Curatenia de final de an 2018

Chain-d87ada7f-63cb-4bb6-bd3b-1ec82563ad6f.jpg

Eliberarile…Dumitru Ioan Branc

Eliberez toată agresivitatea şi autoagresivitatea.

Eliberez toată trufia, aroganţa, sfidarea, furia, frustrarea şi rutina.

Eliberez toată neiubirea, nelumina, nearmonia, neiertarea, necredinţa, falsitatea, amânarea, egoismul.

Eliberez toate cauzele sărăciei: frică, ruşine, vinovăţie şi energii datorate şi toate jurămintele de sărăcie de la facere până ACUM..

Eliberez toată agitaţia, grijile, temerile, sperieturile, spaimele, graba, stresul, controlul, judecăţile de sine şi ale semenilor şi alergiile.

Eliberez toată persecuţia, perversitatea, prostituţia de orice fel, promiscuitatea, iluziile minţii, iluziile timpului care ucide.

Eliberez toate conflictele, luptele, cruzimea, tortura, abuzurile, protestle, violul, ura, certurile, teroarea, mânia, supărările, tirania.

Eliberez toată corupţia, mita, batjocura, haosul, dispreţul, vandalismul, minciunile, demagogia, bârfele, abuzul, excesele.

Eliberez toate stările de inferioritate, de victimă, de zădărnicie, de nelinişte, de abandon, de ratare, starea că nu sunt bun de nimic, că nu fac faţă vieţii, de slugă, de neputinţă, umilinţă, înveninare şi ranchiună.

Eliberez toată dualitatea, traume, răni, regrete, manipulare, laşitate, trădare, timiditate, emoţii, datorii, neîmpliniri de orice fel, suferinţă, durere tristeţe şi compromisuri.

Eliberez toată hoţia, laşitatea, lăcomia, zgârcenia, credinţe vechi, nemernicia, superstiţii, prejudecăţi, încătuşare, superficialitate, îngâmfare, răutate, mofturi,linguşire, măşti, prefăcătorii, căinţă, vicii din toate punctele de vedere, depresie şi atacuri de panică.

Eliberez toate blestemele, făcăturile, legăturile, magiile, vrăjile, farmecele, agresiunile de orice fel, gândurile negre, înjurăturile, toate energiile malefice şi entităţile malefice, toţi demonii, vulgaritatea.

Eliberez toată negativitatea din mine de la Facere până acum şi tot ce mă opreşte să fiu unime în lumină, sferă liberă.

Eliberez starea de a fi ocupat şi tot ce mă opreşte să-mi folosesc la maximum toate capacităţile şi capabilităţile pe care le am în această viaţă din toate punctele de vedere.

Eliberez toate cauzele care mă opresc să-mi folosesc la maximum toate harurile şi darurile divine hărăzite mie pentru această viaţă!

Eliberez toate dezechilibrele din mine şi în special cele dintre energiile masculine şi feminine.

Eliberez toate cauzele care mă opresc să fiu eu însumi, să fiu autentic şi să-mi asum responsabilitatea totală pentru mine.

Eliberez toate programele de autodistrugere, de invadare, dirijare, bruiaj şi control al creierului, de hipnoză, de incitare la autodistrugere şi sinucidere, toate programele de depresie şi atacuri de panică, psihoze şi angoase, indiferent cum au fost produse sau induse de către oricine şi în orice scopuri.

Eliberez toate cauzele arestărilor, infracţiunilor, contravenţiilor şi tot ce mă determină să încalc legile pământeşti, morale, ale universului şi cele spirituale, cu ştiinţă sau fără ştiinţă, cu voie sau fără voie.

Eliberez toată nelibertatea, încătuşarea, îndoielile, reaua-voinţă, nesimţirea, încăpăţânarea, şmecheria, violenţa, nesiguranţa, suspiciunile, energiile reziduale şi meteodependenţa.

Eliberez toate cauzele prin care atrag radiaţii, de orice natură ar fi ele, prin antene GSM, telefoane mobile, computere, aparatură electrocasnică, radiaţii chimice, biologice şi altele.

Eliberez efectele negative ale radiaţiilor şi toată agresiunea asupra vieţii, a oamenilor, a solului, a apelor, a aerului, a vegetaţiei, a animalelor, sub orice formă, inclusiv prin substanţe chimice toxice.

Eliberez toate cauzele care determină sacrificarea mieilor, animalelor în masă şi individual şi toate efectele negative cauzate de sacrificarea animalelor, precum şi carmele şi energiile produse.

Eliberez toate cauzele care mă opresc să trec din stadiul de animal care se hrăneşte cu alte animale.

Eliberez toate cauzele prin care brutalizez animalele, le sacrific, le consum.

Eliberez toată înşelătoria, falsurile, escrocheriile, cămătăria şi discriminarea.

Eliberez toate abuzurile care mi se fac prin taxe, impozite, preţuri, deprecierea monedei naţionale şi toate cauzele abuzurilor conştiente şi inconştiente.

Eliberez toate cauzele care duc la scăderea nivelulu de trai, umilinţe, dispreţ, desconsiderare, sărăcire, disperare, şovinism.

Eliberez toată dezordinea, delăsarea, lenea, nechibzuinţa, fărădelegea, necredinţa, jaful.

Eliberez toate cauzele care mă determină să pun intersul personal înaintea celui divin.

Eliberez toate cauzele dezbinării şi a efectelor ei în toate relaţiile mele.

Eliberez toată nepriceperea, lipsa de iniţiativă, de prosperitate, de performanţe.

Eliberez toate cauzele care mă opresc să devin un exemplu demn de urmat pentru întreaga umanitate din toate punctele de vedere.

Eliberez toate cauzele care mă opresc să conştientizez toată cunoaşterea de la Facere până Acum.

Eliberez toate cauzele care mă opresc să fiu stăpân în manifestare a energiilor şi materiei.

Eliberez toate cauzele care mă opresc să am conştientizare totală de sine.

Eliberez toate cauzele care mă opresc să am neclintire în nemurire şi nemurire în neclintire.

Eliberez toate cauzele care mă opresc să mă împac cu mine însumi şi să fac ascultare totală de Divinitate.

Eliberez toate cauzele care mă opresc să TAC şi Dumnezeu să vorbească prin mine.

Eliberez toate cauzele care mă opresc să ajung înger uman, maestru înălţat de dimensiunea 5D.

Eliberez toate bolile şi toate handicapurile din mine.

Eliberez toate energiile înţepenite din mine.

Eliberez toate energiile de care nu mai am nevoie în această viaţă şi toate regretele trecutului.

Eliberez toate blocajele energetice din mine.

Eliberez toate regretele trecutului.

Eliberez toate carmele, de la Facere şi până acum. Acum se încheie ciclul carmic, nimic nu mai am de plătit, indiferent câte vieţi mai vin aici, pe Pământ, absolut, dar absolut nimic, niciodată nu mai am nimic de plătit.

Eliberez toate suferinţele şi toate durerile, tristeţea şi toate legăturile până la al şaptelea neam.

Eliberez toate fricile din mine: frica de viitor, frica de sărăcie, frica de critică, frica de boală, frica de moarte, frica de pierderea fiinţei iubite, frica de înălţime, frica de întuneric, frica de fenomenele naturii: de ploaie, fulger, trăznet, tunet, frica de apă, frica de înec, frica de semenii noştri, de oamenii, de public, de aglomeraţie, frica de a fi prădat, furat, frica de agresiune, frica de animale, frica de organele de control, frica de autorităţi, frica de singurătate, frica de bătrâneţe, frica de examene, frica să nu pot duce la îndeplinire sarcinile pe care le am în această viaţă, frica de adversari, frica de duşmani, frica că nu mă ridic la pretenţiile partenerului meu din toate punctele de vedere, frica că nu sunt, nu fac şi nu am ceea ce ar trebui, frica de zădărnicie, frica de energiile malefice, frica de superstiţii, frica de blesteme şi vrăji, frica de morţi, frica de spirite, frica de cimitire, frica de a avea iniţiative, frica de nou, frica de singurătate, de neputinţă şi sărăcie la bătrâneţe, frica de examene ale vieţii, frica de întâlniri, frica că nu sunt suficient de bun, suficient de înalt, frica de a-mi satisface partenerul din toate punctele de vedere, frica de pierdere, frica de soţ sau soţie, frica de puşcărie, frica că nu fac faţă concurenţei, frica de cutremure, inundaţii, grindină, secetă, vânturi puternice, furtuni, tornade, frica de calculator şi de toate aparatele electrice.

Eliberez toate emoţiile şi toate blocajele emoţionale, superstiţii şi prejudecăţi.

Eliberez toate rănile trecute şi prezente.

Eliberez toate angoasele, reziduurile, îndoielile, încăpăţânarea şi insuccesele.

Eliberez toate reziduurile.

Elibera toate îndoielile.

Eliberez toată încăpăţânarea.

Eliberez te orgoliile, toate lipsurile, toate blocajele.

Eliberez toate energiile înţepenite din mine, din toate părţile corpului meu, din cap, din creier, din dinţi, din ochi, din urechi, din gât, din toate organele interne, din membrele superioare şi inferioare, din piele şi din toate celulele corpului meu.

Eliberez toate stările: de inferioritate, de victimă, de slugărnicie şi servilism, de hipnoză, de sărăcie, de neputinţă, de dependenţă.

Eliberez toate energiile malefice, toate răutăţile din mine şi toate ataşamentele.

Eliberez toate blocajele care mă opresc să am credinţă în Divinitate, să am credinţă în mine, în tot ceea ce am de împlinit, ca şi cum s-ar fi împlinit deja.

Eliberez toate promisiunile, toate făgăduielile, toate jurămintele şi toate legămintele, toate obligaţiile, toate sarcinile şi toate angajamentele, indiferent cum s-au făcut de la Facere până acum, cu voie sau fără voie, prin constrângere, conştient sau inconştient, sub formă scrisă sau verbală, oficial sau neoficial şi din toate punctele de vedere de la Facere până ACUM pentru a fi cu adevărat LIBER şi INDEPENDENT, adică LIBERTATE MAXIMĂ ABSOLUTĂ ÎN VID TOTAL, ACUM ŞI AICI..

Eliberez toate înşelăciunile, toate minciunile, toate umilinţele.

Eliberez toată gelozia şi toată invidia, toate nereuşitele şi toate dezechilibrele.

Eliberez toată prostituţia din mine şi toate fanteziile sexuale.

Eliberez energiile distructive, demolatoare şi devastatoare ale lui Azura Tamu şi din toate punctele de vedere.

Eliberez toată încătuşarea şi tot zbuciumul.

Eliberez toate blocajele pentru ca să mă împac cu mine însumi şi cu corpul meu, cu divinitatea şi umanitatea.

Eliberez toate blocajele pentru a-mi activa total creierul şi ADN-ul şi a-mi creşte la maximum imunitatea.

Eliberez toate Seminţele Destinului şi toate nepotrivirile.

Eliberez toate reţelele energetice vechi din viaţa mea.

Eliberez toate blocajele pentru ca să permit corpului meu fizic să se elibereze total, din toate punctele de vedere. Eliberez toate blocajele pentru a deveni o fiinţă liberă şi independentă, armonioasă şi echilibrată, să trăiesc în bucurie, fericire şi abundenţă, în demnitate şi prestanţă, în împlinire totală.

Eliberez toate relaţiile nepotrivite şi relaţiile nepotrivite din viaţa mea, cu soţul sau soţia, cu copiii, cu rudele, cu părinţii, cu şefii sau cu subalternii, cu toţi semenii mei.

Eliberez toate legăturile nepotrivite de la Facere până acum cu toţi pe care i-am cunoscut în această viaţă, chiar dacă sunt decedaţi.

Eliberez toate blocajele care mă opresc să-mi reclădesc, regenerez, întineresc şi înfloresc corpul fizic.

Eliberez toate obstacolele pentru a-mi accelera la maximum procesul de întinerire şi a-mi reduce la minimum procesul de îmbătrânire.

Eliberez toate obstacolele pentru a ajunge eu însumi – înger uman.

Eliberez toate obstacolele care mă blochează ca abundenţa financiară să intre în viaţa mea.

Eliberez toate obsesiile şi insatisfacţiile din viaţa mea.

Eliberez toată lipsa de ofensivă, de iniţiativă şi de acţiune.

Sursa: dincolo-de-materie.blogspot.com

Energiile de Ascensiune din Ianuarie

FB_IMG_1546066671313.jpg

Energiile de Ascensiune din Ianuarie – Potențialul Răbdării

Jamye Price

PREZENTARE GENERALĂ pentru 2019

Când începem Anul Libertății, ne întărim interacțiunea cu tărâmul subtil. Aceasta este calea Ascensiunii – o evoluție naturală într-o legătură mai conștientă cu domeniul subtil. Pe măsură ce începem să integrăm regulile tărâmului subtil, care sunt rezonanță și conexiune, noi construim formă. Claritatea gândurilor și emoțiilor Podului vostru Subtil, este prima voastră acțiune de creație.

Libertatea intotdeauna incepe în interior. Tărâmul vostru este Spațiul Sacru din Interior. 2019 va continua să vă susțină pentru a spori puterea și claritatea tărâmului interior.

În timp ce nu puteți controla lumea exterioară, puteți controla modul în care reacționați la lucruri. Dar acest lucru nu este un control supresiv (deși uneori pare așa), este o alegere pentru a vă onora nevoile interioare și pentru a vă îngriji vindecarea și transformarea. Este o limită puternică a iubirii care îi învață pe alții prin exemplul dăruirii și primirii sănătoase.

2019 pare traseul în ritm rapid și continuu al vechilor structuri care se destramă, astfel încât vindecarea și transformarea pot începe să facă rădăcini. Este nevoie de timp pentru ca structurile “fizice” să se schimbe. Modificările voastre interioare sunt structura cuantică care magnetizează potențialul nou în viața voastră.

În calitate de Lucrători în Lumină, învățăm să avem încredere în fluxul tărâmului nostru interior, pe măsură ce cultivăm potențialul în formă. Libertatea înseamnă să vă separați de dramă în moduri care vă inhibă fluxul creativ. Libertatea înseamnă conectare în moduri care vă întăresc puterea.

Libertatea, ca și totul în domeniul fizic, este o stare constantă de schimbare. Această schimbare începe întotdeauna în interior.

Voința liberă este alegerea voastră de a reacționa sau de a interacționa cu viața.

Care alegere vă este o cale de a crea un viitor diferit?

2019 va susține fluxul mai iubitor, pe măsură ce vechile sisteme de control se vor destrăma. Vă va chema la mai multă putere, care este mai multă libertate. Vă va arăta puterea sau slăbiciunea voastră – slăbiciunea este doar o potențială forță – să iubiți mai mult. Voi înșivă, alții, viață, schimbare – pe măsură ce iubiți totul mai mult, creați o nouă bază a iubirii pe care crește umanitatea.

ENERGIILE din IANUARE

Mi s-a dat un cuvânt și o viziune pentru ianuarie. Cuvântul: Răbdare. Ah. ; o) Viziunea a fost un flux de mișcare la diferite viteze care au creat ajustarea. În primul rând, răbdarea. Desigur.

Munca interioară

Răbdarea nu este doar renunțarea la așteptare. Este un spațiu puternic de a cunoaște în interior. Când sunteți răbdători, nu sunteți trași și împinși la fel de mult de experiența momentului. Nu contractați sau nu vă împotriviți momentului conștient sau inconștient.

Sunteți deschiși, conștienți, poate chiar dorind schimbare, dar știind că totul este bine și oferind ocazia unei noi creații să se formeze în viitorul liniar.

Răbdarea este o virtute, deoarece necesită un efort pentru a insufla în interiorul ei. Suntem ființe creative, iar experiența timpului / fizicității liniare sporește frica de viitor. Când sunteți puternici în interior, spațiul vostru sacru este atât de profund iubitor încât perfecțiunea momentului, chiar și în provocare, este experimentată ca o oportunitate pentru o nouă claritate și alegere.

Pentru a vă stimula răbdarea, eliberați frica și trauma care v-au învățat că voi (și / sau viața) nu sunteți capabili să creați o viață iubitoare.

Poate că nu este ușor, de aici virtutea; dar … știți ce voi spune … merită!

Libertatea și răbdarea împletesc temelia puterii interioare pentru a vă conecta puternic cu Viața.

Munca Exterioară

Viziunea ce mi s-a arătat ​​sprijină amestecul legilor universale ale tărâmului subtil și a legilor din domeniul fizic. Când onorați condițiile de fizicitate și onorați sfințenia tărâmului vostru interior (subtil), deveniți din ce în ce mai conștienți interactiv cu forța creatoare a Vieții.

Sunteți liberi să creați în condițiile fizice ale acestui tărâm. După cum faceți, condițiile încep să se extindă în timp.

Condițiile tărâmului fizic, cum ar fi trăirea într-un grup colectiv de persoane conectate, înseamnă că nu creați singuri. Creați cu Viața.

Pe măsură ce rezonați în interior, vă desenați creația. Viața vă arată apoi cum vă este servită cel mai bine calea voastră pentru mișcarea înainte. Uneori asta înseamnă să vă opriți, să schimbați direcția, să așteptați (răbdarea se strecoară acolo!), mergeți înainte, înapoi, eliberați, ajungeți …

Citiți în mod constant indiciile viețiipentru a găsi calea voastră susținută în tărâmul fizic. Răbdarea sprijină forța voastră interioară, astfel încât se poate forma claritatea.

Libertatea voastră se schimbă în mod constant. Răbdarea vă îngăduie să vă deschideți la noi informații și inspirație în momentul prezent.

Momentul prezent este acolo unde este puterea voastră de a crea. Opțiunile voastre în prezent, chiar dacă nu implică acțiuni, vă creează viitorul.

Cum vă puteți elibera cu o alegere de a iubi mai mult în momentul puternic al prezentului?

Ianuarie va continua să vă construiască libertatea interioară prin lentila răbdării. Cât de profundă este cunoașterea voastră că viața vrea ca voi să prosperați? Cât de îndrăzneți sunteți ca să faceți o acțiune sau nu, apoi să permiteți consecințelor să vă arate pașii următori?

Este CREDINȚA voastră (Acceptarea Completă din Inimă) suficient de puternică pentru a avea o șansă asupra voastră înșivă și a vieții? Nu trebuie să decideți totul chiar acum. Răbdarea vă ajută să simțiți impulsurile inimii, chiar și în mijlocul necunoscutului.

Timpul este experimentat ca fiind liniar, dar adevărul mai larg al acestuia este relația voastră cu fluxul vieții. Tărâmul subtil, spațiul vostru din interior, este tărâmul necondiționării. Viața permite energiei să curgă în mod necondiționat pentru ca voi să o folosiți așa cum alegeți. Ianuarie vă ajută să alegeți iubirea – merită să așteptați pentru ea. ; O)

Video Player

Jamye Price
https://jamyeprice.com

Sursa Articol: inaloveword.worpress.com

Noul Ierusalim soseste

a_galactic_tidal_wave_of_divine_light_is_descending_upon_earth.jpg

Acesta este cu adevărat un moment uimitor, pentru a fi aici pe Planeta Pământ. Trecem chiar acum prin schimbări pe care nu le putem înțelege, decât dacă le experimentăm conștient. Noi simțim aceste schimbări în noi înșine, și recunoaștem că alții oglindesc înapoi energia noastră. Observăm că tot mai mulți dintre noi ating un punct de echilibru. Ego-urile noastre sunt anulate din program și suntem reconectați la Inima Centrului Galactic.

Ne conectăm prin inimă creând tot ce se află în creație, o conștiință de grup, care este Unul. Inimile noastre în strânsă legătură cu pulsul Universului, cu bătăile inimii veșnice, ale Maicii și Tatălui nostru Dumnezeu, au învins. Legăturile Flăcărilor Gemene compun celulele din Inima Unului.

Ne deschidem și ne conectăm unii cu alții, eliberăm de asemenea atașamentele și bagajele, permițându-ne să ne curățăm corpurile noastre energetice. Pe măsură ce acest lucru se întâmplă, ne trezim la melodia noastră interioară, melodia, care este creată prin vibrațiile noastre. Cântecul nostru se potrivește cu o inimă identică, care creează armonia cu melodia pe care o cântă inima noastră. Muzica noastră cerească ridică vibrațiile planetei, aducând Noul Ierusalim.

Flăcările Gemene se atrag reciproc, când există deschidere pentru reconectarea și echilibrarea energiilor. Flăcările Gemene se unesc atunci când sunt pregătite, să se angajeze în misiunea lor comună, aici pe planetă. Ego-ul, nu poate fi implicat în aceste relații, motiv pentru care, cele mai multe Flăcări Gemene rămân împreună, numai dacă, ambele au făcut suficiente lucrări interioare, înainte de a se reuni. Când suntem fizic împreună cu flăcările noastre gemene, primim șansa, să îmbrățișăm dragostea pe care o avem, și să permitem energiilor îmbinate, să ne aducă pe ambii în echilibru complet. Există momente când flăcările gemene se întâlnesc, și una pleacă din teamă. Ego-ul încearcă să fugă și să se ascundă, dar, aici este un secret, nu există un loc unde ego-ul să poată fugi și ascunde. Dragostea se află pretutindeni, pentru că nu există nimic, care să nu fie Dragoste.

Am menționat mai devreme, despre conștiința noastră de grup, faptul că suntem împinși să ne trezim și să ne unim. A fost vreodată luat în considerare de cineva, că totul din Univers este perfect? Că nu există război, nici o luptă între bine și rău, nici un Armaghedon, pentru că suntem toți în aceeași echipă? Am uitat cumva acest lucru în decursul secolelor, de când am ales să experimentăm separarea noastră, și că cei care ne controlau, își jucau doar rolul din planul divin? Am uitat că am ales să experimentăm dualitatea, opusul, astfel încât, să putem experimenta pe deplin și să înțelegem ce este într-adevăr unicitatea? Bătălia dintre bine și rău, a noastră împotriva noastră, este o iluzie a ego-ului nostru, ceilalți nu există, existăm numai noi! Am uitat că suntem Îngerii Căzuți?

Iluminații și slujitorii lor au jucat perfect rolul lor și trebuie să meargă mai departe. Lupta Luminii și a Întunericului este pe cale să se încheie și Pacea este aici, dacă alegeți experiența ei. Așa cum facem alegerea conștientă pentru a elibera judecățile și sistemele noastre de credință, intrăm în centrul nostru și experimentăm pacea, prin care armoniile adevărate, echilibrate, ne binecuvântează .

Mulți dintre noi, încă mai preferă modul de dualitate și acest lucru ne străduim să-l corectăm. Suntem reprogramați și suntem liberi, să experimentăm unitatea în conștiința 5D. Aterizarea navelor și Sosirea Noului Ierusalim este unul și același lucru. Doar fiind pe deplin prezenți, în momentul în care liniștea minții, permite inimii să înceapă să vorbească, mesajul se poate desfășura în valuri de vibrații iubitoare, care radiază din centrul ființei noastre.

Deci, acest mesaj este pentru noi, pentru ca să ne deschidem, să ne îngrijim și să ne bucurăm de acest moment. Relaxați-vă și respirați, ne apropiem de sfârșit. Moartea programată a Ego-ului minții, a restricțiilor libertății și a conceptelor de timp și spațiu, sunt inevitabile. Sunteți cu noi aici, acum, în acest moment, pe măsură ce citiți acest mesaj. Simțiți legătura și unitatea, relaxați-vă și realizați că în Planul Divin totul este perfect. Permiteți-vă să vă bucurați de experiență, râdeți, deoarece, vă va face să vă simțiți mai bine! Vă Iubim Necondiționat, Călătoriți Fiind Pace!

~~~~~~~

Împărtășiți mesajele noastre cu dragoste și recunoștință

https://lovehaswon.org/armageddon-program-ending-the-new-jerusalem-is-arriving/

Imagine: Pinterest

Traducere: Ambarees, postat în 27 decembrie 2018; 17:17 pe: https://jawescreator.wordpress.com/2018/12/27/programul-armaghedon-la-final-noul-ierusalim-soseste/

SINGURĂTATEA TERAPEUTULUI DE CURSĂ LUNGĂ

49015692_10213417048965521_8875851350873735168_n

Acest material este dedicat cu drag tuturor terapeuților (adică oricine lucrează cu oamenii), medicilor-terapeuți, și pacienților aflați în căutare de sine, precum și tuturor celor însetați de cunoaștere.
Pentru cei care caută informații scurte că altfel se plictisesc, le mulțumesc că au încercat, dar nu le-a venit încă momentul. (Apropo, am o curiozitate: dacă un articol e prea lung, cum este cartea? Nesfârșită? Întreb pentru un prieten).
Nu trebuie să fii de acord cu ceea ce scriu; aici sunt observațiile mele profesionale și personale.
Îți mulțumesc că-mi ești alături, și îți doresc o lectură plăcută!
Nu uita să îmi scrii părerea ta, după ce ai citit materialul.

*    *    *    *    *    *    *
A fi terapeut este o binecuvântare. Medicul și terapeutul lucrează cu omul pentru a-l ajuta să se descopere, să descopere singur ce anume îi face rău, îl blochează, îl oprește din drumul spre sănătate, ce anume îl îmbolnăvește.
Medicul este cel care are cunoașterea mecanismelor de producere ale bolii la nivel fizic.

Terapeutul este cel care înțelege mecanismele dincolo de planul fizic, în plan emoțional, sufletesc.
Medicul dă sfaturi și tratamente pentru întreținerea carcasei, a corpului; pe când un terapeut se adresează, în primul rând, mecanismului din interior care face ca exteriorul, corpul, să funcționeze optim.
Medicul abordează efectul, pe când terapeutul cauza.
După părerea mea, cea mai bună pentru om este combinația medic-terapeut, acel amestec care face ca știința să se armonizeze cu trăirea, cu simțirea.
Un medic bun trebuie să fie un terapeut excelent, care să înțeleagă particularitatea fiecărui om, pacient, și care să știe că ceea ce a învățat în facultate și la specializări sunt doar repere, dar că fiecare caz este individual, nu poți aplica același lucru tuturor.

Un terapeut bun are nevoie să cunoască medicina, altfel riscă să scoată din context o problemă, și să nu țină cont de cadrul general.
Desigur, medicul și terapeutul au studii de specialitate; dar nu asta îi face buni, speciali, ci flerul lor, intuiția, trăirea, ceea ce simt instinctiv când văd un om. Ei s-au specializat în domeniu pentru a-si putea folosi talentul cu care au venit înzestrați de către mama Natură și tata Univers. Pentru ei, studiile au fost confirmarea a ceea ce ei știau, tacit, acolo, în adâncul lor. Ei au înțeles imediat informațiile, și au construit ușor puzzle-ul cunoașterii și interacțiunii cu omul.
Medicul-terapeut este, de multe ori, singuratic, izolat de ceilalți, neputându-se adapta la lumea plină de dogme și de reguli exterioare de urmat.

De cele mai multe ori, un asemenea terapeut ar lucra fără bani, dacă nu ar face parte din societatea bazată pe schimb în bani, dacă nu ar avea aceleași cheltuieli ca ceilalți.
Medicul-terapeut este o persoană foarte bună în interacțiunea profesională, dar din momentul în care își termină programul de lucru, devine aproape antisocial, izolându-se de interacțiunea incoloră, inodoră cu cei care l-ar vrea la dispoziția lor 24 de ore din 24.
Medicul-terapeut este un CANAL prin care cel care îl caută primește informații de la organismul a cărui celulă este – Universul. De aceea, el are HAR: nu știe să explice cum face ceea ce face, dar ȘTIE că este o unealtă extraordinară în mâna divinității.
Sunt mulți medici, sunt mulți terapeuți în lume; dar nu toți au HAR, nu toți CRED că ei nu valorează nimic fără mesajele pe care ar trebui să le lase să curgă prin ei. Desigur, asta nu îi face mai puțin valoroși.
Fiecare om își are propriul lui medic-terapeut. S-ar putea să caute mult timp până ce vor întâlni pe cel care să îi acceseze butonul de „DORINȚĂ DE VINDECARE”.

Un medic-terapeut asta face cel mai bine: își ajustează comunicarea cu cei care vor să audă, și nu-și pierd timp și energie cu cei care doar afirmă că vor să se facă bine, dar în interior sunt hotărâți să nu facă nicio schimbare; așa, din comoditate.
Un terapeut accesează „păturile” energetice ale emoțiilor omului. El știe că, în timp, omul a uitat să iubească, să SE iubească, și a ales să devină sclavul emoțiilor de moment, dându-le tot dreptul de a trăi viața în locul lor.

Medicul-terapeut știe că fiecare emoție căreia i s-a dat atenție se transformă în zid care blochează trăirea de frumos, și întunecă viața transformând-o în iadul emoțiilor negative și în boală. El mai știe că simptomele bolii sunt doar efectul, și că le tratează degeaba.
Adevărata terapie constă în a te adresa cauzelor care au dus la acea stare.

Ori, nu toată lumea poate înțelege și accepta acest lucru; nici în rândul pacienților, dar nici în cel al medicilor.
Pentru mulți medici și pacienți, medicul-terapeut este un ciudat, cu capul în nori, rupt de realitatea științifică ce scrie negru pe alb că fiecare simptom trebuie tratat cu substanțe chimice; aceleași pentru fiecare om, că doar nu mai există indivizi, ci doar boli.
Pentru mulți medici și pacienți, terapeutul-medic este un șarlatan care umblă doar după banii și bunurile oamenilor.

Pentru acești pacienți, cei mai buni medici sunt cei care prescriu cel mai mult și mai scump, îi trimit la multe investigații costisitoare.

Pentru acești medici, pacienții sunt ca niște oițe ascultătoare, necomentatoare și necuvântătoare, docile și supuse.
Așa cum am spus, fiecare om își are propriul terapeut, indiferent sub ce formă îl accesează.

Medicul și terapeutul nu pot fi buni pentru toți cei care îi caută, pentru simplul motiv că fiecare om este un univers in sine, cu reacții proprii și compoziție chimică unică.
Pentru a-și accesa „cheia” vindecării, pacientul trebuie să treacă printr-un lung proces de maturizare și de înțelegere a faptului că DACĂ TOTUL S-AR REDUCE LA CORPUL FIZIC, AR ÎNSEMNA CĂ ESTE UN ROBOT FĂRĂ SUFLET ȘI SPIRIT!
Dar, pentru a înțelege ceva atât de simplu, e nevoie de timp îndelungat, de curiozitate, și de credința că, până la sfârșit, va găsi răspunsul așteptat și vindecarea în care crede.
Iar acești oameni, care s-au trezit și s-au maturizat în credință, își vor întâlni medicul-terapeut care să îi ajute să se realinieze la sursa de viață care i-a creat.
De aceea, munca unui terapeut nu este niciodată ușoară, pentru că el accesează miezul omului, nu carcasa. Iar miezul este sufletul, și lucrul cu el este dificil pentru că este ca și cum ai călca pe petale de trandafiri.

Medicul-terapeut știe din prima privire dacă întâlnirea cu pacientul va fi lină, ușoară, sau va fi dificilă. Ce creează greutatea? Nepregătirea omului pentru schimbare și orgoliul pacientului.

Pentru că un  terapeut bun nu poate fi CANAL dacă e plin de mândrie, orgoliu și vanitate. Asta văd în el doar cei ce se văd în oglinda lui.
Un medic-terapeut NU ȘTIE de câte ori e nevoie să revină omul la terapie, dar ȘTIE că asta va hotărî pacientul.
Un medic-terapeut ȘTIE că nu există boli de nevindecat, ci doar lipsa de încredere în vindecare a pacientului.
Un medic-terapeut care a găsit „cheia” spre sine a omului devine confidentul, prietenul celui care s-a descoperit pe sine, fostul pacient.
Dar… un medic-terapeut este OM și el; doar că, de multe ori, cei din jur nu-l mai văd așa, ci doar ca pe prietenul-deranjabil-la-orice-oră-pentru probleme-proprii. El nu mai are nevoi pentru că, nu-i așa, medicul-terapeut știe tot, poate tot, tratează tot.
Și când Omul din terapeut obosește sau chiar are probleme de rezolvat, apelează, mai întâi, la prietenii lui dragi. Dar ei, de cele mai multe ori, cred că el glumește; cum să aibă probleme cel care rezolvă tot?

El, Omul-terapeut, obosește, și ar avea nevoie, din când în când, de o terapie prietenească. Și tot ce aude este un „lasă că o să treacă, o să vezi tu că totul va fi bine!” sec.

Serios? Ce bine, Omului-terapeut nu i-ar fi trecut asta prin minte. Dar i se cer consultații, că doar el poate; nu are nevoi, doar obligații.
Cine este terapeutul terapeutului?
În timp, Omul din terapeut își învață lecția, și se izolează; își creează programe stricte de interacțiune, iar în timpul liber învață să stea singur, cu el însuși, cu cel mai fidel prieten al lui.
Și așa o poate lua de la capăt de fiecare dată, să se transforme din Om în medic-terapeut și invers.
Dragă Om, fiecare pacient își are medicul lui curant, iar pe măsură ce se maturizează, găsește și un terapeut. După chipul și asemănarea proprie.

Vei găsi terapeutul aflat la același nivel de vibrație; doar acela te va ajuta. Dacă diferențele sunt mari, nu veți putea colabora.
Iar odată cu tine se va vindeca și terapeutul, sau s-a vindecat deja de problema pentru care tu îl cauți acum.
Dragă Om, terapeutul pe care îl ai este ceea ce ești tu acum. Îți place, bine. Nu îți place, caută mai departe. Iar la un moment dat vei întâlni terapeutul singuratic care te va ajuta să te regăsești prin câteva întrebări bine plasate. În rest… totul e iluzie a minții.
Binețe, Om asumat!
dr. Edith Kadar

Arad, 28 decembrie 2018
*     *     *     *     *     *     *
Toate drepturile de autor ale materialelor postate pe acest blog aparţin dr. Edith Kadar.
Orice articol poate fi distribuit cu condiția să se păstreze aspectul integral și un link vizibil spre pagina publicației.

(https://vibratiavindecarii.blogspot.com/2018/12/singuratatea-terapeutului-de-cursa-lunga.html)
Nici o schimbare în aspectul sau conținutul materialelor nu se poate face fără aprobarea autoarei.

By Edith Kadar la decembrie 28, 2018

2018 Etapa de Unificare

Music_Note-51da6c2a-8351-375c-87db-78c6c4975f42
Umanitatea contorizeaza timpul in zile, minute, ore si secunde. Ne orientam in functie de revolutia pamantului in jurul soarelui, aproximata la 365 de zile plus 6 ore pentru a completa cee ace numim un an. Pentru a face loc celor 6 ore si a mentine ritmul pamantului in jurul soarelui, oamenii au introdus anul bisect, un an cu 366 de zile, la fiecare 4 ani. Anul este divizat in 12 luni, 52 de saptamani, fiecare saptamana in 7 zile. Cea mai mica unitate a anului este ziua, care este organizata in ore, minute si secunde.
Organizarea timpului facuta de catre oamenii de pe pamant au mutat focusul din a privi stelele pe cerul noptii in a ne privi ceasurile. In ce mod organizarea naturii ne serveste in a ramane o parte a Mamei Pamant si a Universului? In 27 decembrie 2018, in unitate cu Mama Pamant, umanitatea incepe noua sa faza. Reorganizarea Mamei Pamant pentru dimensiunea a cincea a inceput. Reorganizarea incepe ca etapa initiala pana in 12 august 2020 si va fi un proces continuu pentru generatiile urmatoare ce vin in Noua Realitate, in care noi vm servi drept initiatori ai umanitatii pentru Faza de Unificare.
Umanitatea intra in etapa de unificare. Societatea moderna nu ne mai va fi de folos. Procesul unificarii se va petrece in spatele haosului societatii si confuziei, timp in care organizarea timpului isi va pierde semnificatia si importanta.

Organizarea timpului a devenit o diversiune economica a potentialului uman. Pierduti in demersurile economico- sociale pentru a deveni elemente eficiente economic in masinaria sociala ne-am indepartat de la scopul inimilor si sufletelor noastre. Am devenit astfel mai dependenti de programul societatii si mai putin conectati la inimile si sufletele noastre. Natura umana a fost deturnata, iar atentia a fost directionata spre a plati pentru diverse mai de graba decat sa permita marelui aliat si resursa sa se exprime – Sufletul nostru. Reorganizarea Mamei pamant pentru dimensiunea 5 incepe in 27 decembrie 2018 si are ca scop sa ne activeze pe noi ca parte integranta in unificarea pentru dimensiunea 5. Impreuna vom expanda Lumina, Iubirea si Armonia prin Timpul Universal, in demersul nostru ca suflet unic.

Sursa Articol: http://alexandriankosmos.blogspot.com/?utm_source=newsletter&utm_content=Newsletter-345974-20160526&utm_campaign=Triada+Evenimentelor+(P%C4%83m%C3%A2ntul+a+intrat+%C3%AEn+cea+de-a+cincea+dimensiune+a+Universului)&utm_medium=email&m=1

Lucratorul in Lumina si Familia Biologica

Morena-ba44a651-aa64-4c13-9700-6f239f30158c.jpg
La acest punct, as dori sa vorbesc in mod special despre sufletul Lucratorilor in Lumina, in relatie cu familiile in care s-au nascut.
Lucratorii in Lumina poarta adesea cu ei un extra-angajament, cu privire la parintii lor sau fata de familia in care s-au nascut. Cand ei vin pe Pamant, au intentia specifica de a se trezi, de a se elibera de constiinta bazata pe ego si de a planta semintele constiintei Christice pe Pamant. Mai puternici decat altii, lucratorii in Lumina doresc sa-i invete si sa-i vindece pe altii, ajutandu-i sa-si dezvolte o constiinta bazata pe inima. Pentru acest motiv, multe suflete ale lucratorilor in Lumina sunt nascute din parinti sau in familii foarte blocate in realitatea constiintei bazate pe ego. Deoarece este intentia lor de a face o bresa in tiparele rigide ale energiei parintilor, lucratorii in Lumina sunt atrasi ca un magnet catre „situatiile problema”, in care energia este stagnanta, ca intr-un drum infundat.
Lucratorul in Lumina vine si cu o anumita constiinta, un anume sens spiritual, care il face pe el sau pe ea „diferit”, nepotrivindu-se asteptarilor si ambitiilor parintilor. Copilul lucrator in lumina va provoca cumva, prin ceea ce el radiaza sau exprima ca fiind adevarul lui, parerile de baza ale familiei despre viata. El va face aproape instinctiv totul, pentru a misca energia si a o face sa curga din nou. In timp ce sufletul lucratorului in Lumina nu vrea nimic altceva decat sa fie in serviciul parintilor si al familiei, ei il pot privi ca fiind straniu sau ca pe oaia neagra a familiei. Cand frumusetea interioara si puritatea copilului lucrator in lumina nu este recunoscuta, el cade temporar prada emotiilor singuratatii si chiar a depresiei.
Cand isi incep incarnarea, lucratorii in Lumina au incredere adanc in fiinta lor ca isi vor gasi drumul, ca vor invinge energia limitata a familiei in care s-au nascut. Oricum, cand ei se nasc pe Pamant si cresc, sunt expusi la aceleasi dileme si confuzii ca si oricare alt copil. Intr-un anume sens, ei experimenteaza aceasta confuzie mai adanc si mult mai intens. Deoarece ei sunt suflete constiente spiritual, care adesea sunt mai batrane si mai intelepte decat parintii lor, ei sunt constienti ca „ceva este in neregula” in legatura cu energia mediului lor. La nivel interior, ei se lovesc de energiile parintilor, neintelegand sau nerezonand cu mintea sau obiceiurile lor. Aceasta ciocnire le poate cauza o mare suferinta interioara, asa blanzi si sensibili cum sunt. Ei trebuie sa gaseasca o cale de a supravietui emotional, scuzandu-se cu fapul ca isi iubesc parintii, desi sunt foarte diferiti de ei. Aceasta cauzeaza o multime de probleme psihologice in randul lucratorilor in Lumina, cum ar fi : singuratatea,
insecuritatea, frica de dependenta, depresia si auto-distrugerea.
Trebuie deci inteles ca renasterea voastra pe Pamant in locuri ale intunericului, unde energia este blocata si ostila, nu este fara risc. Este o misiune periculoasa. Iata motivul, dragi lucratori in Lumina, pentru care Eu va numesc bravi luptatori ! Voi sunteti pionierii care se aventureaza intr-un teritoriu ciudat si necunoscut. Nu exista semne si marcaje. Mediul in care va incepeti calatoria este neospitalier si nu este ca Acasa. Voi veti dori sa creati energia de Acasa pentru voi insiva, cu sentimentele voastre proprii si cu intuitia voastra pe post de busola.

Ca lucrator in Lumina, voi sunteti un pionier care sparge barierele vechiului si inabusa tiparele gand eliberand energia blocata din interior. Voi sunteti aproape intotdeauna cel dintai din mediul vostru care face asta. Voi nu va intalniti sufletul pereche, decat tarziu. Aceasta este o lupta cu voi insiva care va evidentiaza ca luptatorul care sunteti. Voi veti afla calea prin voi insiva si odata ce ati facut-o, veti atrage spirite asemanatoare in viata voastra, oameni care va reflecta starea constienta a fiintei. Lupta solitara prin care voi toti a trebuit sa treceti pentru a descoperi lumina voastra este cea mai mare greutate pentru voi. La nivel de suflet, voi ati ales aceasta cale constient, dar a trai in ea ca si copil, in carne si oase este un lucru dureros, care va marcheaza puternic. Eu va indemn sa simtiti si sa recunoasteti aceasta durere in voi, deoarece doar prin acceptarea ei, va puteti transforma si o puteti elibera.

Odata ce stiti ca copilul ranit din interior a luat crucea alienarii pe umerii sai fragili, veti atinge mizul problemei. Cand ajungeti la miezul acesteia, solutia este aproape. Doar trebuie sa acceptati durerea acelui copil cu o constiinta pura si profunda. Din aceasta constiinta, o energie a compasiunii si a respectului adanc va atinge acel copil. Voi veti ridica crucea, doar daca sunteti cu voi insiva, iubindu-va cu adevarat si pretuind acea parte din voi care este „diferita”. Iata cum aduceti copilul acasa si va impliniti misiunea ca pionierul care sunteti.
REZOLVAND KARMA FAMILIEI

Angajamentul Lucratorilor in Lumina in legatura cu familia in care s-au nascut este sa devina cine sunt ei. Facand asta, ei isi indeplinesc misiunea. Nu este sarcina lor sa schimbe familia; nu este treaba voastra sa schimbati nimic din afara voastra. Nu sunteti aici pentru a face ca lumea sa devina un loc mai bun. Voi sunteti aici pentru a va trezi pe voi insiva. Si, cand voi faceti asta, lumea devine un loc mai bun, deoarece lumina voastra va straluci peste ea si va aduce bucurie si iluminare altora.
Dar nu va concentrati asupra lumii, indiferent daca este familia voastra sau orice alta relatie in care intrati. Munca reala este sa renuntati la toate acele parti ale egou-lui bazate pe teama si iluzie, pe care le-ati absorbit atat de profund cand erati copil. Cunoscand aceste imprimari energetice care au stat la baza formarii personalitatii voastre, veti putea elibera partile din ea care nu va apartin. Este ca si curatarea foilor de ceapa; este vorba de a fi nascut a 2-a oara. Prin profunzimea acestui proces interior, aceasta a 2-a nastere, Eu nu doresc sa va descurajez.
Pe de alta parte, as dori sa aveti un respect adanc pentru voi insiva. Voi sunteti cei mai curajosi luptatori pe care ii cunosc. Sunteti pionierii care, prin compasiunea cu care va straluciti lumina in locuri intunecate si ostile, pavati calea pentru o noua constiinta pe Pamant. Nu este treaba voastra sa aprindeti lumina in inima altcuiva. Depinde de ei, daca o fac.Voi puteti oferi o scanteie, puteti da exemplul personal, dar, in nici un caz, nu sunteti responsabili pentru trezirea altcuiva.
Aceasta este important in special pentru familia voastra .Voi simtiti adesea instinctiv, atunci cand sunteti copil sau adolescent, ca trebuie sa va salvati parintii de fricile si iluziile lor. Uneori, ganditi ca ati avut un esec in ceea ce priveste angajamentul simtind ca nu ati fost capabili sa va ajutati parintii atat cat ati fi dorit. Aceasta este o conceptie gresita a ceea ce inseamna ajutorul si in ceea ce priveste angajamentul fata de parinti. Chiar de la nastere, voi incepeti sa absorbiti foarte puternic energiile parintilor, preluandu-le ca si cum ar fi ale voastre. Ajungeti sa nu mai puteti distinge cu usurinta, unde incepeti voi si unde se termina ei. Deoarece voi le absorbiti fricile si iluziile, patrundeti intim in poverile lor emotionale. Aceste greutati pot dainui de cateva generatii prin membrii familiei. Poate fi un aspect karmic, adica aceeasi problema poate fi repetata iar si iar, pana cand „vraja se destrama”. Aceasta o puteti numi karma familiei.
Pot fi probleme in legatura cu energia dezechilibrata masculina sau feminina, energii rezultate din vechi traditii de sclavie, probleme in legatura cu anumite boli, etc. Acest fel de incarcare karmica este rezolvata cand energia blocata in interior este eliberata si, astfel, lantul transmisiei spre generatiile viitoare se rupe.
Karma familiei este stinsa cand un membru al familiei rupe legatura, eliberandu-se de povara emotionala pe care el a absorbit-o din copilarie sau a preluat-o genetic. Membrul familiei care „rupe vraja” face aceasta mai intai si mai mult pentru a se ajuta pe sine. Este vorba despre a fi concentrat pe propria crestere interioara si pe expansiune. Aceasta crestere are un efect in „energia familiei”. Ea deschide si posibilitatea ca membrii familiei sa-si gaseasca calea. Lucratorul in Lumina care s-a eliberat de un atasament emotional, furnizeaza un marcaj emotional pentru altii din familia lui. Ceea ce el ofera energetic familiei este posibilitatea schimbarii. Energia lui creaza oportunitatea schimbarii pentru membrii familiei sale, care pot sau nu sa utilizeze aceasta oportunitate.
Niciodata nu sunteti responsabili si nici nu este misiunea voastra spirituala de a impune familiei ceva. Voi v-ati eliberat de incarcatura karmica cu care familia voastra v-a impovarat si misiunea voastra se incheie aici. Acumularile karmice nu se vor transmite si copiilor vostri. Aceasta este misiunea voastra.

(http://www.jeshua.net/)

Sursa Articol: esoterism.ro

Numerologia pentru 2019 & Anul Porcului de Pământ

Happy_New_Year-2eed80c7-dfe1-482c-a3ec-97a276d0d97d.jpg

Suntem într-o dihotomie a energiilor chiar acum, prieteni. Am încheiat un an și ne pregătim să privim înainte la un altul. Și în lumea Noii Ere, înseamnă că avem multe unelte în cutia noastră de instrumente pentru a ne asigura că facem lucrurile atât cu succes cât și posibile. Am vorbit deja despre astrologia lucrurilor. Totuși, vreiți să continuați a vă marca Horoscopul zilnic, astfel încât să puteți păstra filele în timp ce încheiați anul 2018 și priviți spre 2019.

Astăzi, vom vorbi despre alte două instrumente pe care le puteți utiliza pentru a atinge aceste obiective, în plus față de horoscopul vostru și citirile Zilnice de Tarot. Aceste instrumente sunt numerologia și astrologia chineză. 2019 este Anul Porcului de Pământ în zodiacul chinezesc și atunci când combinați această energie cu puterea numerologiei lui 2019, veți avea mai multe răspunsuri cu privire la modul în care puteți realiza unele dintre aceste obiective mari ale voastre.

Zodiacul chinezesc – Anul porcului

În astrologia chineză, vechea legendă spune că marele Buddha a cerut într-o zi ca doisprezece animale să meargă într-o cursă. Se spune că ordinea în care au revenit animalele este ordinea de astăzi a zodiacului tradițional și, de asemenea, ordinea zodiacului chinezesc. Simbolismul animalelor este oarecum diferit în zodiacul chinezesc.

Pentru al doisprezecelea animal din astrologia tradițională, avem Peștii, semn care este simbolizat de doi pești. Dar în astrologia chineză, al doisprezecelea animal care a revenit a fost Porcul. În anul 2019, Porcul de Pământ este simbolul Zodiacului chinezsc.

Deci, când priviți înainte la 2019, veți fi auzind destul de mult fraza “anul porcului” sau “anul Porcului de pământ”. Și veți dori să știți cum să utilizați aceste calități în viața voastră, astfel încât să puteți crea cel mai abundent și mai reușit an  2019, posibil.

Porcul din zodiacul chinez este al elementului Pământ și încorporează astfel unele dintre caracteristicile tradiționale pe care le-am vedea în Semnele Pământului. Porcul se mișcă mai încet, mai practic, și nu se angajează în prea multă dramă. Dar porcul este, de asemenea, o componentă a simbolului yin/ yang în astrologia chineză, Porcul fiind yin.

Deci, porcul este și un simbol al bogăției, așa cum sunt adesea Semnele Pământului. Când vedeți “grăsime” într-un simbol chinezesc, vedeți simboluri ale bogăției și prosperității. Consensul este că numai oamenii bogați pot fi grași sau veseli. Și acesta este motivul pentru care orice simbol al porcului este plin de bucurie, fericit și, în general, optimist și bine hrănit.

Teme ale Anului Porcului

Cei care s-au nascut in anul porcului împărtășesc o multime de calități cu Semnele Pământului in astrologia tradiționala. Ei preferă să fie dramă liberă, fundamentată și practică și, de asemenea, foarte realistă. Ei sunt, de asemenea, muncitori, dar apoi le place și să se joace în noroi atunci când pot.

Ei se bucură de viață, dar nu vor cheltui bani pe lucruri de care nu au nevoie sau sunt indulgenți. Se pot bucura de lucruri mai fine, dar preferă să-și umple casele cu lucruri practice. În același timp, îi veți vedea cheltuitori în mod ocazional, mai ales dacă pot face pe altcineva din lumea lor foarte fericit.

Anul porcului va cuprinde toate aceste trăsături. Urmați aceste teme atunci când priviți înainte la anul porcului:

Fiți harnici și realiști. Dar serviți-vă pe voi înșivă când puteți.Fiți acțiune, nu doar vorbă și fără acțiune.Bucurați-vă de viață. Bălăciți-vă în noroi măcar câteodată. Meritați!Lucrați la ceva ce vă face plăcere, care vă face să vă simțiți pasionați de locul ce îl aveți în lume.Munciți din greu, și poziții ale puterii și statusului vă pot fi valabile .Distrați-vă.Intr-un cuvânt: Muncă din greu și ceva joacă sunt teme pentru a îmbrățișa abundența pe care Anul Porcului de Pământ are să o ofere.Păstrați în apropiere numerele norocoase 4, 6, 8.Folosiți culorile galben, maro, and gri pentru a atrage bunăstarea.Zilele voastre norocoase în fiecare lună vor fi  2, 7, 10, și 11. Folosiți acele zile pentru a încerca și atrage mai multă bunăstare.Numerologia lui 2019 – Numărul 3

Astrologia și numerologia chineză sunt foarte strâns legate. Anul 2019 este un an numărul 3. Avem asta prin adunarea tuturor numerelor anului împreună și apoi combinarea numărului final într-o singură cifră.

2019 = (2 + 0 + 1 + 9) = 12, (1 + 2) = 3

Prin coincidență, trăsăturile numărului 3 din numerologie sunt foarte asemănătoare cu cele ale Anului Porcului de Pământ. Calea vieții lui 3 și orice element din numerologie care încorporează energia lui 3 vibrează pe un plan foarte optimist. Numărul 3 al lumii este generos, optimist, creativ și foarte social.

Este vorba și de colaborări și de părți ale lui 3. Este favorizat lucrul cu ceilalți în grupuri de 3, și la fel de bine, consultările cu terții.

Creativitatea lui 3 în numerologie înseamnă auto-exprimare. Vedem legături între acest număr și cu astrologia. Cea de-a treia casă a astrologiei se referă la fel, la comunicare și la schimbul de informații. Deci, știind cum să vă exprimați în mod creativ, veți obține succesul în 2019.

Iată câteva teme ale numărului 3 care vor fi valabile în 2019. Aplicați aceste principii în viața de zi cu zi și urmăriți cum crește magia:

Fiți creativi. Utilizați creativitatea și ingeniozitatea atunci când rezolvați probleme, nu aceleași vechi răspunsuri.Căutările artistice sunt favorizate. Faceți asta chiar dacă nu aveți un pic de artist în corpul vostru. Scrieți, pictați, dansați sau participați la experiențe artistice sau culturale care vă inspiră.Nu vă faceți griji, fiți fericiți. Numărul 3 este optimist și la fel anul 3. Există mult optimism în care să credeți. Când urmați acest lucru, vă urmărește o karmă bună. Trebuie să credeți ca să primiți.Comunicați cu toate părțile în fiecare situație. Soluția nu este excluderea voastră. Colaborați și consultați.Fiți sociali. Fie că sunteți în căutarea de a avansa în muncă sau în iubire, trebuie să vă implicați acolo.Concluzii …

Aceste gânduri sunt doar vârful aisbergului când vine vorba despre cum să folosim puterea numerologiei și Zodiacul chinezesc în 2019. Este anul porcului. Nu vă faceți griji, fiți fericiți. Literalmente! Colaborați ca 3-ul, fiți artist, utilizați-vă imaginația, lucrați din greu și jucați-vă mult. Dupa muncă. Rămâneți optimiști. Continuăm să spunem asta pentru un motiv! Când urmăriți acest principiu, vă veți angaja un lanț puternic de evenimente, cu Legea Atracției.

Ce țeluri sperați să realizați în anul 2019, Anul Porcului?

Christine Beswick
https://astrologyanswers.com

Sursa: https://inaloveworld.wordpress.com/2018/12/24/numerologia-pentru-2019-anul-porcului-de-pamant/

Evenimentul și îmbrățișarea plină de iubire a Zeiței

Angel_Nexus_Hd-f4e44f62-69a5-3884-8ae3-4692e60d5491

Suntem Una,

Sunteți în interiorul meu,

Cu fiecare pas pe care îl fac, voi sunteți acolo,

Fiecare răsuflare a mea, o împărtășim;

Suntem Una.

Isis Astara

 

Pe măsură ce energiile provenite de la Centrul Galactic se intensifică, este important ca ființele umane să devină conștiente de manifestarea Zeiței – a Mamei Divine. În trecut oamenii erau conștienți de energiile masculine provenite de la Centrul galactic, capabile să producă schimbarea polilor planetari, modificări climatice drastice, conducând chiar la dispariția anumitor specii. Este acum momentul să devenim conștienți de manifestarea iubirii divine a Zeiței, aspectul feminin al supervalului galactic, ce se va manifesta el însuși ca iubire, într-o formă cu mult mai înaltă, ce nu a mai fost cunoscută niciodată pe această Planetă.

Această energie va ușura trecerea prin momentul delicat al Evenimentului și efectiv va anula marea parte a negativității în momentul de vârf al tranziției. Cu cât ființele devin mai conștiente de această energie, cu atât ele devin capabile să o canalizeze prin câmpurile lor energetice și  prin corpurile lor, și cu atât mai mult se va ușura parcurgerea colectivă a căii ascensiunii.

Contactul direct cu energia și prezența Zeiței, arhetipul feminin divin originar, provenind direct din Sursa Primordială, va fi baza pentru stabilitatea, armonizarea și înălțarea colectivului ascensionat al ființelor umane de pe Noul Pământ. Noi profunzimi ale iubirii divine necondiționate vor fi revelate și făcute cunoscute umanității la o amploare fără precedent pe această Planetă.

Va fi revelată o integrare superioară a sexualității, manifestate în și întru iubire divină și înălțare, în care energia erotică va fi angrenată întotdeauna numai în iubire reciprocă și însoțită de un permanent elan ascendent, recăpătându-și astfel valențele divine pe care le-a avut în integrarea ei dumnezeiască arhetipală, în care nu exista această separare între sexualitate și iubire, ce a fost specifică decăderii în iluzie și în planurile existențiale inferioare, în care energia sexuală a fost folosită într-un mod decadent, doar pentru satisfacerea plăcerilor sexuale, de prea multe ori neavând nimic de a face cu iubirea și în care orice orientare ascendentă ce era menită să refacă contactul cu dumnezeirea a fost pierdută.

Este absolut esențial să se cunoască faptul că folosirea în acest mod a energiei sexuale – fără iubire și orientare ascendentă – duce la închiderea inimii și orientare descendentă a energiilor, fapt care blochează orice progres spiritual. La polul opus – integrarea sublimă a energiei erotice în infinită iubire reciprocă, în cadrul unei relații polare iubit-iubită și însoțită de o permanentă orientare ascendentă a energiilor (elan ascendent) duce la deschiderea plenară a inimii, amplificarea stării de iubire și ascensiunea sufletului către Dumnezeu, ființa putând să-și recunoască cu ușurință natura sa divină, o profundă centrare în suflet și chiar în Spirit producându-se, fiind astfel cu ușurință posibilă atingerea unor stări profunde de comuniune cu Sursa Supremă Absolută, cu Dumnezeu Tatăl.

Un model al unei astfel de integrări divine a relațiilor de iubire este pentru ființele umane terestre exemplu divin demn de urmat al modului în care sunt integrate relațiile de iubire în Telos. Pentru aceasta vezi:

Misterele lui Isis, numele grecesc al Zeiței, sunt remanența misterelor Zeiței ce au fost aduse în Atlantis de către Rasa centrală cu sute de mii de ani înainte. După interferența dată de acțiunea forțelor întunecate asupra Planetei, după invazia Archonilor acum 26000 de ani, conexiunea perfectă cu aspectul feminin al Sursei a fost pierdută, aceasta conducând și la o formă decăzută de integrare a energiei sexuale, care în timp a devenit atât de obișnuită încât a ajuns să fie considerată normală. Treptat se revine acum la o formă superioară, divină, de integrare a acestei energii, în care nu doar controlul ei prin continența sexuală își spune cuvântul, dar mai ales integrarea ei în infinită iubire divină și permanenta reorientare ascendentă a energiei către Sursa din care provine de altfel vor conduce la un salt absolut necesar trecerii într-o nouă dimensiune.

Trebuie să fim conștienți că nu se poate face trecerea de la o Planetă tridimensională, cu toate manifestările ei specifice, în care nivelul planetar predominant de conștiință este dat de swadisthana chakra (centru sexual de forță), la o Planetă pentadimensională a iubirii, fără o integrare în iubire a energiei sexuale, iubirea căpătând în acest caz mereu noi și noi valențe, de o profunzime și splendoare ce nu sunt încă nici măcar imaginabile pentru ființele de pe Pământ.

O Lume divină în iubire paradisiacă este darul lui Dumnezeu pentru această Planetă, pentru toate ființele care aspiră la aceasta.

Astara a fost o ființă din Sistemul stelar al lui Sirius care a luat asupra sa sarcina de a conserva prezența Zeiței pe suprafața Planetei în ultimul ciclu de 26000 de ani. Ea a fost cunoscută ca Asset la egipteni și Isis la greci, acestea fiind numele cele mai cunoscute acum. Școlile de mistere egiptene s-au străduit să păstreze liniile principale ale Școlilor de mistere atlantiene cât mai pur cu putință, acestea fiind preluate apoi și de Școlile de mistere greco-romane. Ca elemente principale ele includeau următoarele:

Existența planului divin al Creației al Luminii și Iubirii pure unde nicio umbră de întuneric nu poate exista, și tehnici de a accesa acest plan la nivelul conștiinței;Imortalitatea Sufletului/Spiritului și calea de reîntoarcere la Spirit;Modalitatea de a evita Archonii și de a ajunge la tărâmurile Luminii după moarte;Modalitatea de a întrupa prezența Zeiței și de a deveni o întrupare vie a aceste prezențe divine în viața și acțiunile zilnice;Misterele ținuturilor de lumină subpământene;Misterele uniunii sacre (hieros gamos).

Aceste mistere erau predate doar inițiaților, în timp ce masele o adorau pe Isis ca Zeitate personificată, Divinitate protectoare în timpuri problematice.

Ne aflăm acum într-o perioadă de mari transformări planetare și tocmai de aceea este vital și stringent necesar să răspundem apelului divin lansat de Zeiță de a permite întruparea și manifestarea aspectelor divine ale iubirii pure necondiționate, cu toate formele sale de manifestare, ce vor face să renască armonia, echilibrul și misterul fascinant al iubirii dumnezeiești în toată splendoarea ei nebănuită încă, care să conducă la o nouă fază evolutivă în care IUBIREA ÎNSEAMNĂ RECUNOAȘTEREA ESENȚEI DIVINE MANIFESTATE ÎN TOATĂ SPLENDOAREA EI!

Fie ca Lumina și Iubirea să învingă!

Sursa: https://atmamundi.ro/evenimentul-si-imbratisarea-plina-de-iubire-a-zeitei/

Portalul multidimensional –Meditația decretului

IMG-20181110-WA0003

Sistemul nostru solar este aliniat în această perioadă în linie dreaptă cu planul galactic și, prin urmare, cu Soarele Galactic Central. Ca rezultat, primim o emisie de energie luminoasă de la Soarele Central la fiecare Solstițiu de iarnă.

Putem folosi acest val de energie înalt vibrațională pentru a ne alinia cu Lumina, lăsând-o să curgă în Sistemul nostru solar, pentru a ajuta la rezolvarea tuturor problemelor rămase care provoacă întârzierea Evenimentului.

De asemenea, Lumina care emană din Soarele Galactic Central poate ajuta la dizolvarea implanturilor introduse la  populația de suprafață. Acest lucru poate, la rândul său să accelereze procesul de eliberare planetară.

Din acest motiv în această perioadă se realizează zilnic, între orele 16.20-16.30 pentru România. o meditație la nivel planetar ce a fost numită –

Meditația portalului multidimensional sau Meditația Decretului 0010110.

Decretul 0010110

Acest cod a fost primit ca o cheie pentru accelerarea Evenimentului. Este recomandat să fie utilizat ca instrument de meditație, focalizându-ne intenția pentru realizarea acestui țel. Folosirea lui sub această formă mandalică de asemenea amplifică puterea lui operatorie. Este un cod binar de aliniere la influxul de forță forță spirituală a Soarelui Galactic Central. Este de asemenea o expresie a ”Funcției Punctului zero” în care 001 și 110 sunt inversate în oglindă, în aliniere cu 0 -ul central care reprezintă centrul Sursei.

Decret pentru grăbirea Evenimentului

Invoc Cel mai înalt aspect al Prezentei mele Eu sunt pentru a trimite un apel clar din adâncul inimii către Sursă și Pleroma / Soarele Galactic central.

Ca parte a colectivului celor 144000 de Seminții stelare (Starseed), având ca misiune eliberarea Pământului, cer și rog să se acționeze pentru accelerarea fazei de tranziție a Evenimentului astfel încât acesta să se desfășoare cât mai repede cu putință. Ca Seminție stelară aflată pe Pământ declar acum din  centrul inimii mele faptul că sunt pregătit să trec într-o dimensiune mai înaltă a iubirii, bucuriei, păcii și abundenței, pe linia temporală cea mai adecvată pentru toate ființele din întregul Multivers. Colectiv, cerem Sursei divine să grăbească activarea Operației Pheonix de către Forțele Luminii și să ne asiste în îndepărtarea tuturor energiilor negative,

0010110

a entităților negative, a armelor neconvenționale, a ființelor întunecate din toate planurile existenței, punând astfel capăt ocupației forțelor întunecate asupra Pământului pentru totdeauna! Cer ca această tranziție să se realizeze cât mai blând și pacifist cu putință,  eliberând toate ființele și conducându-ne în Epoca de aur a Atlantisului. Cer să se manifeste o Lume plină de abundență a libertății, bucuriei, cu hrană, apă și sănătate din belșug pentru toate ființele, cer să se manifeste eliberarea tehnologiilor neconvenționale, a dispozitivelor medicale inovatoare și a tuturor tehnologiilor ce au fost suprimate, în folosul umanității. Cer să se manifeste Primul contact, să devenim parte a Confederației Galactice și să ne ocupăm locul de drept ca rasă universală . Cer reuniunea cu familia mea de suflet, cu frații și surorile mele din Lumină.

Cu profundă recunoștință rog ca la toate aceste cereri să se răspundă rapid.

Așa să fie, și așa este, eu sunt!

Mulțumim din inimă tuturor celor care realizează această meditație. Ea este de interes planetar și și o puteți găsi pe un număr de website-uri:

https://prepareforchange.net/2017/12/16/multidimensional-portal-meditation-make-this-viral/

http://paradism.hatenablog.com/entry/2017/12/17/123011

În ce privește modul de realizare al acestei meditații nu există un răspuns standard rigid, decretul putând fi rostit fie înainte, fie dupămeditația propriu-zisă de 10 min, care se realizează zilnic la nivel planetar folosind codul 0010110între orele 16.20-16.30 pentru România.

Dacă nu este posibil să rostiți decretul cu voce tare datorită restricțiilor date de locul unde vă aflați, este util să îl citiți înainte de meditație. Puteți chiar să îl scrieți pe o coală de hârtie manifestându-vă clar intenția în această direcție și să îl semnați. Este creată astfel o legătură cu Sinele vostru înalt, cu prezența voastră Eu sunt care vă va susține în ceea ce faceți.

Există două versiuni audio în limba engleză pentru decretul 0010110 disponibile aici:

Fie ca Lumina și Iubirea să Învingă!

Sursa Articol: https://atmamundi.ro/portalul-multidimensional-meditatia-decretului/

Energiile Solstitiului

FB_IMG_1545246284705.jpg

Diane Canfield

Binecuvântări Dragilor,

Am intrat în Portalul Solstițiului și, Acum, noi suntem acordați la Noile Energii care vin.

Astăzi am văzut un Vortex rotativ care părea a fi de culoare maro închis și care avea o mișcare rapidă de rotație.

S-a menținut câteva minute și, apoi, a dispărut.

Acest lucru mi-a arătat că lucrurile se mișcă mereu, se rotesc mereu, lucrurile se întâmplă întotdeauna, chiar și atunci când noi simțim că nu este așa.

Noi suntem, întotdeauna, actualizați în Noile Ființe Umane / Galactici care eram meniți să fim.

Am simțit activările Chakrei Coroană, încă, de acum câteva zile.

Ele apar, de obicei, pe partea stângă a capului, se intensifică și apoi dispar.

Acest lucru se va întâmpla frecvent ca și flash-uri solare, însă noi nu am mai avut astfel de fenomene de luni de zile.

De asemenea, pot apărea furtuni Geomagnetice, ca și cum n-am fi avut furtuni Geo-magnetice, încă, din luna noiembrie.

Acesta este Energia Coridorului Solstițiului.

Energia Solstițiului vine în așa fel încât intensifică actualizările și conștiința noastră.

Acest Solstițiu este foarte important, deoarece solidifică întregul an al transformărilor și le reunește în conștiința noastră.

Depinde de noi să le integrăm în cine noi suntem.

Scopul Ascensiunii este de a deveni SINELE vostru autentic și apoi de a transforma acel SINE autentic într-o Ființă Multidimensională de Lumină.

Intrăm într-un Moment Magic … acestea sunt cuvintele pe care le-am auzit pe 12/12, atunci când am pătruns în acest coridor.

Acest lucru nu înseamnă, doar, coridorul, ci și CE VA FI DE ACUM ÎNAINTE.

Ce înseamnă să fii o Ființă Multidimensională de Lumină?

Înseamnă că noi suntem capabili să trecem spre alte Dimensiuni și să devenim inter dimensionali.

Ce este necesar pentru a putea face acest lucru?

Este necesar ca toate temerile să fie confruntate, toate părțile întunecate să fie înlăturate, toată vindecarea să fie îndeplinită și ca vindecarea continuă să fie un proces în desfășurare.

Este indicat ca toate condiționările, programele și iluziile să fie îndepărtate și înlocuite din propria ființă suverană, ființa care suntem meniți să fim.

Întreaga conștiința necesită a fi amplificată și ridicată amplu.

Este benefic să nu rămânem ancorați în 3D, să o depășim, să trecem dincolo de această dimensiune.

Întreaga omenire va avea acces la acest nivel de Iluminare.

Atunci când eu am început propriul meu proces de evoluție în anul 2000, Galacticii au fost alături de mine, îndrumând-mă categoric către fiecare coridor superior, pe care să-l parcurg și când anume, ei sunt alături de mine și acum, diferența este că, acum, mă îndrumă să ghidez colectivul să parcurgă acest coridor împreună cu mine, lucrând cu mine la fiecare pas către Conștiința Superioară.

Viitorul este luminos și noi INTRĂM ÎNTR-UN MOMENT MAGIC.

Noi nu mai alergăm după Curcubeie, NOI SUNTEM CURCUBEU.

Cu Iubire, Diane

Link original:

https://www.dianecanfield.com/solstice-energy-transformational-corridor-we-are-entering-a-magical-time/?fbclid=IwAR1txL5yo_d9I1hMU187e_zrsfzT_IbeQ7_pAzyz59tfLRx1lHdH6HxAxSM

Traducere:Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2018/12/19/energia-solstitiului-coridor-de-transformare-intram-intr-un-moment-magic/

Puteți copia și reposta acest material, cu rugămintea să publicați proveniența traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!