Noile prototipuri umane

FB_IMG_1543598182767.jpg

De Lauren,

Această lună de portaluri de triplu 11 marchează încheierea unui ciclu important care a început anul trecut între solstițiul din 21 decembrie 2017 și 1 ianuarie 2018… deschiderea unui portal extrem de intens ce a întâmpinat un potop de coduri de diamant cu care a plouat pe Pământ tot anul, fortificându-ne pentru a deveni tari ca stânca în reziliența noastră în anii ce vor urma… ani care vor aduce schimbări mai importante în lumea din jurul nostru.

Toată vara (iarna în emisfera sudică) am lucrat în vederea acestui moment de încheiere, iar energiile din noiembrie ne-au ajutat în fiecare zi să ajungem în punctul personal de cerc complet… să ieșim din spațiul în care am trăit (de eoni) și să trecem la noua traiectorie ce a apărut prin portalul 11/11.

După ani (vieți) de creștere în direcția luminii, ne aflăm acum în procesul ancorării acelei energii, pregătindu-ne să înflorim cu frumusețea unică a Adevărului sufletului nostru… esența noastră spirituală autentică. Și întrucât aceasta e o lună de vibrație universală 4, a existat de asemenea o concentrare considerabilă asupra aducerii autorității în acele structuri importante din viața noastră care necesită o revizie generală, astfel încât în 2019 să reușim să ne împământăm noile creații.

Se poate ca asta să fi însemnat rearanjarea unor elemente fundamentale ale vieții (gândirii) pentru a ajunge la următorul pas/nivel al întrupării, pe care Elohimii mi l-au făcut cunoscut drept contopirea noastră cu conștiința planetară… deschiderea portalurilor porților stelare interioare pentru a ne alinia forța vieții personale → cu Forța vieții planetare → cu Forța Vieții Universale.

În timp ce noiembrie se apropie de un binevenit sfârșit și ne continuăm necesara (și provocatoarea) integrare a acestor energii ce schimbă realitatea… care, apropo, constituie și motivul pentru care aceste rapoarte vin de obicei la sfârșitul lunii → astfel ca eu/voi/noi să întrupăm și să simțim energiile, înainte ca eu să relatez despre ceea ce recepționez… începem de asemenea să ne deschidem spre eliberarea energiilor noii Creații, încheind concomitent unul din anii/ciclurile de inițiere cei/cele mai provocatori/provocatoare pentru primii care se întrupează. E ca și cum fiecare an/inițiere de expansiune (începând din 1999) s-a prezentat din nou, ajungând să-i avem pe TOȚI anii în același an pentru un fel de final distorsionat apoteotic. Deloc grozav.

Măreția EXISTĂ deja. Ne revine doar să fim un receptacul în care să intre măreția.

Într-un fel sau altul, ajungem toți într-un loc din noi foarte nou, foarte străin, neexploatat, unde e posibil să ne întrebăm cu mai multă claritate… pentru ce %!&# au fost toate astea?? și/sau… Și acum?? Deși răspunsurile întregi nu sunt încă disponibile (Mercur retrograd), sunt totuși întrebări bune pe care să ni le punem în timp ce ne pregătim să ne mutăm pe o treaptă nouă/următoare a necunoscutului.

Dat fiind că avanpremiera energiilor lui 2019 a început în octombrie (și cu compliniri aduse de Venus retrograd), am fost prinși cu revizuirea unor teme (karmice) importante… cicluri și dinamici… pe care am crezut că le rezolvasem de mult, dar vai!, toți am fost chemați să aducem din nou lumină la nivelurile cele mai adânci ale acelor cauze ancestrale străvechi, în scopul de a face loc pentru integrarea viitorului nostru Sine (galactic). NOTĂ: În unele cazuri, aceste reexaminări sunt/au fost pentru întreg colectivul în curs de înălțare… nefiind întotdeauna sau neapărat doar personale.

Mesajele pe care le primesc spun că luna aceasta am intrat într-o nouă linie temporală și că la ora actuală ieșim de pe vechea traiectorie umană și galactică, pentru a făuri noi Creații, ce n-au mai fost create până acum… acesta fiind motivul pentru care nu există absolut NICIO cufundare în trecut pentru a crea viitorul și motivul pentru care nimic „deja creat” pare să nu ne mai satisfacă. Acea viață → e oficial încheiată.

Nu e ușor să pășim în acest spațiu nou în timp ce vechi circumstanțe continuă să ne cheme constant înapoi, în orice caz… cheia acestei luni uimitor de influente de autoritate a fost aceea de a ne menține cu perseverență perspectiva că nu repetăm neapărat aceste cicluri, ci le rescriem. Mulți dintre noi au ajuns la nivelul următor/mai înalt al spiralei, fapt ce necesită reexaminarea acelor locuri din noi pentru a le vindeca în sfârșit și în totalitate… astfel încât să ne putem împleti lumina de diamant din interiorul acelor locuri rănite, ce au fost prea greu de înfruntat în totalitate până acum. Iar apoi să le depășim.

Urând tuturor un decembrie cu adevărat miraculos, de pomină!
♡,
Lauren
ThinkWithYourHEART.com ©As LOVE, Inc. 2018 Toate drepturile rezervate.

Traducere: Ana Nicolai

Preemptiunea dacică

Gabriel-Tora-1-1001x1024.jpg

de General (rez.) dr. Mircea Chelaru

Există în istoria omenirii multiple exemple de erori „ştiinţifice” care s-au dovedit fatale cunoaşterii şi adevărului. În numele acestor erori s-au luat mii de vieţi omeneşti. Au fos arşi pe rug, traşi pe roată, decapitaţi, spânzuraţi, rupţi în patru de patru cai din patru zări, lapidaţi, ghilotinaţi, otrăviţi, sau împuşcaţi, oameni a căror vinovăţie a fost aceea de a fi susţinut adevărul natural. Rând pe rând, minciunile au căzut sub aspra pedeapsă a ştiinţei şi a revelaţiei imanente. Pământul nu mai este plat, soarele nu se mişcă de fel în jurul pământului, vrăjitoriile sunt demolate, relativitatea şi călătoriile spaţiale sunt acceptate, civilizaţiile nonpământene sunt deja aievea, piramidele s-au activat energetic, vibraţia pămîntului s-a decodificat în limbajul cifrelor, Isus este printre noi, şi încă nu credem.

Asemenea marilor erori care au schilodit conştiinţa umanităţii, se perpetuează încă minciuna fabricată asupra existenţei ancestrale a unei civilizaţii celeste creată după legile divine.

Civilizaţia traco-geţilor este memorialul durerii protoistoriei devenirii umanităţii. Se poate întreba un anume, cu acceptabilă maliţie, de ce despre geţi sau daci într-o temă de istorie medie, chiar recentă după alţii, referitor la un subiect de-a dreptul minor! Există şi această abordare a „temei minore” din partea unor istorici simbriaşi când vine vorba despre sorgintea şi status-quo-ul Basarabiei masagete! Folosesc abrupt atributele eponimice pentru că nu îmi pot permite să consum spaţiul editorial cu explicaţii justificative pentru unii care, fie că habar nu au despre ce este vorba, fie că nu vor să accepte, precum inchizitorii de altă dată, decât „adevărul” lor!

În filosofia simplă a acestui demers scriitoricesc se regăseşte simpla intenţie de a restitui un adevăr care a fost siluit de mai bine de două milenii, dar cu predilectă perfidie în ultimile două secole. Marele arial al existenţei geto-dacice, dovedite cu acte în regulă şi exprimate de surse istorice incontestabile cuprindea, începând cu mileniul al şaselea înainte de Cristos, teritoriile din Europa Alpino-Carpatiană, bazinul Mării Negre (numită de greci, Marea Getică), până dincolo de Caucaz. Nu avem date, cel puţin prin cunoaşterea oferită de cercetarea la zi, dacă existau şi în ramurile uraliene, dar putem avansa prezumţia unei atari abordări. Este cert însă, prin ceea ce a dovedit Carolus Lundius, marele magister al regelui suedez Carol al XI-lea, în lucrarea sa „Zamolxis, primus getarum legislator”, că şi populaţiile scandinave se revendică din obârşia geţilor carpatieni. „Zamolxis, în pergamentele noastre Samolses. La el sunt raportate începuturile legilor paternale şi aceasta este o certitudine. Cine este el şi de unde vine? El aparţine Geţilor, care sunt aceeaşi cu Goţii şi Sciţii”.

Astfel îşi începe rezumatul primului capitol, Carolius Lundius. Afirmaţia că geţilor li se mai spuneau şi sciţi vine dintr-o laborioasă muncă de investigare ştiinţifică, astăzi cunoscută nouă, care reproduce tabela comparativă a denumirilor aceluiaşi popor hiperboreean în limbile vremilor apuse. Dar unde se plasau geografic sciţii? La nord de paralela 45, deasupra Mării Getice unde se rătăceau în zăpezile nordului toate oştile persane.

Referindu-se la ţinutul ancestral de origine al suedezilor, Lundius spune că„prin numele de Svithiod se desemna tot ce era la vedere în nord; celelalte domnii s-au numit altădată trac-thus (ţinut întins)acesta traducându-se ca o reuniune de ţinuturi ale unui foarte întins imperiu – la nivelul universului.(…) ţinutul svithiod fiind situat la nord de Marea de Azov, în cel mai nordic punct chiar, are un climat foarte aspru, regiunea fiind secătuită de ger şi zăpadă”.

Fără a mai acumula alte argumente şi nume de autori ai vremilor apuse, fără a plusa pe un stil comprehesiv de opulenţă doctă, venim cu logica deductivă a surselor astfel: spaţiul hiperboreean, cel cuprins la nord de paralela 45, a aparţinut pe toată dezvoltarea sa continentală geţilor, populaţie de provenienţă primordială, care-şi denumeau ţinutul trac-thus, adică ţinutul întins, preluat de alte seminţii pe limba lor ca fiind Tracia.

Teoria „marii migraţii hiperboreene” a fost elaborată de Vasile Lovinescu dar abordarea sa în discursul ştiinţific elaborat este de dată recentă, tocmai pentru că descoperiri recente între puncte diametrale, din Irlanda şi până în Japonia, converg către o sursă de spiritualitate unică provenită din intersecţia paralelei şi meridianului 45. Măsuraţi-le şi reprimaţi-vă perplexitatea! Comunitatea antropologilor, istoricilor şi mai nou a lingviştilor sunt eminamente de acord că vastul teritoriu riveran Dunării cuprins între Carpaţii Slovaciei şi nordul Greciei, de la bazinul Tisei la Nistru, gurile Bugului şi Marea Neagră a fost locuit în antichitatea istorică cunoscută, de marele popor atlanto-euro-asirian al tracilor, denumire dată după toponimul lingvistic al teritoriului şi nu după sorgintea gentilică. Această masă umană cuprindea peste o sută de formaţiuni tribale şi gentilice despre care însuşi Herodot afirmase că sunt „cel mai numeros popor după inzi”. Grecii aveau să recunoască, de la Homer încoace, că geţii erau cei mai puternici şi se singularizau prin omogenitatea limbii şi cultura spirituală extrem de avansată.

Numele de geţi era folosit cu precădere de către greci în timp ce, după ce s-au fondat la 753 ad romanii aveau să le spună daci, păstrând după, ştiinţa noastră, numele ancestor al fondatorilor troieni. Că li se spuneau geţi sau daci este superfluu atât timp cât Strabon a concis că ei formau acelaşi popor, „vorbind aceeaşi limbă”. Pliniu cel Bătrânsusţinea că dacii şi tracii sunt acelaşi neam, numai străinii îi numeau diferit după locul lor. Fapt reluat după 1600 de ani de către Johannes Magnus Gothus(1488-1544) în voluminosul său tratat care relatează istoria tuturor regilor geţi şi sueoni. Printre altele el explică desele etnonime forţate provenite din percepţia spaţialităţii de dispunere. Citez: „ba mai degrabă cred că este vorba de o diversitate a idiomurilor din partea celor care guvernau, căci acasă li s-a spus Vestrogeţi – Geţilor de Apus, Geţi şi Ostrogeţi – Geţilor de Răsărit (în latina de editare: Vestrogetae hoc est occidentales getae, getae et Ostrogetae hoc est orientales), iar pe alte meleaguri în idiomuri străine – când Samageţi, când Masageţi; celor pe care Strabon, în cartea a XI-a îi numeşte Geţii de Răsărit, li se va spune Tirsageţi; aşadar, atât Grecii cât şi Latinii i-au numit pe aceştia Goţi/Geţi cu un termen comun, trimiţând la acelaşi neam”.

Imensitatea spaţială a răspândirii neamului geto-dacilor nu este doar o figură de stil preluată în mod reflex de la un secol la altul ci o realitate transferată în cunoaşterea lumii de marii învăţaţi ai lumii. Pitagora, cel ce a cunoscut tainele din Memfis şi a stat la sfat cu Zoroastru şi Brahma, după ce s-a purificat în apele Gangelui, avea să remarce imperativ către locuitorii din Crotona: „…călătoreşte la geţi, nu ca să le dai legi, ci ca să tragi învăţăminte de la ei. La geţi pământurile sunt fără margini, toate câmpurile sunt comune. Şi dintre toate popoarele, sunt cei mai înţelepţi, spune Homer”.

Este de cuviinţă să asociem aici spaţiul geto-dac cu cel hiperboreean dată fiind multitudinea de referiri ale unor texte, la cele două sintagme. Asfel, Pindar (aprox. 518-438), poetul grec şlefuitor de limbă elină decomprimă mitul lui Apollo ca zeu abstract şi face afirmaţia conform căreia, după zidirea Troiei, s-a întors în tărâmul său de origine, la nord de Istru, la hiperboreeni. Autorul superbei capodopere „Eneida”, Vergillius Maro(70-19) scria despre Orfeu: „singuratec, cutreiera gheţurile hiperboreene şi Tanais(denumirea antică a râului Don!) acoperit de gheţuri, şi câmpiile niciodată fără zăpadă, în jurul munţilor Riphei(denumirea antică a munţilor Carpaţi!),până ce femeile trace, mâniate de dispreţul său, îl sfâşiară” şi în text latin:„solus hyperboreas glacies, Tanaimque nivalem/Arvaque Riphei nunquam viduata pruinis/Lustrabat, raptam…”.

Aşadar, spaţiul hiperborean se suprapune în identic cu cel al geţilor nemuritori, iar tentaţiile de a fi însuşit de alte popoare, târziu apărute, sunt nevrednice şi sperjure. De altfel ne sunt cunoscute eforturile armenilor, georgienilor, ruşilor, azerilor şi chiar a turcilor şi perşilor de a-şi demonstra paternitatea asupra mitului reginei-zeiţăTomiris, amazoana celor o mie de care, ce avea să-l decapiteze pe Cirus cel Mare, aruncându-i capul în vasul plin cu propriul sânge rostind: „bea şi te satură, însetatule de sânge!”. Dar regina Tomiris nu este un simplu mit. Ea a existat în carne şi oase, cerută fiind de soţie de către însuşi Cirus, întemeietorul imperiului Persan. Ea a existat ca regină reală, şi nu doar legendă în spaţiul nordo-pontic, până la Marea Caspică, controlând vastul teritoriu al masageţilor, ramura estică, cu denumirea specifică, din neamul traco-geto-dacilor. Că acest uriaş popor avea rădăcina endogenetică şi conştiinţa aparteneţei comune, vine să ne-o confirme şi simplul fapt că numeleSpargapeithes, fiul reginei Tomiris, ucis de Cirus, a fost luat şi purtat de un rege al agatârşilor (Ţara Haţegului de azi) din Transilvania. Aveam, totodată, să constatăm şi din referirile lui Plutarh, căAlexandru cel Mare, după victoria de la Gaugamela, a mers la mausoleul din Pasargada închinat lui Cirus, având exactă ştiinţă că acesta fusese ucis de ancestorii săi din neamul tracilor de răsărit.

Nu ne propunem pe mai departe să dezvoltăm exhaustiv textul cu date sprijinitoare nefiind în intenţia noastră de a produce un compendium, ci doar să prezentăm ipoteza de lucru din care se extrage, prin sute de demonstraţii similare o concluzie fundamentală. Această concluzie este simplă: spaţiul carpato-pontic-caucazian a fost paleovatra de etnogeneză şi de continuitate ereditară a civilizaţiilor succesive produse de traco-geto-daci. Schimbarea refluxă a sensurilor migraţiilor populaţiilor indoeuropene şi apariţia maselor de populaţii nomade sălbatice, au produs un curs istoric ostil populaţiilor băştinaşe şi au schimbat natura rânduirii primordiale. Acest proces a fost lent şi continuu, dar întotdeauna a fost însoţit de o rezistenţă genetică şi spirituală uriaşă.

 Restrângerea spaţiului de identitate, prezervată prin această rezistenţă imaterială, a fost posibilă din partea cotropitorilor ca urmare a uciderii dreptului la simbolistică, limbă, onomastică şi toponimie. Cercetători istorici contemporani, paleolingvişti de bună credinţă, surse creştine premoderne din arhivele Vaticanului sau cele ale Bizanţului, evidenţiază tot mai argumentat adevărurile cu grijă dosite de beneficiarii de astăzi ai mistificărilor trecute. În fapt, afirmarea dreptului ereditar al românilor asupra teritoriilor prezervate prin acestă rezistenţă la care am făcut referire, nu este o provocare ci un act de demnitate identitară. A nu şti un adevăr şi a te lăsa la cheremul afirmaţiilor altora, luându-le de bune, nu pare a fi o vinovăţie atât de mare. Poate fi cel mult tratată ca naivitate sau stupizenie pardonabilă. Dar a şti adevărul şi a-l abandona dintr-o lehamite istorică, este o crimă de neiertat.

Cazul Basarabia este elocvent. 1812 este un act de cotropire barbară, care prin acţiuni lente dar îndelungate au produs distrugerea capacităţii de regenerare a unei naţii ancestrale. Asasinate în masă de atunci, de mai apoi, şi de curând au fost şi vor fi tratate de noi ca distrugere de patrimoniu universal. Crimele asupra umanităţii vor rămâne pe mai departe imprescriptibile. Şi tot în aceaşi categorie intră şi distrugerile patrimoniului universal. Cazul Basarabia trebuie să devină o problemă de conştiinţă a umanităţii moderne. Banditismul migratorilor nu mai trebuie să producă distrugeri de artefacte ale civilizaţiilor fondatoare. Dreptul geto-dacic este unul de preempţiune. Este un drept universal acceptat şi recunoscut. Şi acest drept nu se negociază cu nimeni!

    Treziți-vă români și fiți demni și mândri ! La mulți ani România la mulți ani români de pretutindeni!

 Sursa Articol: https://burebista2012.blogspot.com/2018/11/preemptiunea-dacica.html?spref=fb&m=1

Vă propun mai jos o emisiune foarte interesantă a generalului Străinu cu psihologul și ezoteristul Adrian Cranta despre portaluri, egregor dar mai ales despre egregorul național : 

Energiile de Ascensiune din Luna Decembrie 2018

December Ascension Energies by Jamye Price

Revizuirea lunii Noiembrie

Noiembrie a adus o schimbare profundă relației – un aspect fundamental al dualității, deoarece experiența separării este bazată pe fizic.

Nu este întreaga poveste, desigur. Evoluția noastră este în interacțiunea conștientă cu conexiunea invizibilă care îngăduie experiența separării. Acesta este modul în care ne raportăm (conectăm) cu viața.

Venus retrograd din luna noiembrie ne-a ajutat să remodelam, să revizuim și să reînnoim interacțiunile noastre conștiente. Sper că a ta este netedă. Acesta a oferit alegerea de a evolua în flux cu mai multă Iubire sau nu. Chiar și un “nu” dă ocazia unei noi alegeri. Am avut o mulțime de “oportunități” în noiembrie. ; o)

Consolidarea Structurii Tale

Pentru că anul 2018, Anul Amplificării, spiralează spre sfârșit, decembrie oferă o puternică actualizare la temelia Iubirii. A fost un an intens energetic. Acesta este în cele din urmă un lucru bun, dar poate că ai simțit vântul schimbării din când în când.

În ansamblu, 2018 a fost despre amplificarea structurii tale Merkaba, astfel încât corpul de lumină să fie spiralat/ rotit la o frecvență mai înaltă. Aceasta vă extinde conexiunea conștientă dincolo de lărgimea benzii simțurilor fizice. Aceasta este Ascensiunea.

Am reintrodus cu sârguință conexiunea inimii/ minții din 2013. 2018 a adus acest lucru la un alt nivel energetic, deoarece legile universale încep să se aplice mai direct în viața noastră. Aceasta este o progresie naturală a Ascensiunii.

A avut loc multă reajustare a chakrei gâtului și a chakrei inimii pe tot parcursul anului. Desigur, nu au fost singurele schimbări, ci multă muncă de refacere a interacțiunii dintre cele două, deoarece chakra gâtului a transformat fluxul. E timpul să vorbim cu Iubire.

Pentru cei care au un sistem energetic actualizat (da, asta ești tu), aceste schimbări sunt în mare parte interesante. Focalizarea și capacitatea ta de conexiune cu lumea subtilă – poarta stelară a Iubirii – este tot mai mult în direct. Ancorezi o energie profund subtilă (Iubire) prin interacțiunea ta cu viața.

Puntea ta de Lumină hrănește o nouă alegere.

Acesta este motivul pentru care Areon spune mai mult decât în mod obișnuit – primește-ți energia ta în viața ta. Alege mai mult. Iubește mai mult.

You are Loves Vehicle of Flow by Jamye Price

A fi stabilizat în toată împuternicirea ta este o călătorie, pentru că necesită o reajustare a experienței fizice. Schimbarea este întotdeauna bună, chiar dacă nu este întotdeauna ușoară. A fost un an puternic.

Iubind Energiile din Decembrie 

Energiile din decembrie, Puterea iubirii, se simt oarecum introspective și totuși curg. Pare ca o amplificare a separării sinelui și a tot în afara sinelui, dar într-un mod pozitiv – o compasiune mai detașată, disponibilă.

Lucrarea ta de expansiune este de a vedea conexiunea invizibilă și de a lăsa fluxul de Iubire să descopere noi oportunități. Amplificarea corpului de lumină din 2018 te spiralează într-un nou nivel de creativitate și responsabilitate. Aceste două energii sunt două fețe ale aceleiași monede.

Când creezi, schimbi. Tu “deții” mai mult din tine însuți, experiența ta, interacțiunea ta cu viața. Acest lucru este imperativ în acest moment, când lumea își schimbă echilibrul la mai multă Iubire sau mai mult control.

Pe măsură ce amplifici Iubirea, schimbi informațiile în vastul domeniu subtil care construiește această lume. Căci atunci Iubirea începe să conducă.

Iubirea ta devine puntea Luminii pentru ca și ceilalți să se conecteze la un nou potențial.

Iubirea în experiența umană nu este doar o bucurie. Dacă experimentezi fericirea, amplific-o. Dacă te confrunți cu durerea de inimă, frică sau durere – permite-i să curgă în transformarea pe care trebuie să o facă. Compasiunea ta împuternicită.

Nu îți Uita Inima

Amplifică conexiunea minte/ inimă care acceptă noi percepții. Mintea strălucitoare te ajută să descoperi calea inimii în tărâmul fizic. Decembrie amplifică aceasta prin puterea iubirii tale.

An open mind creates a path for the Heart by Jamye Price

Pe măsură ce ne pregătim să intrăm în 2019, culminăm acest an puternic de schimbare profundă, cu accent pe marele conector – Iubirea.

Cu mai bine de un deceniu în urmă, am avut o experiență în afara corpului în care am întâlnit energia lui Kryon (o energie canalizată de Lee Carroll). Kryon a spus: – “Puterea ta e minunată, Jamie.”

Am avut o descărcare profundă cu acea singură propoziție. Ea a ghidat felul in care trăiesc viața și impărtășesc pasiunea mea pentru Ascensiune.

Nu este doar o putere care mi-a fost acordată de Viață pe care alții nu o au.

Este puterea Iubirii.

Este în toată lumea.

Se va manifesta in moduri unice in fiecare – unul va crea artă, altul iubește știința, altul este ingrijitor etc.

Singurul lucru care contează este cât de mult ne folosim Iubirea. Aici este alegerea noastră reală.

Amplifică-ți Iubirea Puternică

Uneori, în fața adversității, nu este ușor să Iubim. Uneori timpul și spațiul oferă creuzetul de schimbare necesar pentru a transforma durerea într-o nouă alegere. Uneori te surprinzi tu pe tine cu capacitatea de a Iubi mai mult.

Nu contează cât de mic pare să fie efortul, face o mare diferență cuantică în această lume. Decembrie sigilează anul acesta cu un sărut, pe măsură ce amplificăm Puterea Iubirii. Pace pe pământ. Bine tuturor. Chiar și celor meschini. Ei doar au uitat cum să Iubească în plină durere.

Decembrie ne pregătește să spiralăm la nivelul următor. Areon numește anul 2019 în anul … vizionează videoclipul pentru a afla. Oh, nu, tocmai am devenit unul dintre cei meschini! ; o) Serios, este în videoclipul din decembrie – puțin suspans este distractiv. Sunt foarte încântată de energiile de anul viitor. Areon a spus întotdeauna că viața nu cunoaște eșecul spre Iubire. 2019 ne pregătește să o trăim!

Decembrie fericit. Sper că sărbătorile tale vor fi magnifice!

Jamye Price
https://jamyeprice.com

Sursa Articol: inaloveword.wordpress.com

Portalul pleiadian – 2018 Transmisiile de toamna (4)

Guiza_pyramid-ec22a050-ec3e-3986-b825-d72d2d92cd03.jpg

Remer Ra: Bine ai revenit, Oryen!

Oryen: Bine vă regăsesc, dragilor!

Remer Ra: Mă cuprinde un ușor sentiment de părere de rău, știind că este ultima transmisie… până la primăvară. Cu toate acestea, simt și o emoție plăcută, pentru că știu că ai și de această dată cel puțin o veste bună.

Oryen: Dragilor, veștile bune vor curge în continuare. Trebuie doar să conștientizați acest lucru, să vă deschideți mai larg ochii și urechile minții și ale sufletului. Una din veștile bune este că noile deschideri energetice ale planetei vor determina schimbări majore la nivelul câmpurilor energetice personale, precum și asupra celor de grup. Se va pătrunde în straturi din ce în ce mai fine și de vibrație mai înaltă. Acestea vor determina conexiuni clare și puternice până la cele mai subtile și înalte aspecte ale voastre. Veți descoperi – mulți dintre voi, că acea voce interioară divină se va face auzită în cele din urmă. Cei care au muncit consecvent pe calea spirituală, vor avea parte de primele roade. Mintea va deveni din ce în ce mai liniștită și mai focusată pe aspectele importante ale evoluției voastre, iar sufletul va cunoaște nu doar pacea atât de mult căutată, dar se va deschide și către un alt nivel. Iar următorul nivel de elevare a sufletului este conștientizarea și simțirea că sunteți parte din Divinitate. Și nu doar atât, ci și comunicarea cu Divinul va trece la un alt nivel. De aceea vă spun: ascultați din ce în ce mai mult vocea divină interioară! Deschideți-vă și simțiți îmbrățișarea luminii divine care se va revărsa în voi prin inima voastră.

Divinitatea vorbește cu voi în fiecare moment și lucrează cu voi în fiecare clipă și prin fiecare ungher a existenței voastre, dar drama omului este că nu conștientizează acest lucru. Mintea și sufletul omului s-au încărcat mult prea mult cu cele trecătoare și prea puțin importante, astfel că nu au mai lăsat loc și Divinului. Niciodată nu ați fost părăsiți de Divinitate! Și niciodată nu veți fi părăsiți! Divinul va fi cu voi, atât la bine cât și la greu! EL lucrează în fiecare clipă în celulele voastre, în matricea voastră de lumină!

Remer Ra: Este o veste deosebită, într-adevăr. Trebuie doar să alocăm puțin timp pentru a conștientiza că Divinitatea lucrează și comunică prin spațiul sacru al inimii. Dar ce anume poate determina o asemenea schimbare din exterior? Să înțeleg că noile deschideri energetice ale Mamei Geea pot compensa o bună parte din efortul nostru de căutare a divinului?

Oryen: Pare mai greu de crezut, dar așa stau lucrurile în acest moment. Sunt perioade când planeta primește valuri de energie înalt vibrațională, care pot determina deschideri importante la toate nivelurile. Acum este un asemenea moment, așa că profitați de el!

Remer Ra: Cât timp vom putea beneficia de aceasta deschidere a planetei?

Oryen: Va ține până spre sfârșitul anului!

Remer Ra: Dacă se va lucra în această perioadă, presupun că efectele vor fi mai rapide.

Oryen: Cu siguranță! Aș spune că eficiența ar crește de aproape trei ori, iar în anumite cazuri de șase-șapte ori.

Remer Ra: Ce fel de ”munci” recomanzi?

Oryen: Ceea ce simțiți că vă face bine. Nu contează calea spirituală aleasă, nici tehnicile energetice, precum nu contează nici ce meditații alegeți să faceți! Doar faceți! Vă mai recomand un mic exercițiu. Relaxați-vă corpul fizic, apoi priviți cu ochii interiori către punctul de lumină din inima voastră. Deschideți-vă urechile interioare și ascultați cum acea lumină vă spune necontenit ”Te iubesc”! Divinitatea vă vorbește prin sinele vostru divin. Și primele cuvinte auzite de voi sunt acestea: Te iubesc! Te iubesc…

Remer Ra: E minunat ce spui… Există o perioadă anume când ar trebui s-o facem?

Oryen: Nu neapărat. O puteți face și în timpul zilei, chiar și când desfășurați o activitate care nu necesită atenție! Ascultați cu urechile interioare cum Divinul vă șoptește neîncetat ”Te iubesc”! Va veni un moment când comunicarea va deveni mai profundă, mai complexă.

Remer Ra: Vor mai fi astfel de deschideri și la anul?

Oryen: Va mai fi o deschidere mai scurtă la sfârșitul primăverii, apoi una mai lungă către sfârșitul toamnei. Dar nu trebuie să așteptați să apară astfel de momente. Oricum, ele nu aduc schimbări spectaculoase de la sine; va trebui să faceți și voi ceva în acest sens.

Remer Ra: Fără îndoială, dar măcar ne putem mobiliza mai bine în astfel de perioade. Oricum ar fi, mesajul acesta e diferit de ceea ce am primit până acum, trebuie să recunosc. Dar simt și o formă de îngrijorare. Vine și de la mine, dar parcă și de la voi. Nu știu ce să zic…

Oryen: V-am spus că aceste momente sunt speciale și determină schimbări nu doar la nivel personal ci și social. Cum dualitatea lucrează foarte puternic la nivelul vostru – personal și social, ne așteptăm la anumite reacții care pot determina devierea atenției de la calea voastră spirituală. Va fi o reactivitate, atât la nivel personal cât și social. Aceste deschideri pot scoate la suprafață conflicte înghețate, dureri ascunse, astfel că pot fi mișcări în această direcție.

Remer Ra: Să înțeleg că se pot acutiza conflictele actuale?

Oryen: Ne așteptăm și la acest lucru! Depinde doar de voi cum vă rezolvați diferendele și conflictele. Noi nu putem interveni decât în situația când există riscul de a afecta ecosistemul planetar. În rest, nu putem interveni, pentru că nu noi am creat conflictele voastre. Cauzele sunt ale voastre și la voi este cheia rezolvării lor!

Remer Ra: Presupun că până la primăvară vom lucra la fel ca acum. Va fi ceva diferit din primăvară?

Oryen: Va fi altfel, cu siguranță!

Remer Ra: Îți mulțumesc din suflet, Oryen!

Oryen: Cu toată dragostea!

Perioada de transmisii: marțea și vinerea (până la următoarele transmisii din primăvară)

Orele: 20:20 – 20:30 și 22:10 – 22:20

Protocolul de ridicare a vibrațiilor va fi făcut cu cinci minute înainte (20:15 respectiv 22:05)! Amănunte aici:

http://remerra.blogspot.ro/2016/10/2016-portalul-pleiadian-transmisiile-de.html

Notă!

Vă reamintesc ca în fiecare zi de luni, între 21:00 și 21:15 se va lucra cu energia vortexului! Amănunte aici:

http://remerra.blogspot.ro/2016/03/vortexul-carpatic-2.html

Energiile Lunii Decembrie 2018

IMG-20181127-WA0002.jpg
Salutăm decembrie, ultima lună energetică a acestui an 2018. Un an de accelerare a traiectoriei noastre de ascensiune, iluminare și unitate.
Dacă în noiembrie am practicat puterea unitatii pentru a susține noile frecvențe care ne ajută în această perioadă lungă de tranziție, in decursul lunii decembrie vom actiona ca avatare Christice venite sa creasca Constiinta Unitatii ceea ce va fi esential pentru a susține trezirea colectivă masivă care are loc în acest moment și care va continua în anul următor

În acest moment al căii noastre evolutive, ne aflăm pe drumul spre un nou destin, pe care l-am creat în mod conștient de-a lungul lunilor și pe care încă îl modelam în adâncul ființei noastre. În acest moment, trebuie să ne concentrăm în mod precis pe ceea ce construim mai degrabă decât pe ceea ce lăsăm în urmă. Atâta timp cât continuăm să alimentam cronologiile vechi, nu am putut intra în noi orizonturi.
De aceea, concentrarea radicală asupra creațiilor sufletești este crucială în următoarele două luni.

Într-adevăr, încheiem un macro iar majoritatea dintre noi un microciclu, a experienței noastre umane, în care integrarea, în afară de dizolvarea constantă a vechiului, a fost o constantă, în acest an 2018.. Ca parte a misiunii noastre principale, ca fiinte divine, suntem aici pentru a aduce inapoi amintirea cosmica a adevăratei noastre esențe, care este întotdeauna una de unitate și dragoste necondiționată pentru Toți.

Aceasta este de fapt o lună de schimbare, chiar dacă noi nu o percepem ca atare, din cauza numeroaselor distrageri 3D din această lună. Ca o confirmare a schimbării pe care o creăm cu toții, în modul nostru unic, această lună deține o frecvență universală de 5-23 redus . Numărul 5 indică într-adevăr o schimbare, una care va fi stabilizată ulterior prin ceea ce vom face în ianuarie.

Această schimbare nu se referă numai la viețile noastre umane, ci la energiile cu care ne confruntăm.Lucratorii in lumina ancoră constant noile frecvențe primite. Există o schimbare profundă planetară care are loc la un nivel mai profund, una pe care vor putea să o perceapă numai aceia care sunt înteleg ceea ce se întâmplă cu adevărat – văzând dincolo de jocul 3D.

O transformare care vine după eliberarea conștientă de vechi, pentru ca atunci este momentul în care suntem gata să fim aventuroși și să intrăm în necunoscut.
Într-adevăr, ne aflăm într-un val constant, până când ajungem în cele din urmă la țărmul noii noastre destinații, care, deși noi, niciodată finale.

Ca semințe ale noului pământ și suflete stelare am venit aici pentru a acționa ca emisari ai dragostei divine. Sarcina noastră principală ca ființe conștiente este aceea de a răspândi, prin acțiunile și starea noastră de existență, sensul adevărat al conștiinței creștine.

Decembrie, ca luna precedentă, continuă să fie un pasaj important pentru noi să lucrăm în mod conștient la conștiința lui Hristos, la Unitate.
Există mulți oameni care au acționat ca portaluri vii pentru a ancora conștiința unității deoarece rolul sufletului lor implică să acționeze ca constructori de poduri – mediatori între cosmos și Pământ – ancorarea energiilor pe care le primim de la multe porți stelare, de vreme ce Planeta noastră a fost bifurcată din vechime

.Principala lor misiune este să canalizeze și să coboare energiile cosmice în planul nostru fizic. Pentru ca acest lucru să aibă loc, nivelul lor de puritate și munca personală trebuie să fie curat, deoarece organismele fizice nu pot ține aceste frecvențe înalte. Aceștia, împreună cu sufletele al căror rol este de a fi ancorele pământului nou, ajută multe suflete incarnate și neintegrate să treacă de la pământ vechi la Noul Pământ, pentru că, după cum știți, există un grup care se numesc Archoni a căror misiune principală este de a păstra sufletele Pământului prinse în roata karmică 3D pentru a continua să le controleze și să le înrobească, așa cum au făcut-o până de curând.

În decursul lunii decembrie, în timp ce mulți se bucură de Vacanțe și continuă să hrănească consumismul și multe alte deviații 3D, cei care au venit să ajute Planeta să-și schimbe vechea traiectorie vor fi foarte ocupați prin ancorarea energiilor Crystal-Christos, amintirile si codurile lor creștine. Ei amintesc, din nou, adevăratul și pierdut înțeles al lui Cristos și ce înseamnă energia pe care El a adus-o pe planeta noastră ,cu adevărat.

Există deja o trezire colectivă masivă care apare pe planetă, care va crește în acest nou an 2019, iar cel mai important lucru pe care îl putem face pentru a ne ajuta este pur și simplu să fim cine suntem.
Uneori oamenii vor să facă mai mult. Nu este vorba despre a face, ci despre a fi pur și simplu cine suntem ceea ce poate aduce transformarea interioară și exterioară. Căci numai prin transmutarea rănilor noastre, dizolvarea iluziilor noastre umane, este că putem începe să fim de ajutor.

Nu trebuie să mergem undeva să ajutăm sau să facem complicate ritualuri; pur și simplu fiind cine suntem și strălucește starea noastră unică de a fi – frecvența – este suficientă pentru a afecta mediul nostru. Nu este vorba despre ceea ce facem, pentru că nu putem înșela niciodată Universul, ci despre ceea ce suntem și despre ce decidem să facem cu esența noastră, ceea ce contează.

După cum știți, o versiune 5D a Pamantului nostru a inițiat deja separarea cu câțiva ani în urmă, încheind anul trecut bifurcația finală. Deoarece aceasta nu este o tranziție de o zi sau de ani și este nevoie de mai mult timp pe care mințile umane limitate le pot înțelege, Planeta noastră, ca organism viu în sine, precum și pe noi înșine, continuă să se disocupe de matricea 3D, într-un ritm accelerat .

Acesta este un moment în care mulți vor începe să se trezească, așa cum a fost planificat de sufletele lor, și așa cum se întâmplă în momentul de față, și vor simți impactul amintirii cine sunt cu adevărat și misiunea lor are, asupra lor și asupra lor vieți omenești. Cu cat isi recupereaza amintirile antice, cu atat mai mult vor incepe sa se descarce din ce in ce mai mult din vechile lor vieti, locuri de munca, relatii si tot ceea ce inseamna a fi atasat de o frecventa veche care nu mai poate coexista cu unde au ajuns.

În calitate de deținători energetici, sarcina noastră este de a ajuta la susținerea acestei schimbări colective, precum și a celor care încă navighează între două lumi și care nu posedă încă nivelul de conștiință pe care l-am întruchipat în acești ani. Este esențial să acționăm ca ființe pline de compasiune pentru toți cei care încep să-și amintească, pentru că am fost acolo odată și au nevoie de toată dragostea și bunătatea noastră, într-un moment în care ar putea cădea, din nou, în capcane egoice sau întunecate.

În ceea ce privește sufletele ascendente planetare care susțin această schimbare între lumi – Ancorele Pământului -noi, între multe altele – este important să începem să înțelegem că o parte a misiunii noastre a fost îndeplinită și să începem să ajutăm pe cei care trec la noua spațiul dimensional pe care îl ocupăm acum, fie că sunt ființe incarnate sau neincarnați, dintr-o perspectivă a celei de-a cincea dimensiuni, pentru rolul nostru între dimensiuni nu ne poate conduce decât să continuăm să fim expuși la agendele întunecate, care încearcă continuu să ne împiedice să ne facem munca.

Ca ancore vii, sarcina noastră principală este de a acționa dintr-un spațiu sigur în care am putea ajuta mai mult decât să încercăm să ne protejăm tot timpul. Pentru cei care nu sunt încă călăuziți sau ghidati, ca să spunem asa prin Sinele lor Unificat, puteti conta pe asistenta a multor forte si fiinte de lumina venite acum sa ne ajute pentru a continua cu rolul dvs. sau pentru a face legătura între vechiul și Noul Pământ, până când va trece timpul pentru un nou rol sau spațiu.

Ca oameni, unii dintre noi au ajutat la ancorarea acestor frecvențe între lumi , dimensiuni, atâta timp cât am fost acordați acum cu alegerea personală de mișcare și continuăm să facem acest lucru dintr-un spațiu mai sigur, pentru că munca noastră a fost constant atacată și corpurile noastre au nevoie de o odihnă de la sarcina pe care o realizăm în alte dimensiuni. Acum avem ocazia să ne unim în acest scop de unificare și să folosim puterea noastră pentru a ne consolida datoria conștientă de a ancora aceste noi frecvențe într-un spațiu 3D, astfel încât să putem aduce eliberare și pace mai degrabă decât mai multă iluzie sau confuzie.

Pentru cei care lucrează ca chirurgi astrali și vindecători, pentru că este natura sufletului lor și abilitățile care si le-au cultivat , învățat în timpul eului, aceasta va fi o lună în care ajutorul lor va fi vital și mult apreciat pentru cei care se deplasează fizic și nu știu cum să lucreze încă cu noile lor organisme, așa cum a fost cazul meu când am început o altă profundă transformare fizică în această vară. Chirurgii astrali fac o sarcină extrem de dificilă și minunată, așa cum am experimentat-o eu, pentru a ajuta corpurile noastre să-și recupereze echilibrul energetic, precum și să îndepărteze implanturile și multe alte răni sau dezechilibre care s-au materializat și pe care noi nu le putem elimina prin noi înșine.

În acest timp nu este necesar să spunem că aceia care ajută prin ancorarea energiilor lui Hristos pentru că sunt deținători ai acesteia vor trebui să aibă grijă de ei înșiși și de corpurile fizice, deoarece este o lună foarte intensă pentru cei care lucrează în spatele scenele fizice. Este esențial ca noi toți cei care contribuie în mod unic la această tranziție să nu ne împingem trupurile până la limită, pentru că vor arde, dacă în mod constant descindem și întrupăm energia fără să luăm odihnă între timp.

Perioadele de schimb de odihnă cu perioadele în care ne integrăm și ancorăm este vitală, deoarece excesul de energie este foarte greu de canalizat, mai ales dacă de natura, ca mine, este hiper. Descoperirea înțelepciunii / lumina descendentă este alternativă cu perioadele în care deconectăm total de orice activitate fizică, mentală și spirituală și folosim acest timp pentru a ne concentra asupra recuperării corpului nostru, precum și asupra altor activități, astfel încât să nu luăm riscul de a lua trupurile noastre până la epuizare.

Există momente când corpul trebuie doar să fie și să fie completat mai mult decât orice altceva și este sarcina noastră conștientă de a fi îngrijitorii noștri și de a înțelege procesul intens și, uneori, greu, pe care corpurile noastre îl trăiesc, mai ales în acest an, cu accelerația pe care o parcurgem în care organismele noastre transmută în timp ce își recuperează ADN-ul adamic inițial, precum și forma cristalină.

În ceea ce privește corpul fizic, pentru mulți aceasta va fi o lună pentru a se stabiliza, după frecvențele pe care le-am coborât și care au cauzat o transformare profundă în corpurile noastre fizice. Pentru alții, aceasta va fi o lună pentru a continua procesul de integrare și vindecare. Este tot ceea ce avem nevoie pentru că suntem în calea noastră. În cele din urmă, toți vom trece prin multe etape necesare pentru ca trupurile noastre să revină la esența lor naturală cristalină.

Mutația pe care corpurile noastre o trăiesc trebuie să fie observată și susținută, deoarece tocmai în acest plan dens avem ocazia să experimentăm ascensiunea fizică

Acest proces este unul foarte lung, care nu se va termina în această viață pentru majoritate. Cu cât lasam vechile credinte in urma cu atât mai mult cucerim umbrele noastre interioare
, fără să le negăm, ci să le acceptăm ca o parte egală a ceea ce suntem, cu atât mai mult vom traversa voalul iluziilor umane și cu atât mai mult corpurile noastre vor continua să eliberareze, pentru fiecare parte a lor, are o credință , o rană diferită care trebuie să fie vindecată, dacă dorim să trezim maestrul ascensionat care suntem cu toții în esență.

Noiembrie, cel puțin în experiența mea personală, a fost o lună care a împins toate dezechilibrele corpului în suprafață, într-un mod care a fost dureros din punct de vedere fizic, deoarece eul inferior tinde să reziste eliberării tuturor rănilor / credințelor prinse. Cu cât rezistăm mai mult, cu atât mai multă durere vom crea în acest proces natural și cu cât ne concentrăm mai mult pe ceea ce este „greșit”, cu atât mai mult vom crea această iluzie, deoarece nu este nimic greșit, deoarece aceasta este pur și simplu o procedură naturală cei care au ales în mod conștient să experimenteze această transformare, vor continua să se supună.

Pentru mine a fost vorba de a avea o durere profundă în oasele mele – fundația corpului – și mușchii, abia m-aș putea plimba fără să simt o durere profundă în picioare și picioare. Același lucru a avut loc cu spatele și cu mâinile mele, până în punctul în care am crezut că va fi fizic. Am continuat să lucrez cu corpul meu și, într-o bună zi, aceste senzații încep să dispară așa.

Acesta a fost principalul motiv pentru care am fost departe de mediile sociale și nu am postat prea mult, pentru că mă concentrez cu totul asupra corpului meu și nu asupra altor distrageri. Acest proces fizic pe care l-am trecut a fost nou pentru mine, căci alteori a fost mai puțin dureros, să fiu cinstit. A început în această vară și de atunci am experimentat o transformare profundă în corpul meu ca niciodată înainte. Observarea de sine este esențială, pentru că ceea ce ați mâncat, cum ar fi etc. nu mai poate rezona cu noul dvs. mod de a fi. Acesta este cât de mult evoluăm, dacă alegem să lucrăm conștient cu corpul nostru și să lăsăm mai multe straturi vechi.

Aceasta a fost experiența mea personală, pentru tine, nu trebuie să fie dureroasă. Amintiți-vă, nu vă comparați cu nimeni altcineva, pentru că, chiar dacă toți vrem să găsim oameni care rezonează cu procesul nostru unic, suntem cu toții unici și organismele noastre știu ce au nevoie pentru a se elibera / integra / transforma și în ce fel. Responsabilitatea noastră este să o ascultăm și să susținem acest proces.

Această lună este o continuare, după cum știți că energiile nu vin și durează doar o zi.
Scopul principal să mergem din ce în ce mai mult, căci aceasta este o cale fără sfârșit, în Conștiința Unității.
Unitatea începe din interior, prin sintetizarea a ceea ce este fragmentat înainte de a incerca in a ne unifica viețile umane. În această lună mulți vor fi constrânși să discerne ce este unitatea autentică față de cea falsă impusă de matricea 3D și mulți continuă să creadă că sunt cei reali.

Așa cum spun mereu, vă rog să luați ceea ce rezonează, știind că acesta este un subiect foarte delicat. Cu toate acestea, este datoria mea să împărtășesc propria mea experiență, deoarece unii sunt bolnavi fizic în timp ce ei cred că simt simptomele ascensiunii și invers. Oricare ar fi situația dvs., ar trebui să vă bazați opinia și să acționați numai pe baza propriilor îndrumări.

Având un echilibru este esențial să nu cadem în capcane egoice delirante, în special în ceea ce privește îngrijirea vehiculelor noastre fizice. Tot ceea ce împărtășesc se bazează pe propria îndrumare și experiență, în cazul în care poate fi de ajutor altora.

Sursa Articol: https://www.starseedsoul.com/2018/11/the-energies-of-december-2018-avatars.html?m=1

Schimbare majora de energie in contextul lunii pline – sa ne pregatim pentru noi inceputuri! Noiembrie 22, 2018

Manzara-a808e157-e772-4998-aed0-48dc3a15cd22

Este luna plina in gemeni in 23 noiembrie 2018 la ora 07.40 (ora Romaniei).
Luna plina apare acum cu soarele intrand in sagetator si aflat in opozitie cu luna. Polaritatea gemeni-sagatetor reprezinta o axa mentala, unde gemenii reprezinta mintea mai joasa, iar sagetatorul, mintea superioara. O luna in gemeni ne incurajeaza sa gandim logic, in timp ce sagetatorul ne induce o viziune mai complexa. Sagetatorul simbolizeaza o cautare a sensurilor si ideilor care depasesc cadrul aici si acum. Gemeni se simt confortabil in proximitate si vecinatate, iar sagetatorul ne stimuleaza sa depasim aceste limite. Neglijand vreunul din cele doua aspecte, aceasta axa ne raspunde cu siguranta. Ideal ar fi sa gasim un echilibru intre cele doua tipuri de energie si chiar asta ne invita luna plina sa facem. Aceasta luna plina ne vorbeste despre comunicare, atitudine si spiritul propriu de aventura.

Ceva a crescut in interiorul nostru si acum e momentul in care energia cosmica ne cere sa eliberam ceea ce s-a format in interior. In urmatoarele doua saptamani vom descoperi ce inseamna asta pentru noi. Acum putem sa ne relaxam in cee ace simtim, sa ne simtim trairile sis a le exprimam. Luna plina este un moment cand culmineaza si se implineste ceea ce a debutat la luna noua. E un interval emotional, un timp al romantismului, un timp fertil, un timp al relatiilor. Cu luna plina stralucind pe cer, iluminarea simbolica se manifesta in vietile noastre. Aceste trairi revelatoare sunt intense emotional si multe trairi ne invadeaza constiinta. E timpul sa ne exprimam si sa lasam lucrurile sa iese. Desigur ar fi de ajutor sa fim blanzi in timp ce lasam lucrurile sa iese la manifestare tinand cont de faptul ca inca atmosfera nu este inca in mod special rationala. Aceasta luna plina este complicata, curioasa si infometata de idei. Poate aduce constientizari bruste si o urgenta in a stii, in a adduce mesaje importante, a finaliza proeicte sau a face anunturi. Calatoriile si comunicarea sunt in prim plan acum. Guvernatorul gemenilor este Mercur, iar el este acum retrograde, iar luna plina se afla in cuadratura cu Marte. Soarele se indreapta catre o pozitie unde va fi aliniat cu Jupiter. Mercur, desi este in fata lui Jupiter se indreapta catre Jupiter si Soare, desi o face in miscare retrograde, sugerand ca vom putea privi lucruri vechi in feluri noi. Sa nu ne pierdem totusi in viteza sau aroganta.
Acesta articol a fost publicat initial de catre Conscious Reminder.
https://www.ibelieveinmothernature.com/my-world/energy-shift-the-full-moon-tonight-new-beginnings/?fbclid=IwAR1HnrnHxSgGXv7xZDCieNyofXxNO0oLSIkPvXfJ0iP6cT0KTObSsp13LBM

Programul Seminariilor si Terapiilor 2018

IMG-20181108-WA0003

In urmatoarea perioada vom fi prezenti in urmatoarele localitati, unde vom desfasura intalniri de grup si individuale:

 

24-25 Noiembrie Bucuresti;

29-30 Noiembrie Iasi;

1-2 Decembrie Focsani;

5 Decembrie Deva;

8-9 Decembrie Tulcea;

12 Decembrie Arad;

15-16 Decembrie Bucuresti;

22-23 Decembrie Iasi

 

Inscrierile la Seminarii si la Terapii Individuale, se fac prin SMS la numarul 0736144639.

Taxa de participare este de tip Donatie.

Mihaela Sofroni si Daniel Gaucan

Actualizari Energetice-Ne aflam in curs de pregatire

Fantasy_Land-b8ef5240-4eea-4ed4-a4c5-b016ddb981cf.jpg

Ceea ce nu acoperă scrisul din această etapă este greu de transmis în mod mental.  Așadar, rezumând și sperând să asist această etapă:

„NE AFLĂM ÎN CURS DE PREGĂTIRE”. Este o etapă pregătitoare, provocată de energiile Portalului 11:11:11, și de activările ulterioare.

Totul poate fi văzut la diferitele noastre nivele de percepție disponibile, deci iată trei percepții, ale acestui moment:

LA NIVEL UMAN: Acum este mai greu să ne angajăm în conversații liniare. Fie că auziți, fie că vorbiți. Este foarte greu, să ne dăm energia înafara noastră, oricui putem numi ca „ființă umană”, a frecvențelor din a Treia Dimensiune. Simțim rezistență interioară în a ne da energia oricărei frecvențe „tridimensionale”.

LA NIVELUL SINELUI SUPERIOR: Sinele noastre Superioare încurajează eliberarea întregii „ființe umane”. Încurajează detașarea de lărgimea de bandă, a frecvenței, a ceea ce numim „A Treia Dimensiune”. Sinele noastre Superioare nu funcționează la frecvența celei de a Treia Dimensiuni, iar Sinele noastre Superioare vor deveni noua experiență / percepție umană în corpul fizic. Prin urmare, va avea loc o detașare de la frecvențele energetice scăzute. Da, deja ne-am detașat în mare măsură, dar această ETAPĂ este foarte diferită. Suntem martori, ca observatori ai ÎNTREGII planete și vedem că locuitorii ei se confruntă cu frecvențele celei de a treia dimensiuni. Deci, detașarea este compasiune și iubire, totuși este doar un mod de observație. (Pentru a fi clară, deoarece mulți citesc aceste scrieri, orice detașare pe o cale ascendentă este o detașare bazată pe compasiune și iubire pură. Orice detașare care este experimentată din frică, furie, resentimente, etc. sau „lipsă de iubire”, este pur și simplu o „percepție experimentală proprie celei de a treia sau a patra dimensiuni, care încă mai conține experienţele ființei în cea de-a treia dimensiune).

La nivel energetic: Sinele Superior este atras magnetic prin energiile globale ale ciclului de 26.000 ani și schimbările care vor avea loc. Este un dans de lumină.

Pentru a pune acest lucru în contextul „Ascensiunii” … pentru conștientizarea umană, pentru a direcţiona părăsirea frecvenţei celei de A Treia Dimensiuni, pe care o percepem, trebuie să ne desprindem de ea. Nu putem fi scufundați în această realitate creată de noi, dacă trebuie să lăsăm experiența iluzorie. Pentru că atunci când apare „Schimbarea”, unii nu vor mai vedea niciodată prin intermediul celei de-a Treia frecvențe Dimensionale. Ei vor percepe și vor experimenta numai prin frecvența a cincea și mai înaltă.

Până în acest moment, am fluctuat în frecvențe și, prin urmare, am fluctuat în percepția noastră și în toate experiențele, experimentând frecvenţele 3, 4, 5, 6, 7 și mai mult. Cu toate acestea, după „Schimbare”, unii nu vor mai experimenta din nou frecvențele a ceea ce este clasificat drept percepțiile ” Dimensiunii a Treia”. „Schimbarea” ne va duce conștiința, complet în afara frecvenței hertziene celei de-a Treia Dimensiuni. Unii vor rămâne în trup pentru această nouă percepție și experiență conștientă (experiența Gaia 5d), unii ar putea părăsi corpul așa cum va fi alegerea lor, unii vor continua traiectoria Dimensiunii a Treia, cu Gaia celei de-a treia dimensiuni.

Deci, pentru unii, din 11:11:11, corpul lor fizic se confruntă cu actualizări la nivel celular, deoarece aici sunt acum PREGĂTIŢI. Din punct de vedere mental, ei se vor simți distanţaţi, au nevoie de tăcere în faţa zgomotului și gălăgiei umane, care se desfășoară în experiența umană a celei de-a Treia Dimensiuni. Percepțiile lor vor fi acum un amestec de:

1] Necesitatea tăcerii pentru a fi doar energie (non umană).

2] Smulgerea departe de liniaritate pentru a fi doar energie (non-umană).

3] OBSERVAREA a tot ceea ce este 3D, în afara lor înșiși.

Pentru acești oameni, aceasta este o etapă de pregătire. Transformă mintea și tot ceea ce implică, corpul fizic și sufletul, pregătindu-le pentru valul de intrare numit Evenimentul. Dar ceva este de asemenea important, doar pentru a împărtăși … acum trei săptămâni mi s-a arătat intrarea pe Pământul Nou. Dar mi s-au arătat de data aceasta, doar DOUĂ traiectorii (traiectoria 3D a Pământului și traiectoria Pământului 5d). Așadar, cea de-a patra linie temporală înaltă, care mi-a fost prezentată anul trecut în septembrie 2017, nu a fost acolo. În această săptămână, foarte scurt, mi s-a arătat Flash-ul Solar. Mi-a fost dat un decalaj de aproximativ patru ani între simularea fizică a viitorului Flash Solar, și această viziune scurtă a acestei săptămâni. Nu exista nici un motiv să-mi fie dată această conștientizare din nou săptămâna aceasta, după 11:11:11, după un decalaj de patru ani al simulării Flash-ului Solar, fără un motiv de bază. Dar nu știu când va apărea Flash-ul / Evenimentul Solar. Doar că din 11:11:11, unii sunt ACUM în etapa pregătitoare pentru a părăsi conștiința 3D în „timpul” Evenimentului.

De asemenea, este semnificativ că în 11:11:11, a avut loc convergența „timpului”. A fost simțită de câțiva oameni cu care eram. Când am mers personal să văd o linie temporală din trecut pentru verificare, tot ce am văzut a fost numai lumina albă. Așadar, simt din nou, pentru unii, că blocajul, care este „timp” s-a dizolvat, de asemenea.

Sper că această actualizare are sens și ajută. Este foarte greu de pus aceste energii într-un context.

Dragoste către toate inimile,

Amanda Lorena

https://ascensionavatar.wordpress.com/2018/11/18/amanda-lorence-energy-update-we-are-being-prepared/

Imagine: Pinterest

Traducere Ambarees, postat în 19 noiembrie 2018; 01:00 pe:https://jawescreator.wordpress.com/2018/11/18/amanda-lorence-actualizari-energetice-ne-aflam-in-curs-de-pregatire/

Programul Seminariilor si Terapiilor 2018

IMG-20181108-WA0003

In urmatoarea perioada vom fi prezenti in urmatoarele localitati, unde vom desfasura intalniri de grup si individuale:

 

24-25 Noiembrie Bucuresti;

29-30 Noiembrie Iasi;

1-2 Decembrie Focsani;

8-9 Decembrie Tulcea;

15-16 Decembrie Bucuresti;

22-23 Decembrie Iasi

 

Inscrierile la Seminarii si la Terapii Individuale, se fac prin SMS la numarul 0736144639.

Taxa de participare este de tip Donatie.

Mihaela Sofroni si Daniel Gaucan

Energia Femeii

Dandelion-e8cfb99a-3861-3e7e-83d5-49d1c37c61c0

Energia unei femei este totuşi apă, adâncă și receptivă. Energia unei femei este cea mai blândă dintre brize, mângâind cerul. Energia unei femei este o flacără radiantă, care pâlpâie într-un puț. Energia unei femei este pământul pulsatoriu, care ține viața.

Energiile unei femei pot fi mișcate, agitate și trezite. Când simte că prezența masculină se îndreaptă spre ea, ea le poate permite energiilor să înceapă, să se schimbe.

Pe măsură ce vibrația masculină se apropie de feminin, ea încearcă să intre în spațiile deschise, răcoritoare, emoționante ale emoțiilor ei, ale spiritului ei sacru, ale corpului ei cald. Este momentul să începeți să amestecați apa, să biciuiți briza, să revărsați flăcările, să deschideți pământul.

Masculinul este excitat, stârnit, stimulat și reînviat prin intrarea în câmpul energetic feminin.

Acesta este un dans spiritual: o interacțiune divină între două polarități exacte ale vibrațiilor cosmice și creative. Femininul are nevoie de masculin pentru a-și deschide strălucirea senzuală și pentru a muta forțele inimii în jurul corpului ei. Masculinul are nevoie de feminin pentru a accesa inima-spațiu, frecvența emoțională, centrele simţirii. Masculinul are nevoie de feminin pentru a simți viața.

Dacă masculinul reușește să urmărească energia feminină și să o deschidă, să curgă pentru el, trebuie să fie atent cu dansul pe care l-a început. Trebuie să fie conștient de ceea ce face, pentru că inițiază un ritual sacru în ea. Nu este înțelept doar să ne „jucăm” cu trezirea energiilor unei femei, deoarece pentru ea acest dans este o rugăciune veche. Energiile ei adânci sunt forțe ale iubirii prețioase, alchimice. Nu trebuie să fie manipulate, dacă intenția este în orice mod impură sau motivată de dorința de a o provoca doar în mod obișnuit.

Energiile ei sacre nu sunt o curiozitate. Acestea nu trebuie evocate doar pentru a înăbuși ego-ul masculin sau pentru a primi satisafacţie emoțională sau sexuală, fără griji. O atitudine frivolă, de nepăsare față de excitarea profundă feminină doar o va face, să vrea să se închidă. Ar putea să pară că „intră în ea”, dar, în realitate, dacă nu îi arăți că ea poate să aibă încredere în sufletul tău cu secretele ei interioare, nu va debloca cele mai bogate daruri pentru tine.

Dacă bărbatul forțează apa feminină în valuri crescânde, aerul într-un vârtej forțat, flacăra într-un foc consumator și pământul într-un cutremur răsunător, trebuie să fie conștient de rolul său în îndeplinirea acelei puteri Shakti trezite.

Nu trebuie să fugă, să se ascundă, să-și evite propria virilitate, să se închidă sau pur și simplu să renunțe la intenția sa masculină puternică. Aceasta este o mișcare blasfemiatoare, deoarece răspunsurile feminine adânci, ale femeii, la această invocare de către masculin sunt responsabilitatea sa, pentru a se întâlni și pentru a le menține. În termeni clari, dacă un bărbat se apropie de o femeie și începe să-i trezească esența profundă, ea va începe să lase energiile sacre din interiorul ei să curgă pentru el.

Miezul ei feminin va începe să se deschidă, radianța naturală va arde prin straturile protectoare; vibrația feminină de vindecare va începe să se angajeze și să curgă; ea va răspunde Chemării de deschidere. Ea va fi aprinsă cu promisiunea că ea va putea în cele din urmă să îşi abandoneze delicateţea și natura ei receptivă, durităţii și potenței lui. Ea va fi mutată în încrederea revelației fluide a Sinelui ei interior către el, pentru a o susține cu prezența sa nemișcată; angajamentul său; munte al iubirii.

Nu toate dansurile masculine și feminine cosmice duc la o relație. Nu toate schimburile de energie se traduc în intimitate totală, angajare totală a trupului și sufletului. Unele pot fi un interludiu plăcut, care durează doar o seară sau chiar câteva momente. Natura legăturii dintre omologii feminini și cei masculini nu contează. Ceea ce contează este că masculinul știe ce face, chiar dacă deschide femininul doar pentru 10 minute și apoi pleacă. Dacă o lasă cu un sentiment că înțelege gloria a ceea ce tocmai a făcut, nu se va simți pângărită. Se va bucura de deschiderea care tocmai a avut loc, va respecta şi îl va aprecia, pentru a-şi onora puterea şi va permite să o hrănească, şi să o pregătească pentru schimburi mai profunde în viitor.

Dacă masculinul se plimbă în puterea sa, orb, surd și prost pentru pentru a trezi esența feminină adâncă, riscă să treacă pe o cale foarte periculoasă. Dacă nu este pregătit, capabil sau suficient de dispus să răspundă energiei feminine pe care a trezit-o, odată ce s-a trezit, el este plasat imediat în rolul de laș. Nu poate trece peste pragul templului decât să-și ceară scuze preotesei că și-a uitat cartea de rugăciune. El nu poate cere să stea cu Zeiţa și apoi să se ridice în mijlocul ritualurilor ei, dorind să fugă și să iasă din teamă şi copleşit de propria nimicnicie.

Dacă face acest lucru, Zeiţa îl va trimite din nou la linia de student, pentru a reînvia şi a învăța cum să-și dezvolte masculinul interior, astfel încât să fie suficient de mare pentru a se confrunta cu Ea.

Femininul adoră masculinul și are nevoie de el. Femininul trezit adoră și îşi respectă Sinele său și știe că, pentru ca cel mai mare dans din toate timpurile să se întâmple, ea trebuie să primească masculinul numai când este gata să-și întâlnească energiile trezite.

Dacă masculinul creează valul înainte de a fi gata să îl conducă, îl va zdrobi. Dacă el suflă vântul înainte de a fi pregătit să îi insufle mintea, el va fi îndepărtat. Dacă el creează un infern aprins înainte de a fi gata să fie purificat și transformat de foc, va arde dureros. Dacă el cere ca pământul să se deschidă înainte ca el să poată rezista marilor cutremure, se va prăbuși în praf.

Femininul nu vrea altceva decât să-și miște energiile și să se scuture, totuși dorește o prezență masculină profund spirituală, pentru a se descurca și a se bucura de ea când se trezește.

https://www.sophiebashford.com/new-blog/

Imagine: Pinterest

Traducere Ambarees; postat în 11 noiembrie 2018; 00:00 pe: https://jawescreator.wordpress.com/2018/11/10/energia-femeii/