitate, lucrurile avansează spre mai bine. De altfel, toate acestea sunt cuprinse în planul divin care se derulează fără abateri importante. Schimbările programate vin spre voi și, deși se crează anumite stări de haos și de neînțelegere, care derutează sufletele atât de nerăbdătoare ca evenimentele să vină.

Cu toate acestea, vă putem asigura că nivelul conștiinței umane este în permanentă creștere. Efectele apar atunci când s-au produs creșteri semnificative ale conștiinței colective, la formarea căreia participați toți. Chiar și așa, avansul este important și

saltul schimbării, din ce în ce mai apropiat. Se poate spune că fiecare ființă umană aflată acum pe Pământ este„amprentată” de câmpul energetic special, în sensul că fiecăruia dintre voi i se recunoaște curajul de a alege să fie în această viață, atât de tumultuoasă și plină de neprevăzut.
Și da, știm că există destule stări de disconfort, care afectează în proporție diferită pe fiecare dintre voi. Totul se întâmplă și se explică prin necesitatea de a se înfăptui punct cu punct programul de ascensionare, care va reface universalitatea ființei umane.

Știți că acțiunea de reîntregire a fiecărui suflet presupune recuperarea tuturor aspectelor voastre răspândite în univers, condiție fără de care ascensiunea și saltul de conștiință nu pot fi înfăptuite.

Chiar dacă unele dintre aceste aspecte nu vă mai folosesc, ele trebuie aduse în TOTALITATEA voastră, recunoscute și, dacă este necesar, eliberate. Nimic nu se poate clădi pe o bază nesigură, necunoscută, și ambiguă. După ce acest fundament este turnat, tot ce se va planta în el va fi viguros, curat și apt să crească în Lumină.

Practic, ceea ce vreau să spun este că dezvoltarea haotică, întâmplătoare se va încheia pentru totdeauna. Energiile joase în care ființa umană „a băltit” mii și mii de ani, nu vor mai fi sursa voastră de existență. Ele v-au ținut în întuneric și la cheremul forțelor întunecate. Lunga perioadă de opacitate și de buimăceală, se încheie acum, dându-se posibilitatea iubirii și Luminii să pătrundă în toate aspectele vieții voastre. Trimiteți iubirea voastră tuturor aspectelor care v-au aparținut și permiteți-le să călătorească spre câmpurile care le vor permite o nouă existență, nelegată de ființa voastră.

 

Noi știm, că există unii care sunt puternic legați genetic de creatorii lor reptilieni, și aceasta îi face să nu-și dorească să ajungă în Lumină. Dorința lor este de a perpetua sau chiar agrava starea de fapt actuală, regresul speciei umane și diminuarea sau anularea oricărei posibilități de a ajunge pe calea Divină. Numai că perpetuarea întunericului pe planeta voastră și în covârșitoarea majoritate a sufletelor de pe ea nu mai este posibilă, ca urmare a trezirii care se generalizează. Mersul către Lumină va reprezenta în curând singura alternativă, singura opțiune.

Există destule suflete „otrăvite” de „iubirea” întunecaților. Dar și în ele se păstrează scânteia divină, oricât de slăbită ar fi. Aceste ființe pot fi ajutate să se trezească și să dorească să se purifice de influențele nefaste ale energiilor malefice. Colectivității sufletelor din Lumină îi revine o foarte importantă îndatorire de a încerca să reactiveze în sufletele întunecate dorința de adevărată iluminare.

Multe suflete evoluate, originare din alte constelații sau alte galaxii, au ales să se nască pe Pământ în această extraordinară perioadă, care reprezintă sfârșitul unui ciclu cosmic, tocmai din dorința de a ajuta la trezirea și îndrumarea sufletelor căzute pradă energiilor întunericului.

Ca întotdeauna, și în acest caz, unirea face puterea. Această putere este colosală și cu atât mai accesibilă cu cât mai multe suflete se reunesc în câmpul energetic al iubirii, câmp care se racordează la infinitul câmp universal divin.

Pentru a obține cele mai bune rezultate, puteți apela  individual, dar mai ales la nivel de grup, la ghizii voștri superiori aflați sau nu în trup fizic, observabil.  Pentru aceasta trebuie să vă sincronizați activitățile spirituale, în special meditațiile, și să invocați ajutorul ghizilor superiori. Știm că, din păcate, mulți dintre voi nu sunt prea convinși de această reală posibilitate, fie din cauza lipsei de concentrare în practicarea acestor tehnici, fie din cauza influenței care le este acordată de cei care nu doresc să se obțină rezultate concrete, pe calea evoluției. Noi vă garantăm că prin credință și perseverență, rezultatele nu vor întârzia să apară.

În drumul către Epoca de Aur, dați atenție programului NESARA, care privește emanciparea umanității planetei, eradicarea sărăciei și a ignoranței culturale și spirituale.

Iubiților, nu trebuie să pierdeți nicio clipă din vedere că în viața voastră cotidiană, vă întâlniți aproape permanent cu atitudini de indiferență, de negare, de descurajare de ostilitate, asupra posibilităților voastre de progres în toate domeniile.

Permanenta deplângere a situațiilor nefericite, cu ancorarea în convingerea că nimic nu depinde de voi, este extrem de distructivă și generează energii negative potrivnice vieții și fericirii.

Desigur, nu trebuie trecute cu vederea aceste situații dar nu este suficient să le constatați existența. Trebuie să luați atitudine, fie și măcar la nivel mental, dacă conjunctura (vârsta, starea de sănătate etc) nu vă permite să acționați în plan fizic, concret. De fiecare dintre voi depinde viitorul umanității. Pe de altă parte, atitudinea, alegerea, față de un anume eveniment formează fluxuri energetice care sunt „citite” de entitățile din diferite planuri, entități care înțeleg în ce măsură au dreptul și au permisiunea voastră să acționeze într-un sens sau altul la dorința voastră colectivă.

 

Voi existați deja în mai multe nivele dimensionale.

Da, voi sunteți multidimensionali. La drept vorbind, atunci când eu afirm că vă aflați într-un proces de ascensionare, de fapt voi fuzionați la modul conștient cu aspectele voastre superioare, aflate în acele planuri, unde frecvența de vibrație este mai mare.

Dacă veți reuși să vă curățați (purificați) corpurile fizice actuale, ceea ce se traduce prin creșterea vibrației, atunci puteți să conștientizați acest proces al înălțării, împreună cu materialitatea voastră, fără a mai trece prin procesul morții corpului fizic. Cine va trece „dincolo” împreună cu corpul său fizic, se va chema că a trecut testul pentru care a venit acum, în această viață, pe Pământ. Cine va trece în planul superior prin procesul morții corpului fizic, va ascensiona dar prin materializarea unui corp fizic nou (de o densitate mai subtilă).

Cine alege să nu ascensioneze acum, își va continua viața în corp fizic, într-un plan corespunzător dimensiunii inferioare 3D (nota C.M.: cât de inferioară va fi această dimensiune va depinde de nivelul de frecvență, totul fiind o consecință a faptelor noastre). Evaluarea ține cont de strădania fiecăruia de a evolua, de a fi capabil să primească lumina.
Atunci când veți accede în planurile superioare, veți putea, dacă veți dori, să priviți înapoi la evenimente sau persoane rămase în urmă, retrăind clipe depășite. Vreau să spun că atunci când veți ajunge în dimensiuni superioare, veți avea posibilitatea unor trăiri sau vizualizări retrospective și chiar a unor deplasări în zone pe care le-ați lăsat în urmă, aceasta pentru perioade scurte de timp. Va exista, desigur, și posibilitatea, ca unele suflete ascensionate să poată alege o reîncarnare în dimensiunea inferioară, din anumite considerente (ajutorarea unor ființe dragi, consumarea unor aspecte karmice pozitive, pentru care sufletul fusese calificat, dar, din cauza ascensiunii, nu a avut timpul necesar)

Cu cât va trece vremea și voi vă ceți crește nivelul de conștiință, cu atât veți înțelege că de fapt, noi, cerurile lui Dumnezeu, una suntem. Dar, deși suntem părți ale UNICULUI, existăm și ne manifestăm individual, avem experiențele pe care ni le alegem și acumulăm cunoaștere în consecință. Asta ar fi partea care ne diferențiază. Plecați din același loc, din aceeași SURSĂ, specială, rezultată din multele și diferitele noastre experiențe, ajungem să avem o cunoaștere diferită.

Mulți dintre voi ajung pe navele noastre, inclusiv pe cea pe care mă manifest eu. Desigur, nu ajungeți cu corpul fizic ci cu cel astral. Dare sunteți perfect conștienți de tot ceea ce vi se întâmplă, comunicați în modul cel mai direct cu noi și faceți acele vizite pentru care aveți interes și curiozitate. Dacă vă amintiți? Oarecum; poate doar secvențe, străfulgerări. Asta se întâmplă nu pentru că cineva vrea să vă reseteze memoria ci pentru că, anumite vibrații, anumite încărcări energetice (câmpuri), nu sunt compatibile cu posibilitățile de memorare în dimensiunea 3D. Fiecare dintre voi face asemenea incursiuni în astral, în timp ce corpul său fizic doarme și, de multe ori, unii ajung la noi pentru a-și satisface curiozitatea, pentru a se întâlni cu vechi suflete prietene, pentru a-și reaminti anumite experiențe de viață din alte planuri, ori pentru a se vindeca. Însă asemenea escapade pot fi făcute și în starea de meditație profundă.

Cu aceste ocazii, vă puteți întâlni cu Maeștri Ascensionați, cu Ființe Celeste aparținând tărâmului pe care voi îl numiți Rai, cu Arhangheli, ori cu aspecte ale sinelor voastre din alte planuri. Dar și cu diversele entități aparținând unor civilizații superioare aflate în univers.

Bineînțeles că aceste „ieșiri în astral” vă îmbogățesc cunoașterea și vă reactivează memoria privind unele evenimente sau soluții la chestiuni legate de viața voastră cotidiană. Atât eu cât și preaiubitul meu frate, Sananda, primim vizita multor suflete de pe Pământ și ne străduim să îndeplinim cele mai bune oficii legate de evoluția lor

Noi vă percepem ca pe niște lumini multicolore și strălucitoare, culoarea și gradul de strălucire fiind în concordanță cu nivelul de spiritualitate atins de entitate și de vitalitatea sa.

Vreau să reiterez faptul că principala voastră menire în această viață, pentru care ați optat, ați ales liberi și fără nici-un fel de constrângere, este ca prin cele mai bune alegeri, să ajutați planeta și pe aproapele vostru să evolueze, și asta se înfăptuiește prin iubire, compasiune și credință.

Fiecare dintre voi posedă mai multe instrumente pentru a-și putea realiza dorința de a crește spiritual și de a contribui la binele general. Universul este plin de posibilități și soluții pe care vi le pune la dispoziție, totul este să le recunoașteți și să le folosiți cu o divină intenție. În tot ceea ce intenționați, în tot ceea ce faceți, nu uitați nicio clipă că faceți parte din UNICUL și că a face rău cuiva înseamnă că alegi să suporți repercursiunile care se vor răsfrânge indubitabil asupra inițiatorului.

Iubiților, răspândiți cunoașterea, răspândiți cuvântul Creatorului vostru și rămâneți fermi în credința voastră. Sinele vostru Superior vă servește cu credință și nu obosește niciodată să vă arate calea către înălțarea voastră spirituală.Totul este să apelați la El și să fiți atenți la a-i recunoaște semnele.
Lumea se deschide pentru a asculta tot mai mult din ceea ce trebuie să înțeleagă și să împartă cu celelalte ființe. Simțiți vibrațiile IUBIRII și radiați-le în jurul vostru, pentru ca totul să se îmbibe cu esența iubirii. Uniți-vă în intenția și dorința voastră de ascensiune, căci aceasta vă va mântui. Locul vostru este în Tărâmurile Luminii. 
Noi îl vom cinsti pe fiecare dintre voi care-și va recunoaște menirea și va acționa pentru a crea o Lume Nouă, o Lume a Iubirii și Frăției. 
Misiunea noastră și a voastră este eminamente a DRAGOSTEI.

Și așa este! Salut!

http://www.ashtarontheroad.com        

Sursa:   http://spirituletern.blogspot.ro/2016/10/ashtar-misiunea-voastra-este-sa.html?spref=fb&m=1


Raport Astrologic 5D: Noiembrie 2016 – Zona Punct Zero

De Agent 98
Lorna Bevan

Este întotdeauna important să știm când ceva a ajuns la capăt. Cercuri închise, uși închise, capitole terminate, nu contează ce fel le numim; ceea ce contează este să lăsăm în trecut acele momente din viață care se sfârșesc.

Paulo Coelho – Zahir

5d1

 

RESETAREA personală a anului 2016 este, Acum, în ultimele zile ale Anului 9 al Ciclului 2008- 2016, transformându-se în Zona Punct Zero, care se întinde de la 11:11 (n.tr. 11 noiembrie 2016) până la 1: 1: 1 (n.tr, 01.01.2017) și, apoi, în 2017 Anul 1 al Genezei.

Pe măsură ce 9 se transformă în Zona Zero, simte fuzionarea trecutului cu prezentul și viitorul, având în vedere că linia ta temporală se accelerează.

Momentul de tranziție va fi 11 noiembrie 2016 sau Poarta Stelară 11/11/9 aducând energiile crescânde ale unui nou val de creație.

11:11 este o secvență numerică de activare. De fiecare dată când vezi 11:11 pe un ceas, câmpul cuantic surprinde un instantaneu al gândurilor tale.

Alinierea finală va fi pe 21:12 – Solstițiul din decembrie, când portalul Planetar de Sud se aliniază cu Centrul Galactic, pentru a finaliza recalibrarea schimbărilor evolutive ale ultimilor 18 ani – Alinierea Galactică între 1980-2016.

Punctul Zero sau Câmpul Matricei lui Dumnezeu, sursa Genezei noastre

Comunicarea nu se întâmplă în lumea vizibilă a lui Newton, ci în lumea subatomică a lui Werner Heisenberg.

Câmpul Punct Zero este:

Spațiul dintre zona ta de confort și infinit

Alfa și Omega, sfârșitul / începutul tuturor

Dansul Vidului

O șa cuantică sau un punct critic. Un sistem repornit. O resetare

Un timp de trezire

Un comutator conștient de la o linie temporală. De la  vechiul întreg la unul dintre Sinele tale probabile

Punctul în care este atinsă masa critică

Zerourile au o energie ascunsă, cu putere latentă, care trebuie să fie manipulate în mod înțelept și creativ.

În astrologie karmică, există ceva foarte Plutonian despre Zero.

Pluto este o planeta cu energii puternice, care aduc transformare prin care se confruntă adevărurile întunecate ale vieții, dar, la fel ca zero, se ridică din cenușa de distrugere, pentru a crea forme care reflectă evoluția noilor adevăruri.

Energia Punctului Zero este conștiința în sine.

Este domeniul unificat al Sursei – Noosfera – de unde par să provină intuiția, creativitatea și viziunea.

Oameni creativi sunt, de obicei, intrigați de munca lor, atribuind-o, de multe ori, unei muze.

Einstein a spus: un „sentiment de infinit” a ghidat discernământul.

Și J.K. Rowling, autoarea cărților Harry Potter, a descris inspirația ei în felul acesta:

„Se simte ca și cum cineva îmi strecoară ideile în cap”.

În orice moment, independent de circumstanțe, gânduri și emoții, există o lume de sentimente mai profunde, disponibilă pentru tine, un sentiment de expansivitate, pace și de viață deplină.

Mintea profundă este întotdeauna 24/7, nu numai că este permanentă, este o parte din cine ești, când pierzi din vedere asta, deoarece te-ai întors la gândul că trebuie să te ocupi de acest lucru din viața ta, pe cont propriu .

Noiembrie – în Punctul Zero al Marelui Atractor (Magnet)

 • N.tr. Marele Magnet (Atractor)

*Marele Magnet este o anomalie gravitațională situată în spațiul intergalactic, la o distanță de aproximativ 65 de Megaparseci sau 250 de milioane de ani-lumină, în constelația Echerul, super-roiul de galaxii Centaurul. Acest obiect cu o masă de zeci de mii de ori mai mare ca cea a Căii Lactee a fost observat ca urmare a efectului pe care îl are asupra mișcării galaxiilor și grupurilor de galaxii din această regiune a spațiului, toate galaxiile cunoscute (pe o distanță de câteva sute de milioane de ani) îndreptându-se spre această anomalie cu viteză de 491 ± 200 km/s.

În direcția Marelui Magnet se află grupul de galaxii Abell 3627, despre care se consideră că este centrul său. Masa sa totală este de aproximativ 5×1016 mase solare, dar masa materiei vizibile în zonă este de cel puțin de 10 ori mai puțin, din această cauză se consideră că Marele Magnet, în cea mai mare parte, este format din materie întunecată.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Marele_Magnet  *

În luna noiembrie Marele Atractor este activat continuu, întorcându-te la Sursă, flexând spațiul și timpul, oferind o vedere simultană a trecutului, prezentului și viitorului.

Ca Sursă (Marele Atractor) a Sursei (Super Centrul Galactic) din Sursa noastră (Centrul Galactic), influența sa este atât de subtilă și profundă și, în astrologie evolutivă 5D, Marele Atractor reprezintă cheia misterului Universului.

Este un punct foarte intens, care are proprietăți mistice și metafizice, care induce o conștientizare profundă a Sinelui, o stare de Adevăr, care sfidează orice separare pentru a crea Conștiința Uniunii.

Are o rezonanță a Vocii Creatorului și este sediul Sursei Universale și al echilibrului cosmic.

În următoarele câteva săptămâni, atunci când aceste grade se activează, apar dileme ale destinului și ale liberului arbitru.

Având în vedere că ambele absorb și emit energie în același timp, ele simbolizează forțele de echilibrare între soartă și voința liberă.

 • 30 octombrie Venus traversează Marele Atractor –Luna Nouă în Scorpion
 • 03 octombrie-05 decembrie  Saturn în Marele Atractor
 • 04 noiembrie Mercur traversează Marele Atractor
 • 08 noiembrie Venus conjunct cu Centaurul Pholus în Centrul Galactic
 • 08 noiembrie Asbolus opus Marelui Atractor
 • 10 noiembrie Venus conjunct cu Quaoar în Centrul Galactic
 • 14 noiembrie Super Lună Plină în Taur
 • 15 noiembrie Venus pătrar cu Makemake în Super Centrul Galactic
 • 16 noiembrie Jupiter sextil cu Marele Atractor
 • 30 noiembrie Mercur în conjuncție cu Centrul Galactic

Având în vedere că Saturn activează Marele Atractor cu Venus, în timp ce este în cuadratură cu Nodurile Destinului, provocarea este cum să devii un Agent Liber, în mod paradoxal, mai integrat ca oricând în marea rețea.

Este disponibilă o fereastră alternativă:

Ce-ar fi dacă ți-ai putea renegocia contractul cu viața?

Ce-ar fi dacă, Acum, este oportunitatea perfectă de a schimba focusarea vieții tale de la repetarea trecutului, sau karma, la îmbrățișarea viitorului, chemarea ta, sau dharma?

 

RESETARE Karmică – Luna Nouă – 30 octombrie

La această Plutonică Lună Nouă, Saturn / Venus sunt în conjuncție cu Marele Atractor și Neptun este în conjuncție cu Nodul Sudic.

Neptun, conducătorul Peștilor, Șaman, Muza Planetei, fără îndoială, forța astrală cea mai enigmatică dintre toate, este pe Nodul Sudic, punctul de convergență pentru trecut.

Acesta va fi misterios, suprarealist, cu nuanțe de reîncarnare, inspirație din alte timpuri, alte locuri.

Așteptați-vă la o sincronicitate la un nivel cu totul nou.

Împreună cu perspective asupra modelelor toxice și dependențe non -stop, până când te oprești.

Cu Saturn, Lordul Timpului și Karma într-un pătrat T cu Neptun și Noduri, este unul dintre cele mai puternice momente pentru ștergerea șanțurilor psihice vechi și pentru a reporni.

Simbol Chandra în SCORPION 6

 • N.tr. – Simbolurile Chandra

*Aceste simboluri de tradiție hindusă, deci, probabil foarte vechi, au fost publicate pentru prima oară în occident în 1984, de către ocultistul John Sandbach și, apoi, au fost reluate, cu interpretări suplimentare, de ăatre Ellias Lonsdale. Întrucât Chandra este un cuvânt referitor la Lună, este posibil ca ele să funcționeze mai bine pentru studiul poziției Lunii sau în studiul aspectelor altor planete cu Luna.*

Un dansator cu opt brațe.

Fiecare dimensiune poartă cu ea o cale de urmat, o modalitate de a deveni împlinită în acel canal.

Natura umană este cea care te limitează la o singură dimensiune sau poate două, la un moment dat.

Dar natura nu mai este suficientă în interiorul matricei în evoluție pe această planetă.

Aici este punctul de plecare, marginea mutațională: dorința și capacitatea de a se dezvolta simultan în toate cele opt dimensiuni primare.

Purtând această sămânță, este cel mai sacru și înalt nivel de sarcini.

Tu ești condus în perspective nelimitate. Toate noile capacități sunt generate, în același timp, de fiecare parte și toate pot fi combinate, în mod creativ, într-un mod, cu totul nou, de a fi.

Super Lună Plină – 14 noiembrie

Acest Izvor evolutiv crește la momentul Super Lunii Pline în Taur / Scorpion, a cărui fereastră seismică puternică se aliniază cu spațiul adânc al planetelor Sedna, Uranus, Eris, Quaoar, Ixion și Haumea, plus Centaurii Pholus și Chiron.

Ele deschid porți către galaxii îndepărtate, descărcând informații noi de la Noosferă.

Stai nemișcat. Stai Aici. Desprinde-ți straturile. Tu ești în spațiul dintre zona de confort și infinit. Dorești să te ascunzi, să nu fii văzut, să nu fii deschis, să nu fii vulnerabil.

Există două moduri de a face acest lucru – încet și blând sau rapid și greu.

Ambele te vor duce în cealaltă parte, dacă le lași.

Simbolul Chandra pentru TAURUS 23

O salamandră roșu-portocaliu luminos.

Arzând cu flacăra interioară a activității creatoare în tărâmurile sufletești.

Viața interioară puternic furioasă,  o forță insistentă. Un nivel de acordaj la flacăra centrală a ființei tale, care nu te va părăsi.

Dorința de a-ți manifesta, plin de pasiune, perfect, ceea ce trăiești în interior.

Intenția de a arde alchimic zgura și de a reveni la identitatea individuală curată, în cele din urmă. O cale extrem de motivată, bruscă, de dezvoltare.

Dificultatea de a valorifica, totuși măiestria cerută este ceea ce cauți să întruchipezi și orice altceva mai rezonabil pare ușor.

Convenția ta Zona Zero

 • Nu ar trebui să știi cum să faci acest lucru, deja
 • Nici o dramă – fii calm, echilibrat și neutru
 • Mintea ta este un proiector, nu un aparat de fotografiat
 • Tu nu trebuie să crezi propriile gânduri. Blocându-le doar, cât de fluidă și de plastică ar putea fi experiența ta de viață? Dacă nu mai ești nevoit să te gândești la unele lucruri, așa cum ai gândit întotdeauna despre ele, tu ești liber să creezi o lume, cu totul nouă, pentru tine.
 • Nu-ți mai trăda plinătatea în scopul de a sprijini versiunea mondială limitată a cine ești. Care sunt convingerile tale limitative despre tine? Despre viață? Despre ceea ce este posibil pentru tine?
 • În loc să folosești înțelegerea spirituală ca pe o strategie de evitare, folosește-o ca pe o plasă de siguranță, permițându-ți să experimentezi urcușurile și coborâșurile tale naturale, fără toată povestea și drama însoțitoare. Fii mai puțin hipnotizat de maximele tale și mai puțin speriat de minimele tale. Tu poți simți umanitatea, fragilitatea și, totuși, te simți întreg.
 • Atenuează atașamentul, pentru a scoate la suprafață identități, pentru a deveni un canal de viață pentru viitor. Trăiește potențialul creativ infinit, nu din istoria creațiilor tale din trecut.
 • Trăiește cu curaj și cu încredere în adâncul tău, ca și cum ai transforma lumea din jurul tău, o experiență și o conversație la un moment dat.
 • Tu ești punctul zero, deci nu este nevoie să cauți în afara ta. Nu porni în căutarea sensului; tu devii creatorul sensului, în contextul vieții de zi cu zi.

Dincolo de marginea lumii există un spațiu în care vidul și substanța se suprapun cu acuratețe, în care, trecutul și viitorul formează o buclă continuă, fără sfârșit. Și, dând târcoale, există indicii că nimeni nu a citit, vreodată, acorduri pe care nimeni nu le-a auzit vreodată. – Haruki Murakami

Sursa:

https://cosmicintelligenceagency.com/5dastrologyoctober2016/

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

 

https://didaaurelia444.wordpress.com/2016/11/01/raport-astrologic-5d-noiembrie-2016-zona-punct-zero/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!