Echilibrul intre viata spirituala si viata materiala!!!

Este evident că omul este mai bine pregătit pentru viaţa în materie decât pentru viaţa spirituală, deoarece instrumentele pe care le posedă pentru a trăi şi a munci în planul fizic, cele cinci simţuri, sunt mult mai dezvoltate decât instrumentele care îi permit să muncească în Lumea spiritului.

Dacă decideţi să vă construiţi o casă, sunt suficiente câteva săptămâni, pe când dacă vreţi să creaţi în domeniul spiritual, nimeni nu vede nimic, nici voi, nici ceilalţi. Deci, nici un fel de certitudine, nici o claritate şi sunteţi indecis, nefericit, asaltat de îndoieli până la punctul în care aveţi dorinţa de a lăsa totul şi de a vă lansa ca toată lumea într-o activitate a cărui rezultat este vizibil pentru toţi. Faceţi cum vreţi, dar într-o zi, chiar în mijlocul celor mai mari succese, veţi simţi că în interior vă lipseşte ceva. Şi este normal, pentru că n-aţi atins esenţialul, nu aţi plantat încă, orice ar fi, în domeniul Luminii, al înţelepciunii, al iubirii, al puterii, al eternităţii. Să ştiţi că doar realizările voastre interioare vă aparţin într‑adevăr, deoarece ele singure au rădăcini în voi; iar când plecaţi dincolo, veţi avea în sufletul vostru, în inima voastră, în Spiritul vostru pietre preţioase – calităţi, virtuţi – de dus cu voi, iar numele vostru va fi înscris în Cartea Vieţii veşnice.

Principalul avantaj al drumului spre interior, al drumului spiritual, este valoarea elementelor pe care le acumulaţi: ele sunt făcute din materia cea mai pură, cea mai luminoasă, dintr-o materie care vine de la Dumnezeu. Apoi, ele vă aparţin, într‑adevăr, deci voi sunteţi bogaţi. În fine, al treilea a avantaj, este că, fiind bogaţi, deveniţi liberi şi trăiţi în pace şi plenitudine.

Bogăţia unui spiritualist este ceva extrem de subtil, insesizabil chiar; dacă este conştient de aceasta el este bogat având bogăţia Domnului, posedă Cerul şi Pământul, pe când alţii nu au decât o mică bucată de teren pe undeva.

Deci, iată două căi: una care în aparenţă nu aduce nimic, doar decepţii, dar care vă va da totul, atât de bine că într-o zi veţi putea spune: “Eu nu am nimic, şi totuşi Universul îmi aparţine”; şi cealaltă cale, care vă aduce tot ceea ce doriţi, dar care vă va lăsa întotdeauna nesatisfăcut, deoarece veţi simţi, chiar dacă deţineţi ceva, că esenţialul v-a scăpat.

Toţi cei care cunosc bine natura activităţii lor spun, în legătură cu anumite obstacole: “Ei da, sunt inconvenientele meseriei”, dar aceasta nu-i împiedică să continue. Toată lumea ştie că fiecare meserie are inconvenientele ei. Şi de ce spiritualiştii nu cunosc inconvenientele meseriei lor? Din moment ce ei se descurajează, din moment ce ei doresc să abandoneze, aceasta dovedeşte că ei nu le cunosc; dacă le-ar fi cunoscut dinainte, ar fi continuat cu încă mai multă ardoare.

Secretul este de-a vrea să vă instruiţi, de-a vrea să vă lărgiţi câmpul de viziune. Din nefericire, mulţi, când văd amploarea, imensitatea unui Învăţământ spiritual, în loc de a se bucura sunt îngroziţi şi intră în cochilia lor. Ei bine, iată oameni care nu vor merge prea departe. Dacă rămâneţi cramponaţi vechilor voastre idei, crezând că veţi fi mai bine astfel, vă înşelaţi: tot felul de necazuri vor veni să vă pişte, să vă muşte, să vă hărţuiască, pentru a vă împinge, în fine, să evoluaţi.

Am întâlnit mulţi oameni care mi-au spus: “Ah, este formidabil, Maestre, Învăţământul vostru! Aş vrea să mă consacru lui, dar mai înainte de toate trebuie să mă achit de anumite sarcini faţă de soţul meu – sau de soţia mea, faţă de copiii mei etc.” Bine, de acord. Dar după 10 ani, 20 de ani îi priveam: nu reuşiseră încă să se elibereze de aceste sarcini. Şi chiar unii muriseră deja, fără să fi reuşit să consacre un minut Vieţii spirituale. De ce? Pentru că ei aveau un raţionament eronat. Pentru a se consacra Luminii, unui Învăţământ divin, nu trebuie să aşteptaţi să vă aranjaţi asta sau cealaltă, deoarece nimic nu este niciodată definitiv aranjat: întotdeauna există ceva care undeva nu merge. Nu aşteptaţi: chiar dacă nimic nu este aranjat, consacraţi-vă încă de acum Vieţii spirituale şi veţi vedea că totul se va aranja, chiar fără ca voi să ştiţi cum.

Orice aţi face în domeniul material, nimic nu este niciodată definitiv la locul lui. Este exact ca şi cum aţi încerca să redaţi forma sferică unei mingi de cauciuc sparte. Când veţi ajunge să suprimaţi scobitura dintr‑o parte, ea se formează în cealaltă parte. Credeţi că sunteţi liniştit pentru că v-aţi măritat fata, dar iată că ea nu se mai înţelege cu soţul ei, divorţează şi, atunci, ce mai istorie! Sau sunt nepoţii voştri care încep să vină, şi aşa mai departe, casa este acum prea mică şi trebuie să vă mutaţi… Şi apoi este un copil care se îmbolnăveşte… Vă spun, este interminabil. Deci nu aşteptaţi pentru a vă consacra Vieţii spirituale; dar să ştiţi că datorită Vieţii spirituale veţi găsi soluţii mai bune problemelor care vi se vor ivi.

Acum, bineînţeles, trebuie să ştiţi să păstraţi măsura. Un frate îmi spunea ieri: “Maestre, am decis să-mi organizez de acum încolo viaţa, în asemenea mod încât să nu îmi mai cheltuiesc timpul şi energiile în lume”. L-am felicitat, dar sfătuindu-l totuşi să nu exagereze în celălalt sens, deoarece nu se poate trăi ca şi când lumea, societatea nu ar exista. Altfel, trăiţi ca un parazit şi nu este recomandabil. Trebuie să ştiţi să acordaţi cele două aspecte ale existenţei: viaţa în lume şi Viaţa interioară. Este o problemă în faţa căreia m-am găsit pus încă de la o vârstă fragedă şi este o problemă pe care şi voi, la fel, trebuie să o rezolvaţi: cum să trăiţi în lume, să aveţi relaţii cu ea, acordând, totuşi, primul loc esenţialului: sufletului vostru, Spiritului vostru.

După modul său de a acorda cele două aspecte, material şi spiritual, fiecare revelează inteligenţa sa, iubirea sa, voinţa sa, şi nimic nu este mai dificil. Pentru unii, tentaţia este de a se arunca în viaţa materială uitând de Viaţa Spiritului, iar pentru ceilalţi de a nu se ocupa decât de Viaţa Spiritului, uitând de viaţa materială. Există o a treia soluţie, şi ea este cea pe care fiecare trebuie să o găsească pentru el însuşi, deoarece fiecare caz este particular. La bază, bineînţeles, toate fiinţele umane posedă aceeaşi natură, aceeaşi chintesenţă, aceleaşi nevoi: ei au ieşit din mâinile Creatorului, din aceleaşi “ateliere”, dacă voi vreţi, dar gradul lor de evoluţie nu este acelaşi, temperamentul lor nu este acelaşi, nici vocaţia lor în această existenţă, iar fiecare trebuie să-şi rezolve individual problema sa fără a vrea să-şi imite vecinul. Cel care se simte împins să fondeze o familie nu poate să rezolve problema ca şi cel care preferă să rămână celibatar. Cel care are nevoie de multă activitate fizică nu poate să ducă aceeaşi viaţă ca şi cel care are un temperament meditativ, contemplativ. Fiecare are calea sa, misiunea sa şi, chiar dacă vă luaţi Maestrul vostru ca model, voi trebuie, întotdeauna, să vă dezvoltaţi în funcţie de propria voastră natură. Este vorba doar ca voi să puteţi să cântaţi “partitura” dată, respectând notele, măsura, ritmul; sunteţi obligaţi s-o cântaţi cu vocea voastră care nu seamănă, în mod sigur, cu cea a Maestrului vostru, dar aceasta nu are nici un fel de importanţă. Singurul lucru important este să executaţi perfect “partitura”, adică să vă conformaţi doar Filozofiei veridice, Filozofiei eterne a Iniţiaţilor.

OM Aivanhov

Sursa: http://totulpentrusuflet.wordpress.com

ARBORELE VIETII DACIC (6)

5. Manifestarea

După cum se poate observa din schema arborelui sacru dacic, această sferă este legată de „cele de jos” numai prin intermediul sferei Armonie.
În cadrul acestei sfere, Tăria şi Blândeţea (sferele laterale) trebuie să fie într-un foarte bun echilibru; aceasta înseamnă că se merge pe cunoaşterea şi controlul corect al realităţii, în funcţie de necesitate, echilibru şi aspiraţie.
În plan exterior această sferă reprezintă baza matricei energetice a universului fizic. Ea susţine triadele în manifestare.
Ghizii mi-au transmis trei simboluri compuse care ar caracteriza această sferă: două „stele ale alui David” (una de culoare roşie – stânga, şi alta de culoare albastră – dreapta), şi o formă asemănătoare clepsidrei (de culoare aurie).
Pentru iniţiaţii daci, triadele erau extrem de importante. După cum am spus în Misterele Şcolii Zamolxiene, cele mai importante triade erau: minte-trup-suflet, gând-cuvânt-faptă, intenţie-imagine-emoţie.

 

Simbolul auriu, cel în care vârfurile triunghiurilor se intersectează în centrele geometrice, este şi simbolul omului perfect, care întruchipează nu doar echilibrul elementelor ci şi faptul că omul, ca făptură perfectă, este creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.

 

Mi s-a transmis că în spiritualitatea orientală (indiană) această sferă este reprezentată de Tripura Sundari – sfera care guvernează atât planul fizic cât şi cel astral şi spiritual, într-o deplină armonie.
Şcoala spirituală zamolxiană punea mare preţ pe triada intenţie-imagine-emoţie, considerând-o ca fiind „sămânţa” celorlate triade. Această triadă este atinsă doar prin depăşirea dualităţii şi conştientizarea clară a faptului că omul este un spirit care deţine un vehicol fizic (corp), şi nu invers. Cât timp omul consideră că este un trup care conţine un spirit este încă supus legilor dualităţii (din spaţiul considerat 3D).

 

Această sferă, este „atinsă” doar atunci când planul fizic este foarte bine înţeles, iar aceasta presupune că omul nu mai este este dominat de materie. O experimentează, se foloseşte de ea ca instrument sau ca ajutor, dar nu mai este în niciun fel legat de materie. Odată atinsă această sferă (este o stare de conştiinţă, ca de altfel fiecare sferă în parte) dispare orice condiţionare legată de partea materială şi, indirect, de aspectele duale specifice planului material.
Tăria este sfera care determină „curgerea” şi „distribuţia”. Este vorba aşadar de o dinamică a manifestării, de poziţie, proporţie, durată de manifestare, direcţie, intensitate, etc. Fie că este vorba de manifestarea fizică, psihică, energetică, mentală sau spirituală, această sferă presupune a lucra cu instrumente care pot schimba oamenii, evenimentele, situaţiile.
Această sferă este sinonimă cu disciplina, forţa, duritatea. Avem nevoie de a fi disciplinat cu noi înşine (cele două sfere ale coloanei din interior) dar şi în ceea ce priveşte exteriorul (cele două sfere ale coloanei din exterior).
Fără o disciplină riguroasă omul nu îşi poate dezvolta capacităţile, nu îşi poate cizela talentele înnăscute şi nici nu poate primi responsabilităţi. Omul îşi dezvoltă capacităţile atât în formele clasice de învăţare (şcolile diverse) cât şi din experienţa vieţii de zi cu zi.  Şcoala zamolxiană îmbina optim învăţatura clasică (de la învăţător la discipol) cu cea obţinută din experienţă. În mod direct discipolii învăţau despre cum să-şi dezvolte propriile puteri interioare (şi să le aplice), apoi despre puterile exterioare (elementale, lunare, solare, vital-telurice, celeste), precum exista şi şcoala experienţei (şcoala vieţii), deprinsă în numeroasele coborâri în comunităţile de oameni. Îmbinau aşadar teoria cu practica. Cunoaşterea este importantă dar înţelepciunea vine din combinaţia acesteia cu experienţa (folosind judecata şi simţirea).
Întotdeauna puterea trebuie însoţită de responsabilitate. Întotdeauna! Cine primeşte putere fără a primi şi responsabilitate, acela îşi va face rău atât lui însuşi cât mai ales celorlalţi.
Tăria lucrează cu forţele naturii, cu forţele oamenilor, cu legile universale, şi foloseşte mai mult puterile minţii. Este dominată de masculinitate.
Blândeţea este sfera care lucrează mai mult cu manifestările sufletului. Spre deosebire de sfera Tărie, aceasta linişteşte, mângâie, ocroteşte. Este atât iubire feminină cât şi masculină; apelarea la ea aduce protecţie în calea evoluţiei spirituale. Protecţia este necesară din cauza neştiinţei despre puterile care şălăşluiesc în noi şi în jurul nostru.
Învăţătorii zamolxieni trebuiau să se asigure că discipolii cunoşteau foarte bine aceste două sfere înainte de a primi cunoştinţe despre folosirea multiplelor puteri. Tehnicile diverse, prin care erau accesate puterile naturii, în special cele elementale, lunare, şi solare, erau oferite numai după ce aceştia dovedeau că folosesc cu mare atenţie şi bună cumpătare puterile minţii, puterile sufletului şi cele ale grupurilor.
Degeaba erau oferite formulele de accesare ale puterilor elementale, solare sau lunare dacă nu erau stăpânite puterile omului (puterile minţii, ale sufletului şi ale grupului). Aceeaşi greşeală se repetă până în ziua de azi. Accesarea puterilor se face ierarhic, asemenea energiilor. Puterea este energia dispusă după voinţă. Energiile sunt accesate de jos în sus. De aceea, este deosebit de greu să poţi folosi energiile corpului eteric (vital energetic) dacă organismul fizic este dereglat sau bolnav. Nici lumina nu poate pătrunde într-o apă tulbure. Iar curăţenia trupului este dată de sânge, şi sângele se curăţă începând cu sistemul digestiv (alimentaţie sănătoasă). Apoi se curăţă sistemul nervos şi mintea; după care se pot accesa alte energii (mai puternice). Forţarea în accesarea energiilor poate aduce dezechilibru (fizic şi psihic), boală (fizică şi psihică).
6. Metacunoaşterea
Toţi zamolxienii aveau să facă paşi în sfera aceasta însă foarte puţini primeau şi darul metacunoaşterii. Primirea acestui dar venea prin ceea ce numim „Graţia Divină” şi determina ceea ce în mediile spirituale asiatice se chemă „iluminare”, adică totala detaşare de lumea înconjurătoare şi certitudinea că viaţa este un mirific dans al luminii divine.
Pentru a ajunge aici trebuia să fi eliberat de toate legăturile cu materia, de legăturile cu familia şi cei apropiaţi, chiar şi de legăturile cu alţi discipoli sau învăţători. Nu era o formă de solitudine forţată ci eliberarea de legăturile sufleteşti care ar fi determinat „înlănţuirea” şi revenirea la puterea materiei. Practic, trebuiau să treacă prin absolut toate sferele arborelui sacru.

 

Metacunoaşterea este reprezentată de o spirală violetă pe fond argintiu. Spirala este forma geometrică prin care se face legătura dintre finit şi infinit. Este considerată ca fiind fractalul perfect.

 

Pentru a primi darul metacunoaşterii, trebuia parcurs un anumit traseu din natură. Discipolul nu era ghidat decât de simţurile interne, dezvoltate pe parcursul anilor (de fapt, pe parcursul mai multor vieţi). Dacă nu avea dezvoltate aceste simţuri, nu putea auzi chemarea acestei sfere. În realitate, prin parcurgerea traseului trebuia să se realizeze o perfectă rezonanţă între energiile interne şi cele din natură. După ce parcurgea respectivul traseu, în care simţea că zboară efectiv cu minunile pământului, ajungea într-un loc special, care era unic. Era unic deoarece era locul perfect pentru el! În acel loc, atât energiile pământului (energiile elementale, telurice, electro-magnetice, ale regnului mineral şi vegetal) cât şi energiile Cerului (energiile planetare, solare, lunare, constelaţionale) erau astfel distribuite încât doar cu energiile discipolului respectiv era formată o perfectă complementaritate. Fiecare discipol avea propriul său loc, pe care trebuia să-l găsească, fiind ghidat doar de propriile simţuri subtile.
Trebuie spus că nu degeaba mi s-a revelat să trec forma spiralei Fibonacci în cadrul acestei sfere. Discipolii găseau aceste puncte, în care se simţeau „întregiţi” cu Universul chiar în aria proiecţiei benzii energetice a vortexului anahatei planetare, şi cu precădere în apropierea uneia din cele patru puncte de legătură cu pământul (Rarău, Ceahlău, Bucegi, Retezat).
Deşi fiecare discipol avea să găsească în cele din urmă propriul lui loc unic, nu toţi aveau parte de „darul metacunoaşterii. Reîntregirea cu Universul era o stare care avea să fie cunoscută de toţi, însă nu toţi nu suportau vibraţiile înalte ale acesteia pentru mult timp.
Ieşirile sufletului din trup erau destul de dese în această perioadă, astfel că discipolii intrau în legătură directă cu Zamolxe, cu vechii învăţători, cu alte entităţi superioare.
Cei care primeau darul metacunoaşterii deveneau, asemenea lui Hermes, mesageri atât ai zeilor Pământului cât şi ai zeilor Cerului. În fapt, era vorba de deschiderea a numeroase portaluri între discipol şi lumile superioare. Acestea se făceau prin intermediul benzii energetice sacre, prin care inima pământului primeşte energie din Univers. Aceste portaluri erau cu mult mai puternice decât ceea ce acum se numeşte chanelling. Prin aceste portaluri, se puteau primi nu doar informaţii, dar se şi puteau infuza energii din universurile cauzale. Se puteau primi chair şi „elixire” energetice astfel ca viaţa să nu-i fie luată din trup decât numai la propria sa voinţă.
Nu sunt multe de spus despre această sferă deoarece se lucrează cu energii şi stări deosebit de elevate, iar cuvintele nu ajută mai deloc la înţelegerea lor. Pentru a fi înţelese, ele trebuiesc trăite…
Prin această sferă (stare de conştiinţă) se deschideau porţile înţelepciunii şi înţelegerii divine. Înţelepciunea divină şi înţelegerea divină nu sunt un atribut al cunoaşterii omului; ele vin prin învăluirea vibraţională (adumbrire) a divinităţii. Când avea loc un asemenea eveniment, discipolul (transformat în învăţător) îşi pierdea pentru moment individualitatea. Devenea una cu Pământul, cu Cerul şi stelele sale, cu zeii. Când învăluirea se retrăgea, îşi recăpăta individualitatea, dar rămâneau totuşi urme ale acestei vibraţii extraordinare. Prin aceste urme se cunosc înţelepţii (maeştrii) tuturor civilizaţiilor.
Sferele Înţelepciune şi Înţelegere formează conştienţa şi conştiinţa superioară. Conştienţa este o stare vibraţională specifică fiinţelor vii. Ştiinţa clasică clasifică conștiența în trei tipuri:
1. Conștiența elementară – asigură nivelul de veghe, de vigilență, de prezență temporo-spațială (al cărei substrat neurofiziologic este prezent atât la om, cât și la animale);
2. Conștiența operațional-logică în care procesele intelectuale, perceptuale și de gândire au coerență și reflectă realitatea în mod real;
3. Conștiența axiologică, de opțiune pentru anumite valori în funcție de criteriile sociale.
Conştienţa este reprezentată de totalitatea receptorilor de care dispune omul, deci este direct legată de percepţie. Când vorbim de percepţie, nu vorbim numai de cele cinci simţuri (olfactiv, gustativ, tactil, auditiv, vizual) alături de percepţiile astralului (senzaţiile, emoţiile, sentimentele), ci şi de percepţiile corpurilor superioare, în speţă de percepţiile corpului mental şi cauzal.
Zona mentală este cea de la care ne diferenţiem în mod clar de regnul animal. La nivel evolutiv, omul se află între regnul animal şi cel pe care îl numim îngeresc. Aşa cum cele cinci simţuri senzitive sunt considerate ca fiind simţurile de bază pentru fiinţele regnului animal, tot aşa, simţurile corpului mental şi cauzal, sunt considerate ca fiind simţurile de bază pentru fiinţele regnului îngeresc. În mod cert, fiinţa umană este înzestrată cu absolut toate instrumentele anatomice, energetice şi spirituale, pentru a depăşi chiar şi regnul îngeresc. Prin structura sa, fiinţa umană, are un potenţial extraordinar, potenţial pe care foarte puţini îl pot intui. Dar, după cum se poate observa, fiinţa umană poate coborî chiar mai jos de pulberea pământului.
Conştiinţa reprezintă sfera de cuprindere şi potenţialitate a conştienţei. Ea este modelată atât de factorii perceptibili din realitatea fizică, cât şi de formele cele mai înalte de concepţie pe care un om le poate atinge la un moment dat în evoluţia sa. Conştienţa este formată din mai mult „straturi”. Ultimul strat al conştiinţei este cel al Sinelui Divin. Este imaginea omului reflectată de oglinda divină. Privind în această oglindă divină, omul poate redescoperi adevăratele potenţialităţi ale planului fizic, energetic, emoţional, mental, spiritual.
Conştienţa şi conştiinţa sunt interdependente. Conştienţa este de fapt „secţiunea” conştiinţei la momentul acum. Aşadar, dezvoltarea şi rafinarea conştienţei determină şi schimbări ale conştiinţei.

7. Sursa este însăşi întruchiparea Focului Viu, coborârea în trup a Divinităţii.

Această sferă vine să confirme faptul că fiecare om are în interiorul lui o fărâmă din Focul Viu, din care se trag toate cele de pe pământ. Omul are datoria să conştientizeze cât mai des cu putinţă că este în primul rând o părticică din marele Foc Viu, şi doar apoi că este un trup format din elementele pământului.

 

Este reprezentată de un soare cu opt raze, de culoare aurie.
Pentru a simţi atingerea sursei, fiecare discipol trebuia să-şi cunoască potenţialul maxim, adică ceea ce acum am spune a fi una cu Sinele Divin. Cele mai înalte stări posibile, cele mai mari potenţialităţi pe care un om şi le poate imagina, cele mai înălţătoare trăiri şi sentimente de iubire pe care le poate trăi un om, cele mai frumoase idealuri pe care un om şi le poate imagina, cele mai minunate visuri etc., toate acestea caracterizează o mică parte din ceea ce numim Sinele Divin. Fiecare discipol medita la aceste aspecte, fiind ca o hrană spirituală pentru el. În timpul acestor contemplaţii asupra Sinelui Divin, câte o Rază a Sursei îi străpungea conştiinţa.
Între învăţători şi discipoli nu existau niciun fel de discuţii cu privire la Sursă. Se considera că Focul Viu nu trebuie pângărit de cuvintele omeneşti, şi nici măcar nu trebuia adus în gând dacă în ziua respectivă discipolul nu se considera suficient de pur. Relaţia cu Sursa – Focul Viu era una cu totul specială şi avea loc într-o solitudine totală, pe cât posibil cât mai departe de grupul de discipoli. Unii discipoli simţeau cu multe zile înainte faptul că sâmburele de Foc Viu din inima lor avea să-i trimită un murmur divin, astfel că plecau fără niciun fel de pregătire prealabilă. „Şoaptă divină” venea la rândul ei cu o „atingere magică”.
Când avea loc „atingerea magică” dicipolul simţea că primeşte cel mai preţios dar cu putinţă. Stările deosebite pe care acesta le simţea, datorate atingerii Sursei, nu puteau fi uitate niciodată de către tânărul discipol, fiind o inepuizabilă sursă de iubire, putere, înţelepciune.
Dacă sfera Metacunoaştere oferă înţelepciunea Întregului, Sursa poate oferi chiar o perspectivă dincolo de ceea ce este Creat. În Cabala iudaica, dincolo de Keter (echivalentul pentru Sursă) se află Ain, Ain Sof, Ain Sof Aur, sau Vid nemărginit, Infinit, Lumina Infinită.
Prin Sursă se primea o altfel de lumină, o lumină vie, a cărei atingere transformă totul în viaţă. Este legată de sferele Înţelepciune, Înţelegere, Logos Divin, Lumină Divină, numai prin această lumină vie. Prin ea, înţelepciunea şi înţelegerea cresc asemenea unei flori divine.
Sursa este primul „strat” din ceea ce noi numin Dumnezeu. Este Omniscienţă (atotcunoaştere), Omnipotenţă, Omniprezenţă. Sursa oferă cele trei atribute ale Divinului, anume:
·         Putere Infinită
·         Iubire Infinită
·         Înţelepciune Infinită.

Efecte…

28 iunie 2012:

Traian Basescu recunoaste ca actuala reuniune a CE de la Bruxelles are ca tema neoficiala CEDAREA DE SUVERANITATE (impusa pe „usa din dos” sub masca unei „integrari mai bune” prin masuri specifice si politici financiare): „As vrea sa mai stiti un lucru, agenda Uniunii Europene de astazi este mult mai subtila decat pare. Aduceti-va aminte ca, de mai bine de un an si jumatate – si, probabil, trebuie sa ma scuzati ca imi arog acest drept de a sustine ca am fost unul dintre liderii UE care au spus ca solutia noastra pentru viitor este crearea Statelor Unite ale Europei. In mod subtil, documentul care se va discuta astazi si nu va aparea in concluzii este despre cedare de suveranitate. Este, de fapt, cel mai important subiect, care nu este parte a concluziilor.”

A) Abonaţii Buletinului Informativ AIM au primit ieri importante informaţii de la Cobra în legătură cu această săptămână. Aceste informaţii NU SUNT DISPONIBILE aici, pe site.

B) VIDEO NEWS

C) Drake: Pregătiri preemptive – S-a dat undă verde!

Drake anunţă, întro emisiune care a fost transmisă aseară, că s-a dat undă verde pentru pachetul de acţiuni care este cunoscut sub numele de „Evenimentul”. Drake a primit informaţii detaliate de la militari, inclusiv nume şi date, şi a fost rugat să transmită public următoarele:

1. „Cavaleria” îşi va face intrarea „în scenă”
2. La nevoie, militarii vor solicita ajutorul şi cooperarea civililor
3. Relaxaţi-vă şi priviţi „focurile de artificii”

Drake confirmă şi el faptul că atât conferinţa de la Rio cât şi întâlnirile ţărilor G20 au avut ca scop nedeclarat implementarea planului Agenda 21 pentru instaurarea unei Constituţii Globale, şi instaurarea Noii Ordini Mondiale plănuită de Cabală. Toate aceste eforturi au eşuat.

ONU va fi desfiinţată şi în schimb se vor pune bazele unei noi Organizaţii Planetare de Cooperare care să servească cu adevărat interesele oamenilor. Băncile Centrale vor fi desfiinţate, ca şi impozitul pe venit.

Extratereştrii benefici care ne ajută vor avea în curând permisiunea să apară în public pentru a ne dezvălui cine suntem, de unde am venit aici pe Pământ, şi de ce, pentru a ne spune adevărata istorie a noastră.

Mass-media oficială nu va avea încotro şi va trebui să relateze despre toate aceste acţiuni şi evenimente.

Drake sugerează că este bine, ca măsură de prevedere, să dispunem fiecare de bani lichizi (cash) astfel încât să ne ajungă pentru 2 săptămâni, pentru orice eventualitate.

În concluzie, ne aşteaptă un viitor fericit!

27 iunie 2012:

Cabala a încercat impunerea Guvernului Mondial „pe uşa din dos”: folosind pretextul protejarii mediului, reprezentantii occidentali trimisi la Conferinta de la Rio au urmarit sa impune cumva o concluzie la aceasta conferinta, prin care ONU sa fie împuternicita ca, sub masca protejarii mediului, sa dispuna de politici si reguli stricte care sa fie impuse tuturor tarilor planetei, inclusiv sa dispuna de fonduri atrase prin taxarea acestor tari. Mai multe detalii in dezvăluirile Lordului Monckton

25 iunie 2012:

Întrun interviu audio din 24 iunie 2012, Drake anunţă că Fostele Puteri (Globaliştii) doresc să instaureze cât mai repede Noua Ordine Mondială, ca măsură disperată a Cabalei criminale de a contracara acţiunile sincronizate şi eficiente ale extratereştrilor benefici împreună cu forţele pozitive de pe Pământ. Drake spune că ONU urmăreşte să impună săptămâna aceasta o hotărâre prin care să fie instaurat un Guvern Unic Mondial. Drake este confirmat de o femeie din St. Louis care anuntă că străzile din oraş sunt pline de tancuri şi trupe militare, în ceea ce, oficial, este „doar un exerciţiu militar”. Oare se urmăreşte instaurarea situaţiei de urgenţă în SUA, ca precursor al declarării unui Guvern Unic Mondial? Sau acestea sunt manevre militare pentru preîntâmpinarea protestelor de amploare care ar putea erupe în SUA? Orasul St. Louis este unul dintre centrele Rezervei Federale a SUA care are conturile blocate (conform depoziţiei lui Neil Keenan, citat de David Wilcock). Vom reveni cu detalii.

22 iunie 2012:

Întro comunicare publicată pe 19 iunie 2012, Tolec (reprezentantul Consiliului Andromeda) ne informează că Sistemul de Monitorizare Geofizică al SUA (USGS) a înregistrat un cutremur de 5,2 grade Richter în largul costelor statului american Oregon, la o distanţă de 234 km. Iată mai jos poziţionarea exactă oferită de USGS:

Tolec detaliază spunând că aceasta este zona de platou continental în care el se aşteaptă să apara un nou vulcan care să erupă, provocând astfel un cutremur specific care va fi Evenimentul cu multiple legături cosmice de care a vorbit în ultima perioadă!


Premierul italian Mario Monti se face portavocea Cabalei malefice exercitând presiuni publice pentru ca proiectata întalnire a Consiliului European din 28 – 29 iunie sa hotărască o mai mare „integrare” financiară şi politică a Europei. Cu alte cuvinte, cei care manipulează această construcţie europeană vor să strângă şi mai mult cleştele în care au prins popoarele acestui continent. Paradoxal, nimeni nu se gândeste că adevărata soluţie este libertatea deplină exercitată local, şi nu centralizat.

Ţările BRICS se pregătesc pentru eliminarea dolarului american. China şi Brazilia au semnat un acord de schimb valutar direct pentru a sprijini relaţiile comerciale dintre cele două ţări. Acordul va permite bancilor centrale ale statelor să schimbe devize locale în valoare de 30 de miliarde USD.

În luna martie 2012, China a semnat un acord similar cu Australia în valoare de până la 30 de miliarde de dolari australieni (31 miliarde USD) pentru a promova comertul bilateral, şi investitiile. De asemenea, au fost semnate astfel de înţelegeri şi cu Indonezia, Hong Kong şi Japonia.

21 iunie 2012:

Rio de Janeiro (întrunirile G20): în urma a numeroase compromisuri, s-a ajuns la propuneri „slabe şi dezamăgitoare” pentru mediu şi reducerea sărăciei… Brazilia (gazda întrunirilor) a evitat să preseze participanţii în a lua decizii mai radicale, după ce întrunirile similare de la Copenhaga din 2009 au fost aproape un eşec din cauza replicilor violente între participanţi. SUA a declarat că întrunirile reprezintă un succes.

Banca centrală a SUA, Federal Rserve (FED), intenţionează să preschimbe pe pieţe obligaţiuni ale Trezoreriei care au o maturitate mai mică de 3 ani cu obligaţiuni cu o maturitate de 6 pâna la 30 de ani, în valoare de 267 miliarde USD.

Mai simplu spus, SUA sunt în faliment, şi încearcă amânarea cu câţiva ani a scadenţei plăţii datoriilor!

20 iunie 2012:

Concluziile reuniunii G20 din Mexic vor fi date publicităţii astăzi. Însă, la începutul întâlnirilor, au existat declaraţii penibile prin care „vina” pentru criza financiară era aruncată „celuilalt”… în loc să recunoască putreziciunea întregului sistem financiar occidental.

Afişând încă de la început o poziţie inflexibilă, preşedintele Comisiei Europene (Jose Manuel Barroso) a declarat că „Uniunea Europeană nu este pregătită să ia lecţii economice din partea partenerilor săi din G20”. El a afirmat că SUA reprezintă sursa iniţială a crizei occidentale: „Criza nu a început în Europa… criza a început în America de Nord. Mulţi din sectorul nostru financiar au fost contaminaţi de practicile neortodoxe din anumite sectoare ale pieţei financiare”, a recunoscut el.

15 iunie 2012:

Astăzi, 15 iunie 2012, 12 guvernatori de bănci centrale, miniştri de Finanţe şi oficiali guvernamentali se reunesc la Bucureşti. Şedinţele au loc cu uşile închise, niciun fel de detalii nu sunt disponibile public, nici pentru mass-media oficială. Această perioadă coincide cu intervalul de timp anunţat de Drake şi Fulford pentru finalizarea negocierilor cu reprezentanţii Cabalei satanice. Se pare că într-adevăr va exista un anunţ oficial, public, la finalul acestor negocieri.

14 iunie 2012:

Banca Mondială a aprobat un nou împrumut de 1 miliard EUR pentru România, conform unui comunicat al Ministerului de Finanţe. Scopul? Pentru evitarea unui colaps financiar în cazul unei „noi” crize… Se pare că situaţia internaţională este pur şi simplu explozivă!

13 iunie 2012:

Dacă Grecia iese din zona euro, atunci Uniunea Europeană va suspenda acordul Schengen şi va plafona extragerile de bani din bancomate, scrie ziarul Irish Times, menţionând că în ultimele săptămâni au avut loc mai multe video-conferinţe între conducătorii europeni în cadrul cărora s-a discutat şi această variantă, care este considerată „cea mai rea”. Concluzia? Fulford are dreptate în această privinţă.

Pentru cele mai recente evenimente, citiţi articolele:

Italia: prima bancă ce spune „Adio”?
Finalizarea negocierilor: 15 – 20 iunie 2012

Sursa: http://active.info.ms/

Cum trebuie sa ne pregatim corpul pentru a intra in dimensiunile inalte

Atunci cand ne gandim la iluminare sau evolutie spirituala catre a 5-a dimensiune, trebuie sa  avem in vedere si corpul fizic.
         NE  VOM  LUA TRUPUL CU NOI  IN A 5-A DIMENSIUNE. 
         EL ISI VA CRESTE     VIBRATIA ASA  DE    MULT SI SE   VA    METAMORFOZA   IN    URMA     ACTIVARII CELOR    12   CATENE   ALE    ADN-ULUI   ,  INCAT    VA DEVENI   FORMA    DE   LUMINA   PURA    CARE     SE  VA CONTOPI   CU   SPIRITUL   NOSTRU.  
         ASTFEL, VOM    AJUNGE   SA   AVEM    UN   TRUP   DE    ENERGIE    DE    VIBRATIE   INALTA,   LUMINOS, TRANSLUCID,   PERFECT.
        Iata ce este indicat sa faceti pentru a va ajuta corpul sa se ridice intr-o dimensiune superioara.
        In acest proces de INALTARE, corpul si spiritul nostru sunt in stransa legatura. Pe masura ce spiritul se purifica, la nivelul corpului fizic apar afectiuni precum boli, senzatii de inconfort, dureri, pulsatii, mancarimi, fierbinteli, raceli sau amorteli temporare. De asemenea, pe masura ce spiritul nostru se trezeste si ne conectam cu Sinele nostru superior  (din dimensiunile superioare), corpul nostru isi activeaza si el catenele ADN-ului si se   metamorfozeaza  treptat. Asadar, purificarea se petrece prin corpul nostru si evolutia se intampla impreuna cu forma noastra fizica.
        Absolut ORICE boala fizica este un semn ca tu ai anumite blocaje energetice, tipare mentale peste care nu ai trecut, neiertari, sentimente negative care te-au adus intr-o stare de proasta functionare.  
        Absolut ORICE boala fizica se poate vindeca energetic si spiritual, prin iertare, intelegere, acceptare, terapii cu energie universala, regresie, inainte de a lua orice medicament sau de a face orice operatie. Daca nu functioneaza, ori e o forma de plata karmica care trebuie facuta ca tu sa poti intelege si trai la un nivel de constienta profund nocivitatea actiunilor tale si sa iti inveti lectia legata de acest episod, ori este din cauza ca nu crezi destul de mult in vindecarea ta.
        Si sa revenim. Ce sa facem ca sa ne ajutam corpul?
        Pai, ce ii trebuie corpului nostru?
HRANA. MISCARE. IMPAMANTARE. ODIHNA. RELAXARE. DETOXIFIERE SI TERAPII ALTERNATIVE . ALINIERE CU UNIVERSUL SI ENERGIILE LUI. ATINGERE. IUBIRE. SEX

1. HRANA. Foarte multi inca uitam ca a manca nu inseamna a te hrani. Ca orice din Universul acesta, si hrana are nivele vibrationale variate. Zicala  “Esti ceea ce mananci.” nu poate fi mai adevarata! Pe masura ce ne inaltam spiritul in planuri vibrationale mai inalte, este nevoie sa ne hranim si trupul cu hrana de vibratie inalta.
Care este hrana de vibratie joasa? HRANA CHINUITA. As spune eu. Si din aceasta categorie fac parte urmatoarele:
– CARNEA din orice animal care a suferit, a fost speriat, a fost privat de libertate, a murit in teroare, a fost agresat si lovit in timpul vietii, a fost inchis in spatii stramte etc (personal, nu cred ca exista animale care sa fi murit fericite si vesele. ) Toate sentimentele animalului care a suferit sau a fost terorizat, sunt de vibratie joasa si se infiltreaza adanc atat in constiinta lui cat si in carnea lui, organele lui, si , in general, in fiecare celula ( la fel cum se intampla si cu noi cand ajungem in cele din urma bolnavi). Cand tu consumi acea carne a bietului animal, nu faci decat sa transferi toata energia lui joasa si negativa in structurile tale energetice. Pentru ca nu consumi doar corpul fizic al animalului, ci si energia care il insoteste (totul este energie, iti amintesti?). Prin urmare, s-a constatat ca oamenii care renunta la carne se vindeca de cancer. Pentru ca si cancerul este o forma de imbolnavire prin acumulare de energii joase in corpul nostru. A fost o perioada in care a manca animale nu dauna nimanui – insa atunci era in vremurile cand planeta inca era complet scufundata in realitatea 3D.
       Daca va uitati in jur, odata ce se ridica in noile energii, tot mai multi oameni din jurul nostru ori mananca tot mai putina carne, ori au devenit vegetarieni, vegani sau chiar se hranesc cu energie solara doar! ( de exemplu, Jashmusheen, care a fost chiar si testata de savanti in mod agresiv pentru a se dovedi ca este o mincinoasa, insa nu au putut dovedi nimic – ea chiar se hraneste doar cu energie solara!)
– LEGUMELE  SI  FRUCTELE MODIFICATE  GENETIC, care sunt crescute fortat si injectate cu diverse substante. Aceste minuni ale naturii care ar trebui sa fie un boom de energie universala pura, vitamine, minerale, nutrienti, ajung sa fie sarace in ciuda aspectului lor sanatos si incantator ochiului. Nu este nimic natural in insamantarea, cresterea, dezvoltarea, parguirea, acestor fructe si legume si ajungem sa mancam niste obiecte colorate bizare cu proprietati nutritive aproape de zero. Corpul nostru, nu doar ca nu tolereaza aceste alimente, dar se si imbolnaveste si deregleaza prin asimilarea unor energii joase si a unor chimicale periculoase.
– PRODUSELE ALIMENTARE  ARTIFICIALE care contin multe E-uri. E mai usor sa cumperi paine din comert, pentru ca nu necesita nici timp si nici efort, dar este plina de aditivi si alte diferite chimicale care ajung sa iti hraneasca celulele. Este mai usor sa ii dai copilului niste biscuiti cu crema de cacao, decat sa ii faci fursecuri de casa, din aceleasi considerente de timp si de efort, insa nu exista nimic bun sau natural in ei. Si ar putea continua sirul exemplelor. 
Si atunci? Cum sa ne hranim corect pentru a ne ridica trupul vibrational, pentru a -l vindeca, elibera, intari, energiza ?

Simplu. Incearca sa mananci cit  mai  putina carne, sau cel putin carnea carei provenienta nu o cunosti – nu ai vazut tu animalul inainte de a fi ucis, nu stii in ce conditii a trait. Daca vrei sa iti schimbi vibratia, adoptarea unei alimentatii vegetariene este implicita. Nu manca nimic care contine ceva al carui nume nu il poti intelege sau pronunta. Incearca sa cumperi produse de la producatorii locali -”taranul simplu de la tara” – sunt slabe sanse sa cumperi ceva modificat genetic sau injectat cu stimulenti de crestere. Renunta la mancarea artificiala, care nu provine dintr-un copac, dintr-un pamant, din apa, din natura – pe scurt: adica renunta la bauturile carbogazoase, la alcoolul ieftin, la energizante, la dulciuri care nu contin nimic natural in afara de faina, la napolitane si biscuiti ieftini, la pateuri dubioase, la bomboane din glucoza etc. Renunta la Mc’Donalds, KFC si alte prostii de restaurante care iti servesc mancare cel putin dubioasa despre care nu stii nimic. Renunta la a mai consuma produse cu E-uri, sau macar produse care contin mai mult de 2 E-uri, ardei mari cat un pepene, rosii care scartaie in dinti si sunt portocalii, mere care lucesc de parca ar fi din ceara, prune uriase, piersici fara gust si colorate uniform peste tot si tot ce stii ca nu ar arata asa in natura. Tu decizi! Tu alegi cu ce iti hranesti / imbolnavesti  corpul. ESTI CEEA CE MANANCI.

      Incearca sa nu iti mai lasi mintea sa aleaga pentru tine ce sa mananci, asculta-ti corpul, el stie ce ii trebuie. Si cu siguranta atunci cand ai dureri de stomac, de splina, de ficat, de pancreas, scaune rare, tranzit intestinal lent, gaze, energie scazuta, senzatii de inconfort dupa mese, nu te hranesti corespunzator – sunt semnale pe care corpul tau ti le trimite ca sa te avertizeze : “Ma otravesti!”

2. MISCAREA. Corpul tau are nevoie de antrenament, pentru ca este compus din muschi care au nevoie de exercitiu pentru a nu se anchiloza, pentru ca el este conceput pentru a se misca, nu pentru a sta pe loc 70% din timp! Nu trebuie nici suprasolicitat, dar nici tinut pe scaun/fotoliu/canapea zilnic. In acest fel, in timp, rezistenta lui scade si ii e mult mai greu sa faca fata celor mai de baza functii. Un corp slab fizic, este lipsit de vitalitate = energie universala. Pentru ca orice am face consumam energie universala. Iar un corp in miscare permite ca tot mai multa energie vitala sa il traverseze si energizeze.
        Corpul nostru este interfata spiritului nostru cu aceasta lume 3D. Cu cat il “plimbam” mai mult, cu atat ne creste sansa sa ne facem misiunea, sa ne eliberam de karma, sa cunoastem persoanele care este planuit sa fie cunoscute, sa fim la locul potrivit, la timpul potrivit.
       In plus, nu e asa ca multi ati experimentat senzatia de detensionare dupa miscare/sport? Miscarea ne ajuta corpul sa elimine tensiunile nervoase din corp, frustrarile, combate tristetea si depresia prin eliminarea de endorfine si serotonina – pe scurt, scoate din corp energiile de vibratie joasa, facand curat pentru cele de vibratie frumoasa, iar  prin transpiratie  se elimina toxinele acumulate  in  corp prin alimentatie,  respiratie si stress.
    Ca modalitati de miscare, sugerez plimbarile lungi, yoga, aerobic, sporturile usoare (volei, tenis,jogging, inot).

3. CONECTAREA CU PAMANTUL (IMPAMANTAREA). Corpul nostru este in stransa legatura cu tot ceea ce ne inconjoara, dar mai ales cu ceea ce reprezinta casa lui. Daca spiritele noastre pot numi “acasa” planurile superioare subtile, corpul nostru este legat cu un cordon invizibil  de Terra. De ce? In primul rand pentru ca el este de aceeasi vibratie cu cea a planetei, si nu rezoneaza mai bine cu nicio alta dimensiune (initial, inainte de inaltarea sa). In al doilea rand pentru ca asa cum Terra este un suport fizic pe care corpul nostru se dezvolta si se manifesta, este si un suport energetic, care il hraneste: direct  – cu apa, animalele, plantele ei, dar si indirect – prin energiile ei subtile care circula prin noi. In al treilea rand, trupul uman are rolul de canal intermediar intre planurile superioare si constiinta Terrei = Gaia. Toata informatia, intelepciunea, iubirea, ajutorul fiintelor din dimensiunile superioare ajung pe Pamant prin noi, oamenii. Prin noi, aceste energii pretioase ajung sa fie inglobate in constiinta planetara si sa poata fi ulterior accesate de cei care au nevoie de suport cand isi incep trezirea.

Impamantarea se poate face in mai multe moduri. Unii sustin ca trebuie sa iti scazi vibratia ca sa te poti alinia cu Gaia, insa, sa nu uitam ca Gaia este deja cu un pas vibrational mai sus decat noi. Deci, sa ne reducem la fiinte instinctuale 3D nu este spre folosul nimanui, deoarece Gaia si Terra sunt cu un pas inaintea noastra si ne asteapta sa urcam, nu sa coboram.

Asadar, modalitatile sunt:
– PRIN  VIZUALIZARE: vizualizam cum din picioare ne pornesc radacini lungi care se duc adanc in centrul planetei si o inconjoara in acelasi timp. Prin aceste radacini, noi le transferam Gaiei si Terrei cunoasterea si energia noastra, dar ne luam si noi energia si cunoasterea de care avem nevoie. Ar trebui sa fie un flux neintrerupt. De asemenea, prin aceste radacini ne putem elibera in pamant energiile joase: suparare, frica, frustrare, agresivitate, ura si sa o rugam pe Gaia sa ni se sublimeze in lumina si sa ne trimita iubire in locul lor, pentru ca ea are puterea sa faca asta.
– PRIN  INTENTIE : intentionam sa ne conectam la iubirea planetei si apoi asteptam sa simtim in inima noastra, daca ea se umple cu iubire coplesitoare si neconditionata.
– prin  PLIMBARI   in natura, desculti si calmi.
– prin MEDITATIE.
       In a 5-a dimensiune ne ridicam cu tot cu trupul nostru si cu planeta pe care traim. De aceea e important sa fim conectati la planeta noastra si sa nu o vatamam sub nicio forma prin actiunile noastre. Gaia ar fi putut evolua singura, ca spirit planetar, acum 13600 de ani, cand a avut ocazia, inainte de scufundarea Atlantidei. Dar ea a ales sa isi astepte oamenii pe care ii iubeste enorm, sa evolueze impreuna cu ea, asa ca a cerut ajutor sa fie sustinuta si ea, si ei, in acest proces, in care Gaia asteapta de 13600 de ani ca noi sa ne trezim. Daca am intelege cat ne iubeste aceasta Mama a pamantenilor, nu am mai fi in stare sa facem tot raul pe care il facem acum.

4. ODIHNA. Este important sa intelegem ca trecand prin multe transformari, corpul nostru are nevoie de multa odihna. Fara odihna, ar ceda si s-ar bloca, s-ar imbolnavi. In aceste vremuri, consuma cantitati uriase de energie vitala si face eforturi imense sa se metamorfozeze, sa se ridice deasupra mediului in care traieste. Corpul nostru trece prin transformari atat ziua, cat si noaptea.         
       Modificarea structurii ADN, prin adaugarea de catene se face continuu, in oricare clipa a vietii noastre de acum incolo. Iar asta ne consuma 50% din energie. Apoi, incepem sa ne trezim, si trebuie sa inglobam multa energie in structurile noastre fizice, iar aceasta integrare a informatiei, mai consuma 20%.  In somn, calatorim pentru a ne dezvolta sau vindeca si mintea noastra este partial activa pentru a fi capabila sa aduca in plan fizic ceea ce invata in plan spiritual, astfel incat – in timpul somnului, creierul nostru consuma o cantitate uriasa de energie pentru a decodifica informatia primita, a o stoca si a o intelege. De aceea, cand ne trezim, desi dormim multe ore, ne simtit extenuati. In somn, corpul si constiinta nostra se modifica mai intens decat atunci cand suntem trezi. Aceasta activitate ne mai consuma 20% din energii.       
       Mai sunt unii dintre noi care mai si mediteaza, calatoresc spiritual, fac channeling sau vindeca umanitatea prin vizualizare si intentie, si alte metode – si acestia consuma o cantitate enorma de energie…Si asa, abia daca ne mai ramane ceva cat sa ne continuam vietile normale de oameni, cu serviciu, familie, prieteni, gospodarii, distractie etc.

     Este posibil sa simtiti ca va este somn continuu. Nu va speriati si nu fugiti de somn. Dormiti ori de cate ori aveti ocazia. Pe masura ce consumati energii in somn, va si re-incarcati “bateriile”. Sau stati pur si simplu facand nimic. Stati intinsi, goliti-va mintea, respirati. Uneori este urgent sa nu faceti nimic, ca sa nu clacati energetic.
Prietenii nostril  multidimensionali ne-au  transmis cateva metode de reenergizare:
– somnul prelungit
– mancare cruda, fructe si legume proaspete in cantitati mari, pentru ca sunt izvor de energie direct din pantecul planetei
– hidratare cu apa energizata
– impamantarea si transferul energiilor grele  si informatiilor din corpul nostru in constiinta Terrei
– lasarea memoriei informatiilor primite in sarcina Sinelui nostru superior, pentru ca el o poate ingloba pe toata si de acolo o putem accesa oricand
– statul in soare citeva  minute ,la  rasarit si  apus si intentionarea de a absorbi in celule energia solara
– meditatia
– programarea corpului nostru sa consume grasimile si sa elimine toxinele, pentru a se energiza atunci cand resursele sale scad drastic.

5. RELAXAREA. Este foarte bine sa ne detensionam corpul din cand in cand. Din cauza incrancenarii noastre de a controla totul si de a ne ridica la nivelul asteptarilor noastre si ale altora, acumulam in corp foarte multe tensiuni. Aceste tensiuni se simt ca dureri de muschi, carcei, dureri de oase, inconfort in zona cefei, anghina pectorala, intinderi musculare, lipsa de flexibilitate in miscare.
       E necesar sa constientizam ca de fapt, la un nivel superior de constiinta, de care noi nu suntem constienti, detinem controlul asupra a tot ceea ce se intampla cu noi – pentru ca totul se desfasoara conform PLANULUI NOSTRU.    Trebuie sa dam drumul grijilor, sa nu mai fim obsedati de control, sau  tematori de viitor. Trebuie sa avem incredere in noi, in cei care ne ajuta, si in divinitate. Aceasta relaxare mentala ne ajuta sa ne relaxam si trupul si sa nu il mai ancoram continuu in energii joase care ii incetinesc inaltarea.
        La nivel direct fizic, ceea ce putem face este sa facem yoga, streching, meditatie, sau masaj. Avem nevoie sa ne cream un mediu in care sa ne simtim in siguranta si protejati si in care sa ne simtim incurajati sa dam drumul tensiunilor. Fa asta din cand in cand ,stand in apa calduta in cada, cu lumanari aprise si muzica de meditatie, cu ochii inchisi. Sau aprinzand betisoare parfumate si lumanari si punand o muzica de relaxare in camera. Sau, uneori este bine sa ne refugiem in natura, intr-un loc salbatic, unde oamenii au acces cu greu – cum ar fi o padure, un varf de munte – si sa ne lasam in voia grijii naturii, fiind doar un copil al ei.

6. DETOXIFIEREA SI ALEGEREA METODELOR DE TRATAMENT ALTERNATIV
Nu doar prin alimentatie inadecvata, dar si prin suparari, neiertari, furii, si alte sentimente nocive, corpul acumuleaza toxine in el, iar celulele sale ajung ori sa functioneze partial, ori sa se imbolnaveasca. In cazul in care nu am ajuns inca la stadiul de boala, este important sa ne detoxifiem. Se poate realiza o detoxifiere fizica, prin cura cu lichide, fructe si legume, post si alte metode pe care le puteti folosi, dar si o detoxifiere energetica.

Detoxifierea energetica se face prin rugaciuni de iertare, meditatie de iertare, meditatie de acceptare si iubire de sine, reiki, invocare a luminii sa formeze in jurul nostru un con/sfera/tub de energie care sa treaca prin noi si sa ne curete si sa ne energizeze, intentie profunda de a ne elibera de trecut si de emotiie care ne-au ingreunat.

In cazul in care am ajuns sa fim afectati puternic de toxinele chimice si energetice acumulate in corpul nostru, inevitabil ne imbolnavim. Boala se vindeca doar prin cresterea vibratiei corpului, care se realizeaza prin iertare, iubire, compasiune, pace – integrate la cel mai profund nivel al fiintei noastre. A ne trata cu medicamente produse de industria farmaceutica nu face decat sa ne mentina in vibratii joase si sa ne prelungeasca boala. E adevarat ca durerea trece imediat cu analgezice, ca orice criza de diabet poate fi stopata cu insulina, ca infectia stagneaza cu antibiotice, dar la fel de usor ar trece, dar si definitiv, daca am intelege si practica puterea noastra interioara de vindecare prin intentie si vizualizare. Companiile farmaceutice profita de ignoranta noastra si de lenea noastra spirituala si fac profit vazandu-ne medicamente care ne fac sclavii lor, dependenti si nevoiasi, si care ne amagesc tratandu-ne simptomele dar nu si cauza in sine.De aceea, bolile pot dura ani si vieti si odata tratate temporar, pot reaparea. Pentru ca niciodata nu va inceta corpul nostru sa ne avertizeze asupra greselilor pe care le facem, pana cand nu vom intelege mesajul si vom trata cauza.

     Terapiile alternative cu energie pot trata cauza si ne ajuta sa constientizam unde gresim, ca sa nu mai repetam aceleasi actiuni la nesfarsit. Poate ca efectul lor se produce mai lent, insa este o vindecare multidimensionala care nici nu poate fi comparata cu vindecarea superificiala adusa de medicamente. Pentru a ne putea ridica vibrational corpul in a 5-a dimensiune, trebuie sa ne eliberam de vechi obiceiuri nocive si sa ne vindecam bolile pornind de aici. Altfel, evolutia noastra va fi blocata.
       Am mentionat pana acum: alimentatia corecta, miscarea, impamantarea, odihna, relaxarea, detoxifierea, terapiile alternative.
         Mai  sunt  si alte metode care sunt putin mai dificile si necesita mai multa vointa, concentrare, curaj, intelegere si deschidere pentru a fi utilizate spre beneficiul nostru.

         ALINIEREA CU UNIVERSUL SI ENERGIILE LUI.  Am mentionat la inceput ca noi functionam in prezent ca niste canale intre Univers si Pamant, intre energiile inalte si intelepciunea cosmica si energiile joase si constiinta planetei. In acest fel, suntem pe de o parte umani, si pe de alta parte divini, in dualitatea completa a fiintei noastre. Daca intr-o prima faza e necesar sa ne impamantam ca sa ne putem armoniza cu lumea in care traim fizic si pentru a sustine energetic planeta, intr-o a doua faza e nevoie sa ne aliniem cu Universul, cu Divinitatea, cu Intelepciunea eterna, pentru a primi cunoastere, putere, ajutor.

      Ce este Universul in care traim? Este o parte din tot ceea ce exista, din Dumnezeu si din toata Creatia. O parte. Sunt mai multe parti.
      Din Univers venim cu totii – fie ca unii suntem inca pur umani in 3d, fie ca unii ne zbatem intre bine si rau absolut in 4d si ne trezim incet, fie ca deja suntem la granita dintre 4d si 5d. Si desi unii dintre noi au uitat complet cine sunt si unde le este casa, asta nu ne face diferiti. In termeni universali, suntem cu totii parte a aceluiasi intreg si de o varsta egala. Cu totii experimentam in acest moment, fiecare are scenariul sau diferit, pe care l-a ales, iar comparatiile nu isi au rostul. Unii dintre noi aleg sa mai ramana, sa mai invete sau sa mai ajute – altii si-au facut treaba si sunt fericiti sa mearga mai sus, sau chiar Acasa. Fiecare are o motivatie buna, a sa.
Pentru ca noi suntem aici acum cu o misiune, inseamna ca suntem aici temporar si ca adevaratul loc unde apartinem este in Univers. Suntem ca un rau care curge de la o sursa. Daca sursa ar fi blocata, am ramane fara ape, am seca, viata din noi ar muri si implicit toti cei care depind de curgerea noastra ar suferi. Ceea ce vreau sa spun este ca este vital sa ramanem conectati la Sursa. Sursa noastra de energie, de putere, de intelepciune, de iubire, este in Univers, pretutindeni si cu predominanta in punctul sau de origine, la Nucleul Central al Vietii. Cu siguranta ne va fi greu sa construim o punte energetica atat de puternica peste dimensiunile intermediare, ca sa ajungem la Nucleu – unii dintre noi abia reusesc sa construiasca un pod subred peste Astral si raman blocati acolo, crezand ca au atins iluminarea! caci Astralul poate fi foarte inselator. Insa putem construi punti solide pana in dimensiunea a 7-a cu siguranta, daca ne chemam in ajutor aspectele superioare ale Sinelui nostru, ingerii, prietenii care ne sustin de pe alte planete si din constelatie, pe Dumnezeu.

    E timpul sa invatam sa acceptam simplitatea adevarului ca toti suntem divini si ca nu putem trai o viata in iubire si implinire, sanatoasa si constructiva pe Pamant, daca ne temem sa ne recunoastem adevaratul potential.
     Este dificil sa intelegi Universul corect si necesita mult studiu si mai ales, deschidere – deschiderea ca sa te poti astepta sa ti se darame si sa ti se reconstruiasca toate credintele si toate principiile de mai multe ori pana cand ajungi sa ai cea mai mica idee despre Univers.
        Ideea pe care trebuie sa o stergi din mintea ta mai intai este ca Universul este separat de tine, iar tu esti doar o fiinta marunta. Incearca sa accepti ideea, ca tu, alaturi de Dumnezeul Mama-Tata si de alte fiinte de lumina ati creat acest Univers, si multe altele. Poate vei incepe sa intelegi maretia pe care o incarnezi chiar acum.
      E timpul sa intelegi ca exista o forta mai mare decat tine care te ghideaza si aceea este Sinele tau. E timpul sa intelegi ca ai prieteni in Univers care doar asteapta sa le ceri ajutorul, si o vor face.
   Cum sa ma aliniez la energiile Universului? vei intreba.
– Accepta ca Universul este aliatul tau. Inradacineaza ideea asta in constiinta ta. Incearca sa iti raportezi corpul la imaginea Universului. Incearca sa nu te vezi ca un om cu doua picioare care sta pe o planeta, ci ca o sfera de lumina alba care graviteaza in jurul unei alte sfere imense de lumina (Gaia), si care pluteste in Univers alaturi de un infinit de fiinte ca si el. Partea materiala din jurul tau e doar o iluzie.

– deschide-ti inima catre Univers si lasa-l sa iti intareasca intuitia. Apoi asculta-ti intuitia. E acel glas intelept care iti ofera o ghidare pe care tu singur/a nu ai putut sa ti-o dai.
– invata sa absorbi energia solara in corpul tau. Stai cu fata la soare, iubeste soarele, invoca-i ajutorul, primeste-i energia, fii recunoscator, stocheaza energia in fiecare celula.
– initiaza-te pe sistemul Reiki. Iti vei deschide garantat chakra 7 pentru a atrage prin ea, in corpul tau, energia universala.
– cheama ajutorul ingerilor, arhanghelilor, fiintelor din constelatia noastra ( Pleiadienii, Comandamentul Ashtar, Venusienii, Arcturienii – sunt doar cativa dintre aceia care sunt oricand gata sa ne ajute).
– mediteaza in armonie cu Universul, lasa-l sa te imbratiseze, si imbratiseaza-l. Vizualizeaza ca te expandezi in afara corpului tau si calatoresti prin cosmos.
– daca ai anumite abilitati deja si poti calatori, vedea si auzi lucruri, daca poti face channeling sau altfel de comunicare cu cei din planurile superioare, accepta-ti darurile, foloseste-le, nu fugi de ele, nu te judeca, nu te teme. Este normal, doar iti amintesti cine esti, ceea ce stii, si ceea ce poti face.
– foloseste apa ca “antena”. Apa este o punte de comunicare intre noi si Univers. Roag-o pe ea sa te conecteze la energiile inalte si sa te ajute sa primesti ghidare si ajutor.
– nu te opune planului vietii, chiar daca acum iti e greu, pentru ca e planul tau. Sa te opui inseamna sa te blochezi, sa iti faci rau.
Facand toate aceste si multe altele, vei ramane mereu deschis binecuvantarii Universului si energiile care vor intra in corpul tau sub atatea forme ( hrana cosmica, informatie, memoria vietilor paralele, ghidare, sustinere morala, vindecare etc) te vor ajuta sa iti transformi corpul intr-o cupa in care vor curge sanatate si transformare.
ATINGEREA inseamna atat de multe pentru trupul nostru uman dar si pentru spiritul nostru! Atunci cand oamenii se ating, este o forma de a isi transmite iubire si apreciere, de a se imbarbata, de a isi arata ca nu sunt singuri. Este deasemenea o forma de armonizare intre oameni si un schimb de informatii la nivel subtil.
Atingerea poate sa ne aline singuratea, poate sa ne vindece trupurile, poate sa ne alunge tensiunile, poate sa ne intareasca, poate sa ne ridice din cenusa. In mod natural, corpurile noastre cer atingere pentru a se reconforta.
Poate fi vorba de mangaiere sau de imbratisare, poate fi vorba de o palma tinuta pe un loc dureros, poate fi vorba de o tinere de mana. Orice forma de contact fizic ne face sa ne simtim mai bine si sa se produca o fisura in zidurile noastre ( de respingere, de durere, de teama, de singuratate, de neincredere ).

Este important sa avem CURAJUL de a atinge si de a imbratisa, de a mangaia. Trebuie sa trecem peste ideile preconcepute, frica de contact fizic, regulile inutile referitoare la spatiul personal care nu trebuie incalcat. Toate astea sunt din frica. Atingerea nu face rau nimanui daca este facuta cu iubire.Din contra, oricand, ea ne va ajuta sa ne vindecam, sa ne relaxam, sa permitem oamenilor sa ne fie aproape, sa ii oferim trupului nostru alinare. Astfel, ne ajutam trupul pentru a isi mentine vibratia ridicata.
Unii dintre noi cred ca atingerea are conotatii sexuale…dar dragii mei, sexualitatea este prost inteleasa! Sexualitate este peste tot in jurul nostru, pentru ca energia sexuala este una din fortele cele mai puternice ale vietii. Din sexualitate se creaza viata, din sexualitate a luat nastere Universul. Marele Big Bang a fost o forta imensa asemanatoare unui orgasm. Sexualitatea nu inseamna ceva vulgar si murdar! Oamenii i-au dat aceasta conotatie. Sexualitatea este contopire intre divinitatea din noi si schimb de informatii si de iubire la nivelul cel mai profund. Sexualitatea ne ridica vibrational! Nimeni nu a scazut vreodata din evolutie pentru ca a facut sex!
Si astfel ajungem la o alta modalitate de a iti ajuta corpul sa intre in a 5-a dimensiune.
SEXUL. De milenii s-a dus o cruciada impotriva sexului. Si nu degeaba. Pentru ca cei care au dus aceasta cruciada initial, stiau ce poate face sexul constient: poate trezi kundalini si ne poate duce mai aproape de iluminare, accesand una dintre cele mai puternice forte ale Universului: energia sexuala. Mai departe, cei care au preluat cruciada peste ani si generatii, au preluat-o din limitare spirituala, din ignoranta si din teama. A recunoaste puterea sexului de la inceputuri, ar fi insemnat sa i se atribuie femeii un rol important in evolutia umanitatii, pentru ca femeia detine magia sexului in toate structurile ei. Barbatilor care au vrut sa faca din Pamant un regat pentru puterea lor le-a fost mereu teama de  femei, pentru ca femeile aveau capacitatea de a distruge planul lor. De aceea femeilor le-a fost interzis sa faca sex pana in noaptea nuntii, de aceea femeile au fost acuzate de magie si vrajitorie sexuala si au fost arse pe rug, de aceea femeilor le-a fost mutilat corpul in anumite zone ale globului ca sa nu se poata bucura de placerea orgasmului, de aceea femeilor le-a fost indusa ideea ca sexul este datoria lor ca sotii pentru a isi satisface barbatii si a face copii, si nimic mai mult.  In felul asta, si femeile au fost manipulate, prostite si limitate.
Barbatii au adus pe Pamant si au perpetuat un mod brutal si primitiv, total pamantesc de a face sex. Nu a mai ramas nimic tandru sau sublim in acest act pentru mii de ani. S-a transformat in ceva mudar si tabu. Lumea s-a aratat scarbita de sex in ipocrizia ei dar nimeni nu si-a putut nega dorintele si chemarea, asa ca sexul a devenit bolnav, ascuns, vicios, plin de fetisuri si de practici care erau departe de adevarata natura a sexualitatii. In timp, totul s-a denaturat atat de tare incat oamenii cu greu si-au mai amintit ca au la indemana una din cele mai puternice forte ale Universului, care te poate reconecta cu Sinele tau, care te poate purta pana la Dumnezeu si inapoi, care te poate ajuta sa accesezi planuri superioare si sa te armonizezi cu partenerul tau intr-o maniera in care va spori iubirea voastra.

Atunci cand facem sex tandru, din iubire, cu iubire, cu respect si constient – corpul nostru se deschide complet ca un vortex, catre alte dimensiuni. In timpul sexului devenim una cu partenerul din punct de vedere energetic si ne aliniem, ne armonizam, facem schimb de informatii, ne revansam karmic, ne construim o legatura mai puternica. Toate cele 5 simturi sunt activate la maxim si ni se activeaza si altele. Chackrele noastre sunt complet functionale, fiecare celula functioneaza la potenta maxima, si energia universului curge in cascada prin noi. In timpul orgasmului, pentru o clipa ne putem decorporaliza si devenim mai receptivi la mesajele din dimensiunile superioare si la conexiunea cu sinele nostru.
Dar sa nu intelegeti ca aici vorbesc despre sexul brutal, animalic, fara sentimente. Acela nu este decat frecare de corpuri si senzatii erotice. Nu te scade vibrational, nici tu te creste. E la fel de util spiritual ca si cum ai matura.
Vorbesc de sexul dintre persoane care se iubesc sincer si care fac sex constient. Vorbesc de o forma de sex divin. Sexul nu exista doar pe Pamant. Pe Pamant doar ne manifestam fizic diferit cand facem sex. Insa la nivel spiritual este aceeasi contopire in unime. Mai sus, in dimensiunea a 5-a, folosim energia sexuala  pentru a ne uni masculinul cu femininul in fiinte androgine, pentru a ne contopi cu aspecte ale sinelui nostru si pentru a calatori in dimensiuni superioare. Aceeasi energie este folosita si pentru a crea.

Este o energie benefica, puternica, creatoare, si deloc rusinoasa – dar cei care citesc acestea , stiu deja asta din moment ce se pregatesc pentru a intra in a 5-a dimensiune.
Asa ca, pentru a va ancora trupurile in dimensiunile superioare, pentru a vi le  deschide energetic, pentru a vi le armoniza cu Pamantul si a le ancora in 5d, practicati sexul constient.Trebuie sa porneasca din inima, cu intentia puternica de a oferi iubire. Iar in momentul orgasmului, intentionati sa incorporati energia produsa, in loc sa o pierdeti, si dedicati acest act sacru Universului. Astfel, actul sexual capata o latura cosmica.

     Si pentru final, am lasat cea mai importanta practica pe care o putem folosi pentru a intra cu trupul in dimensiunea a 5-a. IUBIREA. 
    Tot Ceea Ce Este s-a nascut din iubire, Dumnezeu Mama-Tata este iubire, iar oamenii acum evolueaza spre dimensiunea iubirii. Iubirea este mai presus de Cuvant, mai presus de Intentie, mai presus de Creatie, mai presus de Viata, pentru ca din ea au aparut toate. Daca am  merge mai departe, am spune ca este mai presus de Dumnezeu pentru ca  Iubirea este forta din care a aparut prima scanteie divina. Daca ar fi sa afirm ca exista o forta creatoare mai sus de Dumnezeul Mama-Tata, as afirma ca aceea este Iubirea.

        Este vorba de iubirea neconditionata pentru tine insuti,draga om, pentru corpul tau, pentru viata ta, pentru cei apropiati tie sau pentru oameni in general, iubirea pentru planeta si pentru Gaia, iubirea pentru creatie si pentru Dumnezeu, iubirea pentru fratii nostrii din Univers care ne sustin si pentru Univers, iubirea pentru toate formele de viata.
        Fa ca aceasta iubire sa se manifeste prin corpul tau si corpul tau va deveni o manifestare a iubirii divine. Se va vedea: va exploda de vitalitate si de sanatate, iar apoi va furniza energia necesara pentru a sustine toate metamorfozele prin care va trece.
     Incepe prin a iti iubi corpul. Iubeste-ti fiecare celula si fii recunoscat/or/oare    pentru ca desi tu probabil le neglijezi, ele se lupta in fiecare zi sa te repare sau sa te mentina sanatos.
      Iubeste-te pe tine, pentru tot ceea ce esti: personalitate, suflet, spirit, iubita, sot, frate, sora, parinte, angajat, intelept, liber, orice ai fi. Esti exact asa cum ai planuit sa fii.
      Iubeste oamenii pentru ca suntem impreuna in aceeasi mare aventura numita “calatoria noastra prin Univers”. Daca ai fi pe un vas care s-ar scufunda, cu alti 7 miliarde de oameni, nu ai face orice ca sa nu se scufunde vasul, sau macar sa salvezi cat mai multi? Cu totii trecem prin aceleasi trepte, aceleasi initieri, aceleasi greutati, desi unii ne-am blocat la treapta 2 si altii am urcat deja scara dar ne-am intors sa ii ajutam si pe cei din urma. Pe toti ne-a adus aici iubire, desi aparent nu se vede.
     Iubeste-ti viata, pentru ca este un fascinant joc din care nu poti iesi decat castigand si tu ai ales sa vii aici candva, din niste motive serioase. Daca ai venit de buna voie, doar nu crezi ca te-ai dus la “taiare”. Ai  venit pentru ca ti s-a parut o provocare. Deci, ia-o ca pe o provocare si vezi cat de bine poti sa iesi din ea!
      Iubeste planeta pentru ca este superbul si originalul exterior al unui spirit de o iubire coplesitoare : Gaia. Si pe cat de frumoasa este pe dinafara Gaia, pe atat de frumoasa este pe dinauntru. Gaia putea evolua singura, dar a ales sa astepte sa vina si oamenii din urma, si sa se inalte odata cu ea. Intre timp, a trebuit sa indure multe atrocitati si suferinta din partea celor inconstienti care i-au maltratat spiritul si trupul. Cu toate astea, tot ne-a asteptat. Cum sa nu o iubesti?
  Iubeste Universul care este casa ta adevarata, Acasa. Acolo apartii, aici esti doar in trecere. Iubeste-l pe Dumnezeu pentru ca ti-a dat libertatea completa si totala sa experimentezi ce ti-ai dorit si ca iti respecta alegerile fara sa intervina. Dumnezeu este iubire nemarginita si este total permisiv. Si nu in ultimul rand, iubeste-i pe aceia care stau si ne vegheaza fara incetare si care ne sustin energetic si practic din dimensiunile superioare, desi uneori acest contact cu umanitatea ii afecteaza si pe ei, doarece este dureros sa iti cobori vibratia ca sa accesezi planuri inferioare.
       In alta dimensiune, poate in  zona  altei planete exista  o mare colonie de fiinte de lumina din tot Universul care au venit acolo, si-au scazut vibratia, s-au pregatit indelung, si apoi ne-au oferit suport timp de zeci de mii de ani, indirect, prin interventii spirituale, sau direct, prin incarnare printre noi. Nu va puteti imagina cat de greu este sa te rupi de Unitate, sa iti scazi vibratia, sa te separi de complementul tau masculin/feminin, si sa traiesti pe pamant, limitat, in corp fizic, singur si fara toata puterea pe care o ai in mod natural cand esti Acasa. Nu va puteti imagina dorul lor si lupta lor cu  trairile umane pentru a ramane in acelasi timp divini si constienti, pentru a putea ajuta omenirea. Fac un mare sacrificiu si multi oameni sunt complet inconstienti de asta.
       Cel putin poti sa le ceri ajutorul si sa te deschizi fata de ei ca sa te poata indruma. Astfel, munca lor nu e in zadar. Ei asteapta in orice clipa chemarea ta.
       Toata aceasta iubire pe care o vei manifesta prin inima ta, iti va “invada” fiecare celula si iti va “hrani” schimbarea ADN-ului astfel incat toate structurile corpului tau fizic sa se ridice in lumina, sa se modifice si sa devina corp de lumina.
        Aplicand aceste metode de pregatire a corpului tau pentru a te inalta impreuna cu el in cea de-a cincea dimensiune, vei reusi.          Chiar si propria ta intentie de a face asta conteaza. Chiar si faptul ca citesti acestea te va ajuta, pentru ca informatia primita  va fi asimilata de consiinta ta si ea va incepe sa lucreze spre binele tau.
Nu te astepta la schimbari bruste sau line. Totul se va intampla pas cu pas si transformarile sunt grele. Corpul tau fizic, atat timp cat va manifesta durerea ca forma de reactie la stimuli, si cat timp va fi inca in vibratiile dimensiunii a 3-a, va suferi socuri.
          Sunt sanse sa ai dureri crunte, sa te imbolnavesti ca sa stii unde ai blocajele si sa le elimini, sa fii lipsit de vlaga, sa te ingrasi sau sa slabesti mult, sa ai dureri de cap puternice, sa dormi continuu si sa nu ai energie pentru nimic. Este posibil sa iesi din asta cu un cancer infrant sau doar cu o oboseala perpetua.
        Poti intra intr-un episod de depresie crancen doarece mintea ta nu poate duce aceste schimbari sau lupta sa nu se schimbe din teama.
Sau, poti sa nu simti nimic special, in afara de mici intepaturi, furnicaturi, curenti de energie si vibratii.
Depinde de fiecare in parte. Depinde de cata energie negativa avem in corp, de cat de constienti suntem de asta si de cate eforturi facem sa o eliminam. Depinde de cat de mult muncesti pentru intaltarea ta si de cat de multa informatie integrezi, daca aplici metodele de pregatire a corpului sau daca pur si simplu te neglijezi.
Depinde de la caz la caz, dar tu ai puterea sa alegi cum vei trece prin aceasta experienta. Poti alege sa te ajuti, sau poti alege sa te temi si sa te neglijezi.

          Iar termenul limita nu este unul anume. Fiecare are evolutia lui, dupa cum am mai spus. Este adevarat ca unii dintre noi nu s-au trezit si ca nici nu o vor face inainte de inceperea Inaltarii planetare spre a 5-a dimensiune, insa aceia vor pleca, reincarnadu-se intr-un mediu vibrational care sa ii aceepte. Dar cei treziti au inceput deja aceasta metamorfoza a fizicului prin insasi acceptarea ideii ca avansam spre 5d. Pentru ei, calatoria a inceput si tot ce pot face este sa isi asigure tot confortul necesar si sa ceara ajutorul, pentru ca va fi o experienta fenomenala dar si grea!
             Sper ca cele spuse  va vor  folosi si  macar  timpul  petrecut  citind acestea  va  vor  rupe  putin  din  stresul zilnic.
         Eu insami trec acum prin toate aceste modificari si stiu cat imi este de greu uneori sa imi aduc aminte ca desi sunt om, sunt si spirit divin puternic si ajutat.
         In aceste vremuri este important sa fim in egala masura si Oameni, acceptandu-ne experienta in aceste corpuri, si Dumnezei, construindu-ne un drum la unison cu Planul pe care il urmam. Este important sa ramanem si cu picioarele pe Pamant , dar si cu spiritul in Ceruri.
Fie ca aceasta calatorie a inaltarii sa fie pentru voi plina de lectii si plina de ajutor!

Iubire,pace  si lumina!!!
Sursa: mail

CODURILE SI CHEILE PENTRU ASCENSIUNE

GRATUIT!! AM CREAT CU MARE DRAG ACEASTA MEDITATIE/VIDEOCLIP NUMITA- CODURILE SI CHEILE PENTRU ASCENSIUNE. O PUTETI COPIA. AVETI PERMISIUNEA MEA.
Acum e vremea ca întreaga omenire şi Pământul să-şi completeze ascensiunea. In aceasta meditatie veti fi conectati la Lumina Divina, energia Mahatma energiile Elohimilor, energia arhanghelului Metatron şi a celor doisprezece Arhangheli, energia lui Melchizedec etc.
Energiile Curcubeu, va vor patrunde fiecare celula iar Isus Hristos si Fecioara Maria, Ingerul Pazitor, Seniori ai lui Sirius şi Lord Arcturus, Sai Baba şi Vywamus, Maitreya şi Sanat Kumara, Djwhal Khul şi Babaji, El Morya şi Kuthumi, Serapis Bey şi Paul Veneţianul, Hilarion şi Sananda, St.Germaine şi Comandamentul Ashtar, va vor ancora si activa în întregime cele 74 de chei, (fiecare dupa meritele sale) la nivelurile solar, galactic, universal, multiversal şi cosmic. Vi se vor ancora:scripturile lui Melchizedek; scripturile lui Metatron, scripturile lui Elohim, codurile de energie vitală, darurile Sfântului Duh, cheile preoţiei Alfa şi Omega a lui Melchizedek, scripturile astrale, cele zece imagini ale Luminii lui Yahweh descrise în Cheia 64, stratul Bio, super-elicea genetică şi cele 36 de benzi de ADN, codurile-stea ale universului lui Melchizedek, cele douăsprezece sigilii va vor fi decodificate, toate stucturile corpurilor voaste vor fi infuzate cu întregul Tezaur al Luminii lui Dumnezeu.
Asa sa fie! Asa este!!!

Sursa: Georgeta Munteanu

2012 ~Ce inseamna ca a 3-a dimensiune va disparea ?


tradus de Molnar Gy.

Cum suntem deja in anul 2012 e important ca mesajul sa fie transmis urgent, pentru ca suntem toti, literalmente, in criza de timp pentru a ne mai  juca in a treia dimensiune.
In termeni simpli, obiceiul de a gandi si a simti , precum si comportamentele pe care le cunoastem din a treia dimensiune , nu  vor mai exista. Toata lumea se schimba intr-o constiinta de- a patra dimensiune si experienta, apoi intr-o constiinta de-a cincea dimensiune si de experienta.
Cu toate acestea, majoritatea oamenilor de pe planeta nu sunt pregatite pentru aceasta schimbare. Pentru cei care nu sunt constienti de ceea ce se intampla ,  nu va fi o experienta usoara sau confortabila.
Totusi, acest lucru poate fi un eveniment placut.
Cu cateva informatii de baza despre ce este aceasta Schimbare si ce sunt”dimensiunile”, si cu instrumentele simple pentru a ajuta la gestionarea gandurilor si sentimentelor noastre, toata lumea are capacitatea de a-si evolua constiinta si pentru a se muta cu gratie si cu bucurie in aceste taramuri mai inalte,vibrationale.
Daca nu stiti ce sunt dimensiunile, nu sunteţi singurii.
Cei mai multi oameni se joaca de-a viata in a treia dimensiune  fara o „carte de regula”, care ar putea explica ce este jocul adevarat si cum se poate juca cu succes.
Acest articol va ofera bazele si regulile  lipsa. Explica ce sunt dimensiunile a treia, a patra si a cincea , şi de ce acestea sunt cele mai importante din viata ta chiar acum.
Intelegand structura, puteti sa va jucati prin aceste dimensiuni, incepand sa miscati fluidul prin schimbari fara precedent ale acestei Schimbari, fara teama, fara efort, fara tensiune si de anxietate, care este, pentru cea mai mare parte a omenirii obiceiul de zi cu zi a vietii.
Deci, in primul rand, permiteti-mi sa defineasc ceea ce dimensiunile nu sunt.
 Dimensiunile nu sunt locuri sau locatii, şi ele nu sunt o progresie liniara – 3, 4, 5, 6 – aranjate ca niste clatite. Si 3-a dimensiune, sau a 4-a dimensiune, nu este casa in care va aflaţi , sau peretii care va inconjoara, sau chiar Pamantul insusi. Aceasta este forma, care exista in principal in dimensiunile 3 si 4-lea, si care va fi in continuare o mare parte a jocului in dimensiunea a 4-a.
In general, dimensiunile sunt stari de constiinta disponibile pentru cineva care vibreaza in rezonanta cu frecvente specifice si oportunitatile disponibile in fiecare dimensiune.
Intr-un fel, ati putea gandi fiecare dimensiune ca pe un joc diferit, cu un set diferit de reguli cu privire la ceea ce este posibil şi nu este posibil pentru fiintele care aleg pentru se  a juca şi de a crea acolo.
Deci, ce este 3-a dimensiune? 
A treia dimensiune (3D) este un nivel de credinte rigide, mai mult sau mai putin, cu un relativ inflexibil set de reguli si limitari.
Cei mai multi dintre noi au jucat acest joc de vieti intregi, asa ca tindem sa credem ca este singurul joc disponibil pentru noi. Dar nimic nu ar putea fi mai departe de adevar.Una dintre convingerile rigide 3D care structureaza vieţile noastre – gandurile ,sentimentele si actiunile
-este timpul liniar-.
Timpul liniar este o credinta optionala si o structura care ne lasa sa «traim «  o experienta a trecutului si a viitorului … si apoi murim.
Deoarece aceasta credinta este presupunerea implicita a constiintei de masa 3D, si evenimentele par sa valideze credinta, mai multi dintre noi gandim si actionam ca asta este realitatea.
Dar acum suntem mai toti treziti din iluzia acestori convingeri omniprezente. Si pe masura ce devinim mai constienti, ne dam seama ca timpul in 3D este de fapt o bucla de timp. Ce ai in „trecut” este destul de mult cu ceea ce ai pus atentia pe acum, si tu iti proiectezi realitatea in „viitor, cu alte cuvinte totul se repeta.
Astfel, structura de timp este destul de specifica (si limitarea), in 3-a dimensiune, dar experienta dumneavoastra de timp este destul de diferita (si imputernicirea), cum va mutati in dimensiuni mai inalte. 
Vedeti, in experienta pamant acum, avem acces la dimensiunile 3 si 4, dar cei mai multi dintre noi nu pot iesi asa usor din obiceiurile gandurilor si simturilor 3D.
A 3-a dimensiune nu ne ofera nici o posibilitate de alegere. Nu ne alegem gandurile, sentimentele, si actiunile noastre in fiecare moment (care este o abilitate de 4D şi 5D), reactionam la credintelor inconstiente si de formare a persoanelor si situatiilor care apar in spatiul nostru.
Dualitatea prevede o alta structura rigida pentru o experienta 3D.
Sus / jos. Stanga / dreapta. N-ar trebui sa / ar trebui sa „.
De la caderea Atlantidei cu  12.500 de ani in urma, am devenit foarte fricosi ca mod de viata, si in care teama ne-a invatat sa definim strict binele si raul,ce este corect si gresit,etc.Ratiunea inconstienta patrunde in gandirea 3D.
Mai mult decat atat, percepem experienta noastra 3D in principal cu emisfera stanga a creierului, casa mintii rationale, si asa am folosit doar aproximativ 5 -10% din capacitatea creierului de a juca acest joc 3D. Cei mai multi dintre noi suspectau ca trebuie sa facem ceva cu  restul de creier, dar nu au nici o idee despre ceea ce este de fapt, ce face si cum functioneaza. 
In fapt, ceea ce restul creierului ne permite sa facem – este sa functioneze extins –in dimensiunile 4 şi 5,  si dincolo de. 
Avem deja potentialul, toate echipamentele necesare si cablajul, chiar acum, sa fim pe deplin constienti in toate aceste dimensiuni. Dar obiceiurile noastre de a gandi si simti, de uluc pe durata multor vieti, ne trag in jos si ne limitam la o experienta 3D.
Emisfera stanga a creierului, mintea rationala doar stie ce stie, si nu stie ce nu stie, si lucreaza neobosit pentru a ne mentine intr-un interval subtire de gandire si posibilitati 3D.
Frecventele si energiile de lumina care cresc la Marea Schimbare reconecteaza  creierele noastre pentru a ne permite accesul la o gama mult mai larga de informatii si posibilitati mult peste ceea ce este disponibil in 3-a dimensiune. Aceste energii de lumina ne pregatesc pentru experienta 4D si 5D , chiar si asa cu « regulile »rigide 3D din constiinta noastra. Deci, ce este Dimensiunea a 4-a?
4D ofera un sentiment sporit de usurinta, posibilitati si capacitati multiple. Timpul in 4D, de exemplu, este intotdeauna in prezent.
Concentrarea este in ACUM.
Corpurile noastre stiu deja acest lucru, de a trai numai in timpul prezent, ei nu stiu de „ieri” sau „maine”, si ca fiinte constiente in alinierea noastra naturala in dimensiunea mai mare, al 4-lea, va functiona absolut in acest „acum”, a gradului de constientizare si atentie in prezent.
Atunci cand punctul nostru de atentie devine constientizarea timpului prezent, alegerea devine din nou posibila.
Putem observa orice eveniment cu un sentiment de detasare, informaţiile se iau in considerare, si numai apoi, libertatea de a alege raspunsul nostru. In a 4D devenim mai Responsabili.
Un concept si posibilitatea stiuta ca fiind un paradox deasemenea devine prezenta si in timpul constiintei 4D. Paradox pur şi simplu, inseamna ca ceea ce era adevarat doar cu o clipa in urma, nu mai poate fi adevarat chiar acum. Si ceea ce a fost fals – cu o clipa in urma – nu mai poate fi fals. In loc de a aplica definitii rigide, pre-existente la orice experienta, vom alege varianta noastra preferata si de vibratii in fiecare moment.
Pe masura ce ne mutam in constiinta 4D, a timpului prezent, cu puterea de alegere si raspundere, si flexibilitatea paradoxului , capacitatea de a modifica jocul pentru a spori fericirea si bunastarea noastra devine disponibila.
Interesant,constiinta 4D nu va fi o optiune pe termen lung, dupa Schimbare se curata, se inlatura structurile rigide ale constiintei 3D. 
Dimensiunea a 4-a serveste ca un element esential, dar de scurta durata, piatra de hotar sau de platforma de vibratie de la care ne vom muta in constiinta data de dimensiunea a 5-a.
D5 este tinta pentru Pamant si toti locuitorii ei. Arhanghelii au spus ca, constiinta Pamantului va fi o constiinta a dimensiunii a cincea din anul 2015. 
Dar, desi dimensiunea a 5-a este tinta, experienta dimensiunii a 4-a este esentiala.Noi nu putem intra in D5 direct de la 4D.
Toate bagajele mentale si emotionale de la 3-a dimensiune trebuie sa fie lasate la usa D4-lea, si putem intra in D5-a doar dupa ce am reusit sa ne controlam gandurile si sentimentele in dimensiunea a 4-a.
Unele asamblari sunt necesare .Deci, ce este dimensiunea a 5-a?
Dimensiunea a 5-a functioneaza, intr-un mod complet diferit de dimensiunile 3 si 4. Timpul, in D5 este instantanee, ceea ce inseamna ca « cererea si oferta » se intampla in acelasi moment. In D5, iti concentrezi atentia si raspunsul sau experienta este data exact atunci cand si unde va concentrati.
Cere si ti se va da. 
In D5, nu trebuie sa va miscati sau sa mergeti peste tot pentru a cauta  raspunsuri sau a experimenta; totul vine cu usurinta si fara efort ,bazat pe punctul de atentie si vibratii ce alegeti in orice moment. Cand vibreaza constiinta in D5, nu creati cu forma ca si in dimensiunile 3 si 4-lea, creati cu lumina si modele de lumina si frecvente de lumina. Puteti aplica  sunete si culori si forme geometrice. Sunteti constient ca interactionati cu Creatorul si cu toate fiintele de Lumina. 
In acesta constiinta sporita,inaltata,mintea rationala joaca un rol foarte minim. Se intoarce la o focalizare minimala, specifica la care acesta a fost destinata sa fie, si anume bunastarea corpului fizic.
Dar inainte de a ne putea muta in casa noastra de vibratie, care este constiinta D5, noi trebuie sa devenim primi maistri a vibratiilor si a posibilitatilor de constiinta in D4.
Acesta este punctul central al Schimbarii pentru majoritatea oamenilor catre care ne indrepta evenimentele din ce in ce mai accelerate din 2012.
Deci, cum devii maestru in constiinta D4?
Instrumentul de timp D4 –Prezentul- 
Aşa cum am menţionat, D 4este „acum”, „momentul de fata.” Dar timpul prezent are de fapt patru niveluri diferite. 
In 2010, am intrat toti in al treilea nivel. Acum ca ne-am mutat in 2012, vom pasi in al patrulea, si ultimul nivel. In acest nivel, atunci cand gandesti „As dori un mar,” marul iti apare in mana. De obicei, cand spun acest lucru,oamenii devin foarte entuziasmati. Si este interesant. Cu toate acestea … exista un dar… 
Marea majoritate a oamenilor de pe aceasta planeta nu sunt pregatiti pentru a fi stapanii lor in fiecare gand, sentiment si de actiune in fiecare moment. Dar nu exista nici o optiune. Este o cerinta,  a constiintei 4D si 5D.
 Unul dintre motivele pentru care a fost creat a 3-a dimensiune a fost de a oferi un „loc de joaca”, in care fiecare dintre noi sa poate practica si rafina vibratia de gandurile si sentimentele noastre. Pentru a realiza acest lucru, locul de joaca D3 are un tampon de timp. „Manifestare instantanee” – este un decalaj de timp intre gandire si manifestare, sau intre experienta si timp. Cea mai mare parte a omenirii este foarte neglijenta cu acest tampon. 
In loc de a ne concentra pe ceea ce vrem, si care sa permita acest lucru sa se desfasoare in timp, ne aruncam in furie, frustrare, plictiseala, griji, anxietate, vina, frica – toate tipurile de vibratii joase, ganduri si sentimente dizarmonice. Ne comportam, de parca  am putea simti si gandi orice cu impunere pentru ca nu putem vedea rezultatele instantanee ale gandurilor noastre. 
Dar nu pentru mult timp. In D3, timpul liniar se prabuseste intr-un singur punct de timp prezent, tamponul de timp se prabuseste de asemenea. Avem posibilitatea de a mai practica fiind constienti de obiceiurile noastre mentale si emotionale inainte de a ne gandi ca este ceea ce primim. Aceasta este o treaba foarte mare. 
Din fericire, unele instrumente simple de energie poate ajuta sa va gestionati gandurile si emotiile, in fiecare moment, astfel incat sa fiti pregatiti pentru provocarea si oportunitatea fara precedent de a trai si de a crea, in timpul prezent, in dimensiunile inalte.
Aceste instrumente de baza energetice sunt disponibile gratuit pe site-ul Mastering Alchemy . Dar permiteti-mi sa explic cateva dintre ele aici, cu titlu de exemplu. Permite Schimbarea pentru a sterge gandurile inconstiente si sentimentele.
 In termeni simpli, Schimbarea utilizeaza un val de frecvente de lumina pentru a sterge adanc ce nu suntem, si un alt val de a ne reaminti cine suntem. Schimbarea stie unde ne-am stocat obiceiurile nedorite, reactiile inconştiente de gandire si de emotie , lumina curatand toate acestea din vibratia noastra. 
Cu toate acestea, chiar daca aceste ganduri si sentimente mai mici sunt curatate, ele vor intra in constiinta noastra,si magnetizeaza oamenii si circumstantele in care ne oglindesc aceste energii haotice. Depinde cum gestionam aceste energii puternice cand apar.
Tu le permiti. Le poti observa pur si simplu cu un sentiment de detasare cum vin – stiind ca acestea vin doar pentru a fi curatate – ele se vor curata rapid, si nu va veti mai aminti despre ce a fost vorba. 
Dar daca te acapareaza si intretii aceste ganduri si sentimente haotice, daca insistati pe sentimentul vinovatiei sau a grijii, daca veti continua sa sustineti ca „eu nu sunt OK” sau „acestea nu sunt OK,” aceste energii, nu vor fi sterse din spatiul dvs. – si Schimbarea, care se accelereaza, va deveni un foarte accidentat drum pentru tine.
Amintiti-va ca de cele mai multe ori ceea ce vine nu este a dvs, nu va apartine. Constientizati si stiti  ca vin pentru a fi curatate … pentru totdeauna. Respira adanc de mai multe ori, plimba-te in natura, asculta muzica – dar transforma-ti punctul de atentie in ceva cu o vibratie mai inalta.
Intelegerea inferioara si superioara a Dimensiunii a 4-a
Pentru a simplifica un alt aspect important al Schimbarii, sa ne imaginam ca dimensiunea a 4-a are doar doua nivele in ea – o dimensiune mai mica si o dimensiune mai mare. (Acest lucru nu este adevarat din punct de vedere tehnic, dar este o distinctie utila.) 
Dupa cum am mentionat, sub aceasta forma va ramane atunci cand D3 dispare. Vom avea in continuare case , masini ,copaci. Dar frica, prejudecatile, vina si vinovatia, binele si raul vor disparea. Toate aceste energii emotionale dense, care este singurul lucru care ne impiedica de la joaca in dimensiunile mai mari acum, vor fi pur si simplu eliminate din spatiul nostru.
Cu toate acestea, in functie de vibratia gandurilor, cand D3 dispare, veti gasi o dimensiune 4 mai mica sau mai mare.
Dimensiunea 4 mai mica ,care este numit si ca plan astral sau spatiu de vis, sunt stocate toate gandurile care au fost gandite de oricine in D3.
Dupa cum vedeti gandurile nu dispar imediat dupa ce le gandim.
Ei traiesc in dimensinea a 4-a mai mica, cu greutatea specifica, textura, densitatea si incarcatura emotionala. Si au o legatura si de grup cu toate celelalte ganduri cu caracter similar.
 Unele ganduri – cum ar fi violul, dominatie, sclavie, razboi, ura – se simt grele, dense si intunecate. Dimpotriva, gandurile, cum ar fi de » fluturi « ,” copiii care se joaca in parc ” sau ” flori inflorite pe o zi de primavara calda „, simti lumina si au o vibratie simpla, aerisita.
Gandurile mai usoare, cum ar fi acestea, persista rareori intr-o conştiinta D3. Deoarece, in scopul de a alinia si simti vibratia, de exemplu „frumuseţea”, trebuie sa iasa din constiinta D3, in momentul de faţa, spre un spatiu mai inalt, D4.
« Asteapta, ce spui tu ,eu ştiu „de frumusete!” Sigur ca stiti… pentru ca ne traim viata, atat  in a 3-a dimensiune cat si in a 4-a dimensiune simultan… dar cat de des te aliniezi si cat de mult persista sentimentul de frumusete?
Este un D4, timpul prezent, abilitatea de a prelua gandurile si a le transmite catre inima, cum ar fi „lumina „,” aerisit „si” frumusete. Dar aceste vibratii nu persista in D3, unde suntem grabiti, mai mult preocupati de trecut/viitor, fiind foarte greu sa iei o pauza in timpul prezent si sa mirosi o floare.
Dar, pe de alta parte, ati observat ca gandurile grele, incomode, cum ar fi „Eu nu sunt destul de bun” sau „Nu-mi place” sau „Nu voi reusi” au tendinta de a persista mai mult in constiinta D3?
Acest lucru se datoreaza faptului ca gandurile sunt electrice si emotiile sunt magnetice. O asezare luminoasa, vibratii aerisite, ca frumusetea sau gratitudinea are o incarcatura joasa, ambientala, electrica care este fluida si extinsa. Gandurile urate, au vibratii grele , vin extrem de incarcate si infasurate in emotii extrem de magnetice. Aceste ganduri nu sunt doar mai greu de curatat cu ganduri de iubire,binevoitoare, amabile ; au de asemenea legaturi magnetice la toate celelalte ganduri din dimensiunea 4-a mai mica.
Astfel, in marea parte a campului magnetic umbland in jurul valorii de – « eu nu sunt OK, Tu ” nu esti OK « – are foarte putin de a face cu cine suntem noi cu adevarat. Sunt magnetisme grele, inconstient gandite, care se ataseaza la magnetisme similare ,de ganduri grele, inconstiente.
Incepi sa vezi de ce este vital sa devii constient de gandurile pe care le gandesti si emotiile pe care le arunci in amestecul vibrational.
Din fericire, al doilea val de Schimbare face aceste lucruri din ce in ce mai usoare. Pe masura ce ne debarasam de energiile mai grele al Cine nu suntem noi, lumina ne reconecteaza, trecandu-ne la o  vibratie mai inalta din D4 unde gandurile si emotiile sunt mai putine si nu este asa o distragere in experienta noastra .
Vom incepe sa traim in alinierea cu inima, si sa experimentam vibratiile si consecintele conceptelor, cum ar fi „I-mi place”, „Sunt fericit”, „Sunt multumit cu mine.” 
Alinierea cu inima devine o obisnuinta, pentru ca noi suntem deja in alinierea naturala spre inalta dimensiune a patra, a cincea si a sasea.
Cu toate acestea, unele asamblari sunt necesare.
Orice limitari, judecari, negari, vina, sau resentimente pe care fiecare dintre noi le sustinem in continuare, intr-un fel sau altul, devin greutati , exact ca la balonul cu aer cald. Ne limiteaza la cat de mult ne-am putem ridica la vibratiile celei de a 4 dimensiuni.
 Fiecare dintre noi este 100% responsabil de acest proces.
Cu cat stergem  mai multe din cuvintele, gandurile ,emotiile cu vibratii joase, cu atat ne ridicam mai mult in experienta expansiva a dimensiunii a 4-a. Aici, in D4 este ca si cum, uitand limitele si limitarile trecutului raman doar niste obiceiuri de observare in D3.
Este o viziune mai larga, o vedere mai calma si mai linistita.
In dimensiunea de sus al 4-lea, aveti posibilitatea sa alegeti frica sau griji, si sa pici imediat in dimensiunea mai mica al 4-lea …
dar nu va fi asa.
Pe masura ce incepe sa se alinieze cu inima, foarte natural – „Imi place de mine” – vei vedea ca nu exista nici un motiv sau constrangere pentru a alege un punct de atentie inconfortabil in dimensiunea mai mica al 4-lea. Ea vine in mod natural si pregatit pentru ca vorbesti si vibrezi numai bunatate.
Este o alegere.
Pe masura ce Schimbarea se accelereaza si timpul se prabuseste si totul este ACUM, inca poti alege gandurile si sentimentele inconstiente in afara D3 si vei avea oportunitatea sa traiesti acel disconfort imediat si sa traiesti la maxim  experienta accea.
Sau poti alege ganduri si emotii in fiecare moment  cu concentrare si constientizare pe care le poti trai la maxim.
Cu alte cuvinte, este in avantajul tau pentru a practica si de a integra capacitatea de a alege continutul de constiinta chiar acum, inainte de a fi prea tarziu – si acel moment nu este foarte departe.
Totul depinde de tine.
Pana acum  , centrul gandirii, locul de unde puteti alege gandurile si punctul de atentie, a fost preocupat de gandurile altora.
Mama, tata,profesorul, ministrul te- au iubit si au avut o opinie despre cel mai bun mod de ati trai viaţa si pe masura gandurilor lor au vrut sa faci asa cum cred ei ca e cel mai bine pentru tine.
Acum e momentul sa-ti preiei conducerea propriei tale vieti.
Pe masura ce recunosti si lasi in urma gandurile societatii, a educatiei care spun, „Oh, eu nu pot face acest lucru” sau „trebuie să fac acest lucru”, vei descoperi ca toate aceste ganduri, cu conexiunile lor blocate in dimensiunea mai mica a 4-a, dispar.
Concentrandu-te ACUM  pe „frumusete” ,”bunastare”, sau doar a fi „fericit”, intr-o stare de „usurare”, elimini vibratiile joase stocate in campurile astrale joase ale dimensiunii a 4-a.
Incepe prin a te juca cu vibratii, ceea ce eu numesc cuvinte de Viata.
Arhanghelii au selectat aceste cuvinte foarte precis si in mod deliberat – cuvinte, cum ar fi Iubire, Lumina, Pace, Bunatate, Fericire, Minunat,Superb , Siguranta, Capabil, Gratitudine, Multumesc- astfel incat sa poate fi mai usor de sters toate vibratiile inconstiente din spatiul tau.
Alege un cuvant in fiecare zi si traieste cu ea toata ziua, gandeste-o si simte-o de multe ori.
Daca practici  gandind si simtind aceste vibratii acum, chiar cand nu conteaza deloc, ele vor deveni un obicei atunci cand vor conta.
Puteti incepe sa va realiniati elegant cu Sinele,”EU-l , „si starea ta naturala de bine te ridica in dimensiunea mai mare al 4-lea.
Usor? Asa si Asa
Simplu? Da.
Ai nevoie de constientizare si de alegere din spatiul timpului prezent?
Absolut.
Poti sa stai pe margine si sa speri ca totul se dovedeste?
Si apoi sa poti alege ?! NU
Au crescut nivelurile de lumina electromagnetice din dimensiunile inalte si acum curg in fiecare dintre noi.
Mulţi oameni in D3-a nu poate rezolva aceasta crestere, si aleg sa iasa din corpurile lor.
Cand Schimbarea se va accelera – multi, multi ii vor urma.
 Sti, fiecare se duce acasa in  D4-lea si apoi in D5 ,dar nu in acelasi timp si cu aceeasi usurinta si gratie.
Cum alegi?
Binecuvantari Jim Self

http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/2012-what-do-you-mean-3rd-dimension-going-away-jim-self-%E2%80%93-9-dec-2011

Sursa: http://spirituminfinitum.blogspot.ro

Schimbul de binecuvântări

Fiecare interacţiune este un schimb de binecuvântări, de la relația voastră cu pământul la fiecare persoană cu care vă conectaţi. Deşi există o serie de conexiuni disponibile pentru voi, în funcţie de creşterea sufletului vostru, promisiunile de vindecare, contractele de suflet şi angajamentele de vindecare, există o schimbare în aceste conexiuni cu fiecare nivel nou de înţelegere la care ajungeți iar voi faceți acest lucru recunoscând schimbul de binecuvântări în orice situaţie. Voi sunteţi binecuvântaţi de către toată lumea şi de către tot iar voi, de asemenea, oferiți binecuvântări pentru toată lumea şi pentru tot. Acestea poate că nu credeți că sunt binecuvântări, dar ele sunt. O binecuvântare este orice schimb de energie, fără judecată în privința a ceea ce este sau nu este o binecuvântare sau cum este primită sau respinsă.

Binecuvântările includ toate aspectele legate de învăţare, de la cele în urma cărora vă simțiți binecuvântați la cele pe care le găsiți dureroase şi provocatoare. Pentru a primi toate binecuvântările în orice situaţie, priviți-vă pe voi înșivă atât  ca student cât şi ca profesor, care dă şi primește. Când oferiți voi împărtășiți energia voastră și deschideți pe altcineva la potenţialul propriei lor lumini. Voi primiți prin învăţarea şi vindecarea pe care o experimentaţi în aceste conexiuni. Nu este important dacă sunteți respinși, cereți să vă fie arătate binecuvântările pe care le primiţi. Uneori, alţii nu sunt dispuşi să primească binecuvântările darului vostru, dar asta face parte din calea lor de vindecare. Aspectul cel mai important este modul în care sunteți binecuvântaţi.

Când oferiți altora voi deschideți o conexiune energetică pentru ei. Dacă intenţia voatră este de a vindeca, ajuta sau a-i schimba, calea spre binecuvântări este foarte limitată. Sunteți dispuși să deschideţi spaţiul inimii voastre, fără aşteptări? Uneori, o binecuvântare vine sub formă de respingere puternică, sau o negare a luminii voastre și o incapacitate de a se conecta cu voi energetic. Acest lucru doar vă indică faptul că cealaltă persoană nu este unde aţi crezut că este, dar ea este pe calea ei proprie. Acest lucru vă binecuvântează cu închiderea, ştiind că această conexiune nu poate continua în acest moment.

Alte binecuvântări pot include acceptarea şi o călătorie comună care vă binecuvantează cu iubire, bucurie, pace, şi conexiune. Acceptați acest lucru cu recunoştinţă în momentul de faţă, nu vă temeți că aceasta va fi încheiată sau sfârşită. Dorinţa omenească de permanenţă limitează capacitatea voastră de a aprecia binecuvântările. Fiecare situaţie există pentru a vă binecuvânta cu învăţare, vindecare, creștere și transformare. Priviți totul în lumina acestor aspecte şi veți recunoaşte fiecare binecuvântare în totalitatea învăţării şi divinității ei. Toate lucrurile există pentru a vă binecuvânta pe calea voastră pe măsură ce treceți de la vindecare la întregire, de la limitările de teamă la extinderea luminii, de la călătoria de ascensiune la îndeplinirea apariţiei ca un om spiritual divin.

Copyright (c) 2012 de Jennifer Hoffman. Toate drepturile rezervate.

http://enlighteninglife.com/the-exchange-of-blessings/

Traducerea- Eliza

Sursa: http://lumina-lumii.blogspot.ro

Comentarii volum de poezii „Pasi catre Inaltare”


˝
Este vorba despre un cântec al inimii. Un cântec pe care inima ȋl aude atunci când mintea citește cuvintele, poeziile. Este cântecul Creației, trilul ȋngerilor, ritmul Vieții și pulsul Universului. Tot acest cânt sublim cuprinde ȋn el toată Creația,toate tainele, toate inițierile și ne deschide, ne trezește către ceea ce noi suntem! Fie ca inima voastră să simtă cântecul „Pași către Ȋnălțare ” și cu fiecare vers, poezie, pas, sa intrați ȋn dansul universal cosmic alături de noi toți!” Anca Todirică – Iași
     
“Cuvintele sunt prea sărace și ele nu pot exprima starea ce o am atunci când îți citesc minunatele tale creații. Creațiile tale sunt mesaje primite de tine din dimensiuni înalte ce le transpui în minunate poezii și sunt adevărate lecții pentru noua viață în Noua Energie, lecții ce se simt cu inima. Iubirea este forța din Univers care poate mișca și munții, Iubirea e TOTUL, iar în creațiile tale se simte foarte clar asta. 

Fii Iubire, fii FERICIRE, dăruiește IUBIREA care ești și lasă-ți Lumina și Cascada IUBIRII Divine care curge prin Tine să strălucească în fiecare clipă…..pentru că undeva,la o bătaie de inimă distanță de inimă ta… cineva își va încălzi sufletul cu ea…FII IUBIRE ȘI VEI ATRAGE IUBIREA PENTRU CĂ IUBIREA E INFINITĂ !!! FII TU! Așteptăm cu mare drag și următoarele volume ale creațiilor tale.”  Costeluța – Sighet

„Omul Noului Pământ este precum cristalul. Cum un cristal se șlefuiește doar cu ajutorul unui diamant, acest volum de poezii al Ancăi, este unul din diamantele care ajută la finisarea și formarea Omului Nou,al dimensiunilor superioare.” 
Dan Găucan – București
    
“Am ascultat, am citit și am trăit pur și simplu toate aceste poezii minunate scrise cu inima pentru inimă. Sunt, efectiv, ȋn situația ȋn care cuvintele inimii mele aproape că nu pot fii așternute pe hârtie…este ceva ce SIMŢI CU TOATĂ INIMA ŞI FIINŢA TA! Eu pot doar să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că pot fi părtașa acestei simțiri!….Pot să descriu o stare fizică pe care o am atunci când citesc sau ascult aceste minunate poezii, FRAŢILOR…ȊMI CREŞTE INIMA…PUR ŞI SIMPLU…ESTE IUBIRE…ŞTIU CĂ ESTE IUBIRE….ŞI MULŢUMESC DIN SUFLET IUBIREA UNIMII PENTRU CĂ ȊMPĂRTĂŞEŞTI CU NOI ACEST DAR PRIMIT DE LA BUNUL DUMNEZEU! TOTUL ESTE ȊN INIMA MEA! TE IUBESC ŞI ȊŢI MULŢUMESC PENTRU CĂ EŞTI!”  Becski Gabriela – București
    
“Rândurile tale sunt mai mult decât niște poezii!!! Ele vor ajunge cu adevărat la inimile celor ce le au deschise și vor bate curajoase la inimile celor ce nu le au decât ȋntredeschise sau ȋnchise și sigur ele se vor deschide….” Celina – Deva
“Prin lucrarile autoarei, se revarsă un adevăr ce trăiește ȋn inimile multor ființe. Acest adevăr cu o rezonanță deosebită, va afecta imaginația și capacitatea de creație a celor ce vor citi. Acest adevăr ȋnseamnă informație pe care cititorii o vor primi ȋn inima lor și vor putea să comunice cu autoarea prin fire de energie invizibilă, care le va aduce o mulțumire, o stare de bucurie inefabilă.Ceea ce prezintă autoarea ȋn opera sa, este o lume parțial invizibilă, parțial vizibilă, care va ajuta cititorul să-și descopere sfera sa de imaginație.

Ȋn această lume a sa pe care a uitat-o, cititorul va putea pătrunde și ȋnțelege Creația dintr-o nouă perspectivă. Când citești aceste poezii, le citești cu inima, cu sufletul și intuiția. Acestea sunt instrumente ce te conduc spre propria ta lume imaginară și care te ajută să ȋnțelegi și să pătrunzi ȋn lumea autoarei și chiar mai mult, să devii tu ȋnsuți un pionier ȋn aceste lumi invizibile. Atingând aceste lumi, atingi invizibilul și poarta către largul Universului. Mulțumim autoarei pentru dezvăluirea lumii sale prin aceste poezii care reprezintă frumusețea ei interioară și dragostea ce o are pentru ȋntreaga Creație.”Mihaela Palade – Bucuresti 
A iubi este ȋnsăși legea vieții. Este una dintre cele mai sublime acțiuni pe care o poate realiza o ființă umană. Dacă ascultam cu iubire, vom auzi mai multe și mult mai bine. Dacă vorbim cu dragoste, cuvintele noastre vor capăta o forță neȋnchipuit de mare. Dacă vom adormi cu dragostea ȋn suflet, somnul nostru va fi odihnitor și profund. Dacă vom gândi atunci când suntem plini de iubire, gândurile noastre vor capăta o altă profunzime și strălucire. Gândurile care se clădesc prin iubire vor fi mai luminoase decât razele soarelui și mai pătrunzătoare. Să ȋnvățăm să iubim cu adevărat, fără să cerem vreodată ceva ȋn schimbul iubirii noastre. să ne bucurăm că ni se permite să manifestăm iubirea.‘’  Erika Gabora               
                                                                                             
“Ȋţi mulţumesc pentru poeziile pe care le scrii, ȋmi place felul ȋn care comunică Divinitatea ta cu tine. Pe scurt: eu simt că transmiți multă iubire și ȋnțelepciune. Ești minunată!!!” Ildico Oancea – Cluj
“Ȋmi doresc ca acest volum de versuri să ajungă la cei chemați să ȋnțeleagă cine sunt, de ce sunt acum, aici, pe Terra și să le aprindă ȋn inimile sacre Flacăra Divină a lui EU SUNT. O poezie a Ancuței…. este un cristal de iubire…. un ecou al Creației care a găsit drumul spre inimile umanilor, prin Anca…. prin canalul de Lumină și Iubire care este această ființă minunată…..și care, pe măsură ce recitești versurile, ȋți cristalizează legătura personală cu  Divinul care ești.” Cornelia Ifrim – Iași

Puteti gasi volumul de poezii “Pasi catre Inaltare – Anca Revnic” : 

– in toata tara prin comanda directa,curier sau posta romana (12 ron/volum + taxe postale)

  la peste 5 volume comandate,taxa de transport este gratuita;
  la cerere fiecare volum e personalizat,cu o dedicatie speciala;
Anca Revnic: ancaclujro@yahoo.com; Tel: 0751 019 331

– in Bucuresti,zona Bucur Obor,Str.Mihai Bravu nr.1-3 (vizavi de Mc Donald’s) la Acces Press,Persoana contact Gabi Bordun;      Tel: 0740.196.453;

– in Cluj-Napoca,direct de la mine cu dedicatie personala;

  Anca Revnic: ancaclujro@yahoo.com; Tel: 0751 019 331

– in Targu-Mures,Editura Paradigma (langa Parcul Eroilor)

– in Hunedoara,persoana contact Iby C. Tel: 0749 986 327