Adunarea pentru Romania!!!

Generalităţi privind meditaţiile ce încep în 07.02.2017

sarmi

Dragi prieteni şi colegi de drum de lumină, înainte de a vă explica demersul meditaţiilor ce urmează să le începem de marţi, 07.02.2017, ora 22 – ora României, doresc să vă spun câteva generalităţi, cu precadere pentru colegii începători care şi-au manifestat dorinţa de a participa la aceste meditaţii.

Ca şi voi, sunt un om care a dorit să fie prezent în aceste vremuri deosebite aici pe această frumoasă planetă, în acest minunat şi binecuvântat loc numit România, pentru a-mi desăvârşi anumite aspecte şi a mai creşte.
Am avut privilegiul de a întâlni pe drumul vieţii mele mulţi Îngeri Păzitori, întrupati în Oameni sub formă de Prieteni, Prieteni cu har divin care mi-au îndrumat paşii şi cărora le sunt profund recunoscătoare. Doresc să vă mulţumesc tuturor celor “vorbareţi” sau “tăcuţi”, care participaţi (în felul vostru) la aceste meditaţii pentru scumpa noastră ţara.

Ele vor fi mai ales pentru deschiderea centrilor noştri energetici (ai chakrelor), astfel încât atunci când toţi aceşti centri multicolori sunt deschişi şi au o viteză de rotaţie în acord cu vibraţia sinelui nostru superior (fiind aliniate perfect), împreună ei formează Raza de Cristal (Cristică), sau Raza Albă.

În România este plin de centri energetici, mai ales pe locurile în care au fost construite cetăţile strămoşilor. Eu vă propun să faceţi un exerciţiu de imaginaţie, aducând toate aceste zone într-un singur loc, aici, în inima fiecăruia dintre noi, apoi să proiectaţi vibraţia lui în zona Sarmizegetusa Regia-capitala strămoşească. Îmaginaţi-vă ca staţi la un pupitru de comandă (care sunt sanctuarele din această zonă) cu tot felul de butoane, ca formă, culoare, consistenţă…,iar în momentul când activaţi acest “buton” (energia specifică unui loc din Cetate, reprezentată de Sanctuar) se declanşează ceea ce vă doriţi, dar la un nivel mai extins.
Astfel, imaginaţi-vă că atunci când intraţi în Templele Dacice (reprezentate schematic, cum vedeti în imaginea ataşată acestui text), nu sunteţi singuri, ci sunteţi întâmpinaţi de mari entităţi de lumină, de învăţătorii şi maeştrii timpurilor de atunci. Noi dorim ca timpurile de atunci să le aducem în acum şi să îmbrăcăm cu iertare, preţuire, recunoştinţă, armonie şi iubire toate aspectele ce au reprezentat blocaje şi care ne-au impiedicat să cunoaştem adevărul, creeand în jurul nostru ziduri de prejudecăţi, indiferenţă şi uitare.
Când vom intra într-un Templu, vom fi cel puţin trei entităţi de lumină, iar acestea se vor numi Dacia, România şi Eu (cel care fac meditaţia).
Aşadar, tehnicile de curăţare ai centrilor energetici, afirmaţiile şi rugăciunile vor fi făcute conştientizând că lângă mine, Alice (dau un exemplu), am încă două surori care se cheamă Dacia şi România, iar tot ce fac, fac împreună cu ele ca un tot unitar ce suntem. Mai apoi când vom străluci ca o Rază Albă, din Soarele de Andezit (Steaua Sufletului -chakra 8) vom radia lumina imaculată a păcii, armoniei şi iubirii peste Mama Geea contopindu-ne cu toata Creaţia Divină.

harta-sarmi

Periplul nostru prin Templele Dacilor va ţine 4 (cifra echilibrului şi a iubirii…) săptămâni, în care să realizăm frumuseţea şi bucuria existenţei şi lucrului în unitate şi uniune.
Şi dacă tot am repetat de mai multe ori: “a imagina’, imaginaţi-vă că oriunde în jurul vostru există pace, abundenţă, armonie, bucurie şi iubire. Imaginaţia este totul, cunoaşterea nu este nimic fără de ea. Dumnezeu întâi şi-a imaginat cum va fi lumea, apoi a creat-o, după care a cunoscut cât de minunată şi perfectă este creaţia Sa.
Dacă aveţi o hartă a ţării noastre este bine să puneţi mâna dreapta pe locul unde ştiţi că este Sarmizegetusa Regia, în timp ce mâna stângă o tineţi cu palma orientată în sus cerând să aduceti din univers energia păcii, compasiunii, armoniei şi iubirii. Aşadar, cu mâna stângă se primeşte, cu dreapta dăruim.
Dacă vi se par prea complicate textele meditaţiilor ce urmează să le postez, faceţi cum vă dictează inima, în funcţie de cum simţiţi că vi se potriveşte altceva.

MEDITAŢII ÎN TEMPLELE DACICE !!!

 

Vom spune ZILNIC, înainte de afirmaţiile din templu zilei respective:

Invoc Lumina Iubirii/3 ORI
Lumina Iubirii este în mine/3 ORI
Cerul şi omul sunt contopiţi, eu pot să folosesc Lumina/3 ORI

HAR TIOS (TATĂL HARULUI)

Tatăl Nostru , Tu Care Ai Locul Tău În Lumină ,
Sfânt Eşti Tu Şi Numele Tău …
În Cer Şi Pe Pământ , Aştept Darul Înălţării Tale În Mine .
Sfantă E Voinţa Numelui Tău În Mine – În Cer Şi Pe Pământ .

Primesc Darul Harului Tău În Fiecare Zi .
Dă-Ne Darul Luminii Tale Şi Azi – El e Pâinea Noastră În Fiecare Zi .
Harul Tău Să Ne Dea Puterea Sfinţeniei Sufletului ,
Dă-Ne Nouă Puterea Luminii Numelui Tău .
Tată Sfânt , Prin Puterea Harului Numelui Tău ,
Sufletul Nostru Cere Să Primeasca Binecuvântarea Luminii Tale ,
În Inima Întunecată Şi În Inima Care Întunecă .

Tată Sfânt , Aducem Mulţumire Focului Inimii Tale ,
Care Ne Duce Binecuvantaţi În Cerul , În Puterea Şi În Sfinţenia Ta.
Amin.

1. – TEMPLUL VIEŢII ŞI AL VITALITĂŢII

PĂMÂNT (MARŢI) – chakra 1

NOI URMAŞII LUI ZALMOXIS CEL DREPT, – CHEMĂM DIN TIMPUL FĂRĂ DE TIMP ÎNŢELEPCIUNEA STRĂMOŞILOR ŞI UNIM PUTEREA ANCESTRALĂ A NEMURIRII LĂSATĂ NOUĂ MOŞTENIRE DE FII LUMINII, CU PUTEREA ÎNGERILOR NEMURITORI AI PĂMÂNTULUI CARE BINECUVNATEAZĂ ACUM MUNTII INALŢI, STRĂBĂTUŢI DE APE CRISTALINE, LEGĂNATE DE RÂURI ŞI PRESĂRATE DE PĂŞUNI VERZI, HOLDE BOGATE ŞI LIVEZI ÎMBELŞUGATE, SĂ-ŞI ADUNE VIDECĂTORII CARE CUNOSC SECRETELE IERBURILOR RELEVÂNDU-NE VECHILE LOR ÎNVĂŢĂTURI. BINECUVÂNTAŢI ACUM ÎNGERI LUMINOŞI FIECARE FIINŢĂ, FIECARE TRUP, TRANSFORMÂNDU-L ÎNTR-UN TEMPLU SFÂNT ÎN CARE SĂ FIE CELABRATĂ VIAŢA ÎN BUCURIE, PURITATE, ÎNŢELEPCIUNE, PUTERE DE DISCERNĂMÂT ŞI ARMONIE, FIECARE MÂNĂ CARE LUCREAZĂ PĂMÂNTUL REDÂND FIECĂRUI LUCRĂTOR PUTEREA STRAMOŞILOR NOSTRI ŞI IUBIREA DE GLIE. SĂDIŢI PRIN MÂINILE LOR SEMINŢE PUTERNICE, HRĂNID DIN ABUNDENŢĂ FIECARE BOB CU MINERALE ŞI ADUCEŢI ROD BOGAT SĂ FIE PENTRU TOT POPORUL DIN BELSUG ŞI SĂ MAI ŞI RĂMÂNĂ.
AMIN.

2. – TEMPLUL SENSIBILITĂŢII ŞI AL CREATIVITĂŢII

APĂ (MIERCURI) – chakra 2

NOI URMAŞII LUI ZALMOXIS CEL DREPT, – CHEMĂM DIN TIMPUL FĂRĂ DE TIMP ÎNŢELEPCIUNEA STRĂMOŞILOR ŞI UNIM PUTEREA ANCESTRALĂ A NEMURIRII, LĂSATĂ NOUĂ MOŞTENIRE DE FII LUMINII, CU PUTEREA ÎNGERILOR NEMURITORI AI APEI, PE CARE-I IVOCĂM SĂ TRANSFORME ACEASTĂ GLIE ŞI PE TOŢI CEI CE LOCUIESC PE EA ÎNTR-UN FLUVIU DE IUBIRE REVĂRSÂNDU-SE ASUPRA TUTUROR DIN CELE 7 ÎMPĂRĂŢII CEREŞTI, BINECUVÂNTÂND ACUM PRIN IUBIRE FIECARE OM, READUCÂND IN INIMA FIECARUIA DEMNITATEA, ECHILIBRUL, GENEROZITATEA ŞI ÎN MANIFESTARE BUNĂSTAREA ÎN TIMPUL PREZENT. BINECUVÂNTAŢI ACUM TOATE APELE, CELE STĂTĂTOARE, CELE CURGĂTOARE, APELE FÂNTÂNILOR, APA MĂRII ŞI NORII. BINECUVÂNTAŢI ADUCÂND PRIN ELE ABUNDENŢA, ROADE BOGATE, SĂNĂTATE, PACE ŞI PRELUNGIREA VIEŢII. ÎMBRĂCAŢI SUFLETELE ÎN HAINE DE LUMINĂ CA PRINTR-O UNIUNE PLINĂ DE IUBIRE SĂ ADUCĂ FIECARE CUPLU BINECUVÂNTAT, URMAŞI SĂNĂTOŞI ŞI ÎNŢELEPŢI PE PĂMÂNT.
AMIN.

3. – TEMPLUL VOINŢEI ŞI AL DINAMICII

FOC (JOI) – chakra 3

NOI URMAŞII LUI ZALMOXIS CEL DREPT, – CHEMĂM DIN TIMPUL FĂRĂ DE TIMP ÎNŢELEPCIUNEA STRĂMOŞILOR ŞI UNIM PUTEREA ANCESTRALĂ A NEMURIRII LĂSATĂ NOUĂ MOŞTENIRE DE FII LUMINII, CU PUTEREA ÎNGERILOR NEMURITORI AI FOCULUI, AI SOARELUI CARE: – SĂ SE ROTEASCĂ ACUM DEASUPRA MUNŢILOR, RÂURILOR, VĂILOR ŞI DEALURILOR SEMEŢE, DEASUPRA SATELOR ŞI ORAŞELOR, PĂTRUNZÂND ÎN HRUBELE CELE MAI ÎNTUNECATE , ADUCÂND LUMINA CERULUI ŞI A PĂMÂNTULUI. SĂ REVERSE ACUM PESTE TOT EFLUVII DE LUMINĂ, DESTRĂMÂND ÎNTUNERICUL IGNORANŢEI. SĂ DESCHIDĂ ACUM PORŢILE NESFÂRŞITE ALE NEMARGINIRII, UNDE TOTUL ESTE PUR, PLIN DE LUMINĂ ŞI IUBIRE, URMÂND DRUMUL SOARELUI, AL LUNII ŞI AL ASTRELOR LUMINATE. SĂ OCROTEASCĂ DE ACUM ACEST TĂRÂM BINECUVÂNTAT ŞI PE TOŢI CEI CE ÎL LOCUIESC, PRIN PUTEREA IUBIRII CEA FĂRĂ DE HOTAR, REUNIFICÂND TOTUL CU DUMNEZEUL CEL VIU, CREATORUL TUTUROR CELOR VĂZUTE ŞI NEVĂZUTE, REDÂND FIECĂRUIA PUTEREA ATENŢIEI PURE, CREATIVITATEA, SIMŢUL ESTETIC ŞI PERCEPŢIA INTELECTUALĂ CA ASTFEL CA FIE TOTUL REFĂCUT ÎN ARMONIE, FRUMUSEŢE, UNITATE ŞI IUBIRE.
AMIN.

4.- TEMPLUL IUBIRII ŞI AL ARMONIEI

AER (VINERI) – chakra 4

NOI URMAŞII LUI ZALMOXIS CEL DREPT, – CHEMĂM DIN TIMPUL FĂRĂ DE TIMP ÎNŢELEPCIUNEA STRĂMOŞILOR ŞI UNIM PUTEREA ANCESTRALĂ A NEMURIRII LĂSATĂ NOUĂ MOŞTENIRE DE FII LUMINII, CU PUTEREA ÎNGERILOR NEMURITORI AI AERULUI, CARE SĂ PURIFICE ACUM TOATE INIMILE ŞI GÂNDURILE,TRANSFORMÂNDU-LE ÎN: ÎNŢELEPCIUNE, RESPECT, IUBIRE, ADEVĂR, RESPONSABILITATE, ÎNCREDERE ÎN DUMNEZEU, CURAJ, ARMONIE, COMPASIUNE, REDÂND ACESTUI POPOR ETICA PROFESIONALĂ ŞI POLITICĂ. PURIFICAŢI ACUM FIECARE STROP DE PLOAIE CARE UDĂ PĂMÂNTUL CA SĂ CUREŢE PRIN LUMINĂ TOATĂ DIZARMONIA GÂNDULUI DE SEPARARE ,NEPĂSARE, CORUPŢIE ŞI RĂUTATE, ADUCÂND UNIFICAREA ÎN INIMI ŞI PE PĂMÂNT DÂND ROD BOGAT ŞI BELŞUG ÎN TOATE.
AMIN.

5.- TEMPLUL INTUIŢIEI ŞI AL INSPIRAŢIEI

ETER (SÂMBĂTĂ) – chakra 5

NOI URMAŞII LUI ZALMOXIS CEL DREPT, – CHEMĂM DIN TIMPUL FĂRĂ DE TIMP ÎNŢELEPCIUNEA STRĂMOŞILOR ŞI UNIM PUTEREA ANCESTRALĂ A NEMURIRII LĂSATĂ NOUĂ MOŞTENIRE DE FII LUMINII, INVOCÂND ACUM PUTERILE CEREŞTI ALE DREPTEI JUSTIŢII SĂ ORDONEZE TOTUL ÎN AŞA FEL ÎNCÂT SĂ FIE ACTIVATE ACUM CALITĂŢILE SUPRACONŞTIINŢEI. MANIFESATAREA A TOATE FIIND ÎNFĂPTUITĂ PRIN BLÂNDEŢE, RESPECT DE SINE ŞI RESPECT PENTRU CEILAŢI, PURITATE ÎN RELAŢII, UNITATE ŞI IUBIRE. CEREM ACUM REUNIFICAREA CU DUMNEZEU, CEREM CA LUMINA IUBIRII ŞI A ÎNŢELEPCIUNII SĂ ÎMPRĂŞTIE TOT ÎNTUNERICUL IGNORANŢEI ŞI SĂ ZĂVORASCĂ UŞA SPRE RĂU.
AMIN.

6. – TEMPLUL CLARVIZIUNII ŞI AL PUTERII MENTALE

LUMINA (DUMINICĂ) – chakra 6

NOI URMAŞII LUI ZALMOXIS CEL DREPT, – CHEMĂM DIN TIMPUL FĂRĂ DE TIMP ÎNŢELEPCIUNEA STRĂMOŞILOR ŞI UNIM PUTEREA ANCESTRALĂ A NEMURIRII LĂSATĂ NOUĂ MOŞTENIRE DE FII LUMINII, INVOCÂND ACUM GRAŢIA DIVINĂ. CEREM ACUM SĂ FIM DECONECTAŢI DE LA TOATE VECHILE PROGRAME, CONSIDERÂNDU-LE DEJA PERIMATE, CERÂND ACUM MANIFESTAREA UNUI NOU PROGRAM ÎN CARE PRIN PUTEREA ADEVĂRULUI ŞI AL ÎNŢELEPCIUNII DIVINE SĂ FIE IMPLINIT NOUL EXPERIMENT, ÎN COMUNIUNE DIRECTĂ CU DUMNEZEU, BAZAT FIIND PE UNITATE, UNIUNE, BINE COMUN, ABUNDENŢĂ, VIAŢĂ, VITALITATE, IUBIRE ŞI ACTIVAREA CELOR 9 PUTERI .
AMIN.

7.- TEMPLUL ADEVARULUI ŞI AL ÎNŢELEPCIUNII

ENERGIE (LUNI) – chakra 7

NOI URMAŞII LUI ZALMOXIS CEL DREPT, – CHEMĂM DIN TIMPUL FĂRĂ DE TIMP ÎNŢELEPCIUNEA STRĂMOŞILOR, SE NE FIE DREPT CĂLĂUZĂ, SPRE A FI UNIŢI ACUM CU CELE 9 PUTERI DIVINE ALE NEMĂRGINIRII, LĂSATE NOUĂ MOŞTENIRE DE FII LUMINII, RECUNOSCÂND APARTENENŢA NOASTRĂ LA LEGEA LUI UNU, ŞTIIND CĂ TOATE SPIRITELE ÎNTRUPATE FAC PARTE DIN MAREA FAMILIE A NEMĂRGINIRII, CERÂND AICI ŞI ACUM, TRANSMUTAREA CONŞTIINTEI NOASTRE LA ÎNŢELEPCIUNEA UNIVERSALĂ DIVINĂ, RENĂSCÂND ACUM ÎN PUTEREA PERFECTĂ A MINŢII SUPREME A LUI DUMNEZEU, UMPLÂND TOTUL CU MAREA FLACARĂ DIVINĂ, FIIND ACTIVATĂ ACUM ACEASTĂ PUTERE ÎN AŞA FEL ÎNCÂT SĂ REDEVENIM PERFECT CONŞTIENŢI DE EA ŞI DE CEEA CE SUNTEM AICI ŞI ACUM, CA FIINŢE MULTIDIMENSIONALE EXTINSE.
AMIN.

DUMNEZEU EU MULŢUMESC CĂ ACUM TOTUL ESTE LUMINĂ !

Sursa: Lenuta Onofras

 

Publicat de

danielgaucan

Sunt un spirit liber.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s