FIȚI PREGĂTIȚI !!!

pamant
Starea emoțională continuă să crească la fel ca și intensitatea intenției colective a omenirii de a se trezi. Oceanul dragostei inundă planeta îmbrățișându-i pe toți; toată lumea se

scufundă, nu există negociatori sau excepții, iar efectele sunt absolut uimitoare.
Da, o foarte mică minoritate de îndârjiți nerealiști și fanatici încă refuză să recunoască irealitatea mediului pe care ei încearcă să-l consolideze; dar eforturile și intențiile lor vor fi inutile caci puterea de intenționare colectivă a omenirii se întărește și se orientează tot mai mult spre oceanul divin al iubirii în care totul se regăsește.
Iluzia se dezintegrează rapid chiar dacă micul nucleu de recalcitranți mai încearcă să-și păstreze puterea și controlul, prin sprijinirea și menținerea acestui statut ireal și lipsit de dragoste.
Ei vor fi expulzați într-o zonă unde vor putea continua să joace jocurile lor, fără însă a mai deranja sau încetini mersul înainte al societății umane. Noua Eră, aflată în curs de edificare, va asigura cooperarea sinergică și iubitoare precum și un mediu armonios pentru toți care se vor putea bucura pe deplin de libertatea pe care o oferă lipsa statului nedrept și autoritar, apărător al privilegiilor celor puțini.
Tatăl Ceresc v-a creat liberi și El vă va garanta mereu această libertate. Trezirea voastră la o nouă conștiință, vă va oferi posibilitatea unor altfel de experiențe de viață, mult diferite de ceea ce ați cunoscut în viețile voastre anterioare.
Un val tot mai mare de entuziasm se ridică în sufletele voastre. Nu veți fi dezamăgiți pentru această lungă așteptare!

Mesajului de astazi i-am zis ” Fiți pregătiți! ”
Aceasta deoarece Marele Eveniment este foarte aproape și el va provoca multă bucurie omenirii planetei voastre. Pentru voi au fost eoni de așteptare a acestui mare și mirific pas în evoluția sistemului vostru planetar (partea lui angajată pe calea ascensiunii).
Deja ”listele de separare” sunt finalizate și fiecare suflet cunoaște pe ce listă s-a înscris.
S-au ”ales apele” dragilor!
Unii v-ați înscris pe lista evoluției, unde vă așteaptă un lung popas într-o dimensiune superioară.
Alți, ați găsit de cuviință că ”trenul” acesta a sosit prea devreme pentru voi, căci voi mai aveați ceva de făcut din ceea ce vă propuseserăți în 3D. Veți veni, poate, cu următorul.

Pentru aceștia din urmă, ”nepregătiții”, timpul se va scurge de acum încolo, într-un mod mult mai dificil ca până acum. Deși viața voastră va fi ca și pănă acum, în fapt, o iluzie, totul vi se va părea foarte real. Numai că această ”realitate” va fi mult mai dură decât până acum. De ce? Pentru că lumea în care veți trăi, deși va continua să existe tot în 3D, va fi mult mai densă în evenimente dezagreabile, nedorite și din ce în ce mai terifiante.
Motivul este acela că în lumea voastră 3D vă veți regăsi numai voi, nu și cei mai evoluați decât voi. Pănă acum, viața în lumea voastră era mult mai ”edulcorată”, mai acceptabilă, căci printre voi erau multe suflete pline de compasiune, oneste, suflete iertătoare, înțelegătoare și pregătite pentru o conviețuire pașnică. A fost o ”diluție” care făcea viața mai suportabilă, chiar cu unele bucurii, din când în când dar, oricum, trecătoare. De acum încolo, la voi nu va mai fi așa deoarece lumea voastră va fi formată doar din ființe cu nivel vibrațional caracteristic dimensiunii inferioare 3D. Practic, ce va însemna aceasta? Că nici măcar întâmplător nu veți mai găsi un suflet caritabil, iertător și gata să vă ajute. Ura și dorința de răzbunare, hoția și nelegiuirea, minciuna, lipsa de respect, inversarea valorilor, nemilostenia, atitudinea războinică, prostia și infatuarea, boala, toate vor fi caracteristici ale dimensiunii la care ați ales să nu renunțați.
O bună bucată de timp veți fi…pe cont propriu, dragilor. Desigur, din experiențele amare veți avea multe de învățat, atât cât, la un moment dat, să vă hotărâți să alegeți calea evoluției care v-a fost la îndemână în această perioadă.

Muți dintre cei care au ales să rămână își vor spune:” Prostii, nu cred în asemenea afirmații. Eu știu că sunt bine, ocup o poziție la vârful societății, am ce-mi trebuie și nu sunt interesat de cum o duc alții”.
Alții, mai sensibili, își vor zice:” Cred că sunt și din aceștia însă eu, cu siguranță, nu sunt printre ei. E adevărat că mi-am agonisit o avere bunicică, prin metode la limită, am mai și pus mâna (dar am luat…de la stat!), n-am prea ajutat decât pe cei care-mi puteau fi utili etc. Dar n-am dat în cap la nimeni”
Acestora și altora din asemenea categorii, le spunem: ” Nu vă mai iluzionați! Și voi faceți parte din cei care se vor cățăra unii peste alții, pentru a supraviețui!” Ca să nu mai vorbim de ”slujitorii bisericii” care se folosesc de numele Domnului pentru a duce o viață cât se poate de lumească și material-îndestulătoare, pe seama celor mulți și ignoranți.

Există extrem de puțini dintre voi, purtătorii de lumină și de cale, care nu aveți sentimentul că în prezent au loc mari schimbări pe planetă și în conștiința umană. Totuși, aceste schimbări există și ele sunt de o amploare fără precedent.
Nu vă descurajați dacă nu le sesizați!
Dacă permanent sunteți preocupați de pregătirea și evoluția voastră spirituală, dacă trăiți în cinste și dreptate, dacă nu faceți rău planetei, naturii și vieții de pe ea, atunci, aveți încredere că mergeți pe calea care vă va duce în Noua Lume, în Noua Eră. Viitorul apropiat vă va confirma că nu v-ați abătut de pe cale și că îngerul vostru păzitor vă aprobă felul în care vă trăiți viața. Următoarea etapă va fi pentru voi una mai clară și mai plină de bucurii. Faptul că în prezent nu vă sunt lucrurile prea clare se datorează proceselor neterminate care mai au loc în ființa voastră.

UNICUL știe tot ce este de stiut, și atunci când veți face saltul în conștiință, pentru care vă pregătiți, veți afla răspunsurile la tot ce vă preocupă acum; veți afla cine sunteți, ce ați reușit să faceți și către ce ar trebui să vă orientați în viitor.
Totuși, toate noutățile pe care le veți primi nu vor veni peste voi ca o avalanșă, nu vor fi peste puterea voastră de asimilare și acțiune, așa cum se întâmplă, bunăoară, acum cu multele cunoștințe tehnice care vă copleșesc. Veți fi capabili să luați, de fiecare dată, decizia cea mai înțeleaptă.
Cei care vă înălțați, cei care v-ați decis să nu vă opriți din drum sau să faceți cale întoarsă, veți deveni adevărați experți ai cunoașterii, în orice domeniu. Vreau să subliniez că veți fi niște experți autentici, recunoscuți de toată lumea, chiar dacă nu veți putea prezenta ”recunoașteri scrise” care să vă ateste această calitate. Un expert ”treaz” nu va avea nevoie să dovedească cu înscrisuri multilateralitatea cunoașterii sale. O va dovedi practic, în orice situație, astfel încât nimeni nu-i va contesta expertiza, așa cum se mai întâmpla acum la voi.

În prezent vă confruntați cu o puzderie de probleme și situații cărora cu greu le puteți face față sau cărora nu le găsiți soluții convenabile. Încercați mereu și mereu rezolvări deoarece, undeva, în adâncul ființei voastre, sunteți convinși că o soluție așteaptă să fie descoperită. Și chiar așa este: soluția există totdeauna, ceea ce nu există este însă cunoașterea căii de a ajunge la ea.

Voi sunteți ființe spirituale cu o experiență fizică limitată pe care mereu va-ți străduit să o îmbunătățiți. Este foarte aproape timpul când se va remarca cu destulă ușurință că numărul celor care devin mai pricepuți, mai cunoscători în mai multe domenii, va crește simțitor. Acela va fi semnul că cei cu asemenea abilități se află în plin proces de ascensiune spre dimensiuni superioare.

Efortul recuperării în cunoaștere și conștiință presupune însă un consum important de energie și existența unui anumit nivel de vitalitate. Aceasta înseamnă că în cazul ființelor puternic dezenergizate, devitalizate, mai cu seamă din cauza unor suferințe cronice sau a vârstei înaintate, ascensiunea se va produce cu părăsirea corpului fizic. (nota C.M.: cu referire la cei aflați în procesul ascensionării, există, deci, două situații distincte. Prima va fi cea a ființelor cu corpuri fizice degradate, epuizate și ,deci, incapabile de a suporta întregul proces al înălțării, cu păstrarea corpului fizic. În aceste cazuri, aceste suflete își vor părăsi corpul fizic pentru a se reîncarna, prin procesul nașterii, în noua dimensiune pentru care se pregătesc. A doua categorie va fi a celor cu corpuri fizice viabile, bine energizate, capabile să suporte procesul saltului în conștiință și al câmpului vibrațional. Aceste ființe vor accede în noua dimensiune, păstrându-și corpul fizic.

 

Cu permisiunea dv. aș face o comparație care, pentru cei cu un nivel de instruire suficient, va fi edificator. Cunoașteți că un atom se compune dintr-un nucleu în jurul căruia orbitează unul sau mai mulți electroni, fiecare electron având propria sa orbită de deplasare. Pentru ca un electron, aflat pe o orbită mai apropiată de nucleu, să treacă pe o orbită superioară, mai îndepărtată de nucleu, este nevoie de un surplus de energie pe care electronul ar trebui să o primească din exterior, printr-un anume procedeu. Acest proces este un proces cu consum de energie. Dacă însă se urmărește ca, dimpotrivă, un electron aflat pe o orbită superioară să fie coborât pe una inferioară – mai apropiată de nucleu- procesul care are loc este cu eliberare de energie.

 

Revenind la cazul sufletelor, situația este absolut similară. Cu alte cuvinte, pentru ca un suflet să ”se înalțe” are nevoie de un consum important de energie pe care un corp fizic depreciat nu-l poate asigura, spre deosebire de un corp fizic sănătos și cu vitalitate. Pentru a extinde puțin explicația, se poate înțelege acum cu mai multă ușurință de ce o entitate superioară, un înger, un arhanghel sau chiar o ființă extraterestră care trăiește în dimensiuni superioare, – unde există un inalt nivel de vibrație – pentru a ajunge în planuri inferioare, trebuie să-și scadă nivelul vibrațional, situație care nu este deloc plăcută. Energia pe care o eliberează o ființă superioară poate dezintegra la propriu o ființă dintr-un plan inferior, doar la simpla sa apariție. Din acest motiv, entitățile divine, când ajung pe Pământ cu anumite misiuni, trec, în prealabil, printr-un proces de scădere a nivelului lor vibrațional, pe timpul cât se află în dimensiunea inferioară).

John Smallman

Pentru a evita această situație neplăcută pentru o ființă, mulți decid și vor decide în viitorul apropiat să se ”înalțe” (să ascensioneze) prin părăsirea (moartea) corpului fizic, care este un procedeu mult mai elegant, mai simplu și mai ușor de acceptat de către suflet (nota C.M.: nu și de către minte care, evident, se va opune, dat fiind faptul că ea, ca mecanism al ego-ului uman, știe că va pieri odată cu corpul material).

 

Pentru cei care hotărăsc să-și părăsească corpul fizic, pentru a finaliza procesul ascensionării, cât și pentru apropiații lor, care își vor continua viața în planul material al prezentului Pământ, nu ar trebui să existe decât bucurie când acest eveniment se produce.  (Nota C.M.: aproape fiecare dintre cei  care a avut în familie sau în cercul de prieteni cunoștințe care au decedat, își poate aminti că, după agitația mai mult sau mai puțin evidentă, muribundul trece într-o stare de liniște deplină, chiar se înviorează, de-ai zice că și-a revenit. Sunt momentele dinaintea morții fizice, când sufletul preia controlul și se manifestă în deplină cunoaștere a faptului că este vorba doar de o trecere, nu de o moarte reală. Nu moare decât învelitoarea, corpul fizic care v-a făcut posibilă viața în plan materiual, împreună cu uneltele de care s-a folosit în planul fizic: ego-ul, mintea și partea emoțională).

 

După cum adesea s-a spus: ” Trecând ”dicolo”, nu veți fi dezamăgiți ”
Oricum ați călători, veți fi bine primiți și veți beneficia de nebănuite bucurii și satisfacții, când veți păși pe Noul Pământ.
Cu multă iubire din partea lui Saul

 

 

(C.M.)
Nota Dan Gaucan: Astept comentarii, in care sa-mi scrieti, ce ati simtit cand ati ascultat videoclipul de mai jos 🙂

ECLIPSA TOTALA DE SOARE IN SCORPION -3 NOIEMBRIE 2013 ORA 14:50, ORA ROMANIEI –“ TRANSFORMARE PRIN SUFERINTA

astro_2gw_425_eclipsa_de_soare_in_scorpion_2013.66406.11915

In astrologie, Eclipsele de Soare sunt configuratii astrale puternice ce prevestesc inceputuri,  evenimente importante atat la nivel personal cat si la nivel de societate si intreaga lume. Toate eclipsele vorbesc despre schimbare dar o schimbare in acord cu destinul fiecaruia.

Eclipsa de Soare are loc in momentul de Luna Noua atunci candSoarele si Luna ocupa acelasi grad zodiacal in apropierea unui Nod Lunar, sunt  energii noi de o intensitate mult mai mare asociate cu noi inceputuri, uneori aceste inceputuri pot fi radicale. In cazulEclipsei  totala de Soare, Luna este foarte aproape de Pamant in aliniere perfecta cu Soarele, Luna este suficient de mare pentru a bloca in totalitate lumina de la Soare ,  este un lucru foarte rar, calea eclipsei este foarte ingusta .  Aceasta eclipsa dureaza 1 minut si 39 secunde si va fi vizibila in Oceanul Atlantic la est de Florida, in Africa (Gabon, Congo, Uganda), in Coasta de Fildes si Ghana ( Oceanul Atlantic de Sud).
In astrologia veche se spune ca de obicei eclipsele se formeaza in zonele nelocuite de oameni , atunci cand calea eclipsei trece peste zone populate atunci se poate vorbi de un impact direct a energiei eclipsei asupra acestor zone.

eclipsa de soare

Eclipsa totala de Soare din 3 noiembrie 2013  are loc in faza de Luna Noua in Scorpion ( Soarele in Scorpion in  conjunctie cu Luna in Scorpion )  gradul 11: 15 in apropierea Nodului Nord  Lunar in Scorpion gradul 7:21, este o eclipsa ce poate aduce oportunitati imense pentru viitor.  Nodul Nord care sustine aceasta eclipsa totala  de Soare ofera putere pentru scopurile necesare vietii noastre, destinului nostru, nu este o cale usoara dar  este singura care ofera evolutie. Cu Nodul Nord in Scorpion in conjunctie cu aceasta Eclipsa totala  de Soare trebuie sa ne asumam lectiile trecutului pentru a putea merge pe un teritoriu necunoscut, este un timp  puternic al constientizarii trecutului si al pasirii pe o cale noua ce ofera success, fericire, abundenta, noroc, libertate. Nodul Nord este un magnet de tragere spre necunoscut, este munca este grea  in timp ce nodul sud este un magnet de tragere spre ceva ce déjà stii,  nu ai nimic de invatat, te tine pe loc. O eclipsa poate fi benefica in momentul in care putem elimina elementele invechite din viata noastra sau oamenii care ne tin pe loc . Nodul Nord este viitorul, are  un “ ton pozitiv”  fiind asemanator lui Jupiter , reprezinta o cale in care lectiile de viata intalnite dar si metodele puse la dispozitie ne pot ajuta sa crestem, sa evoluam, sa traim in armonie. Eclipsa de Soare in conjunctie cu Nodul Nord in Scorpion indeamna la riscuri , transformare, pasiune, schimbare totala a domeniului de viata energizat in harta natala. A venit timpul in care sa cautam acei oameni, doctrine care pot sa ne ajute, sa ne elibereze  de ceea ce stagneaza in viata noastra.Scorpionul este subtil , investigator , perspicace , inteligent si are capacitatea de a atrage si concentra atentia celorlalti spre ceea ce este considerat important si spre misterele ascunse ale vietii. Nodul Nord in Scorpion ce sustine aceasta Eclipsa totala de Soare ne va cufunda intr-un proces de transformare care va taia legaturile vechi  si va permite sa avem acces la adevarata putere care nu are nimic de-a face cu ceea ce detinem. Cu cat vom renunta mai repede la “lucrurile vechi “ din viata noastra cu atat situatiile noi , persoanele noi vor fi atrase ca un magnet de viata noastra. Eclipsele se repeta pe acelasi grad zodiacal la fiecare 19 ani, daca una dintre planetele din harta natala este “ lovita , energizata ‘ de catre aceasta eclipsa totala de soare, puteti merge in trecut pentru a vedea ce schimbari profunde au fost in viata voastra.
Pentru unii influenta eclipsei poate fi subtila in timp ce pentru altii poate fi destul de intensa indicand noi inceputuri, schimbari radicale , stiri neasteptate, surprize de tot felul.  Aceasta Eclipsa  de Soare in Scorpion are  o influenta deosebita asupra semnelor fixe  –Scorpion, Taur, Leu, Varsatori , in special asupra celor nascuti in jurul datei de 3 ( plus , minus cinci zile ).

Eclipsa de Soare in Scorpion este in casaVIII, asta inseamna ca temele simbolizate de energia scorpionica sunt accentuate deoarece casa VIII este o casa naturala a acestui semn. Aceasta Eclipsa de Soare in Scorpion in casa VIII elimina, transforma, regenereaza situatii de viata, modele emotionale, dorinte profunde, valori materiale , intime si relationale. Cum casa VIII este o casa plina de mistere, secrete de suflet, constrangeri,afaceri, corporatii,  obsesii, tabuuri, emotii ascunse, aici, viata intima, banii, puterea, manipularea  transforma viata. In mod traditional, aceasta casa  este  o casa a taxelor, sexului, mortii, transformarii, aici invatam ca totul trebuie platit, tot ce primim si tot ce dam ne conduce viata in bine sau in rau, nimic nu este gratuit, magazinul astral ne da o carte de credit dar cu cat acumulam mai multe datorii cu atat ne este mai greu sa privim in viitor deoarece trecutul ne tine blogati pe dobanzile accumulate.

Aceasta Eclipsa totala de Soare in Scorpion  gradul 11 face parte dintr-o configuratie astrala mai rara, un YOD ce ne pregateste sa intelegem si sa realizam scopul nostru divin.

imagine

 

Un Yod implica planete asezate intr-un  triunghi isoscel alungit format din doua planete in sextil ( aspect de benefic 60 de grade) si ambele planete in aspect de inconjunctie ( aspect de 150 grade , orbul trebuie sa fie pana in trei grade )  cu a treia planeta numita focar. Este un aspect ce arata un scop special, este un puzzle ceresc, exista aici ceva prestabilit sau predestinat, nu intamplator este numita “degetul lui Dumnezeu”. Focarul Yodului prin semn si casa releva misiunea speciala de indeplinit, este Degetul sau mana destinului . Este un punct de transformare ce aduce puncte de cotitura, bifurcatii, crize  ce schimba calea, directia prin transformarea constiintei noastre.

 Yodul  nostru este  format din :

-un aspect de sextil ( aspect benefic de 60 grade ) intre Eclipsa de Soare si Marte in Fecioara, acest aspect arata ca energia noastra ne ajuta sa ne concentram asupra a ceea ce ne dorim. Marte in Fecioara se afla in domiciliul natural al lui Mercur iar Mercur se afla in domiciliul natural al lui Marte, cele doua planete sunt in receptia mutuala si se manifesta ca o fuziune intre cele doua energii, cele doua planete se sustin , calitatile semnelor acestor doua planete se pot aditiona.  Marte in Fecioara si Mercur in Scorpion lucreaza mana in mana pentru  sustinerea noastra dar singura problema este aceea ca Mercur este retrograd ( pasi in trecut, reeditare, refacere), astfel, putem avea sentimentul ca ceva inca ne tine pe loc ( poate fi probleme in afaceri, o pierdere importanta, moartea cuiva apropiat, banii unui partener, emotii toxice, secrete, lupta pentru putere)  si nu vedem imediat impactul pozitiv al acestei eclipse in viata noastra.
-un aspect de inconjunctie intre Marte in Fecioara si Uranus retrograd in Berbec. Daca Marte in Fecioara este luptatorul atent la orice detaliu, este perfectionistul, gandeste un plan pe care vrea sa il respecte pas cu pas, Uranus in Berbec este schimbarea , neasteptatul, socul, perturba fara avertizare , elibereaza,trezeste. Din aces motiv, lucrurile pot aparea destul de neclare, ele  trebuiesc reajustate daca vrem sa obtinem un echilibru intre aceste doua energii. Apare aici o lipsa a abilitatii naturale de a actiona in special cand apar situatiii noi,  lipseste intuitia si capacitatea de a ne schimba dorintele si modul de actiune, nu avem nici o dorinta pentru schimbare. Putem sa ne bucuram de potentialul acestui aspect de inconjunctie atunci cand vom incerca sa dam dorintelor noastre un suflu spiritual, cand vom incerca sa intelegem ca dorintele pur material nu sunt suficiente pentru evolutia sufletului nostru. Acest lucru nu poate fi facut fara o lupta a noastra catre individualizare , catre unicitatea noastra dar aceasta lupta este insotita de lectii si experiente dificile. Acest aspect poate face sa simtim o anumita presiune in directia realizarii unor dorinte dar trebuie sa invatam ca nu putem face dintr-o data totul, trebuie sa fim atenti la prioritati. Dorinta unor victorii rapide va conduce la alegeri gresite, de aceea va racomand mare atentie.

 –un aspect de inconjunctie intre Soarele, Luna in Scorpion si Uranus retrograd in Berbec ce aduce dificultati de adaptare, schimbare la tot ce este nou, iesit din tipare. Aici, avem nevoie sa facem ajustari care sa ne permita sa ne exprimam talentele unice si gandurile originale. Daca ignoram “ chemarea la schimbare” , vom experimenta fel de fel de crize existentiale. Greselile apar de obicei prin atitudinea dezechilibrata fata de schimbare. Agitatia, mandria, egoismul, nervozitatea , impulsivitatea, nerabdarea conduc la o viata instabila si la imprastierea energiilor in alegeri gresite, de aceea va recomand sa  nu sariti de la un lucru la altul fara a termina nimic.
Atat  Luna cat si Uranus au de a face cu schimbarea dar  fiecare priveste aceasta notiune intr-un mod total diferit. Luna semnifica schimbarea la nivelul existential lumesc in timp ce Uranus este simbolul schimbarilor monumentale in lumea ideilor. Luna influenteaza ritmul natural al vietii , un ritm previzibil in timp ce Uranus implica o ruptura cu trecutul si o schimbare brusca. Relatiile pot trece prin fel de fel de socuri, separari, divorturi si asta din cauza unor noi definitii date emotiilor.

Uranus ca planeta focar a acestui Yod  perturba intr-un mod spectaculos scopul special al sufletului nostru  datorita reactiilor imprevizibile. Pot aparea multe surprize in aceasta perioada, problemele vechi ( Uranus retrograd) prind iarasi viata intr-un mod ineditUranus retrograd aduce in general inversari neasteptate, in semnul Berbecului si in casa I, aceste modificari sunt destul de personale si destul de accentuate.  “ Reinventeaza-te “  spune Uranus retrograd in Berbec iar ca deget al lui Dumnezeu , trebuie sa incercam sa facem acest lucru prin noi insine.

uranus retrograd

Saturn in Scorpion este un “ jucator mare “ in acest moment, este pe gradul 14 Scorpion in conjunctie cu Eclipsa de Soare. Poate oferi o oarecare stabilitate dar si limitari, pierderi, frica in fata schimbarii. Cum rolul unei Eclipse de Soare este de a da deoparte tot ceea ce nu mai serveste scopului nostru, destinului nostru, Saturn poate  sa ne faca sa fim extrem de atenti la “ pragul pe care vrem sa-l sarim “ acuma.

Eclipsa de Soare in Scorpion  are un suport deosebit si in asteroizii 53311TNO Deucalion, 65489 TNO Ceto, 3811 Karma, 1866 Sisif, 1566 Icar, 4946 Askalapus. Asteroizii ofera sensuri precise unei diagrame astrale iar eu am devenit “dependenta “ de ei.
deucalion
In mitologia, Deucalion este supravietuitorul Potopului. El a fost fiul lui Prometeu  cel care a adus “focul” omeniriii. Cand Jupiter a decis sa distruga omenirea pentru relele ei, Deucalion a supravietuit alaturi de sotia lui Pyrrha intr-o barca  si asa omenirea a fost regenerata. Obosit de lumea care a devenit din ce in ce mai rea, fiecare om era in razboi cu celalalt fara sa mai rspecte nici o lege, lipsa sigurantei, strigatele de ajutor ale celor asupriti si saraci l-au facut pe Jupiter sa  trimita asupra pamantului multa, multa apa, sa-i distruga. Desi el a trimis ploi, furtuni, oamenii au continuat lupta, jefuirea celorlalti. Doar Deucalion ajutat de tatal lui si-a construit o barca fiind pregatit pentru orice fel de furtuna. “ A doua zi vine potopul i-a spus Prometeu lui Deucalion, asigura-te ca esti pregatit pentru asta fiul meu “. Deucalion cu Pyrrha s-au urcat in barca si au plutit in conditii de siguranta in apele din ce in ce mai mari. Peste tot era numai apa, pamantul era tot acoperit de apa iar barca lor a plutit  in deriva multe zile. Dupa un timp ploaia a stat, apele s-au retras iar barca lor a fost deviata pe un munte numit Parnassus. Tristetea lor  a fost imensa deoarece stiau ca sunt singurii supravietuitori. In timp ce mergeau incercand sa se gandeasca la ce ar trebuie sa faca, Mercur mesagerul lu Dumnezu apare in fata lui Deucalion si-l intraba :“ Spune-mi ce vrei si vei avea tot ce iti doresti”.

Mai presus de toate lucrurile, as vrea sa vad acest pamant populat din nou, caci fara vecini, prieteni, lumea este un loc foarte singuratic ii raspunde Deucalion. Atunci Mercur ii spune sa coboare de pe munte si sa arunce oasele mamei lui peste umeri in spate”. Cu aceste cuvine, Mercur s-a facut nevazut. Gandindu-se bine la mesajul lui Mercur, si-a dat seama ca ‘mama lui”este pamantul iar oasele nu sunt decat pietrele. Atunci, au coborat de pe munte si au inceput sa arunce pietre, cele aruncate in spate de Deucalion au dat nastere la barbati iar cele aruncate de Pyrrha au dat nastere la femei.Deucalion a devent regele lor, i-a asezat in casele lor, i-a invatat sa lucreze pamantul, sa traiasca mult mai fericiti , ma bine decat cei care au locuit pe pamant inainte de inundatii. In astrologie, Deucalion arata capacitatea de a te ridica deasupra unor probleme grave, exista ceva pregatit din timp pentru supravietuire(poate fi un sfat bun, un proiect, un studiu, o casa, o persoana, etc), permite restabilirea vietii chiar si dupa un esec major. Este o sansa de a repara greselile din trecut( el a supravietuit potopului si a fost ajutat sa repopuleze pamantul), este o doua sansa, sa gasim calea de supravietuire prin tot ce tine de temeri, auto-amagiri, rani sufletesti, dorinte, temeri , sa ne ridicam deasupra emotiilor toxice. In fuziune cu Eclipsa de Soare, suntem ajutati “sa spalam” toate relele, ideile preconcepute, trecutul astfel incat sa “ recreem, re-populam “ viata noastra. Suntem ajutati (el a fost ajutat de tatal lui dar si de un mesager divin) in aceasta perioada, trebuie sa fim atenti la ceea ce vine la noi in aceasta perioada , ar trebui sa le luam in considerare. Deucalion ne indeamna sa ne ridicam deasupra emotiilor, sentimentelor toxice(inundatii), sa fim atenti la mesajele pe care le primim(mercur) la ajutorul pe care il putem primi( el a fost ajutat de tatal lui sa-si faca barca cu care a supravietuit potopului) , sa ne deschidem catre situatiile de viata noi, oameni noi , locuri noi. Eclipsa de Soare aduce totdeauna ceva benefic evolutiei noastre dar Deucalion este o piatra de incercare in acest moment. Sunteti pregatiti sa faceti fata unui potop emotional,  sunteti pregatiti sa treceti peste emotiile toxice, peste dependente de tot felul ?

65489 TNO Ceto  a primit numele dupa un monstru marin hidos din mitologia greaca. Ceto  este personificarea pericolelor marii, este teroarea necunoscuta. Termenul Cetaceu folosit pentru balene, delfini  este un termen inspirat de numele acestei zeite. Acuma, Ceto in Scorpion ne spune ca putem avea reactii monstruoase in cazul in care structura vietii noastre este atacata, deci mare grija.

ceto

In astrologie, 1866 Sisif arata un loc in care devenim nemilosi, smecheri, agresivi in atingerea si realizarea obiectivelor personale. In cele din urma, Sisif este o zona in care impingem mereu o dorinta pe un deal de netrecut , acest lucru poate fi o relatie care nu duce nicaieri, o carierea in  care facem repetitiv aceleasi lucruri dar care nu ofera evolutie. Oricum, se poate spune ca este un loc in care chiar daca “ ajungem sus pe deal cu o dorinta “, putem pierde fructul dorintei si ne intoarcem din nou la inceput, este o munca inutila  care nu duce decat la frustrare.Acest lucru poate fi ca o pedeapsa divina pentru credinta nostra ca suntem deasupra tuturor si meritam aceste lucruri cu orice pret. Sisif pune in evidenta cinci caracteristici  : repetitiv, inutil, temporar , laborios, lipsit de valoare , munca in zadar.

sisif

Eclipsa de Soare in Scorpion de mana cu asteroizii Karma, Sisif, Deucalion, Ceto arata ca vom culege ceea ce am semanat, ceea ce am pregatit pentru trecerea peste pietrele de incercare ale destinului. De multe ori vom repeta un lucru, o relatie pana vom ne vom invata lectiile.

mercur retrograd

Mercur , mesagerul lui Dumnezeu este acuma retrograd ( trecut , vesti din trecut, oameni din trecut secrete)  si face o receptie mutuala cu Marte in Fecioara care merge de mana cu asteroidul  4946 Askalapus dar face si un aspect de conjunctie cu Nodul Nord in Scorpion. Mercur  retrograd in Scorpon ne ajuta sa gasim detaliile pierdute pe drum legate de o experienta , ne ajuta sa discutam cu cineva din trecut pentru a reverifica anumite lucruri , este imaginea de ansamblu a unei situatii din viata noastra dar care acuma se completeaza cu detaliile lipsa. In conjunctie cu Nodul Nord , aceste detalii descoperite de Mercur retrograd pot reinventa viata noastra, pot conduce catre  adevarata cale a sufletului nostru.
In mitologie, Askalaphus isi ducea traiul si indeplinea fel de fel de sarcini in lumea intunecata a lui Pluto. Ca orice personaj mitologic care iese in evidenta cu o tema concreta si Askalaphus iese in evidenta prin povestea de viata a lui Persephone ( Proserpina ), fata lui Demeter –Ceres. Pluto -Hades a fost lovit de una din sagetile  lui Eros  (pus de mama lui , Venus) , in consecinta, printul intunericului cum a vazut-o pe Persephona, orbit de  frumusetea, nevinovatia, inocenta ei , a rapit-o. Ceres a fost foarte suparata de disparitia fetei , a refuzat sa se intoarca pe Muntele Olimp , a pustiit pamantul. Ingrijorat, Jupiter l-a trimis pe Hermes-Mercur la Pluto pentru a negocia problema , pentru a lasa-o pe fata sa se intoarca la mama ei . Inainte de a-i da drumul, Pluto i-a dat sa inghida sase semninte de rodie semnificand casatoria lor si fortarea Persefonei sa se intoarca la el timp de sase luni.

Askalaphus a vazut acest lucru si a fugit  sa-i spuna lui Ceres . Infuriata, Ceres l-a transformat pe Askalaphus in bufnita , o pasare de rau augur , o pasare care prin vocea ei anunta lucruri adevarate dar triste , vesteste durerea .  Furia lui Ceres nu are legatura cu  Askalaphus ci cu adevarul spus de el, un adevar care durea si o forta atat pe ea cat si pe fiica ei sa suporte anumite consecinte (Persephone  a trebuit sa se intoarca la Puto ) In alte povesti se spune ca Ceres infuriata, l-a inchis pe Askalaphus sub o piatra dar acesta a fost eliberat de Hercule . Atunci cand Ceres a dat din nou ochii cu el, ea l-a transformat intr-o bufnita.

In astrologie, 4946 Askalaphus are de a face cu adevarul care odata spus transforma viata  celui care spune dar si viata celui despre care se spune vestea. Askalaphus  aduce incapacitatea de a pastra doar pentru tine ceea ce vezi, este un symbol al indiscretiei, informare ce aduce probleme , transformari , teama , repulsie dar si lucruri referitoare la medicina, medici, asistenta medicala . El a fost singurul martor al consumarii semnitelor de rodie de catre Persefona , el spune adevarul dar este pedepsit in loc sa fie recompensat .Marturia lui chiar daca este adevarata este daunatoare celui in favoarea caruia este spusa. Astfel, Marte care este unul din guvernatorii Eclipsei de Soare in Scorpion , energizeaza acest asteroid, asta inseamna
ca din dorinta de a face bine putem face totusi mult rau. Cum Marte in conjunctie cu Askalaphus sunt in caa VI si in conjunctie cu casa VII, adevarul poate fi legat de un loc de munca, coleg, sanatate, partener de viata, asociat, este un adevar care doare si transforma. Tot ce tine de medicina , medici , asistenta medicala capata o mare amploare in aceasta perioada prin fel de fel de informari , articole , emisiuni televizate care spun adevarul si numai adevarul . Ceea ce puteti afla in aceasta perioada , chiar daca este un mesaj sincer este totusi daunator, nu va convine si veti avea tendinta sa va razbunati pe cel care va aduce mesajul sau care va spune adevarul . Exista povesti de viata care chiar daca spun adevarul , ele trebuiesc tinute bine , altfel ……, deci va recomand sa fiti cat mai discreti si mai atenti .
Askalapus ramane un avertizor dar si un vindecator in aceste zile .

Cel de-al doilea guverator al Eclipsei de Soare in Scorpion este Pluto in Capricorn in conjunctie cu asteroidul 1566 Icarus in casa X, o casa a carierei, vietii sociale. Principala poveste despre Icarus este incercarea lui de a scapa din Creta cu ajutorul unor aripi din ceara si pene construite de tatal lui . El a ignorat instructiunile, sfaturile date de tatal lui ca in timpul zborului sa nu se apropie prea mult de soare dar nici prea aproape de mare. Coplesit de ameteala zborului, Icarus a uitat de sfaturi si s-a apropiat  prea mult de soare , ceara s-a topit iar el a cazut in mare si a murit . In astrologie, Icarus reprezinta capacitatea de eliberare prin asumarea unor riscuri , ce facem pentru a ne elibera de constrangeri, de limitari, de relatii restrictive,  situatii sau atitudini care ne “ sufoca “. De multe ori este important sa ne asumam anumite riscuri dar trebuie sa fim atenti sa nu ne lasam dusi de succesul de moment uitand de fapt de scopul propriu zis. Semnul si casa in care apare asteroidul Icarus ne vorbesc  despre asumarea unor riscuri iar instrumentele cu care vom lucra sunt aptitudinile ,materialele disponibile pe moment ,nu au o pregatire prea temeinica. Daedalus(tatal lui)  a construit aripile lui Icarus din ceea ce avea pe mana in momentul respectiv si  i-a dat instructiuni clare pentru a putea reusi . Putem realiza lucruri mari cu ceea ce avem pe moment dar trebuie sa fim atenti sa nu ne supraestimam propriile abilitati ,trebuie sa delimitam clar ce putem realiza de o nebunie de  moment , daca nu ne recunoastem propriile limite, putem sa ne asumam riscuri inutile , prostesti impotriva unui sfat bun primit de la oamenii cu mai multa experienta , de la cei apropiati de sufletul nostru .” Daca nu risti nu castigi “ vrea sa ne spuna aceasta energie, Icarus poate arata un domeniu din viata noastra in care trebuie sa ne asumam un anumit risc daca dorim sa trecem dincolo de tipare , de orice limitare indicata de semnul  si casa astrologica energizata . Icarus intr-un semn zodiacal poate arata calitatile pe care noi trebuie sa le dezvoltam in asumarea unui risc dar si acele trasaturi care pot conduce la caderea noastra . Icarus intr-o casa astrologica arata domeniul de viata in care trebuie uneori sa riscam, sa ne dorim libertatea cu orice pret   dar care probabil nu ne reuseste din cauza “ unui zbor prea mare “ , prin ignorarea unui sfat bun ,prin lipsa auto-disciplinei . Pluto in fuziune cu Icar arata transformare totala , regenerare datorita asumarii unui risc in domeniul carierei, reputatie, vocatie, recunoastere sociala, autoritate. Actiunile necugetate, nepasarea , incapacitatea de a accepta un sfat bun pot conduce la auto-distrugere, la o catastrofa, deci fiti atenti, nu incercati sa credeti ca voi controlati totul.

Schimbarile radicale fac parte din limbajul karmic al unei Eclipse de Soare , acest lucru depinde foarte mult de harta natala a fiecaruia si de planetele natale energizate, in timp se va vedea ca aceasta schimbare are  “in interiorul ei intelepciune”.  A venit timpul pentru ceva nou, daca Eclipsa deschide o “cale noua “pentru voi, este bine sa aveti curajul sa mergeti pe aceasta cale, cu siguranta este o cale pentru iluminare, auto-descoperire. Alegerea este a voastra dar daca  va opuneti acestei schimbari ramanand in situatiile obisnuite dar de care sunteti nemultumiti ,puteti avea probleme de sanatate si  asta din cauza frustrarilor  existente. In harta natala, casa astrologica energizata de eclipsa corespunde de multe ori cu ceva care se termina in partea aceasta a vietii, ceva se inchide intr-un mod semnificativ . Toate eclipsele aduc un timp al schimbarii dar o schimbare semnificativa ce va corecta traiectoria destinului nostru cu sau fara voia noastra. A te opune acestei energii este ca si cum vrei sa “te lupti cu un cutremur de intensitate mare “. Toate problemele care ne franeaza sau ne impiedica sa ne ducem la indeplinire destinul nostru sunt evidentiate si suntem ajutati sa le dam deoparte, se le eliminam, eu zic ca este de bine, o eclipsa chiar nu ne vrea raul noi suntem cei care ne facem rau insistand asupra unor lucruri, oameni care ne frustreza, obosesc,  uitand astfel de rolul nostru aici .

Ce aveti in barca voastra va intreaba aceasta Eclipsa de mana cu Deucalion ?

In harta mea natala , aceasta Eclipsa energizeaza casa VIII, asta inseamna ca a venit timpul sa ma folosesc de” barca “construita de mai multi ani ( astrologia )  pentru a trece peste moartea unei persoane foarte importante pentru sufletul meu (sufletul meu pereche)despre care intr-o zi voi scrie un articol.

Adriana Tudosa

Sursa: http://adriana-astro.com/eclipsa-totala-de-soare-in-scorpion-3-noiembrie-2013-ora-1450-ora-romaniei-transformare-prin-suferinta/

ACTIVAREA PORTALULUI AION – (Schimbarea Veacurilor)

 AION

 

Este timpul din nou de actiune! Este timpul să luăm destinul lumii noastre în propriile noastre mâini! Prin urmare, ne vom întâlni în grupuri mari și mici, ca indivizi și cupluri, în momentul heliocentric de cuadratură Uranus Pluton in 23 noiembrie. Mulți dintre noi se vor aduna și vor vizualiza întâmplarea Evenimentului in momentul ACUM și va crea astfel un canal clar și armonios de manifestare pentru eliberarea finală a planetei.

Vizualizarea noastră va sprijini planul de eliberare planetară, astfel încât să se manifeste cât mai curând posibil, cat mai non-violent și mai bine posibil. Putem să o facem! Este nevoie de a se face cunoscut pretutindeni! Avem nevoie de a ajunge la multe persoane, astfel incat să poată fi atinsă masa critică de oameni. Vă rugăm să postati pe site-uri web și blog-uri. Dacă știți o instituție media alternativă, puteți trimite la ei. Puteți crea un grup pe Facebook pentru grupul vostru local de persoane facand acest lucru în partea voastră de lume. Puteți crea un video despre aceasta și să il postati pe Youtube.

Timpul de activare a portalului AION semnifică vârful cuadraturii Uranus Pluton, care are loc în perioada 2012-2015. Acesta este cel mai important aspect astrologic al timpurilor noastre, iar semnificația sa este foarte simplă: revoluția Luminii. Momentul heliocentric exact a cuadraturii dintre Uranus Pluton este in 23 noiembrie. În acel moment, o foarte interesantă configurație heliocentrică va avea loc separat de cuadratura Uranus Pluton. Mercur, Venus, Jupiter, Saturn, Neptun si Pluton vor forma o mandala de stea cu șase colturi în jurul Soarelui

Steaua cu șase colțuri este aceeași configurație care sa intamplat la Concordanța Armonică în noiembrie 2003 (atunci când Rezistența a spart programul de calculator eteric de implanturi), și sa întâmplat din nou la Portalul de Pace din 25 august a acestui an (atunci când am împiedicat colectiv invazia militară în Siria). Activarea portalului AION este momentul de vârf de întoarcere a valului. Datorită raportului grilă, forțele Luminii au fost pasive și în principal doar au răspuns acțiunilor forțelor întunericului până acum. De la portalul AION incolo, Lumina va începe să inițieze acțiuni.

În momentul activării portalului, Soare Central Galactic va transmite un minipuls de energie prin Soare și prin mandala de planete a stelei cu șase colturi. Acest impuls de energie va fi similar cu ceea ce se va întâmpla la Eveniment, dar acum acest impuls va fi cel mai probabil mult mai puțin puternic. Pulsul va trimite unde de rezonanță armonioase în întregul sistem solar și ar putea declanșa inversarea polilor magnetici ai Soarelui.

Minipulsul galactic va fi transmis prin intermediul lui Aion și Iona, o pereche cosmică de suflete gemene care au jucat un rol foarte important atunci când au contribuit în mare măsură la formarea civilizației de Lumină a Centrului Galactic cu milioane de ani în urmă.
Scopul lui Iona acum este să răspândească conștiința Zeitei de la Centrul Galactic spre planetele mai puțin dezvoltate din brațele spiralate exterioare ale Galaxiei Caii Lactee. În mitologia galactică, ea este înfățișată ca zeită inaripată:

Scopul lui Aion este de a ajuta in supravegherea rotirii ciclurilor cosmice în Galaxie în armonie cu pulsul de 25.000 de ani a inimii Soarelui Central Galactic.

http://en.wikipedia.org/wiki/Aion_%28deity%29

El va supraveghea activarea noastră AION pe planeta Pămant. Această activare va însemna schimbarea veacurilor.

Pentru prima dată în istoria noastră, o legătură directă se va face între planul fizic (dimensiunea 3-a) și planul Atmic cosmic (dimensiunea 11), pe planeta Pământ.

Această activare va fi, de asemenea, punctul de declansare a Noii Renasteri. De aceea vom avea activarea principală la Florenta, Italia. Sunteti foarte bineveniti să vă alăturati nouă:

http://portal2012.org/AION.html

Chiar dacă nu puteti să fiti cu noi la Florenta, puteti să faceti această activare in propriul vostru grup sau chiar si singuri, oriunde vă aflati in lume. Vom face toti această activare in acelasi timp, la momentul deschiderii portalului AION, care este in 23 noiembrie la ora 22 si 11 minute, ora Europei Centrale [23:11, ora Romaniei].

Instrucțiuni:

1. Relaxează-ti mintea si corpul observandu-ti respirația pentru câteva minute.

2. Chemă prezența Sufletului tău (Sinele superior) și prezența ghizilor tăi spirituali, îngerii și Maestrii Inăltati.

3. Vizualizează momentul de spargere a compresiunii, flash-ul Evenimentului, momentul de eliberare planetară care se întâmplă ACUM.

Actualizari despre deschiderea portalului AION:

http://2012portal.blogspot.com/

Victoria ACUM! Eliberarea ACUM! [Cobra]

 

Mercur retrograd in Scorpion (21 octombrie- 10 noiembrie). Daca nu stii, mai intreaba-TE o data!

frumos

Mercur si-a inceput astazi, 21 octombrie 2013, a treia si ultima perioada de retrogradare din 2013, de aceasta data in semnul Scorpionului. Timp de 3 saptamani, respectiv pana pe 10 noiembrie, avem ragaz sa aprofundam segmente de viata in care fie ne-au scapat detalii importante, fie le-am abordat superficial, fie nu am evaluat corect consecintele unor alegeri.

Dincolo de a pune in carca lui Mercur tot ce nu ne place in aceasta perioada, sa fim constienti de ceea ce poate aduce fiecare experienta pe care o primim, in viata noastra. Pentru ca urmeaza cateva saptamani de profunda transformare la nivel de constiinta, accesibila mai ales celor prezenti in viata lor, angajati intr-o calatorie interioara continua si intr-un proces mereu generator de oportunitati de crestere si eliberare.

Mercur retrograd in Scorpion pare sa blureze exteriorul, sa-l acopere cu o copertina, fortandu-ne sa ne incredem mai mult in interior. Putem avea senzatia ca nu auzim bine, sau nu vedem prea clar, la propriu si mai ales la figurat. Cumva, nu ne mai putem baza pe imaginile exterioare, pe realitatea fizica, pe circumstante, si sigura cale este sa reinvatam cum sa ne cuibarim in interior si sa ne regasim credinta, puterea, adevarul propriu.

Intrebarile vor curge in cascada in mintea noastra, mai ales cand inversunarea aferenta oricarui blocaj intampinat se va da la o parte: „ce rol am eu in lumea asta?”, „care este mesajul adecvat?”, „Cu ce am gresit, unde nu am fost atent?”, „de fapt, ce-mi doresc cu adevarat si de ce nu am ajuns inca acolo unde am vrut?”, „de ce ma tem sa fiu cine sunt?”, „de ce sunt suparat pe x?” si… de fapt „pe cine sunt suparat?”

Oricum, activarea energiei Scorpionului, inca din toamna lui 2012, ne forteaza sa ne triem dorintele si sa eliberam tot ceea ce nu ne reprezinta si nu ne e util. Acum, odata cu Mercur retrograd, chiar suntem chemati sa facem curatenie, sa ne revizuim crezurile, dorintele, aspiratiile.

Ne putem simti precum un computer care are in el prea multe informatii si din acest motiv merge foarte greu. Sau precum dulapurile in care adunam foarte multe lucruri, care in timp devin inutile, inadecvate, nefunctionale… La fel cum, din cand in cand e nevoie de ordine si reorganizare in fisierele computerului si in dulapurile din casa, si noi e necesar sa renuntam la informatii care nu ne folosesc sau nu ne sunt potrivite, la resentimente, puncte de vedere toxice, atasamente.

Acum e momentul nu pentru inceputuri noi, ci pentru revizuire, reorganizare, reajustare, redresare si toate cele care incep cu „re”. Ne intoarcem in trecut, la alegerile facute. Ne intoarcem in situatii pe care nu le-am clarificat, nu le-am rezolvat. Apar oameni din trecut care au nevoie de lamuriri de la noi, sau noi de la ei. Ne putem repozitiona fata de o serie de oameni si experiente, de fapt este recomandat sa o facem. Putem sa ne eliberam acum de energia care nu ne este utila, putem pune capat unor famantari interioare care s-au datorat lipsei de claritate.

Fiecare intra in propriul malaxor interior, cunoscandu-si temerile, limitele si inhibitiile. Cei care au curajul sa stea acolo, in ei insisi, chiar daca nu e deloc confortabil sa afle ce vor afla, si vor avea incredere in sansa redescoperirii propriilor resurse si raspunsuri, pot renaste pur si simplu. La final, vor fi altii, mai liberi, mai increzatori, mai puternici, pe drumul lor. In schimb, cei care vor alege sa-si ancoreze aceasta durere a transformarii, in ceilalti, cautand tapi ispasitori sau rasucind cutitul in ranile altora, nu vor obtine decat si mai multa confuzie, durere, neliniste.

Este si o perioada a recastigarii autoritatii, acolo unde ne-am cedat-o altora prin propriile temeri si judecati. Acest lucru va fi posibil prin renuntarea la infatuare, aroganta, rigiditate. Prim smerenie, naturalete si mai ales flexibilitate. Evident, relatiile cu persoanele autortare se va schimba, raportul de forte se poate rasturna, mai ales in sfera profesionala.

Vom avea revelatii, vom primi raspunsuri din interior, dar e necesar sa avem incredere in ele, in noi, pentru a le recunoaste si a le urma. Vom sti ce este potrivit sa facem intr-o anumita imprejurare, dar prin ceea ce simtim si nu din ce gandim si analizam. Prin urmare, e nevoie de atentie si ascultare, de receptivitate, de incredere in sentimentele noastre. Lucrurile vor deveni din ce in ce mai clare, incepand cu 2 noiembrie.

Invatam acum, nu cum sa cautam raspunsuri in afara, ci cum sa ne punem noua insine intrebari cat mai clar, direct si onest.

In alta ordine de idei, in aceasta perioada sunt de evitat investitiile, semnarea de contracte cu bataie pe termen lung, achizitionarea de aparatura electrica si electronica, autoturisme etc. Informatia circula cu dificultate, de aceea e bine sa ne asiguram ca transmitem clar orice mesaj si ca suntem bine intelesi. Nu strica sa ne facem back-up pentru documente, mai ales pentru cele electronice si sa verificam de doua ori ceea ce scriem si dam mai departe. De asemenea, sa ne luam marja mai mare de timp pentru intalniri.

Mercur retrograd revelator si clarificator!

Nicoleta Svârlefus

Sursa: http://www.astrocafe.ro/articole/analiza-0/articol-mercur_retrograd_in_scorpion_21_octombrie_10_noiembrie_daca_nu_stii_mai_intreaba_te_o_data-3621#.Um-KRe5kFB0.facebook

Soarele a intrat in Scorpion- Avem treaba cu noi

scorpion

Soarele a parasit astazi, 23 octombrie, zodia Balantei, si a intrat in profundul si misticul Scorpion, unde va sta pana pe 21 noiembrie. Urmeaza o perioada intensa, Scorpionul fiind acum nu numai gazda Soarelui, ci si a lui Mercur, a Nodului Nord lunar si a lui Saturn. Trairile sunt mai puternice, evenimentele sunt la extreme. Dispar jumatatile de masura, uneori vom simti pe pielea noastra cum este sa traiesti pe muchie de cutit.

Totul sau nimic!

Un prieten drag (evident, Scorpion) spunea ca „Scorpionul nu taie copacul cand acesta s-a uscat, ci il smulge cu tot cu radacini din pamant”. A surprins foarte bine, intr-o singura fraza, principiul scorpionic: nu doar schimbam, ci transformam, nu doar carpim ci o luam de la capat. Nu e de ajuns sa ne cunoastem partea vizibila, aparentele, forma, ci e necesar sa „sapam” in adancime, sa exploram si zonele intunecate, necunoscute, sa ne confruntam cu emotiile noastre cele mai intense.

Este o perioada a purificarii, a eliberarii de ceea ce e toxic in noi si in viata noastra, a transformarii. Pe principiul bine-cunoscut al acestui semn zodiacal „mori ca sa devii„, putem deveni mai mult din ce putem fi renuntand la ceea ce ne tine pe loc, nu mai slujeste procesul de crestere spirituala ci ne ingroapa in propriile temeri si inhibitii. Avem ocazia sa vedem, prin experientele pe care le cream acum, cu ce limite e necesar sa ne confruntam, ce avem nevoie sa eliberam sau sa fixam. Mercur retrograd (pana pe 10 noiembrie) pune umarul din plin la acest proces, aducand in prim plan „restantele” la capitolul vindecare. Tot ce mai e de iertat, de curatat, completat, incheiat, iese la lumina.

Atitudinea adecvata este acceptarea a tot ce este si ce apare, confruntarea curajoasa a tuturor emotiilor, adancirea in noi insine ca intr-o mina de aur. Caci acolo, in profunzimea fiintei ne gasim resursele si raspunsurile. Explorandu-ne trairile, sentimentele, invatam despre noi, ne cunoastem si ne vindecam folosind propria putere de regenerare.

Exista tendinta de a ne osifica in niste idei, ganduri, dorinte, dezvoltand obsesii legat de ceva sau cineva. Si cea mai mare provocare acum este aceea de a invata sa dam drumul, sa eliberam, sa ne desprindem, fiind constienti ca prezentul este creat in timp ce lasam trecutul sa se retraga binecuvantandu-l.

Poate parea ca pierdem ceva, cand lasam vechile forme sa plece, dar de fapt nu pierdem nimic. Caci ce este al nostru cu adevarat nu ne poate lua nimeni, niciodata. Cine suntem noi nu poate fi luat. De aceea, identificarea cu forma, cu „eu am”, tinde sa fie inlocuita cu „eu sunt”.

Calatorind in apele adanci ale emotiilor proprii, ne conectam cu Sursa, cu puterea si intelepciunea interioara, cu cine suntem. Formele pot sa dispara, caci noi continuam sa ne simtim in siguranta si sa ne pastram credinta.

Putem fi mai sensibili in aceasta perioada, mai emotivi, dar si mai intuitivi si imaginativi. Gandurile par sa se materializeze mult mai repede, de aceea e bine sa fim atenti ce gandim, ce rostim, ce calitate are energia din spatele gandului si cuvantului. Putem sa ne crestem vibratia prin meditatie, introspectie, exersarea iertarii (de sine si de altii), rugaciune si orice altceva simtim ca ne ajuta.

Cateva recomandari:

 • Fii cat mai mult in contact cu apa. Baile calde sunt benefice, la fel cum sunt si plimbarile pe malul unei ape sau meditatiile in preajma apei.
 • Fii prezent la sentimentele tale si ai incredere in ele. Exprima-le printr-o forma artistica.
 • Exloreaza-ti emotiile, stai in ele, confrunta-te cu ele, adica treci PRIN ele si nu peste ele.
 • Acorda-ti cat mai mult timp cu tine.
 • Ori de cate ori iti vine sa plangi, plangi.
 • Scrie. Poate ajuta foarte mult sa-ti asterni gandurile si trairile pe hartie, in forma lor bruta fara a le cosmetiza.
 • Iarta si cere-ti iertare.
 • Respecta procesul de transformare al fiecaruia si concentreaza-te pe al tau si pe propria vindecare. Binecuvanteaza lumea, pentru ca te binecuvantezi pe tine!
 • Fii gata sa renunti la un viciu, la un obicei sau context daunator.
 • Stai mereu in intrebare. Intrebarile potrivite scot la iveala raspunsurile potrivite. Iata cateva intrebari: „La ce e necesar sa renunt acum?”, „Ce stiu si ma prefac ca nu stiu?”, „Ce alegere ar face cineva care se iubeste pe sine?”, „Ce e nevoie sa vad si sa stiu, pentru a face schimbarile benefice in viata mea?”, „Ce forme vechi pot elibera si transforma, in ceea ce fac?”
 • Asculta mereu de tine si de ceea ce simti. Intuitia te va conduce pe calea adecvata.

 

Inspiratie, usurinta si bucurie, tuturor!

Nicoleta Svârlefus

Sursa: http://www.astrocafe.ro/articole/analiza-0/articol-soarele_a_intrat_in_scorpion_avem_treaba_cu_noi-3627